Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Poederpraet 20-01-2022

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg in het nieuwe jaar. Seizoensmatig stijgt de melkaanvoer in de EU, maar ten opzichte van vorig jaar blijf het toch nog steeds achter.

De prijzen voor melk en vooral wei proteïnes zijn verder gestegen sinds het begin van dit jaar. De prijzen voor vet zijn iets afgekoeld maar nog steeds op hoge niveaus. Al met al lijken vraag en aanbod in Europa redelijk in balans.

Op de wereldmarkt is het in de USA en Nieuw Zeeland nog even zoeken naar deze balans. In de USA zijn de prijzen voor zowel proteïnes als vet spectaculair gestegen, ondanks de voortdurende problemen met het transport. De lagere melkaanvoer in de USA en een tekort aan lokale melk in Mexico zorgen ervoor dat de future markten hier er ook voor de nabije toekomst zeer vast uitzien. In Nieuw Zeeland speelt het weer parten bij het op peil houden van de melkaanvoer. Er wordt gesproken over droogte in voornamelijk het noorden van het land. De lagere melkaanvoer zorgt ervoor dat er goed werd door gekocht op de laatste GDT en de prijzen daar gemiddeld met een 5% zijn gestegen.

Op korte termijn lijken er weinig signalen te zijn die duiden op een zwakkere markt. De aankoop kant lijkt nog steeds kort gedekt, prijzen voor gas en andere input zijn nog steeds hoog en mochten de spanningen tussen Rusland en Ukraine toen een uitbarsting komen dan zou dit de prijzen ook verder omhoog kunnen drijven. Daarnaast kan het loslaten van de Covid maatregelen in veel landen van invloed zijn. 

Er zal wereldwijd meer melk beschikbaar moeten komen wereldwijd om de markt serieus af te koelen. De nog steeds stijgende uitbetalingsprijzen aan boeren zouden een goede incentive moeten zijn, maar de vraag is of dit alleen voldoende is na alle discussies over de milieu onvriendelijkheid van de melkveehouderij de afgelopen tijd.

Prijzen:
SMP feed: Euro 3550MT DAP
SWP feed: Euro 1350MT DAP
SMP food: Euro 3550MT FCA
FCMP: Euro 4400MT FCA

Maurice Daamen

 

____

Kaasproductie neemt af, export flink hoger in 2021

14 januari 2022 10:50 uur - Klaas van der Horst – Boerenbusiness
(bron cijfers: ZuivelNL)

De Nederlandse kaasproductie was vorig jaar lager dan in 2020. Toch is de export van Nederlands grootste zuivelproduct vorig jaar sterk gestegen, ondanks de handelsproblemen met het Verenigd Koninkrijk door de Brexit. De import van kaas steeg vorig jaar overigens ook licht.

Dit meldt de Stichting Nederlandse Zuivelbeurs op grond van voorlopige zuiveldata.
In totaal werd vorig jaar 953.000 ton kaas geproduceerd in Nederland, aldus de laatste prognose. Dat is 1,75% minder dan in 2020, toen er nog 970.000 ton uit de kaasbakken kwam. Deze daling is mede een gevolg van de lagere melkaanvoer. Mogelijk speelt ook een hogere poederproductie mede een rol.

Kaasuitvoer bijna 30.000 ton hoger
De kaasuitvoer steeg ondertussen van 921.000 ton naar 950.000 ton. In dat volume zat bijna zeker ook een deel re-export, want de uitvoer was bijna gelijk aan de productie en in Nederland wordt ook nog steeds een aanzienlijk volume kaas zelf geconsumeerd. De kaasinvoer steeg vorig jaar van 380.000 naar 383.000 ton.

hoeveelheden x 1.000 kg.      
Jaar 2019 2020 2021 (prognose)
       
Productie 927.000 970.000 953.000
       
Uitvoer 916.000 921.000 950.000
- w.v. naar EU-27 (excl. VK) 742.000 730.000 755.000
- w.v. naar derde landen (incl. VK) 174.000 191.000 195.000
       
Invoer 399.000 380.000 383.000
- w.v. naar EU-27 (excl. VK) 377.000 359.000 377.000
- w.v. naar derde landen (incl. VK) 22.000 21.000 6.000
       

De voorlopige cijfers met betrekking tot de Nederlandse kaassector: minder geproduceerd, meer verhandeld, ondanks de Brexit. Bron: Stichting Nederlandse Zuivelbeurs.

Deze betere ex- en importcijfers verhullen enigszins dat de Nederlandse kaasexport naar het VK vooral in het eerste kwartaal van 2021 flink is gedaald. Daarna lijkt de export zich redelijk goed te hebben hersteld. De import bleef achter.

hoeveelheden x 1.000 kg.          
  2019 2020  Jan - okt 2020 Jan-okt 2021  
NL export naar VK 32.187 31.585 25.749 23.882 - 7.3%
NL import uit het VK 19.726 20.356 16.036 3.551 - 77.9%

De kaasexport naar het VK herstelde zich geleidelijk, de import bleef achter.

De kaasimport uit derde landen is vorig jaar gedaald en ook dit heeft volgens de zuivelhandel een directe relatie met de Brexit. Het lijkt er volgens handelaren op dat het volume dat in Nederland werd ingevoerd vanuit het VK is overgenomen door de andere EU-landen.

VK geldt voor import al als derde land
Qua veterinaire importeisen wordt het Verenigd Koninkrijk door de EU al volledig als een derde land beschouwd, wat de handel dus behoorlijk bemoeilijkt. Voor de EU-export naar het VK zal eenzelfde situatie gaan gelden per 1 september 2022.

De hogere export vorig jaar ging gepaard met oplopende prijzen. Wat dit precies betekende voor de ontwikkeling van de totale exportwaarde van kaas, kon de zuivelbeurs nog niet zeggen.

 

____

Poederpraet 06-01-2022

Allereerst voor alle lezers de allerbeste wensen voor 2022 zowel privé als zakelijk! Laten we hopen dat we eindelijk weer wat meer ruimte krijgen om te ontmoeten en te reizen. Dat zal de mens en trader goed doen!

De afgelopen vakantie periode was de Europese zuivelmarkt rustig en prijzen redelijk stabiel. Koopjes op de liquide markt bleven uit en als ze er al waren was het voor kleine volumes. Hierdoor hebben we nauwelijks extra poeder productie gezien. De aanvoer van melk in de EU is nog steeds teleurstellend en ondanks de oplopende melk curve blijven melk volumes beneden vorige jaren. Eiwit en vet waardes zijn wel weer terug op peil maar algemeen kun je de krapte in de poeder en vet markt nog steeds vooral toewijzen aan de relatief lage melkgift. Dit geldt ook voor andere regio’s in de wereld. Productiecijfers in Oceanië en de VS blijven ook achter bij de verwachting. Alleen zuid Amerika laat een stijgende melk productie zien, maar daar zijn export volumes laag, dus is de impact ervan op de wereldmarkt gering.

Wat valorisatie betreft liggen de verschillende opbrengsten redelijk dicht bij elkaar met kaas en wei derivaten nog steeds als koploper en VMP als hekkensluiter. Ondanks een voortdurende zwakke vraag vanuit China en zuid oost Azië blijft de SMP markt krap met lage voorraden en goede vraag elders in de wereld en binnen de EU. De logistieke complicaties vanuit de VS duren nog steeds voort dus alles bij elkaar lijkt het erop dat de EU SMP markt voorlopig goed gesteund zal blijven. De boter en roommarkt zijn de eerste dagen van januari wat in mineur. De vraag is of dit zoals vorig jaar van korte duur zal zijn of dat de weg naar benden werkelijk is ingeslagen. Mogelijk nieuwe lockdowns en semi lockdowns kunnen consumptie patronen ook weer gaan veranderen, maar dat is op dit moment nog koffiedik kijken.

Al met al nog steeds een vaste markt die pas kan keren bij een ruimere beschikbaarheid van melk. Wanneer gaan we dat zien? Ondanks hoge feed en energie prijzen hebben boeren in ieder geval de juiste melk prijs om meer melk te produceren.

Prijzen:
SMP Feed       : Euro 3380/mt DAP
SWP Feed      : Euro 1280/mt DAP
SMP Food       : Euro 3450/mt FCA
FCMP              : Euro 4400/mt FCA

Pieter Kok

 

_____

Poederpraet 09-12-2021

Dit is al weer de laatste Poederpraet van dit jaar. Ik wil daarom iedereen vanaf hier alvast fijne feestdagen wensen. Hopelijk zullen we in 2022 minder last hebben van Covid en zal er meer gelegenheid zijn om elkaar live te zien!

De melkaanlevering begon in het eerste kwartaal van 2021 in de meeste EU landen moeizaam, maar dit werd gecompenseerd door meer melk in het tweede kwartaal. Maar in het derde en vierde kwartaal verminderde de toevoer van melk weer. In totaal is er in de periode januari t/m september 2021 sprake van een minimale daling van de productie in vergelijking tot dezelfde periode in 2020.  Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (6,4%), Ierland (6,6%) en Italië (3,5%) zagen we meer melk, terwijl de productie in onder meer Nederland (1,7%), Duitsland (1,2%) en Frankrijk (0,8%) daalde. We zullen zien hoe de melkaanlevering zich ontwikkelt in 2022. Zet de lijn van het vierde kwartaal zich door of komt de melk, door de gestegen melkprijzen, weer terug. Het zal in ieder geval weer een boeiend zuiveljaar worden!

De melkprijzen in de EU zijn stijgende. Maar door de hogere kosten voor feed, energie etc, is de melkprijs nog steeds niet attractief genoeg voor de boeren. Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden. De verwachting is dat de retailprijzen, de stijgende commodityprijzen zullen volgen waardoor dat dan mogelijk zou kunnen worden.

Het Coronavirus is nog steeds daar. Dus verassingen liggen nog altijd op de loer. De vraag bij de retail loopt goed door. Bij de foodservice blijft de vraag nog altijd achter, doordat de horeca met beperkingen open is.

De laatste GDT-tender liet een plus voor mager melkpoeder zien. Dit was te verwachten aangezien de prijs voor mager melkpoeder uit Oceanië concurrerend was. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. De logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost. Dit biedt nog steeds mogelijkheden voor de EU.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging zien bij de laatste GDT. Een grotere stijging was eigenlijk verwacht, kijkend naar de NZX! De Chinezen kochten dit keer beduidend minder, maar dit werd gecompenseerd door Zuid Oost Azië en het Midden Oosten. Waar men kort gedekt  is. Benieuwd of de Chinezen bij volgende tenders weer meer actief zijn!

De prijs van weipoeder feed liet de laatste weken een stijging zien. Door een goede vraag bij de kalvermelkindustrie. De prijzen bij food zijn ook stijgende. Ook de markt voor weiderivaten is vast, op gedemineraliseerde weipoeder na dan! Met name de hoge WPC’s  blijven doorstijgen.

Prijzen per mt
VMP EURO 4100
MMP feed EURO 3250
MMP food EURO 3350
WEI   bulk EURO 1150

Leo van der Krogt

 

____

Poederpraet 25 november 2021

“Zonder transport staat alles stil”. Deze slogan uit 2011 sloeg eigenlijk op het verkeersinfarct dat in Nederland door de transportwereld verwacht werd. Nu 10 jaar later is dit meer dan actueel gezien de problemen die er nu bestaan om goederen van A naar B te transporteren. Tekort aan chauffeurs, tekort aan containers, afvaarten, etc. Het ziet er niet naar uit, dat de huidige logistieke problemen snel tot het verleden zullen horen en het zal voor ons allen voorlopig een grote uitdaging blijven.

Gedurende de COVID-19 pandemie die inmiddels zo’n 18 maanden duurt, hebben verschillende commodity markten, waaronder ook zuivel, een enorme grilligheid ten toon gespreid. Factoren zoals het monetaire beleid van centrale banken, de enorme steunbedragen die in de economieën gepompt zijn,  etc. versterkt door speculatieve invloeden (vlucht in goederen omdat geld niets opbrengt) en logistieke problemen hebben geleid tot enorme prijsstijgingen en ook tekorten. Tekorten aan grondstoffen, onderdelen, personeel, hoge kosten voor energie, etc. etc. Het zal repercussies voor de groei van de wereldeconomie hebben.

Het heeft ook geleid tot een inflatie, die inmiddels ruimschoots door de targets (max. 2%) geschoten is, en die aanvankelijk werd betiteld als “transitory” (van voorbijgaande aard). Economen krabben zich nu achter het oor en komen al gaande weg tot de conclusie dat er nu toch wel wat moet gaan gebeuren wil men de inflatie kunnen beteugelen. Als eerste actie zou de opkoopprogramma’s door centrale banken moeten worden verminderd en gestopt en al gaande weg zal de rente verhoogd moeten, sneller dan aanvankelijk beoogd werd. Als eerste reactie zien wij de EUR/USD koers nu inmiddels weer op 1.12 staan (laagste koers EUR/USD in 16 maanden). Mogelijkerwijs zou de EUR verder kunnen verzwakken, omdat de ECB voorlopig zal afwachten tot de VS als eerste acteert en bovendien de Amerikaanse economie flexibeler is en beter presteert. Een zwakkere Euro is echter goed voor de EU export doch een heleboel landen zullen hun munt ook tegenover de USD zien verzwakken Gevolg oplopende inflatie en dalende koopkracht. Hogere rentelasten voor staatschulden.

Hoogste noteringen in Nederland (gem.mnd.not.)
  EUR/MT USD/MT EUR/USD  
VMP 26% 3.955 5.616 1.42 sep. 2007
MMP 3.820 5.185 1.36 aug. 2007
VMP 26% 3.783 5.182 1.37 dec. 2013
MMP 3.307 4.350 1.37 dec. 2013

 

De huidige zuivelmarkt is al een tijd erg uitdagend en doet ons terugdenken aan het jaar 2007 en 2013, zij het dat er nu wat andere factoren een rol spelen en met een destijds veel lagere  USD koers. Niemand had de recente marktontwikkeling volgens mij echt voorzien, immers vorig jaar werd nog verwacht dat er door COVID een groot overschot aan melk en een tekort van vraag zou ontstaan. Begin 2021 ging men er nog van uit dat de melk productie in een aantal regio’s behoorlijk (EU en NZ) tot sterk (VS) zou groeien. Tegelijkertijd zou de vraag in China wel moeten afvlakken, gezien de enorme groei van de importen. Ondanks de logistieke problemen zijn de exporten boven verwachting goed blijven doorlopen en zo ook de importen door China (behoudens kindervoeding).

Terwijl in oktober de melkproductie in een aantal productie gebieden gedaald is (NZ -3.3%, USA -0.5%, Australië -2.9%, UK -0.7%) is de productie in Zuid-Amerika (Argentinië +4.6% en Uruguay +5.2%) en EU +0.8% gestegen. Gedurende Januari – Oktober laat de melk productie in alle regio’s behalve in Australië nog een plus zien. De export vraag was tot Oktober nog goed tot redelijk goed te noemen ondanks de logistieke problemen, doch de importen in China laten in Oktober nu toch een tegenvallend beeld zien. De Chinese importen van de meeste zuivel commodities laten echter gedurende de eerste 10 maanden van dit jaar nog een groeipercentage in dubbele cijfers zien. In een vrij korte tijd zijn de wereldmarkt prijzen echter enorm gestegen en zal dat normaliter een negatief effect op de export hebben. Veel melk blijft de kaas bak instromen met als gevolg minder poeder / boter productie. De kaas prijzen zijn hoog en worden bovendien nog versterkt door de eveneens hoge prijzen voor weipoeder en extreem hoge prijzen voor WPC’s. Het aanbod van melk eiwit is krap en er zijn nauwelijks voorraden, die op korte termijn voor neerwaartse druk op de prijzen zouden kunnen gaan zorgen.

Het is moeilijk in te schatten hoe de dekking in verschillende markten is. Veel landen kwamen niet lang geleden uit lock-downs. In hoeverre zijn er in de afgelopen tijd extra voorraden aangelegd uit vrees voor tekorten vanwege verschepingsproblemen? Hoeveel zit er nog in de pipeline dat vertraagd aankomt?

De melkproductie op het noordelijk halfrond gaat vanaf februari weer seizoensmatig stijgen en de melkprijzen zijn historisch gezien erg hoog. Normaliter gaan de boeren dan zeker niet minder melken. Bovendien is de Ramadan in 2022 al in april en zijn de Chinezen traditioneel rustig met inkopen in januari aan de vooravond van hun Chinees nieuwjaar. Bovendien zijn de traditionele  importen van grote hoeveelheden NZ poeder in januari erg hoog (NZ quota met nul import tarief vanaf 1 januari). Vooralsnog zullen we mijns inziens op korte termijn echter nog een enorm vaste markt blijven zien.

Tegeltjes wijsheid: “Wie met hoog water vast komt te zitten komt maar moeilijk los”

Blijf gezond en veel wijsheid toegewenst.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:        

MMP Bulk EUR 3180

MMP Food EUR 3250 (USD 3.640)

VMP 26% EUR 4100 (USD 4.674)

Weipoeder bulk EUR 1130

Peter van Pinxteren

 

____

New company Cefetra Dairy BV:

BayWa’s Cefetra Group business unit enters the milk and dairy products market

Rotterdam/Munich, 18 November 2021 – BayWa’s Cefetra Group business unit has entered the milk and dairy products market. On 1 November, the international agricultural trade specialist launched Cefetra Dairy, a new company offering a broad range of dairy products such as cheese, butter and milk powder, as well as alternatives to milk. The move marks another important step in the diversification strategy of Cefetra Group, one of Europe’s largest importers of grain and oilseed.

“Demand for dairy products is high in many parts of the world. This represents tremendous market potential,” says Prof. Klaus Josef Lutz, Chief Executive Officer of BayWa AG. “With our decision to expand Cefetra Group’s activities to the dairy sector, we are making an important contribution to meeting the wishes of consumers around the world for a balanced diet – especially in countries where demand outstrips production capacity.”

Daan Vriens, CEO of Cefetra Group, adds: "Our roots are in supplying ingredients to animal feed producers which we complemented with specialty feed and food ingredients over the last years. We will use this firm foundation to further expand our offering in the coming years. Our goal is to strengthen Cefetra Group further as a leading trader of high-quality ingredients to the food and animal nutrition industry. Cefetra Dairy trades products that fit very well with our long-term goals and other recently acquired businesses within our group."

According to Peter ten Kate, Managing Director of Cefetra Dairy, the new unit’s business model complements Cefetra Group’s strategy and underscores its openness to new markets and trading opportunities with high long-term potential. “We will now gradually put together a strong sales team and extend our network of suppliers and customers.”

Additional information is available at cefetradairy.com

 

_____________________

Poederpraet 28-10-2021

Never a dull moment!

Wat een markt en wat een forse bewegingen hebben we de afgelopen weken meegemaakt. Achteraf gezien, met de informatie van vandaag, allemaal heel logisch. Maar goed, achteraf kijk je de koe ook in de derrière.

De komende periode wordt het spannend of de voorraden bij de producenten inderdaad aan de lage kant blijven. Feit is en blijft, dat de belangrijkste ingrediënten (zijnde: magere melkconcentraat en room) fors aan de prijs blijven en daarmee de bodem van de markt bepalen. Tevens niet geheel onbelangrijk; gaan de hogere melkprijzen ook echt leiden tot een hogere melkproductie?

Waar EU-consumenten over elkaar heen buitelen om Q1 en zelfs een deel van Q2 op deze hoge prijzen in te dekken, is er bij veel overzeese consumenten toch nog gerede twijfel om nu grote hoeveelheden vast te leggen. Wellicht gaat de Gulfood begin november ook deze klanten over de streep trekken.

Aanstaande dinsdag weer een GDT voorstelling. Vooralsnog blijft China indrukwekkende hoeveelheden zuivelproducten importeren en lijkt dit in combinatie met wat tegenvallende productiecijfers in NZ, niet te gaan resulteren in lagere marktprijzen.

Prijzen per mt, CPT Nederland, oktober 2021 levering:
SMP feed         : € 3000,-
SMP food        : € 3050,-
Wei feed         : € 1050,-
FCMP              : € 3700,-
Boter               : € 5400,-

Remco de Munck

_____

Choco Lovely: Echte chocolademelk in een hip & verantwoord jasje!

Globemilk lanceert dit najaar Choco Lovely: de eerste chocolademelk met zowel Nederlandse biologische melk als Fairtrade cacao en suiker! Deze chocolademelk is ontstaan uit een combinatie van passie voor Nederlandse melk en ons steentje willen bijdragen aan een eerlijke keten.

Globemilk staat al jaren bekend als de specialist in Nederlandse, houdbare melk en in deze specialistenrol nemen ze graag het voortouw. “Wij zijn ontstaan uit de gedachte dat Nederlandse kwaliteitsmelk voor iedereen beschikbaar moet zijn en heel de keten hiervan profijt moet hebben” zegt Rob Branje, Commercieel directeur van Globemilk. “Dit is daarom ook een logische stap voor ons. Met deze innovatie laten wij zowel onze specialistenrol zien als dat we ons steentje bijdragen aan het verbeteren van leef- en werkomstandigheden in onze keten.”

Deze innovatie is op basis van trends die Globemilk ziet binnen het zuivelschap. Globemilk wilt meer waarde toevoegen aan de chocolademelkcategorie waar momenteel weinig innovatie plaatsvindt en de toegevoegde waarde voornamelijk bestaat uit lage prijzen en aanbiedingen.

Choco Lovely is verkrijgbaar in twee smaken: Original en Witte Chocolade. In tegenstelling tot de concurrentie, gebruikt Choco Lovely zowel biologische Nederlandse melk als Fairtrade cacao en suiker. In de markt zijn diverse merken te vinden die één van deze twee aspecten gebruiken, maar niemand die ze combineert. “Voor de rest was het voor ons belangrijk om niks in te leveren op smaak” vervolgt Rob Branje. “We hebben sensorische onderzoeken gedaan naar wat nu écht de perfecte chocolademelksmaak is. Hiervoor hebben we diverse consumenten en experts gevraagd naar wat zij verlangen aan smaak en mondgevoel. Op basis daarvan hebben we Choco Lovely ontwikkeld. Het resultaat? Twee versies die superieur zijn op smaak. Original is een volle, romige chocolademelk met de echte authentieke chocolademelksmaak en Witte Chocolade is een volle, romige chocolademelk met de pure smaak van witte chocolade!”

Voor meer info: https://globemilk.nl/concepten/chocolovely/______

Poederpraet 13-10-2021

De ontwikkelingen op de zuivel markt volgen elkaar in een snel tempo op de afgelopen weken. Waar men eind augustus sprak over een vastere tendens, kon je eind september stellen dat de markt een flinke stap omhoog had gezet. Inmiddels staat de markt in brand. 

Voor degene die nog twijfelden is op de Anuga wel duidelijk geworden dat er op de korte termijn geen verlichting zal komen door extra aanbod vanuit de producenten kant. Producenten hebben moeite met het uitleveren van bestaande orders, waardoor de ruimte zeer beperkt is om extra volumes aan te bieden op de korte termijn. 

De melkaanvoer in Europa zit niet alleen seizoensmatig op een laag niveau maar ook de vet en proteine waarden in de melk zijn lager dan verwacht. De melkproductie in Ierland is de enige positie uitzondering.  De prijzen voor room (ver boven de 6000 euro) en magere melk concentraat (rond de 2750 euro) zullen de komende tijd de maatstaf zijn voor boter en mager melkpoeder aangezien de nog aanwezige voorraden snel uit de markt verdwijnen. Daarnaast zijn de hoge prijzen voor kaas een goed alternatief voor poeder en boter productie. De kaasmarkt is kort gedekt en voorraden zijn er vrijwel niet. 

Waar de prijsstijgingen begonnen met een gereduceerd aanbod zien we inmiddels dat de wereldwijde vraag beter is geworden de afgelopen weken. Door verschillende oorzaken is de vraag in Mexico voor mager melkpoeder uit de VS goed, heeft Zuid Amerika  goed verkocht in onder andere Noord Afrika en begint Zuid Oost Azie wakker te worden en op hogere prijzen in te dekken. 

De grote markt waar de vraag achter blijft is China, waar voldoende voorraad is door de grote imports van de eerste helft van 2021. Gezien de huidige krapte op te markt is wellicht nog niet eens zo verkeerd.

Als je verder kijkt dan alleen de zuivel markt zie je dat alle basis grondstoffen enorm in prijs gestegen zijn en dat onder anderen energie prijzen de kosten voor productie verder opdrijven. De sterke Usd maakt imports voor veel landen duurder.

Als de wereldwijde transport problemen en gestegen kosten dan ook nog worden meegenomen is de enige mogelijke conclusie dat de eind consument de komende maanden fors hogere prijzen gaat betalen voor zon beetje alles, als het al beschikbaar is.  

De vraag is wanneer de markt weer in balans gaat komen. De uitbetaalde melkprijzen zullen de komende maanden stijgen, normaal gesproken de beste incentive voor meer melkproductie en seizoensmatig stijgt de melkproductie in Europa. 

De hogere prijzen moeten doorbelast gaan worden aan de consument wat wellicht een effect gaat hebben op de vraagkant. 

Aan bovenstaand scenario kan nog de vraag worden toegevoegd wat er gaat gebeuren als China terug komt op de wereldmarkt en ‘normale’ volumes gaat indekken. 

Als conclusie kun je stellen dat we na een periode van relatief stabiele prijzen weer in een zeer turbulente periode zijn terecht gekomen waarvan het einde nog niet in zicht lijkt.

Prijzen:
Smp feed: euro 2900
Smp feed: euro 2800mt dap
Fcmp: euro 3600
Swp feed: euro 1040mt dap

Maurice Daamen

 

______

Poederpraet 30-09-2021

De zuivelmarkt is boeiend op dit moment. De aanvoer van melk in de EU is teleurstellend en maar nauwelijks op niveaus van vorig jaar. De eiwit en vet waardes liggen beneden normaal voor de tijd van het jaar en dat levert extra krapte op in de markt. Als je naar valorisatie kijkt ben je op dit moment het beste af om rauwe melk op de spot markt te verkopen. Hier worden prijzen gerealiseerd van min 45 cent en in Frankrijk zelfs boven de 50 cent. Kaas prijzen algemeen maar vooral Gouda prijzen zijn fors gestegen en qua valorisatie levert kaas duidelijk meer op dan melkpoeders en vet. Ook UHT melk presteert goed in zowel prijs als verkoopbare volumes. De melkpoeder productie ligt door deze valorisatie relatief laag en dat veroorzaakt krapte met op dit moment wekelijks stijgende prijzen. Dit ondanks een vraagkant voor mager melkpoeder die achter blijft in vooral China en zuid oost Azië. Verse room wordt op de spot markt gehandeld op zeer hoge prijzen van boven de EUR 6000/mt (100% vet basis). De industriële boter markt kan deze room prijzen verre van volgen bij gebrek aan vraag door EU eindgebruikers en tevens beschikbare voorraden boter bij handelaren in de markt. Toch zijn ook boter prijzen sterk gestegen tot EUR 4300-400 FCA en is de beschikbaarheid bij producenten laag. In de feed markt is er ook krapte aan de aanbod zijde met vooral oplopende prijzen voor mager melkpoeder feed. De wei poeder feed prijzen zijn relatief stabiel.

Op de wereldmarkt zien we stevige prijzen vanuit Nieuw-Zeeland en het melk seizoen daar komt ogenschijnlijk moeizamer opgang dan de prognose van +1-1,5%. Vanuit de VS zij de export mogelijkheden voor de korte termijn nog steeds beperkt door maar steeds voortdurende logistieke complicaties.

Wanneer keert de wal het schip? De vaste markt lijkt pas te kunnen zakken bij een ruimere beschikbaarheid van melk. Wanneer gaan we dat zien? Ondanks hoge feed prijzen hebben boeren in ieder geval de juiste melk prijs om meer te gaan produceren..

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2700/mt DAP 
SWP Feed: Euro 995/mt DAP
SMP Food: Euro 2720/mt FCA
FCMP: Euro 3400/mt FCA

Pieter Kok

 

______

Wijngaard Kaas lanceert samen met Boermarke smaakvolle vegan productlijn

Veganistische kaas-alternatieven voor Gouda, cheddar en mozzarella
Kaasspecialist Wijngaard Kaas introduceert, in samenwerking met Boermarke, een nieuwe vegan productlijn voor de horeca en groothandel. Onder de naam Vegan Restaurant worden kwalitatief hoogwaardige veganistische kaas-alternatieven gelanceerd. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar goede vegan producten in de horeca. Producten met het label ‘Vegan Restaurant’ zijn 100% plantaardig en vol van smaak. Met de onderscheidende veganistische alternatieven voor Gouda, cheddar en mozzarella kan de horeca alle kanten op.

Meer informatie op: wijngaard-kaas-lanceert-samen-met-boermarke-smaakvolle-vegan-productlijn

_______

Goud voor Zoeterweijde 48+ belegen en Nora jong belegen!

De állerlekkerste Gouda 48+ belegen is Zoeterweijde. Deze kaas van Uniekaas Holland won donderdag 16 september goud bij de Gouda Cheese Awards 2021. In de categorie Geitenkaas 50+ jong belegen ging de eerste prijs naar Nora jong belegen van Kaashandel Remijn. De winnende kazen dragen een jaar lang het predicaat ‘lekkerste kaas van Nederland’. 

In de categorie Goudse 48+ belegen ging zilver naar Noord-Hollandse Gouda van Zijerveld en brons naar Lutjewinkel van Zijerveld. In de categorie Geitenkaas 50+ jong belegen was Saantje van Zijerveld goed voor zilver en kreeg Witte Sikke van Kaashandel Remijn brons. De doorslaggevende beoordeling werd gegeven door een VIP-jury die werd voorgezeten door de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve. Samen met Francesca van Berk (‘Francesca Kookt’) en Michelin-sterrenchef Martijn Kajuiter keurde hij in de 17e-eeuwse Goudse Waag de genomineerde kazen. De finale werd gepresenteerd door Frau Antje, hét boegbeeld van Goudse kaas in het buitenland.

Kaasbus
Gouda Cheese Awards is een belangrijke en bijzondere kaaswedstrijd in Nederland. Het is namelijk geen technische kaaskeuring, maar een neutrale smaaktest: consumenten proeven en beoordelen. De zes finalekazen zijn dit voorjaar al geproefd door consumentenpanels in het Centrum van Smaakonderzoek (CSO) én in de kaasbus die door de Cheese Valley toerde. Bij de finale kon door de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn. Op www.goudacheeseawards.nl zal een compilatie van de middag verschijnen, en zullen Francesca van Berk en Martijn Kajuiter hun favoriete recepten met de winnende kazen delen.

 

______________________________

Poederpraet 16-09-2021 

De melkaanlevering begon in het eerste kwartaal van 2021 in de meeste EU landen moeizaam, maar dit werd gecompenseerd door meer melk in het tweede kwartaal. Daardoor is de totale melkproductie in de periode januari t/m juni 2021 nauwelijks gewijzigd in vergelijking tot dezelfde periode in 2020 (+0,0%). Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (6,3%), Ierland (7,4%), Zweden (2,3%) en Italië (3,8%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (0,7%), Duitsland (1,2%) en Frankrijk (0,9%) daalde. In 2020 steeg de melkproductie nog met 1,6% in vergelijking met 2019. We zullen de komende maanden zien hoe de melkaanlevering zich ontwikkelt in de tweede helft van 2021 en of we in 2021 nog op een plus kunnen uitkomen!

De melkprijzen in de EU zijn stabiel tot licht stijgend. Maar door de hogere kosten, voor feed, energie etc, is de melkprijs nog steeds niet attractief voor de boeren. Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden. De verwachting is dat de retailprijzen, de stijgende commodityprijzen zullen volgen waardoor dat dan mogelijk zou kunnen worden.

Het Coronavirus is nog steeds daar. Dus verassingen liggen nog altijd op de loer. De vraag bij de retail loopt goed door. Bij de foodservice blijft de vraag nog altijd achter, doordat de horeca met beperkingen open is.

De laatste GDT-tender liet een duidelijke plus voor mager melkpoeder zien. Dit was te verwachten aangezien de prijs voor mager melkpoeder uit Oceanië concurrerend was. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. De logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost. Dit biedt misschien weer mogelijkheden voor de EU.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging zien bij de laatste GDT. Wat eigenlijk niet verwacht werd! De Chinezen kochten dit keer minder, maar dit werd gecompenseerd door Zuid Oost Azië. Benieuwd of de Chinezen bij de volgende tender weer meer actief zijn!

De prijs van weipoeder feed liet de laatste weken een stijging zien. Door een goede vraag bij de kalvermelkindustrie. De prijzen bij food zijn stabiel. Er is bijna geen verschil tussen de prijs voor feed of food. Ook de markt voor weiderivaten is vast, op gedemineraliseerde weipoeder na dan! Met name de hoge WPC’s  blijven doorstijgen.

Prijzen per mt:
VMP € 3250
MMP feed  € 2600
MMP food  € 2700
WEI   bulk € 1010

Leo van der Krogt

____

Poederpraet 02-09-2021

“Wij hebben pas een echte crisis als er geen wijn meer is om bij het water te doen”. Een pandemie is de oorzaak van crises en zullen als de pandemie voorbij is ook alle crises opgelost zijn? Ondanks het feit dat er inmiddels wereldwijd officieel 218 miljoen besmettingen en 4.6 miljoen doden (officieus vele malen meer) te betreuren zijn, is het nog niet de moeder van alle pandemieën. Door de Spaanse griep in 1918 – 1919 stierven er wereldwijd naar schatting tussen de 17 en 100 miljoen mensen, waarvan in Nederland 38.000. De Spaanse griep verdween overigens spontaan.

In Nederland staat het inmiddels bol van de crises en veelal van complexe aard. Te veel om op te noemen. Twee wil ik eruit lichten. Allereerst is er de klimaatcrisis. De opwarming van de aarde. Politici voorspellen als Jehova getuigen het einde der tijden in 2030 als wij nu niets doen aan oplossingen voor de opwarming van de aarde. Elke maand telt. Deze crisis prevaleert boven alle andere crises en de oplossing mag tientallen miljarden kosten, terwijl de meeste kiezers toch wel met andere zaken bezig zijn, zoals heb ik in de toekomst nog wel voldoende gezondheidszorg en een betaalbaar dak boven mijn hoofd? Terwijl een simpel gemiddeld fileprobleem in het verkeer hier niet binnen 20 jaar kan worden opgelost, pretendeert men nu in deze klimaatcrisis veel voortvarender te kunnen optreden.

Vervolgens is er de crisis van het politieke klimaat. Er zijn veel te harde standpunten ingenomen en er wordt op de persoon gespeeld  waarop men zonder gezichtsverlies niet meer van kan terugkomen. Politici maken elkaar publiekelijk uit voor vuile vis. In de directie van BV Nederland moeten mensen zitting nemen die met elkaar niet door een deur kunnen en elkaar steeds tegenwerken. Het kan dan niet erg lang goed gaan met een BV.

Het politieke spectrum versplintert en steeds meer eenmans- en kleine fracties ontstaan en menen dat zij de oplossingen en wijsheid in huis hebben. Zoveel Nederlanders, zoveel meningen. Hebben wij over enige tijd een kabinet met 18 ministers elk van een afzonderlijke politieke partij? Laten we hopen dat er dan toch een goede Minister van Landbouw tussen zit.

Over crises gesproken. De crisis die ons in onze handel wel het meest raakt is toch wel de logistieke crisis. Terwijl wij tijdenlang belachelijk lage container tarieven hadden, gaat het nu de kant op van belachelijk hoge tarieven. Dan heb ik het nog niet over problemen omtrent de beschikbaarheid van containers, congestie en andere problemen. Iedereen in de bevrachtingswereld schijnt er nu toch wel een slaatje uit te willen en ook kunnen slaan. De vraag is wanneer en hoe de wal het schip weer keert.

In de EU-27 is de melkproductie in het eerste halfjaar nauwelijks gestegen (+0.5%) en zal naar verwachting op +0.7% voor heel 2021 uitkomen. Ook de stijging van de melkproductie in de VS vlakt af, terwijl NZ en Zuid-Amerika solide stijgingspercentages laten zien op relatief kleine volumes melk (laagseizoen). De meer melk in Nederland verdwijnt veelal in de kaas met als gevolg lagere productie van Boter, MMP en VMP. De productie van MMP was in het eerste halfjaar lager terwijl de export boven verwachting goed op peil bleef. Er is derhalve weinig extra voorraadvorming die nederwaartse druk op de MMP prijs kan uitoefenen. Na een recente prijscorrectie naar beneden zien wij nu toch weer sterk oplopende prijzen in de EU en ook in de VS.

VMP is de speelbal van de Chinezen als veruit de grootste koper op de wereldmarkt. Na een aantal dalingen op het GDT platform zagen wij op de laatste GDT van 18 augustus een zekere prijsstabilisatie. De WMP markt voelt echter nog zwak aan. De Chinezen staan aan het begin van het grote importseizoen met de traditionele invoerrechtvrije quota voor VMP en MMP die per 1 januari gelden voor Nieuw-Zeelands poeder. De komende 2 GDT’s in september zullen de richting van de markt op korte termijn gaan bepalen. De weipoeder markt is vast, ondanks de grotere kaasproductie. De explosieve inhaalvraag voor Weipoeder en derivaten uit China is echter enigszins afgevlakt. WPC’s doen het ook goed met hoge prijzen.

Tenslotte kom ik nog even terug op het klimaat. Wij zien op dit moment in vele gebieden van de wereld extreme weersomstandigheden en als altijd blijft het weer een onvoorspelbaar element dat impact op de melkproductie zal hebben.

“Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil” – Wim Kan

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk € 2510
MMP Food € 2600
VMP 26% € 3150
Weipoeder bulk € 990

Peter van Pinxteren

 

_____________________

Poederpraet 21-07-2021 

De Europese melkproductie is robuust te noemen, en sinds afgelopen Mei is de achterstand in productie voor dit jaar hard aan het inlopen.

De melkpoeder markt is echt in vakantie-modus met dalende prijzen voor de meeste commodities, zoals ook zichtbaar was in de GDT van 20 Juli jl., en de laatste noteringen. Kopers hebben een redelijk gevulde pijplijn met een consumptie die in heel wat landen wat te lijden heeft van de hoge inflatie.  

Magere melkpoeder blijft zo ook een zwak beeld geven, waarin de EU en de USA zo ongeveer op gelijke prijzen staan. Opvallend is dat de veel sterkere dollar geen enkele positieve invloed heeft gehad op de prijzen, wat de zwakte wel heel duidelijk illustreert.

De vraag is uiteraard waar er weer een keerpunt komt. Normaliter is er weer wat leven te verwachten na de zomervakanties, met dan wellicht weer opgaande prijzen.

De volle melkpoeder is nog redelijk stabiel ondanks de zwakke botermarkt. Hierin speelt een rol dat verschepingen vanuit Europa iets zekerder zijn dan vanuit andere productiegebieden, zodat er nogal wat korte termijn vraag in Europa ingevuld moet worden. Het totaalplaatje van de volle melkpoeder markt is echter ook vrij zwak.

Ook weipoeder heeft te kampen met de algehele malaise, maar hier vernemen wij dat producenten voor food weipoeder nog regelmatig prijzen scoren boven € 1000,-- / ton.

De vraag voor feed is echter vrijwel volledig stil komen te vallen. Een verdere daling lijkt mij, gezien het prijsniveau, nog wel het meest voor de hand te liggen.

Actuele prijzen :

Volle Melkpoeder € 3.050,--

Magere Melkpoeder – Codex € 2.400,--

Magere Melkpoeder – veevoeder € 2.400,--

Weipoeder – veevoeder € 940,--

Johan Kaashoek

 

_______________

Poederpraet 08-07-2021

Alhoewel er meer dan genoeg ingrediënten aanwezig zijn voor een actieve en spannende markt, gebeurt er eigenlijk maar erg weinig. De meeste partijen doen niets, kunnen niets of willen niets. Te rustig om je nek uit te steken. Of is het de zomervakantie die voor de deur staat?

Enkele belangrijke ingrediënten vandaag zijn als volgt:

 • De 30.000 mt melkpoeder welke ONIL winnaars de komende weken gaan inkopen.
 • Een sterker wordende US Dollar.
 • Een verwachte mindere Chinese importbehoefte voor Q3 en Q4.
 • Een hogere melkpoeder productie in N-Zeeland en Argentinië.
 • De vermeende korte dekking van (onder meer) EU eindverbruikers.
 • Een onwaarschijnlijk lage voorraad bij melkpoeder producenten.
 • Een verdere concentratie van marktpartijen.
 • De duidelijk minder vaste kaasprijzen.
 • Het nog steeds rondwarende Corona virus.
 • De erg hoge prijzen voor liquide zuivel in de EU.

Enfin wie het weet mag het zeggen en er naar handelen.

Ik wens u veel wijsheid en een fijne zomervakantie toe.

Prijzen per mt , CPT Nederland, juli 2021 levering

SMP feed         : € 2400,-
SMP food        : € 2500,-
Wei feed         : € 950,-
FCMP               : € 3150,-
Boter               : € 3850,-

Remco de Munck

 

______________

Poederpraet 24-06-2021

Het is niet makkelijk om een interessant verhaal te schrijven over de zuivelmarkt van de afgelopen weken.

Inmiddels is de piek van de melkproductie rustig gepasseerd in Europa. De afgelopen maanden is de markt voor zuivel commodity’s stabiel na de forse prijs stijgingen in de eerste maanden van het jaar. 

Melkproductie in Europa is stabiel ten opzichte van vorig jaar. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland, waar de afgelopen maanden een flinke groei is genoteerd.

Wat opvalt in de markt zijn de imposante import cijfers van China voor alle producten behalve infant formula. Wei imports zijn zelfs met 56% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Voor de overige exportmarkten is het niet makkelijk om de prijsstijgingen door de vraag uit China te volgen.

Naast de prijsstijgingen van de afgelopen maanden voor de producten is er nog een belangrijke factor die de markt beïnvloed. De beschikbaarheid en de prijzen van containers. Waar het probleem zicht eerst vooral op export uit de Verenigde Staten leek te concentreren wordt de situatie ook steeds lastiger in andere delen van de wereld.

De komende weken gaan we richting de normaal gesproken rustige vakantie periode. Dit zou betekenen dat er niet veel zal veranderen aan de huidige situatie. In het verleden zijn we echter al vaker verrast door onverwachte gebeurtenissen.

Voor iedereen alvast een fijne zomervakantie!

Prijzen

SMP feed Euro 2500MT DAP

SMP codex Euro 2550MT FCA

SWP feed Euro 1000MT DAP

FCMP Euro 3150MT FCA

 

Maurice Daamen

_______________

Poederpraet 10-06-2021

We zijn inmiddels goed op weg in het EU melk seizoen en de meeste landen zijn over piekproductie heen. Na het koude voorjaar met een relatief lage melk productie is er weliswaar een inhaalslag gemaakt, toch zijn de prognoses voor het hele jaar niet al te positief, variërend van -0,6% (ZMB) tot +1%. Wereldwijd wordt uitgegaan van een stijging van 1-1,5%. Boeren worden overal beloond met een uitstekende melkprijs! De vraag is in hoeverre dit extra melk productie zal stimuleren met hoge feedkosten en geldende milieu beperkende maatregelen.

De wereldwijde Covid crisis lijkt in ieder geval weinig effect te hebben op melkprijzen. In de huidige EU markt zijn producenten voorraden nog steeds laag voor zowel eiwitten als vet. Het wegvallen van lockdowns en opgang komen van toerisme zal mogelijk wat extra krapte in de markt teweegbrengen door stijgende vraag vanuit het foodservice segment. Voorlopig zien we dit effect echter nog niet. Vanuit de wereldmarkt is er voldoende vraag al blijft het midden Oosten wat achter als gevolg Covid.

Het is belangrijk de vraag vanuit vooral China, Algerije, Mexico en zuid oost Azië nauwkeurig te volgen om de uiteindelijke richting van de markt te kunnen bepalen. Vanuit de VS lijkt de verkoopdruk weer wat gegroeid en prijzen voor SMP low heat zitten weer onder het EU niveau.

Vanuit Oceanië zijn prijzen nog steeds hoog maar wel dalend op de termijn markt. Er lijkt wat druk te ontstaan op de EU markt voor zowel boter als liquide room. Vooral de vraag naar industriële boter blijft achter en retail verkoopcijfers zijn dalend maar nog wel boven pre Corona niveau.

Interessant is te zien dat het valorisatie model geen grote uitschieters laat zien. Kaas presteert vaak als beste, maar nu liggen alle zuivelgrondstoffen op prijs dicht bij elkaar.

Het aanbod in de FEED markt is nog steeds beperkt met daardoor hoge prijzen en een kleine spread tov FOOD prijzen.

We gaan met genoeg dynamiek de zomer in!

Prijzen:

SMP Feed       : Euro 2550/mt DAP 

SWP Feed      : Euro 1060/mt DAP

SMP Food       : Euro 2600/mt FCA

FCMP             : Euro 3180/mt FCA

 

Pieter Kok

__________________

Poederpraet 13 mei 2021

“Is het al bekend wanneer de opwarming van de aarde dit voorjaar ingaat?” Dit vroeg een lezer zich onlangs af in een ingezonden stukje in een ochtendkrant. Het is waarschijnlijk een koele, cynische reactie op de aanhoudende campagnes van de klimaatactivisten en energie lobbyisten met o.a. door grote loterijen gesponsorde reclamespots, die rampspoed verkondigen als wij nu niet snel iets doen. Immers wij waren inmiddels de laatste paar jaar toch wel gewend om temperaturen van boven “normaal” te hebben, met steeds heter en droger wordende zomers in het vooruitzicht. Nu met de vakantie voornamelijk in eigen land en met het geld dat je daarvoor moet neertellen, heb je wel een beetje recht op mooi weer toch? De plannen voor het bestellen van palmbomen voor de Scheveningse boulevard kunnen voorlopig weer in de ijskast. April was de koudste maand sinds 1997.

Het zijn de 24/7 hardwerkende Nederlandse melkveehouders die het gelag betalen. Zij liggen onder politiek en maatschappelijk vuur als de grote vervuilers, doch zij worden intussen gesteund door de imposante Mevrouw Caroline van der Pas van Triple B, sorry Boer Burger Beweging. Zij wordt plots serieus genomen en mocht na de verkiezingen aanschuiven bij praatprogramma’s op onder andere de staatsomroep NPO1. Zij kwam met de trekker naar Den Haag in een soort motorpak met dito laarzen en gaf daarmee haar visitekaartje af. Maar kan zij wel een deuk in een pakje boter in politiek Den Haag slaan?

Onder aanvoering van een soort groen linkse meerderheidsregering van Mrs. Jacida Jarden in NZ wil men aldaar het aantal koeien in 2025 met 15% verminderd hebben. Fonterra heeft aangekondgd in 2037 (!) met kolenstook te stoppen. De melkkoe van de nationale economie (35 % van het BBP) ligt onder vuur. Onze eigen Dr. Tjeerd de Groot van D66 wil 50% minder dieren in Nederland, inmiddels ook nagepapagaaid door de PvdD en Groen Links.  

Even in perspectief: NZ produceert 22 miljoen ton melk met ruim 6 miljoen koeien. De EU-27 145 miljoen met 21 miljoen stuks, waarvan Nederland 14 miljoen ton met 1.6 miljoen stuks, de VS 100 miljoen ton ton met 9.4 miljoen stuks en het grootste melk producerende land in de wereld India 190 miljoen ton met naar schatting meer dan 300 miljoen koeien en buffels. Het is dan toch wel duidelijk waar de prioriteiten moeten liggen? Het is niet alleen de emissie maar ook de indirecte bijdrage aan de ontbossing van de aarde, want koeien eten toch soya? Kortom media werk aan de winkel om het imago van onze melkveehouders op te krikken en het gekoeioneer van deze sector te stoppen.

Gelukkig draagt Xi Jinping in China de zuivelsector wel een warm hart toe… Melk, de witte motor is volgens hem ook goed voor de gele mens. Aldus steeds stijgende melkconsumptie en -importen.

In de EU blijft de melkproductie in het eerste kwartaal met -1% duidelijk achter met vorig jaar. Toch verwacht de EU Commissie dat het hele jaar 2021 een stijging van 1% zal laten zien. De overige gebieden Zuid-Amerika, NZ en met voorop de VS laten een gestage groei van de melkproductie zien. De VS rapporteert solide exportcijfers van met name MMP en dankzij de duidelijk veel lager MMP prijzen zijn de recente Amerikaanse maandelijkse export volumes de EU duidelijk voorbij gestreefd. Zuid-Amerika timmert vooral aan de weg met VMP en is duidelijk hofleverancier van Algerije geworden.

De vaccinaties komen nu in veel landen goed op gang en de verwachtingen van een opleving van de foodservice verkopen zijn positief, terwijl supermarkt verkopen van met name versproducten (UHT melk etc.) geleidelijk zullen gaan dalen.

Het Food Box programma in de VS zal eind mei beeindigd worden. Desondanks stijgen de huidige prijzen van met name MMP richting die van de EU op CFR bestemmingen niveau.

De olieprijzen liggen weer rond de $ 65 per vat en het is de vraag of daardoor de importen in de olieproducernede landen snel zullen gaan stijgen. Importen in met name het Midden Oosten zijn nog lang niet op het oude niveau. Alle ogen zijn nu gericht op een herstel van de diverse economieen naar pre-Corona niveau.

Iedere Nederlander kijkt er intussen naar uit dat we weer wat meer “mogen” in de huidige virocratie. Wij zullen groen en geel gaan zien om te weten waar wij op vakantie mogen.  Ach over een paar jaar lachen wij er om zal ik maar zeggen.

Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, het is ook niet de slimste, maar degene die zich het best kan aanpassen (Darwin). Blijf gezond!

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:

MMP Bulk € 2530

MMP Food € 2580

VMP 26% € 3150

Weipoeder bulk € 1020

Peter van Pinxteren

______

Poederpraet 29-04-2021

De melkaanlevering is in 2021 in de meeste EU landen moeizaam begonnen. En loopt achter ten opzichte van vorig jaar. In totaal is er in de periode januari t/m februari 2021 sprake van een daling van de melkproductie met -2,4% in vergelijking tot dezelfde periode in 2020. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (5,6%), Ierland (7,7%),

Zweden (2,2%) en Italië (3,3%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (1,7%), Duitsland (2,0%) en Frankrijk (3,0%) daalde. In 2020 steeg de melkproductie nog met 1,6% in vergelijking met 2019. We zullen zien of we de opgelopen achterstand later kunnen inhalen!

De melkprijzen in de EU zijn stabiel. Maar door de hoge feedprijzen wordt de melkprijs minder attractief voor de boeren. Door stijgende retail- en commodityprijzen zal de melkprijs later in het jaar weer kunnen gaan stijgen.   

Het Coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Daardoor blijft de consumptie van versproducten nog altijd hoog. En blijft de vraag bij de foodservice nog altijd beperkt. Misschien dat daar nu verandering inkomt, gezien het feit dat de horeca, stap voor stap, opengaat!

De laatste GDT-tender was stabiel bij mager melkpoeder. De prijs voor mager melkpoeder uit Oceanië is nog altijd hoog. In januari en februari steeg de melkaanlevering in de USA, al stijgt het op het ogenblijk minder snel. De USA is nog wel het meest concurrerend op de wereldmarkt. Maar de prijzen stijgen in de USA, waardoor het verschil tussen de EU en de USA kleiner wordt. Dit geeft weer mogelijkheden voor de EU. Wel lijken de logistieke problemen in de USA langzaam op te lossen.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging, na de grote stijgingen van de voorafgaande GDT’s, bij de laatste GDT-tender zien. De Chinezen blijven maar doorkopen! Dit doet denken aan 2014! Toen de Chinezen ook maar bleven kopen. Waarna de markt in elkaar stortte! Doordat Oceanië en Zuid Amerika uit hun seizoen lopen, geeft dit kansen voor de EU!  

De prijs van weipoeder gaat op en neer. Iedere keer wanneer je denkt dat de daling gaat inzetten, stijgt hij weer. Door nog altijd een goede vraag van de kalvermelkindustrie en de beperkte droogcapaciteit, op dit ogenblik, voor wei. Ook de markt voor weiderivaten is vast, op gedemineraliseerde weipoeder na dan! De hoge WPC’s  blijven doorstijgen.

Prijzen per mt

VMP           € 3200,00

MMP feed   €  2500,00

MMP food   €  2525,00 

WEI  bulk   € 1040,00

 

Leo van der Krogt

_______________

Poederpraet 15-04-2021

We staan aan de vooravond van de jaarlijkse melkflush.
Coronavirus of niet, de natuur doet z’n werk, temperaturen worden beetje bij beetje weer wat aangenamer, het gras begint weer te groeien, nog even en de koeien gaan weer en masse naar buiten. De meeste Europese zuivelfabrikanten zijn echter nog erg afwachtend en bieden nauwelijks grote(re) hoeveelheden aan.
De onzekerheid inzake Corona en de nog steeds grote vraag vanuit China is hier mede debet aan.

Handels technisch is en blijft het lastig om onder huidige omstandigheden actief en agressief de wereldmarkt op te gaan. Niet alleen vanwege de wereldwijde logistieke puinhoop – beperkte beschikbaarheid van containers en wekelijks stijgende tarieven – maar ook vanwege de afwachtende houding van veel afnemers. Immers ligt er nog
een economische crisis op de loer met alle consequenties van dien?

En wat als de foodservice in Europa weer begint te kopen en we daadwerkelijk met een mindere melkcollectie te maken krijgen?

Succes en blijf gezond.

Prijzen op basis DAP pand NL per mt -  levering April

 • FCMP 26 pct             € 3300
 • SMP Codex food     € 2550
 • SMP feed bulk          € 2525
 • WEI feed bulk           € 1050

Remco de Munck

 

________

Poederpraet 01-04-2021

De eerste warme en zonnige dagen van het jaar zijn een feit. Als dit de voorbode is voor de komende lente en zomer dan gaan we een mooie tijd tegemoet. De vergelijking met de zuivelmarkt kan hiermee goed gemaakt worden.

Na forse prijsstijgingen in de afgelopen maanden is de markt richting de piek van de melkaanvoer in Europa in een iets rustiger vaarwater gekomen. Seizoenmatig is er veel melk in deze periode van het jaar, maar het wordt steeds duidelijker dat er van een grote piek in de melkaanvoer nog geen sprake is dit jaar. Ondanks de goede melkprijzen zijn er ook factoren zoals hoge voerprijzen die de productie wellicht wat drukken. Mocht deze trend in de melkaanvoer zich doorzetten in kwartaal 3 en kwartaal 4, dan geeft dit in combinatie met de sterker wordende Amerikaanse Dollar een zonnig beeld voor de prijsvorming in deze periode.

Op de wereldmarkt is de beschikbaarheid uit Nieuw Zeeland en Zuid Amerika wat beperkter op dit moment aangezien beide tegen het einde van het seizoen aanlopen.

Gezien de huidige melkprijzen in deze gebieden kan er rekening worden gehouden met een goede productie richting de tweede helft van het seizoen. Het beschikbare aanbod uit deze gebieden wordt momenteel makkelijk opgenomen door de wereldmarkt, onder aanvoering van koop interesse uit China.

Melkproductie in de Verenigde Staten is nog steeds goed en ondanks die iets gestegen prijzen voor mager melkpoeder is het nog steeds erg competitief op de wereldmarkt.

Wei en derivaten prijzen zitten op hoge niveaus en het lijkt erop dat hier weinig verandering in gaat komen de komende tijd. Een potentiele zorg hier zijn de geruchten over uitbraken van swine fever in China.

Prijzen

SMP food: € 2530
SMP feed: € 2400MT DAP NL
FCMP: € 3250MT
SWP feed: € 1000MT DAP NL

Maurice Daamen 

______

Poederpraet 18-03-2021

De melkgift in de EU blijft tot nu toe dit jaar weinig indrukwekkend. De koude nachten in februari en maart, lage silage voorraden en hoge feed kosten leiden tot een matige productie. De januari EU28 output was 0,9% lager dan in januari 2020. Dit is een eerste lagere output sinds augustus 2019 (!) en dat was de zomer met extreem hoge temperaturen en droogte.

De Franse en Duitse melkproductie zijn weliswaar nu stijgend zoals gebruikelijk voor de tijd van het jaar maar lopen nog steeds achter bij vorig jaar. YTD zit Duitsland nu op -2,7% en Frankrijk op -3,3%. Deze krappe situatie bij de melk in combinatie met een gezonde vraag naar zuivel grondstoffen heeft er toe geleid dat de prijzen voor zowel melk poeders, wei poeder, wei derivaten en vet zijn gestegen. Dit in combinatie met stijgende kaasprijzen maakt dat boeren hoge verwachtingen zullen hebben van de melkprijs.

Voor de prijsontwikkeling in het komende kwartaal gaat belangrijk zijn in welke mate de lock downs in Europa verdwijnen en in hoeverre de foodservice industrie weer zal kunnen opschalen. Daar is op dit moment nog weinig concreets over te zeggen. De export vraag naar EU MMP medium heat blijft sterk vanuit de verschillende regio’s. Vanuit de VS is het beeld nog steeds veel melk en zien we een ruime beschikbaarheid van mager melkpoeder low heat met prijzen onder het EU niveau.

De VS houdt moeite met het produceren van MMP medium heat wat de EU producenten in de kaart speelt. In nieuw Zeeland blijven de prijzen hoog door aanhoudende sterke vraag vanuit China en seizoensmatig lage beschikbare volumes. De wei poeder markt in Europa is vast met beperkte beschikbaarheid en nog steeds een kleine spread tussen feed en food prijzen en goede support van de wei derivaten markt. De roommarkt is aanhoudend vast en na een prijsstijging van ca EUR 500 voor industrie boter de afgelopen weken lijkt de boter markt nu wat te kalmeren en zoekt een nieuwe richting.

Prijzen:
SMP Feed: € 2420/mt DAP 
SWP Feed: € 1050/mt DAP
SMP Food: € 2520/mt FCA
FCMP: € 3300/mt FCA

Pieter Kok

_______

Poederpraet 04-03-2021 

De melkaanlevering is in 2021 in de meeste EU landen moeizaam begonnen. En loopt achter ten opzichte van vorig jaar. In 2020 steeg de melkproductie nog met 1,6% gestegen in vergelijking met 2019. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Nederland, Ierland en Polen zagen we meer melk, maar in de UK zagen we beduidend minder melk. We zullen zien of we de opgelopen achterstand later kunnen inhalen!

De melkprijzen in de EU zijn stabiel. Maar door de hoge feedprijzen wordt de melkprijs minder attractief voor de boeren. Maar door de stijgende retail- en commodityprijzen zal de melkprijs later in het jaar weer kunnen gaan stijgen.  

Het Coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Daardoor blijft de consumptie van versproducten nog altijd hoog. En blijft de vraag bij de foodservice nog altijd beperkt. Misschien dat daar rond Pasen verandering inkomt als de horeca, hopelijk, opengaat! Wel zal de coronacrisis langzaam overgaan in een economische crisis.

De laatste GDT-tender liet weer een stijging zien bij mager melkpoeder. Met name de mager melkpoeder uit Oceanië is weer gestegen. Door het positieve sentiment, met name bij de andere producten, stijgt ook de prijs voor mager melkpoeder. In januari en februari steeg de melkaanlevering in de USA. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt. We zagen daardoor een afnemende export uit de EU. Maar door de logistieke problemen in de USA zijn er weer mogelijkheden voor de EU.

Vol melkpoeder liet een stijging van 21% zien bij de laatste GDT-tender. De Chinezen blijven maar doorkopen! Dit doet denken aan 2014! Toen de Chinezen ook maar bleven kopen. Waarna de markt in elkaar stortte! Doordat Oceanië en Zuid Amerika uit hun seizoen lopen, kan dit kansen gaan geven voor de EU! 

De prijs van weipoeder gaat op en neer. Iedere keer wanneer je denkt dat de daling gaat inzetten, stijgt hij weer. Door nog altijd een goede vraag van de kalvermelkindustrie en China. Ook de markt voor weiderivaten is vast. Zelfs de hoge WPC’s  hebben de weg naar boven gevonden.

Prijzen per mt
VMP € 3100
MMP feed € 2350
MMP food € 2450 
WEI   bulk € 950

Leo van der Krogt

 

______

Poederpraet 18-02-2021

“Er moet iets gebeuren voordat er iets gebeurt”, zei Johan Cruijff. Na bijna een jaar Chinese griep is het leven niet meer zo simpel als in de tijd dat wij telefoons met een draaischijf hadden. Wij ontdekken nu hoe complex simpele dingen geworden zijn en kijken met weemoed terug naar de tijd dat mensen nog met veel minder tevreden waren. Deze pandemie is een “life changer” en veel dingen, die vanzelfsprekend waren, zullen voorgoed achter ons liggen. Wij leefden toen, vergeleken met nu, in de digitale middeleeuwen en ondanks alle (technologische) hulpmiddelen, vooruitgang en kennis van vandaag kunnen wij een vaccinatie programma blijkbaar niet naar behoren uitrollen. De eenheid in de EU-27 is ver weg en van centraal inkopen van vaccins heeft Van Der Leyen c.s. niet veel kaas gegeten. GB doet het als ex-EU land heel wat beter en die zeggen nu “zie je wel!”.

De onderliggende economische crisis in de wereld en de ernst daarvan, wordt nog niet zo erg gevoeld. De teruggang van de wereldeconomie valt achteraf zelfs mee. Voor Nederland was het GDP in 2020 -3.8% echter de grootste krimp ooit. Vele sectoren in de economie liggen aan het geldinfuus. Overheden smijten met duizelingwekkende hoeveelheden geld. Hoe lang nog kunnen wij dit ons veroorloven? De wetenschappers denken te weten dat de huidige vaccins de nieuwe varianten ook zullen bestrijden. Over de verdere duur van de pandemie zijn de geleerden het ook nog helemaal niet eens. Het zou nog wel eens 6 maanden tot zelfs 2 jaar kunnen gaan duren, alvorens de pandemie in de wereld ingetoomd is. Echter een enorme economische boom gloort aan de horizon.

De beurzen hebben recordhoogtes bereikt en de olieprijs zit weer op het pré-corona niveau van plm.

$ 60 per vat ondanks het feit dat er minder gevlogen en autogereden wordt. Wat een kartel al niet kan doen. Wie niet in Bitcoins gestapt is heeft het ook niet goed gezien. Nu plm. $ 51.000 per bitcoin. Opeens is het digitale geld het nieuwe goud? We kunnen er zelfs Tesla’s mee gaan betalen. Het wordt gecreëerd middels “mining” – geen idee hoe dat werkt, maar het kost enorm veel energie begrijp ik – en de beurswaarde is inmiddels duizend miljard dollar. Er is een schaarste gecreëerd, want er zijn er tot nu toe maar 21 miljoen stuks “gemined” en daarvan zijn er inmiddels 19 miljoen verkocht naar het schijnt. Mensen met een slecht geheugen moeten er niet aan beginnen, want je password vergeten kan wel eens een dure grap zijn.

In tegenstelling tot aanvankelijk zeer pessimistische inschattingen is de Chinese vraag naar zuivel tot nu toe behoorlijk op peil gebleven. President Biden komt met een giga steunpakket van $ 1.900 miljard (10% van het GDP). De agrosector waaronder zuivel, wordt met miljarden dollars ondersteund en middels een hoge melkprijs als gevolg daarvan, zal de groei van de melkproductie aldaar voorlopig behoorlijk blijven stijgen.

Op het noordelijk halfrond staan wij nu voor onze seizoensmatige flush. De melkproductie in de EU zal in 2021 waarschijnlijk met 1.5% groeien en die in de USA naar verwachting met 2%-2.5%. In welke productmix zal de stijging van de melkproductie worden vertaald terwijl er in de USA de vrees bestaat, dat er in de komende maanden opnieuw in sommige staten melk zal moeten worden gedumpt? De in 2020 sterk gestegen verkopen van zuivel in het retail segment aan beide zijden van de oceaan maakten veel goed, doch kan de vraag de toenemende melkproductie blijven absorberen? Foodservice verkopen blijven vooralsnog een zorgenkind.

Genoteerd in USD zijn de prijzen op de wereldmarkt van MMP weer op pré-corona niveau. De exportvolumes van MMP van de EU, USA en NZ laten geleidelijk aan dalingen zien, terwijl de productie van MMP met name in de USA sterk gestegen is, hetgeen zich vertaalt in oplopende voorraden. Bovendien heeft de EU moeite met een te sterke EUR, resulterend in het feit dat Amerikaans MMP nu zelfs meer dan $ 200 per ton goedkoper is. Daarnaast dalen de Chinese importen seizoensmatig vanaf April.

De gDT index van deze week steeg met 3.0%, de zevende stijging op rij en +22.3% sinds begin november 2020. VMP +4.3% en MMP +0.3% deze week. Gezien het enorme prijsverschil op de gDT (zo’n $ 400 per ton!) tussen het Nieuw Zeelands MMP en het MMP van Arla krijg je de indruk dat het NZ MMP op een andere planeet geproduceerd en verkocht wordt. Misschien toch een aandachtspuntje voor Arla en ook andere EU producenten? Het Global Dairy Trade platform blijft nog steeds een Aziatisch feestje, want 75% van de bidders zijn Aziaten (meer dan de helft Chinees) en zij kochten op de laatste gDT 86% van het totale volume. Niet echt helemaal representatief als “global” dus.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk € 2310
MMP Food € 2400
VMP 26% € 2900
Weipoeder bulk € 910

Peter van Pinxteren

_____

POEDERPRAET 04-02-2021

De melkpoeder markt wordt sterk beïnvloed door de lage melkgift met name in Frankrijk en ook in Duitsland en België. Hoge prijzen voor verse melk en concentraat maken het minder attractief om volle- of magere melkpoeder te produceren.

Dit was één van de redenen waardoor de poederprijzen in de afgelopen weken zo snel zijn gestegen. Verder heeft inhaalvraag van kopers die een lagere markt hadden verwacht de markt mede naar boven gestuwd. De logistieke problemen in de USA zorgen ook voor vraag voor prompt in de EU markt, hoewel er genoeg melkpoeder aanwezig is aan de overzijde van de oceaan.

Dat er ook weer een plafond op de prijzen zit hebben we ook gezien op de recente GDT.

Al met al een markt die door de krapte en relatief lage voorraad in de EU, nog wel wat uitschieters zou kunnen vertonen, maar die richting het productieseizoen toch zou moeten ontspannen.

De volle melkpoeder is vast in het kielzog van de sterke room- en boterprijzen, met weinig voorraad in Nieuw Zeeland.

De weipoeder markt is na de enorme opstuwing door de Chinese vraag en ook vanuit de EU-food- en de kalvermelkindustrie gekalmeerd. Ook deze markt is krap, maar lijkt wat te ontspannen.

Prijzen :

Volle melkpoeder: € 2900,--

Magere melkpoeder Codex: € 2400,--

Magere melkpoeder Feed: € 2300,--

Fat Filled melkpoeder: € 2200,--

Weipoeder feed: € 900,--

Johan Kaashoek

 

_____

Poederpraet 21-01-2021

Waar het jaar 2020 afsloot zonder nagenoeg enige vorm van actie of spanning, is het nieuwe jaar met een zeer positief sentiment begonnen over de hele linie en voor bijna alle zuivelproducten.

Niet alleen de twee forste GDT-stijgingen, maar ook de mindere melkcollectie in Frankrijk.
De blijvend hoge consumptie van versproducten in Duitsland, de fors mindere aanvoer van magere melkconcentraat en room vanuit het Verenigd Koninkrijk hebben geresulteerd in enorme prijsstijgingen van magere melkpoeder, weipoeders en daaraan gerelateerde producten.

Daarnaast, ook niet geheel onbelangrijk, hebben we te maken met een continuering van het foodbox program in de Verenigde Staten en het ten einde lopen van de melkseizoenen in Zuid-Amerika en Oceanië.

Al met al op korte termijn een zeer explosieve markt.

Echter gezien de (aanstaande) wereldwijde economische malaise (met dank aan Covid-19), is en blijft de vraag of de koopkracht van de exportlanden genoeg rekbaar is om deze prijsstijgingen te absorberen. De tijd zal het leren.

Prijzen op basis DAP pand NL per mt / levering februari:

FCMP 26 pct   Euro 2850
SMP Codex food   Euro 2450
SMP feed bulk   Euro 2300

WEI feed bulk   Euro 925

Remco de Munck

_____

Poederpraet 06-01-2021

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een terugblik op het afgelopen jaar leert ons wat we eigenlijk al wisten. Een goede gezondheid is het belangrijkste wat er is. Inmiddels hebben we ook geleerd wat de economische gevolgen zijn als een goede gezondheid in het geding komt. Ondanks dat er licht aan het einde van de tunnel is nu de vaccinatie programma's gestart zijn, is het te vroeg om te zeggen dat het virus een 2020 thema is. Door alle aandacht voor Covid 19 zouden we bijna vergeten dat er een nieuwe president is gekozen in de USA en dat de UK de EU middels een deal heeft verlaten.

De zuivelmarkt heeft zich goed hersteld van de klap na de eerste golf en heeft zicht daarna vrijwel immuun getoond tijdens de tweede en derde golf. Dit heeft geleid tot stabiele prijzen richting jaareinde. Eindejaar verkopen of een veel zwakkere markt voor vloeibare zuivel zijn er eigenlijk niet geweest de laatste weken van 2020. Naast alle door de overheid opgelegde beperkingen, gaf dit nog wat extra rust tijdens de kerstweken.

2021 is begonnen, en hoe! In de eerste week meteen een GDT die een forse stijging van 3.9% liet zien. Alle productgroepen zetten een fors hogere prijs neer. Wellicht een verrassend grote stijging, maar eigenlijk ook een lijn die past bij het sentiment van de afgelopen maanden. Melkaanvoer in Europa en Oceanië blijft iets achter bij de verwachting, resulterend in weinig druk aan de aanbod kant om iets met de prijzen te doen. Zelfs een sterk verzwakte USD ten opzichte van de Euro heeft nog geen effect gehad op de prijzen.

De USA is het enige grote productiegebied waar een forse stijging van de melkaanvoer te zien is. Geholpen door verschillende overheidsprogramma's blijft het interessant voor boeren om meer melk te produceren. Vooral voor magere melkpoeder is de USA een interessant alternatief op de wereldmarkt. De resultaten van de laatste GDT zorgen ervoor dat Europa ondanks de zwakkere USD voor een aantal producten competitief blijft op de wereldmarkt. De vraag voor alle zuivelproducten is de afgelopen maanden prima geweest en als de afgelopen GDT een voorbode is voor wat er gaat komen aan vraag dan zal hier niet veel aan veranderen de komende tijd.

De komende maanden gaan we seizoensmatig richting de piek van de melkproductie in de EU en de USA, terwijl Oceanië en Zuid Amerika uit het seizoen lopen. De president wissel in de USA komt er aan en veel landen in Europa verscherpen hun lockdown in de strijd tegen het Coronavirus. Genoeg stof tot praten of nadenken. Helaas zal dat de komende tijd nog voornamelijk via de verschillende technologische mogelijkheden gaan en niet tijdens een van de gebruikelijke samenkomsten in januari.

Prijzen:
SMP food Euro 2250MT FCA
SMP feed Euro 2130MT DAP
SWP feed Euro 830MT DAP
FCMP Euro 2800MT FCA

Maurice Daamen

_____

Poederpraet 17-12-2020

Zo vliegt een zeer ongewoon jaar ook weer snel voorbij, staan we vlak voor de feestdagen en proberen we ons een beeld te vormen van wat de zuivelmarkt ons volgend jaar gaat brengen! Geen gemakkelijke exercitie met nog volledige onduidelijkheid over Brexit, nieuwe lockdowns die zich aankondigen en alom onzekerheid over de economische impact van de wereldwijde pandemie. De MMP markt beweegt zich nog steeds onder het pre Corona niveau ondanks een lichte stijging in de afgelopen weken. Gaan we als de wereld gaat vaccineren en we terug gaan naar ‘normaal’ een grotere vraag zien voor MMP? Op dit moment helpt de zwakke dollar EU exporten niet en zien we al lange tijd stevige concurrentie uit de VS. Grote importeurs als Mexico en Algerije doen het rustig aan, maar dat zou kunnen veranderen. Wei eiwit prijzen volgen de weg van MMP omhoog met een ongewoon kleine spread tussen weipoeder feed en food prijzen. Kaasprijzen zijn relatief stabiel met als enige dissident mozzarella waarvoor de prijzen relatief laag zijn. Qua valorisatie doet kaas het nog steeds als beste met zoals gezegd goede steun vanuit de wei poeder en wei derivaten. De vetmarkt is na jaren van grote volatiliteit de laatste tijd redelijk stabiel. Het lijkt erop dat retail consumptie het verlies in foodservice meer dan goed maakt, wat leidt tot lage beschikbaarheid van industrie boter. Net als in het begin van 2020 is EU boter ook nu weer competitief op de wereldmarkt maar zien we een geringe vraag. Vanuit EU perspectief is er op dit moment voor alle producten weinig verkoopdruk bij producenten en fysieke voorraden lijken relatief laag.

Fijne feestdagen en vooral een gezond 2021!

Prijzen:

SMP Feed        : Euro 2100/mt DAP 

SWP Feed        : Euro 815/mt DAP

SMP Food       : Euro 2200/mt FCA

FCMP              : Euro 2780/mt FCA

Pieter Kok

 

____

POEDERPRAET 26-11-2020


We hebben de bodem van de melkaanlevering achter ons gelaten en de weg naar boven weer gevonden. In totaal is er in de periode januari tot en met september 2020 sprake van een stijging van de melkproductie met 1,8% in vergelijking met 2019. Al zien we duidelijke verschillen per land. In Nederland, Duitsland, Ierland en Polen zagen we in de eerste negen maanden meer melk, maar in de UK zagen we beduidend minder melk. Heel 2020 zal daarom een plus laten zien, of we moeten nog extreem winterweer krijgen in december!

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend werd door het Coronavirus abrupt doorbroken. We zijn voorlopig nog niet uit de greep van het Coronavirus. We zien door het coronavirus iedere keer kortstondige bewegingen in de markt. De ene keer naar boven, zoals we onlangs zagen toen bijna de gehele EU weer in een lock down ging, en daardoor meer afroepen kwamen van de retail. En de andere keer weer naar beneden. Dit patroon zal de komende tijd aanhouden. De vraag bij de foodservice blijft nog altijd beperkt.

Het jaar 2020 is bijna afgelopen en veel mensen kijken al weer met een schuin oog richting 2021. Ook in 2021 zal corona nog lang een belangrijke rol blijven spelen. Zeker als de coronacrisis overgaat in een economische crisis. De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Als ze überhaupt een keuze hebben in deze tijd. Maar als de melkprijs verder gaat dalen dan kan dat wel druk geven op de melktoevoer.

De laatste GDT-tender liet een stijging zien bij mager melkpoeder. Hierdoor, en door de ONIL tender, veranderde het sentiment bij mager melkpoeder. Of dit positieve sentiment blijft, zal moeten blijken! De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, mede daardoor zien we een afnemende export uit de EU. En de melk in de EU zal de komende tijd toenemen.

Vol melkpoeder liet een stijging zien bij de laatste GDT-tender. Weer waren de kopers in China zeer actief op de GDT-tender. De EU speelt op de wereldmarkt nog geen rol van betekenis. De laatste ONIL tender is daarom grotendeels gelopen uit Zuid Amerika. De prijs van weipoeder is stijgende. Door extra vraag bij de kalvermelkindustrie. Er staan namelijk nog al wat oudere kalveren op stal die veel weipoeder gebruiken. Als deze geslacht zijn zal deze vraag weer afnemen. De weiderivatenmarkt laat een wisselend beeld zien. De hoge WPC’s staan nog steeds onder druk, maar de prijs voor lactose is nog altijd relatief hoog.

Prijzen per mt:
VMP EURO 2700,
MMP feed EURO 2075,
MMP food EURO 2150,
WEI bulk EURO 780

Leo van der Krogt

 

______

Poederpraet 12-11-2020

“Lieve God, kunt U 2020 resetten en opnieuw installeren want er zit een virus in”.

Het gevoel overheerst dat 2020 een verloren jaar is. De millennium bug die wij rond de jaarwisseling van 2000 vreesden en de wereld zou ontwrichten, is 20 jaar later in een andere gedaante gekomen.

Ook het gevoel van onmacht bekruipt ons steeds meer nu wij midden in de gevreesde tweede golf besmettingen terecht zijn gekomen. Er is veel geleerd van de eerste golf, zo zegt men nu. Hoezo? Simpele dingen zijn niet simpel of vanzelfsprekend meer, zoals uit eten gaan, reizen, op vakantie gaan, Sinterklaas en kerst vieren. Miljoenen mensen zijn op betaalde vakantie gestuurd, doch het is niet echt het vakantiegevoel dat men dan heeft, want de vraag is of de baan er nog is als de “vakantie” over is.

De social media worden steeds meer asociaal en de tegenstellingen in de maatschappij worden er alleen maar verder door aangewakkerd. Wij krijgen steeds meer mensen met korte lontjes. Dit begint mij te beangstigen. Ook in ons kleine landje komen er verkiezingen aan en de vingertjes zullen opgestoken worden. Men kijkt niet meer naar het gezamenlijke belang doch in de eerste plaats naar het eigen belang.

In ’s werelds grootste economie - de V.S. – hebben wij daar onlangs een voorproefje van gehad. Wijsheid komt met de ouderdom, doch ik begin daar ernstig aan te twijfelen.

Toch is er intussen goed nieuws dat er binnenkort een vaccin beschikbaar zal zijn – waar kennen wij die Pfizer ook al weer van? -  dat “voor 90% effectief is en geen bijwerkingen heeft”. Oh wee, die 10% bij wie het niet werken zal? Het zal een enorme logistieke uitdaging worden en hoe lang gaat het dan nog duren alvorens er de gewenste groepsimmuniteit bereikt is? De kwetsbaren en onmisbaren zullen het eerst aan de beurt komen.

Intussen zijn wij in de capabele handen van de wetenschappers, economen en politici. Het water bij de wijn doen wordt een probleem zodra de wijn op is. De wereld ziet zich geconfronteerd met enorme economische problemen en uitdagingen, die tot nu toe ogenschijnlijk beheersbaar waren. Geldpersen draaien op volle toeren om de economieën draaiend te houden. Dit kan niet tot in het oneindige doorgaan. Overheden lenen nu met geld toe. Geld levert niets meer op. Gebakken lucht op de beurzen daarentegen doet het veel beter.

Tot nu toe lijkt het er op dat de zuivelsector redelijk verschoond bleef van de enorme economische gevolgen van de pandemie. De mondiale melkproductie stijgt inmiddels weer geleidelijk, terwijl de exporten het redelijk goed blijven doen met China als de grote motor achter de vraag. De Amerikanen houden voorlopig het Food Box programma in stand en dat ondersteunt de zuivelmarkt. De in Dollars genoteerde prijzen van de meeste commodities bleven de laatste tijd in een redelijk stabiele bandbreedte.

De uitdaging zal zijn hoe de sector verder om zal gaan met het gewijzigde consumptieve gedrag en de gedaalde verkopen in de food service sector. Kaas blijft het redelijk goed doen tot nu toe en er lag minder druk op de boter- en poedermarkt. De export van met name MMP – zowel vanuit de VS en EU - bleef boven verwachting goed presteren in 2020,  terwijl de productiestijging beperkt bleef.

2020 loopt ten einde. Alle ogen zijn nu gericht op 2021. Kopers blijven terughoudend, dicht bij huis en verwachten lagere prijzen. Seizoensmatig zal de melkproductie in het voorjaar gaan stijgen op het noordelijk halfrond. Hoe zal het met de wereldeconomie gesteld zijn naarmate de malaise langer duurt en hoe zal de (export)vraag naar zuivel zich ontwikkelen? Olie exporterende landen – onze belangrijke zuivelimporteurs – zien de olieprijs niet echt opkrabbelen. De gewenste minimumprijs van USD 60 per vat is nog ver weg.

Belangrijk voor de EU export zal ook de koersontwikkeling van de EUR/USD zijn. Met “Sleepy” Joe aan het roer in de VS wordt een zwakkere USD verwacht, doch de “profeten” die dat beweren, eten ook gewoon brood dat men met speculatie verdient. En dan hebben we ook nog de Brexit saga! Spannende tijden.

Houdt moed en afstand!

Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food € 2.130
MMP Bulk feed € 2.050
VMP € 2.700
Weipoeder Bulk feed € 730

Peter van Pinxteren

_____

Poederpraet 15-10-2020

Er wordt in de huidige markt veel gepraat maar weinig gedaan. Links- dan wel rechtsom is er weinig van te maken. De meeste zuivelfabrikanten zijn comfortabel qua productie en voorraden en ook de handel lijkt op dit op punt niet echt nerveus. Derhalve zijn de prijzen voor de meeste poederproducten al weken onveranderd en zijn we met z’n allen de bekende kat uit de boom aan het kijken.

Logischerwijs zouden de prijzen voor de meeste poederproducten enkel en alleen fors naar beneden moeten gaan. Immers met een harde Brexit (= meer poeder vanuit Ierland en in de EU meer melk beschikbaar voor poeder), Joe Biden als president (= fors zwakkere US Dollar) en een verdere lockdown in de EU (= nog meer problemen bij de food service) in het verschiet, kan het niet anders dat er meer melk richting de sproeitorens zal gaan.

Dit in combinatie met een gelijkblijvende/afnemende vraag en een minder goede exportpositie, zou in theorie tot een dergelijke neerwaartse prijsbeweging kunnen leiden.

Inderdaad, in theorie, want wat is nog zeker vandaag de dag? Wat als Trump toch herkozen wordt, Johnson toch gaat voor een fatsoenlijk afscheid van de EU en er toch snel een vaccin beschikbaar komt?

Vragen, veel vragen en weinig antwoorden, laat staan zekerheden.

Ik wens u wederom veel wijsheid en een goede gezondheid toe.

Prijzen op basis DAP pand NL per mt / levering november:

 • FCMP 26 pct Euro 2700
 • SMP Codex food Euro 2200
 • SMP feed bulk Euro 2100
 • WEI feed bulk Euro 725

Remco de Munck

_____

POEDERPRAET 01-10-2020

Terugkijkend op september hebben we een duidelijk actievere handelsmaand gezien dan de afgelopen zomermaanden. De laatste weken zitten de prijzen aan de eiwitkant in de lift, daarentegen dalen de vetprijzen. Dit zien we zowel op de fysieke als op de futures markt. Qua valorisatie doet kaas het nog steeds als beste met goede steun vanuit de weipoeder en weiderivaten. Poeder en boter/amf levert beduidend minder op waarbij het opvalt dat de liquide roommarkt al geruime tijd ver boven het boter equivalent ligt. Normaliter bewegen deze markten overtijd naar elkaar toe, maar is die balans nu misschien langer verstoord door veranderende retail consumptie?

EU melkprijzen en productie (+2% t/m juli) zijn goed en de melkcurve in west Europa zal in Q4 weer gaan stijgen. Op dit moment is er voor alle producten weinig verkoopdruk bij producenten en fysieke voorraden lijken relatief laag.

Met Oceanië in het productieseizoen en blijvend concurrerende prijzen vanuit de VS zal EU MMP mee moeten bewegen. Exporten van EU MMP zullen nodig zijn voor een balans in de markt. Voor boter en AMF is de EU nauwelijks afhankelijk van de wereldmarkt. We zouden net als in Q4 2019 naar een scenario kunnen gaan waarbij wereldmarkt prijzen voor boter dusdanig lager liggen dat importen vanuit 3e landen weer mogelijk zijn.

Alhoewel we tot nu toe weinig constructiefs van ze zien wensen wij de heren Johnson en Barnier veel gezond verstand. Het zal een last minute call worden met onzekerheid tot diep in december!

Prijzen:

SMP Feed: Euro 2070/mt DAP
SWP Feed: Euro 720/mt DAP
SMP Food: Euro 2180/mt FCA
FCMP: Euro 2700/mt FCA

Pieter Kok

_____

POEDERPRAET 16-09-2020

De vakantieperiode zit erop en de markt begint weer in beweging te komen. Wat normaal gesproken een drukke periode is met geplande reizen en beurzen, is dat dit jaar anders. Vrijwel alle beurzen en evenementen tot het einde van jaar zijn afgelast vanwege het Coronavirus. Ondanks dat er nog geen structurele oplossing is gevonden voor het virus, kijkt de zuivelmarkt positief naar de toekomst.

Het warme zomerweer in de maand augustus en het jaarlijks dieptepunt in de melkaanvoer in augustus en september zorgen ervoor dat er weinig voorraden en druk zijn aan de aanbodkant. De prijzen voor rauwe melk, concentraat en room blijven vast.

Op de wereldmarkt is het voor de EU niet makkelijk om te concurreren. Mede door de sterke Euro ten opzichte van de USD is product uit Noord en Zuid Amerika en zelfs Oceanië concurrerend. Het verschil tussen boter en AMF in de EU en Oceanië begint inmiddels erg groot te worden. De komende maanden stijgt de melk aanvoer in Europa (en ook Noord en Zuid Amerika en Oceanië verder). De vraag is in hoeverre de EU grote volumes in export nodig gaat hebben om de markt op het huidige niveau te houden. De meeste voorspellingen voor de komende maanden laten een stabiele markt zien.

Kaasprijzen zijn sinds enige tijd erg stabiel in Europa. Hetzelfde geldt voor wei derivaten, waarvoor de vraag nog steeds erg goed is.

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2050MT DAP 
SWP Feed: Euro 725MT DAP
SMP Food: Euro 2150MT FCA
FCMP: Euro 2675MT FCA

Maurice Daamen

_______

POEDERPRAET 03-09-2020

We hebben in de EU de piek weer achter ons gelaten en gaan richting het laagseizoen van de melkaanlevering. De melkaanlevering in de EU begon het eerste half jaar met een stijging. De totale EU melkproductie steeg in deze periode met 1,9%. Al zien we duidelijke verschillen per land. In Nederland, Duitsland, Ierland en Polen zagen we in het eerste halfjaar meer melk, maar in de UK zagen we beduidend minder melk.
We hebben de laatste weken in veel EU landen beduidend minder melk gezien door de zeer warme weersomstandigheden. Tegelijkertijd zagen we door dit warme weer meer vraag naar verse zuivelproducten. Hierdoor ging er minder melk naar mager melkpoeder en boter. Het weer heeft zich genormaliseerd en daardoor komt de melk ook weer langzaam terug. Voor het tweede gedeelte van 2020 wordt een bescheidenere groei verwacht van de melkhoeveelheid. Maar voor heel 2020 wordt nog altijd rekening gehouden met een kleine plus, mits er geen extreme weersomstandigheden zijn.

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend werd door het Coronavirus abrupt doorbroken. We zijn nog steeds niet uit de greep van het Coronavirus. En de Coronacrisis gaat steeds meer over in een economische crisis. De prijs voor mager melkpoeder maakte eerst een vrije val naar beneden, stabiliseerde op een gegeven en is nu weer stijgende. De vraag bij de foodservice is nog steeds beperkt.
De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Als ze überhaupt een keuze hebben in deze tijd. Maar als de melkprijs verder gaat dalen dan kan dat wel druk geven op de melktoevoer.

De laatste GDT-tender liet een stijging zien bij mager melkpoeder. In de EU is het sentiment veranderd door het warme weer en in de USA door het nieuwe “Food Box” programma. Maar of dit zo blijft, zal blijken! De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt.
Vol melkpoeder liet weer een daling zien bij de laatste GDT-tender. Weer waren de kopers in China zeer actief op de GDT-tender. De EU speelt op de wereldmarkt geen rol van betekenis. De laatste ONIL tender is grotendeels gelopen uit Zuid Amerika.
De prijs van weipoeder is stabiel en de laatste week zelfs licht stijgend. Of dit duurzaam is, is de vraag! Want het weiverbruik bij de kalvermelkindustrie is nog altijd beperkt.

De weiderivatenmarkt laat een wisselend beeld zien. De hoge WPC’s staan onder druk, maar de prijs voor lactose is nog altijd relatief hoog.

Prijzen per MT:
VMP EURO 2650,
MMP feed EURO 2030,
MMP food EURO 2150,
WEI bulk EURO 700

Leo van der Krogt


________

Poederpraet 23 juli 2020

"Luctor et Emergo" (Ik worstel en kom boven). Was dat het devies van onze “Mr. No” Mark Rutte in de afgelopen weekeinde op de EU top? De spreuk slaat op onze strijd tegen de Spaanse overheersing, doch is het ook van toepassing op de Europese overheersing? Voorheen haalde de U.K. gesteund door Nederland, de hete kolen uit het vuur, doch nu was het toch onze eigen Mark die het deed als leider van de “vrekkige vier” (Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken). Grote lof in de Europese pers. Het waren daarvoor de “vrekkige vijf” met Duitsland als grootste land, doch Merkel is blijkbaar toch meer gecharmeerd van Macron. Die heeft toch wel wat met veel oudere dames. Duitsers houden bovendien nu eenmaal meer van Italianen dan van Nederlanders.

Nadat er wat extraatjes voor Nederland werden toegezegd (aai over de bol van Mark) ging hij toch overstag.

Mark kon zich dus erg goed profileren en zijn VVD spindoctors zullen wel zeer tevreden zijn. Tegelijkertijd kan hij een topbaan in Brussel nu wel vergeten, mocht hij de ambities daarvoor überhaupt nog hebben.

Onder aanvoering van de Frans-Duitse as is het dan toch weer gelukt om de dans om de miljarden tot een succes te maken. Een meerjarenbegroting van 1100 miljard. Daarnaast een pakket van totaal 750 miljard waarvan 390 miljard subsidies (lees giften) en 360 miljard zachte leningen. Italië krijgt daarvan totaal 209 miljard. Premier Conte twitterde vrolijk dat het een historische dag voor EUROPA was. Het geld wordt goed gebruikt nml. voor “hervormingen” en ja wel hoor, ook voor vergroening van Italië! Op dezelfde dag – zo las ik - kondigde de populaire Italiaanse politicus Gianluigi Paragone aan binnenkort zijn nieuwe partij te presenteren om Italië uit de EU te loodsen. Italexit dus. Puzza per grazie of te wel stank voor dank in het Nederlands.

Het leek wel op een soort bal masqué in Brussel zoals ten tijde van de Franse adel in de 17e en 18e eeuw, maar nu met mondkapjes. Je zou verwachten dat deze mondkapjes een eenheid zouden uitstralen, dus allemaal hetzelfde zouden zijn met een subtiel EU embleempje er op.  Het varieerde echter van design-achtige kapjes tot simpele ziekenhuis versies. De behoeftige drammers trekken toch aan het langste eind. Het gaat aldus alleen maar moeizamer worden om nog consensus te vinden. Nationalisme en puur eigen belang voeren de boventoon. Uit politiek oogpunt wordt de coronacrisis een natuurramp genoemd en dat overkomt je gewoon. Bij rampen verwacht je gewoon dat mensen je geld geven en je helpen.

Alhoewel het coronavirus nog lang niet onder controle is, laten inmiddels een aantal landen de economische belangen steeds meer prevaleren. Immers de geldpersen hebben ook een beperkte capaciteit en er treedt een zekere gewenning en besef op dat het dweilen met de kraan open is.

De indruk ontstaat zo langzamerhand dat de economische schade wel meevalt en dat er een zekere normalisatie optreedt. Doch het zal moeten blijken of dat inderdaad het geval zal zijn zodra de geldkranen geleidelijk worden dichtgedraaid. Zullen de vele bedrijven die nu op de been gehouden worden met ontelbare miljarden daadwerkelijk kunnen voortbestaan? Massa ontslagen dreigen desondanks. Er zit een vertraging in de negatieve impact op de economie en aan het einde van Q3 en gedurende Q4 zal het effect zich veel duidelijker gaan manifesteren. Laten we hopen dat het allemaal wat mee gaat vallen.

Voorlopig smeult de pandemie voort als een veenbrand en wakkert hier en daar weer aan. Er worden ernstige waarschuwingen geuit voor een tweede golf in het najaar en het mogelijke gebrek aan discipline om het gevaar in te dammen.

Op de zuivelmarkt lijkt er een zekere stabilisatie plaatsgevonden te hebben. De zomermaanden zijn sowieso een slappe periode. Dit leunt onder andere op de miljardensteun (Food Box programma) die de Amerikanen hebben uitgetrokken en de vraag is wat er gebeurt als dit ophoudt. De verkiezingen zijn aldaar over ruim 3 maanden.

Mr. Trump zal waarschijnlijk wel tot die tijd Santa blijven spelen.

De groei van de mondiale melkproductie tot dusver loopt terug (EU -0.5% en VS -1.1% in mei) en het helpt zeker om de markt in balans te krijgen. De EU exporten t/m mei zijn redelijk op peil gebleven. Echter veel importmarkten zien hun problemen alleen maar toenemen en er is grote terughoudendheid, die uiteraard gevoed wordt door groeiende onzekerheid. Intussen is het zuidelijk halfrond uit het seizoen en het Chinese inkoopseizoen begint in September. Alle hoop is uiteraard op China gevestigd.

De gDT auction deze week gaf slechts een kleine daling te zien. De index daalde slechts met 0.6%. MMP daalde met 0.5% en Volle melkpoeder steeg met 0.6%, na de forse stijging op de voorlaatste gDT.

Ter afsluiting de volgende spreuk:

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden” - John F. Kennedy.

Doe daar uw voordeel mee.

Voor zover van toepassing wens ik u en de uwen een prettige vacantie.

Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food EUR 2.150
MMP bulk feed EUR 2.040
VMP EUR 2.750
Weipoeder Bulk feed EUR 730

Peter van Pinxteren

_______

Poederpraet 25 juni 2020

Momenteel bevinden we ons in de pre-zomer vakantieperiode. Weinig enthousiasme en dus ook weinig actie. 

Inmiddels lijkt het corona virus binnen de EU ietwat op zijn retour te zijn, maar in de rest van de wereld zeker niet.
Wat voor een impact dit op onze business gaat hebben laat zich zeer moeilijk raden, immers soortgelijke situaties – wereldwijd – hebben we nog nooit meegemaakt.  Natuurlijk zijn er een aantal variabelen welke we redelijk kunnen inschatten, maar in welke mate de fors verzwakte economieën een impact op export van zuivel gaan hebben is een groot vraagteken. Grote posities innemen, long dan wel short gaan, is een hachelijke zaak.

De markt laat een verdeeld beeld zien, enerzijds lijken grotere multinationals binnen de EU geneigd zich voor een langere periode in te dekken, waar anderzijds de exportmarkten zich erg terughoudend lijken te gedragen en zich van hand tot mond blijven voeden.

Kaasprijzen en prijzen voor vet lijken zich op een wat hoger niveau te zetten, vraag voor melkpoeders is en blijft dun. Veevoeder sector bevindt zich nog wat aan de zijlijn en foodservice start ook nog maar mondjesmaat op. 

Prijzen op basis DAP pand NL per mt /  levering April

 • FCMP 26 pct - Euro 2700
 • SMP Codex food - Euro 2175
 • SMP feed bulk - Euro 200
 • WEI feed bulk - Euro 740

Remco de Munck

_______

Poederpraet 11 juni 2020

“De beste virologen liggen op de IC”. Dit is Corona versie van een spreekwoord over die stuurlieden. Zo zullen er nog wel meer gemaakt worden en onze taal gaan verrijken.

Het afkondigen en opleggen van een lock-down blijkt vele malen gemakkelijker te zijn geweest dan nu het opheffen er van. De economie werd ondergeschikt gemaakt aan de gezondheid van mensen en uiteraard terecht dat gezondheid boven alles gaat. Immers Black and White lives matter. Terwijl de WHO een distancing rule van 3 feet (90 cm) hanteerde, doen alle virologen er een schepje bovenop door het 1.5 meter, 6 feet (180 cm) of het zelfs 2 meter te maken in sommige landen. Is het 1.5 meter of 6 feet omdat dit de minimale diepte van een graf is!? Waar is het op gebaseerd?

Het lijkt allemaal erg marginaal doch volgens mij maakt het in de praktijk (openbaar vervoer, vliegtuigen, restaurants, etc.) enorm veel uit of het 3 feet of 1.5 meter of zelfs 2 meter is. Daar hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben.

De virologen, die geacht worden de wijsheid in pacht te hebben, zitten dus niet op één lijn. De verschillende overheden wereldwijd ook niet. Wetenschap behoort exact te zijn en niet van we proberen maar wat en kijken of het helpt? Is het nu bewezen dat de 1.5 meter het probleem heeft opgelost?

Er ontstaat nu een gevoel van ongelijkheid in de samenleving bij de uitfasering van de lock-downs. Waarom zij wel en wij niet? Het volk mort. De bereidheid om mee te werken ebt langzamerhand weg. De stok achter de deur is de vrees levend houden dat er een tweede golf komt, hetgeen uiteraard niet uit te sluiten is.

Ik mag hopen dat de wereld en in het bijzonder Nederland nu toch wel wat meer geleerd heeft van het recente verleden. Wij waren er totaal niet op voorbereid. De wereld bidt en smeekt nu echt om een vaccin.

De laatste maanden waren voor menigeen een moeilijke tijd en de perikelen zijn nog lang niet over. Zo langzamerhand wordt de enorme schade aan de wereldeconomie meer en meer zichtbaar. De GDP’s van de meeste landen gaan tenminste met enkele en vaak met dubbele cijfers in de min. De OECD verwacht voor 2020 een teruggang van de wereldeconomie met 6.0%. Met man en macht en vooral met vele miljarden wordt geprobeerd een economische meltdown te voorkomen. De tegenstellingen tussen landen en machtsblokken worden groter. Het nationalisme en protectionisme nemen toe.

Politici proberen er garen bij te spinnen, maar realiseren zich ook dat ze op foute beslissingen afgerekend gaan worden. Het is links tegen rechts, zwart tegen wit. VS tegen China en ga zo maar door.

De crisis zal ook tot grote spanningen binnen de EU-27 en met de UK leiden. Het zou zo maar kunnen dat er toch nog een No Deal Brexit komt, want veel schot zit er tot nu toe niet in de onderhandelingen en de tijd gaat langzamerhand dringen. Terwijl aanvankelijk werd geopperd dat - door het wegvallen van een groot deel van de food service sales world-wide – de melk productie op korte termijn met 10-15 % zou moeten dalen, blijkt de praktijk anders te zijn. Paniek overheerste de markt in eerste instantie.

Het is zelfs zo dat er volgens de huidige ramingen er dit jaar in de 5 grote exporterende gebieden méér melk geproduceerd gaat worden. Als ik dat zo optel kom ik al gauw aan 5-6 miljoen ton op jaarbasis.

Terwijl sommigen vreesden of voorspelden dat er zelf weer interventie van MMP zou komen, gebeurde het omgekeerde. De MMP prijzen zakten van ruw weg EUR 2600/2700 naar EUR 1800 en veerden weer op naar EUR 2200. Dit in een tijdsbestek van enkele weken. Met een nagenoeg gelijkblijvende EU productie van MMP, daalden de exporten sinds November t/m Maart met gemiddeld 20.000 ton per maand of te wel 100.000 ton in 5 maanden. Intussen ademt de VS in onze nek met groeiende MMP productie, voorraden en export. Het ziet er naar uit dat de VS de komende tijd per maand meer MMP gaat exporteren dan de EU. In de andere product groepen zagen wij een gelijk beeld van volatiliteit met uitzondering van Vol Melkpoeder. Dit product blijkt toch Corona bestendiger te zijn.

Hoe zal de vraagontwikkeling in bijvoorbeeld de grootste 3 zuivel importerende landen (China, Mexico, Algerije) de komende tijd zijn? De ontwikkeling van de olieprijs? Het kartel van olie exporterende landen heeft weer afspraken gemaakt en de olieprijs weer richting $40 per vat gestuwd. Hoe lang gaat dit stand houden? Veel importerende landen worden met een sterk depreciërende munt t.o.v. de dollar geconfronteerd in combinatie met grote tekorten in de overheidsfinanciën.  Dit zal de koopkracht verder onder druk zetten. De tijd zal het leren.

Ten slotte zoals Dwight D. Eisenhower zei:

“Met alle terechte respect voor de wetenschap, moeten we ook alert zijn op het gelijke en omgekeerde gevaar dat het overheidsbeleid zelf gegijzeld wordt door een wetenschappelijke technologische elite”.

 
Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food                     EUR 2.250
MMP bulk feed              EUR 2.030
VMP                             EUR 2.670
Weipoeder Bulk feed     EUR    750
 
Peter van Pinxteren

____________________

Poederpraet 14 mei 2020

Veel landen in de EU hebben de piek in de melkaanlevering bereikt of zullen dit binnenkort bereiken. De melkaanlevering in de EU begon het eerste kwartaal met een stijging. Al zien we duidelijke verschillen per land. In Nederland, Frankrijk en Polen zagen we in het eerste kwartaal meer melk, maar in de UK zagen we beduidend minder melk. Ierland en Duitsland lieten een wisselend beeld zien. Er wordt voor de hele EU in 2020 nog altijd rekening gehouden met een kleine plus, mits er geen extreme weersomstandigheden zijn.

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend werd door het Coronavirus abrupt doorbroken. De vraag is hoe lang we in de greep gehouden gaan worden door het Coronavirus. En hoe erg de Coronacrisis overgaat in een economische crisis.

De markt voor mager melkpoeder maakte een vrije val naar beneden. De laatste weken stabiliseerde de markt voor mager melkpoeder en is nu zelfs aan het stijgen. Op het ogenblijk zien we weer vraag bij de foodservice. Maar is dat duurzaam? Waarschijnlijk heeft de invoering van de private opslag ook meegeholpen aan de stabilisering. Het gevaar van de private opslag is wel dat het product nog steeds in de markt is en dat er druk later kan ontstaan. En wat als de private opslag snel volloopt?
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en er wordt al enige tijd aangedrongen op een vrijwillige melkreductie. Maar reductie op basis van vrijwilligheid zal niet gaan werken.

Melkreductie in combinatie met een financiële compensatie voor de boer, is een betere methode om de markt weer meer in balans te brengen. Mocht het nodig zijn dan is er naast de private opslag altijd nog het andere vangnet; interventie! Of zal de droogte zorgen dat de melkhoeveelheid gereduceerd wordt?

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Als ze überhaupt een keuze hebben in deze tijd. Maar als de melkprijs verder gaat dalen dan kan dat wel druk geven op de melk toevoer.

De laatste GDT-tender liet een stabilisering zien bij mager melkpoeder. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen.
Vol melkpoeder liet ook een stabilisatie zien bij de laatste GDT-tenders. Maar met zeer kleine hoeveelheden. Dat zal bij de volgende GDT ook nog het geval zijn. Maar bij de GDT’s daarop zullen de hoeveelheden toenemen. En dan kan de uitslag er geheel anders uitzien. Op het ogenblik wordt met name vol melkpoeder instant gezocht. Wat kansen geeft voor de EU.

De prijs van weipoeder is stijgende. Mede door een lagere kaasproductie, waardoor er minder weiconcentraat beschikbaar is. Verder is er voor de productie van wei beperkte beschikbaarheid van droogcapaciteit. De kalvermelkindustrie verbruikt voor dichtbij meer wei, maar de kalvermelkindustrie zal de komende tijd minder kalveren gaan opzetten en daardoor zal het verbruik van weipoeder drastisch afnemen. En er zal na de melkpiek meer droogcapaciteit beschikbaar komen om wei te drogen. De markt voor weipoeder kan er dan heel anders uitzien.

Prijzen per mt

VMP EURO 2550
MMP feed EURO 1870
MMP food EURO 1975
WEI bulk EURO 750


Leo van der Krogt

_____________________

Poederpraet 30 april 2020

Enkele weken geleden zat ik met mijn vrouw te kijken naar de verfilming van het boek Inferno van Dan Brown. Dit boek gaat over het verijdelen van de uitbraak van een virus dat de overbevolking zou moeten oplossen. Het Corona virus speelde toen al, doch het was eigenlijk een Chinees probleem. Het zou ons nauwelijks raken. Het was een science fictionachtige thriller en zulke films worden gemaakt om mensen te vermaken. Je bent immers toeschouwer en op het eind loopt het altijd goed af. Nu zitten wij in een film waar wij zelf de medespelers zijn. Wij weten niet hoe lang de film gaat duren en hoe die afloopt.

Meer dan 100 jaar geleden na het einde van WWI brak de Spaanse griep uit. Een griepepidemie die wereldwijd naar schatting 20 tot 40 miljoen slachtoffers eiste. Na deze en een aantal andere pandemieën (de laatste SARS in 2003) heeft de wereld eigenlijk niet goed geleerd hoe met dit soort zaken om te gaan. Laat staan wat de economische gevolgen hiervan zouden zijn, mocht het tot een nieuwe pandemie komen. Er liggen blijkbaar geen draaiboeken klaar, ondanks het feit dat er naast kernwapenarsenalen ook dodelijke biologische wapenarsenalen zijn ter afschrikking, waar normaal gesproken niks mis mee kan gaan. Toch?

Plots wordt de wereld geregeerd door virologen en andere wetenschappers. Wij komen tot de ontdekking dat niets boven onze gezondheid (verankerd in artikel 22 van onze grondwet) gaat en dat ons “systeem” niet op een dergelijke uitbraak berekend is. Het enorme prijskaartje dat er aanhangt moeten wij blindelings accepteren.

Inmiddels wordt de hele wereld geconfronteerd met enorme economische en financiële problemen. Hoe deze “ film” gaat aflopen is even zo ongewis. Regeringen moeten met miljarden bijspringen om bedrijven van groot tot klein zoveel mogelijk van de ondergang te redden. Politici over de hele wereld proberen er garen bij te spinnen, want uiteindelijk rekent de kiezer met ze af. Staatssteun met voorwaarden om politieke (milieu) hobby’s uit te voeren? De Europese Unie staat opnieuw onder druk. Er is blijkbaar geen echt communautair beleid ten aanzien van de aanpak van de crisis. Iedere lidstaat heeft zijn eigen virologen en neemt zijn eigen maatregelen. Het gekissebis gaat daarnaast meer over geld en welke lidstaten andere lidstaten financieel moeten bijspringen.

Het is duidelijk dat deze crisis de agrarische sector en in het bijzonder onze zuivelsector en al wat daar mee samenhangt, niet ongemoeid zal laten. Uiteindelijk betaalt de boer, die ook burger is, de rekening.
Terwijl de EU Commissie tot nu toe met niet veel beters komt dan een beperkte PO regeling voor MMP, Boter en Kaas tot 30 juni 2020 (interventie is open voor MMP en Boter tot 30 september) komen landen zoals de USA met steunprogramma’s voor o.a. de zuivelindustrie die in de vele miljarden lopen. Hoe gaat dit de concurrentieverhoudingen onder druk zetten?

Onze exportmarkten hebben op korte termijn met lock-downs en eveneens met de financiële gevolgen daarvan te maken. Daarnaast is er ook nog een oliecrisis die zijn weerga niet kent. Olie voor de maand mei wordt met geld toe geleverd omdat er geen voldoende opslagcapaciteit is. Vervolgens is onlangs de Ramadan, hetgeen sowieso een stillere periode is, begonnen. Het is dan ook moeilijk inschatten hoe de vraag naar zuivel zich de komende tijd zal ontwikkelen. De meningen zijn daar zeer over verdeeld. Het zal er mede van af hangen in welke mate de melkproductie al dan niet vrijwillig beperkt gaat worden om de balans weer in evenwicht te brengen. Sommige schattingen die ik las, hebben het over 10-15 % overproductie van melk op korte termijn. Lage melkprijzen zullen uiteindelijk de melkproductie gaan ontmoedigen.

Er zijn recentelijk wat positievere importcijfers uit China. De maart importen vielen niet tegen en zo ook schijnt de food service sector zich te herstellen. Het is tenminste een lichtpuntje.

Daarnaast is de grote vraag hoe wereldwijd uit de lock-downs te geraken en met welk tempo met name het  consumentenvertrouwen zich weer herstelt. Gaan wij na de lock-down weer onmiddellijk onbezorgd vliegen, op vakantie en naar restaurants, etc.? Bij het nieuwe normaal, de 1.5 meter en 50 min economie, kun je nu alleen nog maar vele vraagtekens zetten, ondanks de inventiviteit die mensen nu ten toon spreiden.

De economische groei in de wereld gaat vooralsnog diep in de min (sommigen hebben het over meer dan 10%) met tientallen miljoenen werkelozen. Vergelijkingen met de depressie in de dertiger jaren worden gemaakt. Hoe slecht gaat het uiteindelijk nog worden, zo vraagt men zich af. Het herstel zal waarschijnlijk enkele jaren gaan vergen. Daarbij komt ook nog de impact van de vele honderden miljarden die wereldwijd nodig zullen zijn om bedrijven zoveel mogelijk te redden en die middels uitgifte van staatsobligaties door de verschillende landen geleend moeten gaan worden. De begrotingsnorm binnen de EU van max. 60% van het BBP kan dan ook de komende jaren in de prullenbak. De druk op de Euro zal dan nog groter worden. De vraag is dan ook hoe lang wij nog van een lage rente kunnen “genieten”,  want zullen beleggers bereid blijven massaal voor vele miljarden aan staatsobligaties aan te kopen tegen zelfs negatieve of extreem lage rentes in sommige landen?

Vervolgens kopen de centrale banken deze obligaties met honderden miljarden weer op (Quantitative Easing programma’s ) en worden die alsmede andere beleggers weer geconfronteerd met het risico van de enorme koersdalingen van deze obligaties als de rente daadwerkelijk gaat stijgen. Onze welvaart en verworvenheden zullen de komende tijd zwaar onder druk komen en blijven staan.

 “Ervaringen, die men in de storm van het leven opgedaan heeft, slaat men in zonnige dagen weer gaarne in de wind”  - Peter Sirius.

Met deze spreuk wens ik u allen veel wijsheid toe en bovenal blijf gezond!

Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food EUR 1.900
MMP bulk feed EUR 1.780
VMP EUR 2.550
Weipoeder Bulk feed EUR 00

Peter van Pinxteren

_________________

POEDERPRAET

Hoewel de omstandigheden zeer uitzonderlijk zijn, met gehele en gedeeltelijke lockdowns in de hele wereld, blijft één ding overeind staan : mensen blijven eten.

Ondanks dalende prijzen is er de laatste weken een levendige handel in melkpoeder, en het maakt dan ook niet zo veel uit dat je thuis achter de pc zit, de zaken blijven doorgaan.

Deze week zien we een stabilisatie ontstaan in de forse prijsdruk die er was. 

Melk is er nu in overvloed door het zachte weer en de redelijke prijzen die tot nu toe betaald zijn aan de boeren. Nu de prijzen voor de diverse melkproducten en ook de melkprijzen rap dalen wordt er al weer gesproken over vrijwillige vermindering van de melkproductie en in sommige landen, m.n. de VS wordt er zelfs melk weggespoeld !

Er is een luide roep om steunmaatregelen, maar ik vermoed dat de melkprijs eerst lager moet zijn, wil dat politiek verdedigbaar zijn.

Wie had dit alles kunnen denken een paar maanden geleden ?

Magere melkpoeder blijft vooralsnog boven de interventieprijs hangen, en lang niet overal is er de noodzaak om melkpoeder in te gaan leveren in interventie.

Een bescheiden exportvraag en short-dekkingen de markt een beetje in de benen.

Volle melkpoeder staat onder druk, ook omdat dit goed valoriseert voor de producenten. Er is geen groot aanbod in Oceanie, maar wel toenemende concurrentie vanuit Latijns Amerika.

De weipoeder markt kruipt wat omhoog. De vraag uit Azie leeft weer op, en er staan veel kalveren op, die moeilijk weg kunnen gezien de enorme terugval in vraag vanuit de horeca en food-service. Deze dieren blijven wel voeder consumeren.

Iedereen een goede gezondheid toegewenst, en sterkte in deze moeilijke tijd !

Wij zijn allemaal afhankelijker dan wij dachten.

Actuele prijzen :

Volle Melkpoeder: € 2.480,--

Magere Melkpoeder – Codex: € 1.900,--

Magere Melkpoeder – veevoeder: € 1.750,--

Weipoeder – veevoeder: € 690,--

Johan Kaashoek

 

true
false
true