Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

POEDERPRAET 14-11-2019

In veel landen in de EU hebben we het laagste punt van de melkaanlevering bereikt of gaan we dit binnenkort bereiken. De melkaanlevering in de EU begon het eerste kwartaal met een lichte daling en het tweede kwartaal was wat hoger. Hierdoor was de melkaanlevering in het eerste halfjaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar. We zien wel grote verschillen in de EU. In Ierland, Engeland en Polen zagen we in het eerste halfjaar meer melk, maar in Nederland, Duitsland en Frankrijk zagen we minder melk. September liet een kleine plus zien. Dit keer zagen we ook een plus in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ierland liet in september een iets mindere sterke stijging zien. Maar vorig jaar waren de weeromstandigheden in Ierland heel goed rond deze tijd. Voor heel 2019 wordt een kleine plus verwacht. Ook voor 2020 wordt rekening gehouden met een kleine plus. Op het ogenblik zijn de weeromstandigheden in veel landen redelijk goed.

Alleen in Nederland zullen we de komende jaren geen stijging zien van de melkhoeveelheid en onder het niveau van 2016 blijven. Zeker met de maatschappelijke discussie die nu gaande is over de landbouw.

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Zeker met de stijgende eiwitprijzen en de laatste tijd betere vetprijzen zal dat niet snel veranderen. De hogere vetprijzen komen door een grotere wereldvraag. Maar of de hogere vetprijzen net zo duurzaam zijn als bij het eiwit is de vraag! Ook kaas zit duidelijk in de lift.

De onzekerheden in de wereld blijven. Zoals de komende Brexit, die weer een keer uitgesteld is! China doet Amerikaanse zuivelproducten in de ban. En Indonesië wil hogere importtarieven op zuivelproducten uit de EU ivm een geschil over palmvet? En dan heb ik het nog niet over de politieke spanningen in Iran, Noord-Korea etc. Bovenstaande kan een grote invloed hebben op de richting van de markt!

De laatste GDT-tender liet een forse stijging, meer dan verwacht was, bij de mager melkpoeder zien. De markt heeft hierdoor weer een stap naar boven gemaakt. En zo blijft de opwaartse trend in tact. Al zien we in de markt weerstand tegen de nieuwere hogere niveaus, maar dat is niet vreemd na zo’n stijging en zal waarschijnlijk van korte duur zijn. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen. De druk die verwacht was in Nieuw Zeeland is niet gekomen. We hebben de afgelopen maanden exportrecords gezien in de EU. De laatste maanden vlakt de export wat af.

Vol melkpoeder liet ook een stijging zien bij de laatste GDT-tender. En het ziet er naar uit dat deze tendens zich doorzet. Zeker nu we minder melk zien in Oceanië. Ook is er beperkte beschikbaarheid in Zuid Amerika. Door de hogere eiwit en vetprijzen speelt de EU geen rol van betekenis.

De prijs van weipoeder is gestegen. Mede door de stijgende mager melkpoederprijzen. De productie van kaas, en daardoor ook die van wei, is goed. De export van weipoeder loopt redelijk door. De weiderivatenmarkt laat een wisselend beeld zien! De hoge eiwitten zien er positief uit, maar producten als weipermeaat en lactose staan nog steeds onder druk door de Afrikaanse varkenspest in China en andere landen.

Prijzen per mt
VMP € 3.000,00
MMP feed € 2.420,00
MMP food € 2.500,00
WEI bulk € 725,00

Leo van der Krogt

 

_______

Poederpraet 31-10-2019

Wellicht wat vroeger dan normaal begint de melkgift wat toe te nemen. Deze melk wordt echter moeiteloos opgenomen in de kaasbak, versproducten, en de poeders. Boter en vet blijven wat aarzelend. 
 
De prijzen voor Magere melkpoeder zijn tot relatief hoge niveaus gerezen, en de vraag is hoe hoog het nog kan gaan. Er is de laatste weken sprake van enige stabilisatie hoewel de markt krap is, en de export toch redelijk door loopt. Een verdere prijsstijging is zeker niet uit te sluiten.
 
De spread tussen food en feed is momenteel vrij laag, doordat de interventie-voorraden vrijwel verdwenen zijn, en een vrij goede feed consumptie.
 
Door de lagere voorraden is er volgend jaar in ieder geval weer veel volatiliteit in de magere melkpoeder te verwachten
In de markt voor volle melkpoeder is minder beleving, door de weifelende vet-markt. Het goedkoopste aanbod komt vanuit Zuid Amerika.  
 
De fat filled markt is relatief rustig, en de prijsontwikkeling blijft achter bij de magere melkpoeder prijzen. Daarin is meer actie te verwachten in de komende maanden.
 
De wei poeder markt is duidelijk gezonder. De grote druk aan de voorkant is er af, en de exportvraag is gezond. De ergste gevolgen van de varkenspest in Azië lijken achter ons.
 
Actuele prijzen CPT NL :
Volle Melkpoeder € 3.020,--
Magere Melkpoeder – Codex € 2.450,--
Magere Melkpoeder – Interventie € 2.320,--
Magere Melkpoeder – veevoeder € 2.340,--
Fat Filled melkpoeder € 2.280,--
Weipoeder – veevoeder € 715,--
 
Johan Kaashoek
 
-----
 
 
 

Poederpraet 17 oktober 2019

Roept u maar! Dat was de fameuze uitspraak van entertainer Willy Alfredo. Iemand uit de zaal riep dan een woord en Willy maakte daar een rijmpje op. In de huidige tijd vinden wij dit kinderlijke onderbroeken lol.

Nu wordt er ook van alles geroepen, doch het is nu eerder ongerijmd. Kreten zoals: 1,2 Miljard mensen zien niet scherp, 1 op de 3 kinderen in Nederland leeft in een ongezond huis, per dag sterven er 863 vrouwen aan zwangerschapsvergiftiging in de wereld, in het jaar 2100 zal de zeespiegel met 2 meter gestegen zijn, de helft van alle dieren in Nederland moet verdwijnen, etc.

De oude media, praatprogramma’s op radio en TV, politici, etc. smullen er van. Gedreven door kijkcijfers (reclame inkomsten), kiezersgewin of anderszins worden er nu zulke dingen geroepen en uitvergroot. Iedereen weet wat het beste voor de mensheid is.

Zo’n 40 jaar geleden staken de onheilspellende berichten van de Club van Rome de kop op. Er zouden als gevolg van de zure regen en het gat in de ozonlaag nu rond deze tijd geen bossen meer overeind staan in Europa.

Zo’n 450-600 jaar geleden had het noordelijk halfrond een mini ijstijd. Sindsdien is de temperatuur 1-2 graden gestegen beweert men nu. Ik vraag mij dan ook af of de verre voorouders van Piet Paulusma al de temperatuur konden meten en ook of die werd geregistreerd. Volgens mij wordt dit pas vanaf begin 1900 gedaan.

Al die eeuwen daarna waren de mensen er blijkbaar niet verontrust door. Wat niet weet wat niet deert. Immers er was toen geen informatie voorziening of wetenschappelijk onderzoek. Men was blij dat men het leven had. Geen krant, geen TV, geen sociale media.

De klimaat waanzin neemt nu wel extreme vormen aan. Nederland (0.28% van de wereldbevolking) steekt zijn vermanend vingertje op. Owee. Owee. Nederland wil zoals altijd weer het beste jongetje van de klas in Europa zijn geholpen door de EU tandem Timmermans & Samson. Wij scherpen onze CO2 doelstellingen nog eens extra aan. Na de fosfaat nu ook de stikstof manie. Methaan ook nog? Onze boeren komen nu in opstand. Ze gaan de barricaden op. Als het Hongkong virus nu gaat toeslaan dan kunnen wij nog wat verwachten. Hoe speelt de politiek op de onvrede in? Zoals altijd pappen en nathouden. Vroeger hadden wij de boerenpartij van boer Koekoek. Die speelde wel op de onvrede van boeren en ook buitenlui in. Hij had op zijn top in 1967 zeven zetels in de Tweede Kamer en werd desondanks niet serieus genomen. Populisme is dus niet iets van de laatste tijd.

Inmiddels hebben wij weer de 100ste Anuga achter de rug. Dankzij die Anuga weten wij nu onder andere weer wat beter hoe de vlag er o.a. in zuivelland bij staat. Want daar is zo’n beurs toch immers voor bedoeld?

Men ging daar heel vroeger volgens mij klimaat neutraal naar toe. Nu staan we urenlang in de file en gedurende de laatste 40 jaar dat ik daar kom is er dan ook niets maar ook niets aan de verkeerssituatie verbetert - behalve dat Keulen milieu stickers heeft ingevoerd - terwijl er alleen maar hallen bij zijn gebouwd. Virtuele beurzen in de toekomst lijken mij de oplossing.

De EU commissie heeft de groei van de melkproductie voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Nu nog maar 0.5 % toename over heel 2019. Augustus was +0.9%. De mondiale melkproductie groei is voorlopig verdwenen. Nu maar hopen dat het klimaat geen roet in het eten gooit. Australië dat voor driekwart uit woestijn bestaat kan er over meepraten. De prijzen voor zuivel commodities trekken verder aan en de bull run van met name MMP lijkt nog niet voorbij te zijn. Opnieuw zijn de EU exportcijfers goed voor Augustus. MMP 82,000 ton (!) +37%. VMP +9%. Kaas +12 % Boter +54%. De komende tijd zal moeten blijken of de export vraag voor met name MMP zo enorm hoog blijft nu de prijzen op de wereldmarkt richting USD 3,000 per ton gaan?

Het Brexit gedoe gaat nu de beslissende fase in. Op 17 en 18 oktober komt de Europese raad bijeen en het Britse parlement vergadert speciaal komende zaterdag 19 oktober. Deal or no deal? Place your bets.

Trump speelt nog steeds blufpoker met de Chinezen en de wereld kijkt bezorgd toe. Een recessie voor 2020 wordt al voorspeld. Europa en India gaan ook voor de bijl als het aan Trump ligt. De vraag is nu wie het Super Idioten Klassement van wereldleiders gaat aanvoeren. Erdogan dingt nu mee naar de eerste plaats en BoJo is ook aardig aan het scoren.

Gelukkig ben ik de komende 6 weken niet als scribent aan de beurt. Ik ga een zakenreis (nieuwe stijl) naar het Caraïbische gebied maken met een zeilboot, de “Greta Thunberg”. Misschien dat ik hier en daar ook nog een stukje moet roeien als de wind wegvalt. Heerlijk lijkt mij dat en ik maak ook nog een statement. Zeeziekte is toch niet zo erg als vliegschaamte? Want ook voor mij gaat het klimaat boven alles en ik pas mij daar graag bij aan al kost het veel geld, tijd, inspanningen en ontberingen. Ik hoop overigens dat ze op de boot wel WIFI hebben.

Prijzen per ton CPT Midden Nederland:

MMP feed € 2250
MMP Food € 2400
Vol Melkpoeder € 3000
Weipoeder bulk € 630

Peter van Pinxteren

true
false
true