Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Poederpraet 19-01-2023

Allereerst de beste wensen voor 2023 voor iedereen. In de eerste weken van het nieuwe jaar heeft de zuivelmarkt de negatieve spiraal die sinds het najaar van 2022 de markt beheerst, doorgezet.

Hoge melkprijzen, een sterk stijgende melkaanvoer, een terugvallende vraag vanuit de retail en een gebrek aan export de afgelopen maanden hebben hun weerslag op de markt. Over de hele linie staan de prijzen zwaar onder druk. Door producenten wordt er zelfs gesproken over een snellere groei van de melkaanvoer dan bij het afschaffen van de melkquota. 

Seizoensmatig zal de melkaanvoer bljjven stijgen de komende maanden. Dit zal de problemen niet kleiner maken. De vraag is dan ook waar de prijsdruk gaat eindigen. 

Een van de oplossingen zal van de wereldmarkt moeten komen. Het goede nieuws hier is dat de tweede GdT van januari voor het eerst in maanden een stabiel beeld liet zien. Het lijkt erop dat de prijzen in NZ voor het moment zijn uitgebodemd. Ook vanuit Zuid-Amerika zal er niet veel concurrentie komen. Dit geeft Europa de mogelijkheid om te concurreren en het extra product op de wereldmarkt te verkopen.

Of dit voldoende is  zal de komende maanden blijken aangezien ook de USA de wereldmarkt zal opzoeken. Daarnaast zijn de economische problemen wereldwijd nog niet opgelost.

Een andere oplossing is het snel laten dalen van de melkprijzen. Dit is een gevoelig punt aangezien niemand op lange termijn melkaanvoer wil kwijtraken. Ook zal een dalende melkprijs op korte termijn de melkaanvoer niet drastisch doen dalen.

Door alle extreme factoren die de markt beinvloeden lijkt 2023 net als 2022 een jaar te worden met heel veel volatiliteit. Waar we ons een jaar geleden afvroegen waar de prijsstijgingen zouden eindigen vragen we ons dit nu in omgekeerde richting af.

Prijzen:
Smp food: euro 2550
Smp feed: euro 2400 dap
Fcmp: euro 3500
Swp feed: euro 780 dap

Maurice Daamen

 

___

Poederpraet 05-01-2022

Allereerst wens ik de lezer een bijzonder goed en gezond 2023!

2022 was een enerverend jaar in de zuivelbranche en er zijn nu zo in het begin van 2023 alweer voldoende signalen voor wederom een enerverende en snel veranderende markt!

De melk vloeit rijkelijk in vooral de EU maar ook US, poeder- en boterprijzen staan onder druk, energieprijzen dalen, gDT laat een zwak beeld zien, consumptie van zuivel lijkt in veel gebieden te dalen, de Chinese markt is een groot vraagteken…

Voor de melkverwerkende industrie ligt er de grote uitdaging met de boeren om de tafel te gaan voor verlaging van de melkprijs. Op basis van de huidige en al sterk gedaalde prijzen voor kaas, melkpoeder en boter/room zullen de prijzen voor rauwe melk fors moeten dalen. Wat de effecten van deze prijsdaling zullen zijn op de melkproductie en waanneer dit effect zal intreden is nog ongewis. Vooralsnog lijkt het erop dat we een sterke groei gaan zien voor in ieder geval de eerste helft van het jaar.

De mager mekpoedermarkt vertoont een prima beschikbaarheid van poeder voor de komende maanden maar de huidige fysieke voorraden zijn niet groot. De verdere prijsontwikkeling zal sterk afhangen van de vraagkant van de markt. Vooral de vraag in zuidoost Azië en China valt nog steeds tegen. Daarnaast zou Amerika zich ook verder kunnen gaan mengen in het spel op de wereldmarkt. De huidige Amerikaanse prijzen voor MMP liggen rondom het EU prijsniveau.

De botermarkt vertoont ook zwakte. De roomprijzen lopen weliswaar op tov eind december maar algemeen is de vraag naar room en boter matig en is er voldoende beschikbaar bij de producenten. Room prijzen liggen deze week nog ver onder het boter equivalent. Er zijn eerste berichten dat de retail consumptie van boter in december tegenviel en normaliter is de vraag naar retail boter in het eerste kwartaal van het jaar ook matig. Dit in combinatie met voldoende melk en goede vetwaardes in de melk, levert voor nu een zwakke markt op.

Dit zijn even de eerste reflecties van de markt in het nieuwe jaar. Er zijn nog 360 dagen te gaan waarbij ik jullie allen veel wijsheid en succes wens!

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2530/mt DAP 
SWP Feed: Euro 840/mt DAP
SMP Food: Euro 2750/mt FCA
FCMP: Euro 3850/mt FCA

Pieter Kok


___
Poederpraet 22-12-2022

 

Dit is al weer de laatste Poederpraet van dit jaar. 2022 was weer een enerverend jaar en 2023 zal dat ook zeker worden! Ik wil iedereen vanaf hier een goede kerst en nieuw jaar wensen.

In totaal is er in de periode januari t/m oktober 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,2%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,1%), België (2,5%), Nederland (0,5%) en Ierland (0,4%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Duitsland (0,6%) en Frankrijk (1,2%) daalde. Maar het vierde kwartaal zal meer plussen laten zien. De verwachting is dan ook dat we op een kleine plus zullen uitkomen voor het hele jaar 2022. En deze trend zal zich voorlopig in 2023 voortzetten.

De melkprijzen hebben hun top bereikt. En bij enkele fabrieken is de daling al ingezet. De andere fabrieken zullen in januari moeten volgen. Zeker de fabrieken die voornamelijk actief zijn in commodities. Maar de melkprijzen zijn nog hoog en doordat sommige kosten ook weer wat dalen, zien en zullen we voorlopig meer melk zien. De huidige melkprijs is een incentive voor de boeren. Maar de oorlog in de Oekraïne is nog steeds gaande en alle onzekerheid daar omtrent kunnen zaken snel weer doen veranderen! Het gevolg is wel dat door meer melk, minder export en vraaguitval door de hoge retailprijzen, de melkbalans naar de verkeerde kant uitslaat. Hierdoor zal de druk op de prijzen blijven aanhouden.

De laatste GDT-tender liet een grote min zien bij mager melkpoeder. De aangebodene hoeveelheid was beduidend hoger dan de keer ervoor. Ook bij de volgende tender zal er weer een grotere hoeveelheid op de GDT geplaatst worden. We zullen zien wat dat voor een uitwerking heeft. De USA heeft dit jaar veel geëxporteerd. De laatste maanden was dat wat minder. Maar op het ogenblik wordt de USA weer concurrerender op de wereldmarkt, zeker met de huidige dollar. Ook de logistieke problemen in de USA zijn in rustigere vaarwater gekomen. Maar het is iedere keer stuivertje wisselen tussen de EU, Amerika en Oceanië wie het meest concurrerend is op de wereldmarkt.

Vol melkpoeder liet dit keer ook weer een daling zien bij de laatste GDT. Maar de Chinezen kochten verassend meer dan bij de vorige GDT events. Iets om in de gaten te houden! Andere landen, met name het Midden Oosten en iets mindere mate Zuidoost-Azië, participeerde minder op de GDT.

De prijs van weipoeder feed staat onder druk. Wel is er bijna geen spread tussen feed en food. Dus een van twee zal moeten gaan bewegen. En de markt voor weiderivaten is ook zwak.

Prijzen per mt
VMP          EURO    3800
MMP feed  EURO    2500
MMP food  EURO    2800
WEI  bulk  EURO     840

Leo van der Krogt

___

Wijziging Gemzu nieuwsbrief vanaf januari 2023

Vanaf januari a.s. zal de Gemzu nieuwsbrief iets later in het postvak van uw email belanden. De nieuwsbrief wordt tussen 9.00 en 9.30 uur verzonden; nog steeds dagelijks en hopelijk vol positief zuivelnieuws!

Het Gemzu secretariaat wenst iedereen gezellige feestdagen en een gezond, gelukkig 2023!

___
Poederpraet 08-12-2022

“Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen” - Hal Borland

Zo op het einde van een jaar blikken wij terug op het afgelopen jaar, dat vredig en met enig optimisme begon. Immers de COVID pandemie leek onder controle te gaan komen. De oorlog in de Oekraïne heeft veel teweeggebracht. Wie had dat kunnen voorspellen? De helderzienden hebben het massaal laten afweten. De glazen bollen kunnen in de afvalcontainer. Het meest slechte scenario om van een pandemie in een crisis te geraken, veroorzaakt door een oorlog in onze achtertuin. Begonnen door een potentaat die Poetin heet. Opnieuw een man die droomt van een groot rijk. Gevolg was een enorme rally en volatiliteit in de prijzen van grondstoffen waaronder zuivelcommodities. Prijzen van zowat alle grondstoffen gingen door het dak met “all-time highs”. Terwijl centrale banken jarenlang probeerden om de inflatie rond de 2% te krijgen, is er nu een situatie ontstaan, waarin het moeilijk is om de inflatie naar dat niveau terug te brengen. De inflatie zorgde inmiddels voor renteverhogingen door diverse centrale banken met het doel te inflatie te beteugelen. Het lijkt erop dat er aan de renteverhogingen nog geen einde gekomen is. Daarnaast een sterke US Dollar die het effect van gestegen grondstofprijzen in nationale valuta van importlanden nog verder versterkte. Inmiddels is er een zekere mate van gewenning ontstaan, doch fundamenteel hebben de consumenten wereldwijd veel minder te besteden. De inflatie zal erg hoog blijven. Centrale banken en vooraanstaande economen zien een recessie komen die vooralsnog als “mild” wordt betiteld. Arbeid blijft voorlopig schaars en zal tot verdere loonstijgingen leiden, hetgeen de kerninflatie verder zal doen stijgen. De kosten van energie zijn vooralsnog veel te hoog en blijven een onzekere factor.

De oorlog in de Oekraïne duurt voort en is veranderd in een loopgravenoorlog met de winter in het voortuitzicht. De westerse wereld probeert met alle mogelijke middelen Poetin tot terugtrekking te dwingen. Vooralsnog zonder succes en de prijs is erg hoog. Wat zullen de boycot en de EU “price cap” van Russische olie tot gevolg hebben (schaarste aan diesel?). Vraaguitval door China lijkt de olieprijs te doen dalen. Gas futures zijn intussen weer flink gestegen en men maakt zich nu al zorgen over de gasvoorziening voor de winter van 2023.

Gedurende 2022 zijn de prijzen van zuivelcommodities sterk gestegen met name onder invloed van lagere groei van de mondiale melkproductie en de oorlog in de Oekraïne. Inmiddels is de melkproductie in een aantal zuivel exporterende landen, waaronder de EU en VS gestaag aan het stijgen. De verwachting is echter dat de melkproductie in Oceanië structureel achter zal blijven. Na de zomer zagen wij steeds meer signalen dat de vraag op de wereldmarkt onder druk kwam. De Chinese motor ging steeds meer haperen. De markten reageerden zo nu en dan positief op sprankjes hoop op versoepeling van de Chinese zero-tolerance politiek. De recente massale protesten in China lijken enige verandering in de Chinese COVID aanpak teweeg te gaan brengen, doch de vrees voor massale COVID uitbraken deze winter houdt de gemoederen bezig.

Gedurende de afgelopen weken zijn de prijzen van zuivelcommodities enorm sterk gedaald. Van abnormaal hoge prijzen in een abnormaal jaar, ziet het er naar uit dat de prijzen weer “normaal” gaan worden. De uitbetalingsprijzen van melk blijven vooralsnog erg (te) hoog en zijn niet meer in lijn met de huidige commodity prijzen.

In de komende tijd zal de markt tot een nieuw evenwicht komen. Zelfs als China snel “opengaat” zal moeten blijken of de vraag op korte termijn aldaar sterk zal stijgen. In januari daalt de Chinese vraag traditioneel sterk in verband met het Chinese Nieuwjaar (22 januari 2023). Tot 1 januari 2022 was er sprake van een aanzienlijk importquotum voor Nieuw-Zeelands melkpoeder met 0% import duty. Ieder jaar leidde dit tot een versterkte vraag in het vierde kwartaal. Per 1 januari 2023 is dit niet meer van toepassing. Dat is nu 10%. Er is aldus weinig druk om vóór 1 januari extra te importeren. Als gevolg van de aanhoudende en langdurige COVID lockdowns en daarmee gepaard gaande lagere consumptie, worden er hogere voorraden en lokale productie van met name Vol melkpoeder (China produceert jaarlijks meer dan 1 miljoen ton VMP) gerapporteerd.   

In November deed de Chinese economie het opnieuw niet goed. De totale importen waren -10.6% en de exporten -8.7%. De verwachte groei van het GDP in 2022 van 5% zal naar verwachting niet gehaald worden. Voor de overige importlanden in de wereld is tevens er sprake van vraaguitval veroorzaakt door economische factoren, hoge inflatie, tekort aan vreemde valuta, etc. Kortom 2023 zal ons de nodige uitdagingen gaan bieden.

De GDT Auction van deze week liet een nipte stijging van de prijsindex zien. De Nederlandse noteringen van met name MMP en Boter daalden deze week opnieuw aanzienlijk.

Ik wens u allen gelukkige kerstdagen en het allerbeste voor 2023 toe.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 2580
MMP Food EUR 2800
VMP 26% EUR 4150
Weipoeder bulk EUR   890

Peter van Pinxteren

 

___

Algemene Vergadering ZuivelNL stelt begroting 2023 vast 

Tijdens de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 december 2022 werd door de leden DDB, LTO, NMV en NZO de begroting 2023 goedgekeurd. “We zijn blij met het vertrouwen dat de leden hiermee weer aan hun brancheorganisatie ZuivelNL hebben gegeven”, aldus voorzitter Arjan Schimmel. In de sluitende begroting zijn lopende contracten, afspraken en onderhoud van bestaande instrumenten geborgd. Nieuw in 2023 is het extra budget dat is opgenomen voor het thema verdienvermogen en budget voor de collectieve aanpak rond stikstof, klimaat, water en mest.

Uit de begroting blijkt dat ZuivelNL voor 2023 een te besteden budget van € 11,2 miljoen heeft. De algemene reserve is begroot op € 1,36 miljoen en blijft daarmee boven het door het bestuur vastgestelde minimum van € 1,2 miljoen.

Nieuw in 2023

In reactie op de plannen van het kabinet rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden in 2022 DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV en NZO hun krachten in ZuivelNL-verband. ZuivelNL faciliteert sindsdien het overleg tussen de belangenorganisaties van melkveehouders en zuivelondernemingen over gezamenlijke antwoorden op het overheidsbeleid, die de leden kunnen gebruiken voor de lobby. Dit nieuwe thema Klimaat & Milieu werd in 2022 gefinancierd uit een financiële meevaller 2021, maar is in de begroting voor 2023 opgenomen met een apart budget.

In 2023 worden nieuwe activiteiten rond het thema verdienvermogen opgestart en zijn diverse onderzoeksprojecten rond dierwaardige veehouderij gebudgetteerd.

Vanuit Onderzoek & Innovatie (O&I) starten in 2023 de praktijkgerichte (en integrale) onderzoeken op basis van ideeën van melkveehouders. “Melkveehouders investeren via ZuivelNL jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. We vinden het belangrijk dat we aansluiten op de praktische kennisvragen van melkveehouders. Ideeën ophalen bij melkveehouders bleek in 2022 een succes en komend jaar willen we dat zeker herhalen.”, aldus Hubert Andela, directeur ZuivelNL.

Eerste contributieverhoging sinds 2015

Voor het eerst sinds 2015 besloten de leden tot contributieverhoging. De werkorganisatie is in 2021/2022 financieel en organisatorisch op orde gebracht. De vergadering vindt zeker in deze roerige tijden een sterke ketenorganisatie in het belang van melkveehouders en zuivelverwerkers. Daarom werd de contributie verhoogd met een halve cent per 100 kg melk voor melkveehouders en een halve cent per 100 kg melk voor zuivelverwerkers. De contributie komt daarmee voor melkveehouders op € 0,055 per 100 kg en voor verwerkers op € 0,025 per 100 kg.

Arjan Schimmel: "Eind 2020 werd bewust gekozen voor het doorvoeren van bezuinigingen in plaats van contributieverhoging. De organisatie moest eerst op orde worden gebracht en pas daarna kon contributieverhoging op de agenda komen. ZuivelNL versterkt de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Met de goedgekeurde begroting kunnen we weer volop invulling geven aan deze missie waarbij we met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde creëren.”

Benoemingen bestuur

De Algemene Vergadering benoemde Jos Verstraten van LTO tot lid van het bestuur. Hij volgt daarmee Herman Bakhuis op die terugtrad vanwege zijn vertrek als bestuurder van de LTO Vakgroep Melkveehouderij. Klaas Hokse werd namens NZO opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd.

 

___

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel

Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien enthousiaste melkveehouders van de Nijkerkse poederspecialist hebben de afgelopen maanden met onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. Doel: het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030 als belangrijke stap in de transitie naar regeneratieve landbouw. Nestlé en Vreugdenhil worden in dit project, dat de naam Low carbon farming heeft gekregen, ondersteund door wetenschappers van de Wageningen University. Het project wordt stap voor stap uitgebreid met 250 melkveehouders in 2030.

Regeneratieve landbouw is een verzamelnaam voor verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, vergroten van de biodiversiteit en optimaliseren van het verdienmodel van de melkveehouder. “Dat totaalpakket willen we melkveehouders bieden”, stelt Albert de Groot, CEO van Vreugdenhil. “Waar mogelijk nemen we naast de bekende, ook nieuwe technologieën mee. Regeneratieve landbouw vraagt om een collectieve ketenbenadering, willen we impact maken. Daarom zijn we trots dat we samen met onze  melkveehouders en Nestlé met een aanpak komen die dit mogelijk maakt.”

Kenmerkend voor dit project is het maatwerk, de samenwerking en de kennisdeling. “We leren al doende en maken in de praktijk ook gebruik van kennis en maatregelen vanuit de wetenschap. En omdat elke boerderij anders is, is maatwerk noodzakelijk”, aldus Albert de Groot. “Nederland is één van de belangrijkste agrilanden voor Nestlé wereldwijd", vertelt Nikki Adamo, CEO Nestlé Nederland. “Op basis van de eerste succesvolle implementaties en een breed enthousiasme bij alle betrokkenen gaan we het project stapsgewijs breder uitrollen onder nog eens 250 melkveehouders. We willen impact maken, en daarom investeren we de komende jaren gezamenlijk ruim 50 miljoen euro om onze ambitie, om tegen 2030 onze broeikasgassen te halveren, te realiseren.”

De melkveehouders in de pilot hebben in dit verduurzamingsproject de regie gekregen. De boer weet immers zelf het beste wat werkt voor de boerderij en maakt een wel afgewogen keuze welke maatregelen er toegepast worden. Tim van Noord, melkveehouder in Hellouw: “Ik heb de boerderij overgenomen van mijn vader en die heeft het weer van zijn vader overgenomen. Ik wil dat ook mijn kinderen een toekomst hebben in dit bedrijf en daarvoor is verandering nodig. Nestlé en Vreugdenhil geven mij de financiële middelen en kennis om deze transitie door te maken en dat voor een langere periode tot aan 2030. Ik sta er niet alleen voor, we doen het samen.”

Terwijl de wereldpopulatie blijft stijgen, groeit de behoefte aan een duurzame manier van voedselproductie. Nestlé zet zich wereldwijd in met regeneratieve landbouw en de productie van plantbased producten. Regeneratieve landbouw gaat uit van de kracht en intelligentie van de natuur. 

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de afgelopen jaren samen met de partners in de keten waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer melkveehouders zetten zich in om de natuur te beschermen en te herstellen. In 2021 nam bijna 70% van onze melkveehouders extra maatregelen zoals weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en de aanleg of bescherming van andere landschapselementen, om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Ruim 94% van de melkveehouders die hun voedingsrijke product aan Vreugdenhil leveren, doet mee aan ons duurzaamheidsprogramma.

Onze ambitie is om CO₂ neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Samen met interne en externe stakeholders werken we in diverse projecten, waarvan het Low carbon farming project met Nestlé een belangrijke is, om deze ambitie vorm te geven.

Nestlé’s ambitie: netto-nul emissie in 2050

Klimaatverandering vormt een risico voor de toekomst van voedsel, daarbij zijn voedselproductie en -consumptie een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Het project voor regeneratieve landbouw is onderdeel van een grotere beweging binnen Nestlé die zich inzet om haar broeikasgassen tegen 2030 te halveren om tegen 2050 netto nul emissie te bereiken. Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten uit de eigen keten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen.

Nestlé stimuleert regeneratieve landbouw in haar wereldwijde voedselproductieketen met projecten zoals het NESCAFE plan 2030, om de koffieteelt te verduurzamen, het ‘Income Accelerator Programma’, om boeren te ondersteunen bij de overgang naar duurzame cacaoteelt en nu in Nederland door de transitie mogelijk te maken om de broeikasgasemissies te halveren bij melkveehouderijen.

___

De Fryske opnieuw Best cheese of the Netherlands: twee keer goud

Bij de derde editie van het Concours International de Lyon voor kaas en zuivelproducten, dat op 25 november plaatsvond in Lyon, is De Fryske opnieuw in de prijzen gevallen. De kleine kaasmaker uit Friesland sleepte maar liefst twee gouden medailles in de wacht: één voor Âlde Fryske en één voor de Jong Belegere Fryske. Geen geringe prestatie, want in de internationale wedstrijd beoordeelden juryleden uit de hele wereld bijna 1000 kaas- en zuivelproducten uit vele landen. 

Eerder deze maand won de Fryske óók al ‘Super Gold’ voor Âlde Fryske, namelijk bij de gerenommeerde World Cheese Awards in Wales. Ook de andere kazen van De Fryske kregen een certificaat. Belegere Fryske won Gold, Stokâlde Fryske kreeg Silver en Jong belegere Fryske Bronze. 

Het prijzenplankje van Catharinus Wierda, oprichter van De Fryske, begint dus behoorlijk vol te worden. Begrijpelijk, want de kazen van De Fryske zijn heel romig van karakter. Dat komt door omdat de melk niet wordt afgeroomd bij het kaasmaken. Ook gebruiken de boeren veel gras in het rantsoen waardoor er meer zachte melkvetten ontstaan. Het vakmanschap van de kaasmakers doet de rest. Bijzonder is dat De Fryske alleen met natuurinclusieve melkveehouders werkt: boeren die veel rekening houden met weidevogels, biodiversiteit en landschap. De Fryske is dan ook door de Vogelbescherming erkend als vogelvriendelijke zuivel. Ook heeft De Fryske inmiddels het Beter Leven keurmerk, dat garant staat voor betere leefomstandigheden voor de koeien. Wierda: “Met deze medailles van het Concours International de Lyon laten wij opnieuw zien dat duurzaamheid en topkwaliteit heel goed samengaan!”

 

___

Poederpraet 24-11-2022

Na een positieve GDT uitslag van 15 november jl. leek de markt even een bodem te hebben gevonden. De euforie bleek echter van korte duur. Sterk oplopende Covid gevallen in China, toenemende maatregelen en lockdowns zullen op korte termijn ook niet zorgen voor de gehoopte vraagimpuls.

In Europa lijkt de industrie grotendeels ingedekt voor Q1 en zelfs al deels voor Q2. Veel producenten concentreren zich nog voornamelijk op de laatste maand(en) van 2022 en doen pogingen om voorraden weg te werken. De verkopen voor Q1 worden echter deels vergeten.

Hier en daar komen uit exportlanden aanvragen binnen, met name voor aankomsten vóór de Ramadan. De geruchten dat ONIL in de markt zou zijn gaan al weken de ronde maar hier lijkt de wens vooralsnog de vader van de gedachten te zijn.

Zal 2023 net als 2022 wederom een extreem jaar gaan worden voor de zuivelmarkt? Maar dan tegenovergesteld? De voortekenen lijken vooralsnog niet al te florissant.

SMP food      : € 2900
FCMP             : € 4300,-
SWP:              : € 900.-

 

Iskander van der Meulen

_____________________

Wim Betten stopt als Algemeen Directeur van CONO Kaasmakers per 1 juli 2023

Algemeen Directeur Wim Betten stopt per 1 juli 2023. Hij draagt zijn functie over aan zijn collega Jerry Griep, die momenteel werkzaam is als Commercial Managing Director. Betten is sinds 2012 als directielid werkzaam bij CONO Kaasmakers en per 1 januari 2016 in de functie van Algemeen Directeur. 

Wim Betten geeft aan dat hij met het Bestuur is overeengekomen per 1 juli 2023 zijn functie als Algemeen Directeur te beëindigen. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de bestaande organisatie voor de continuïteit en de toekomst van CONO Kaasmakers en de organisatie is er klaar voor.

Het Bestuur heeft per 1 juli 2023 Jerry Griep als nieuwe Algemeen Directeur benoemd. Betten blijft nog minstens een jaar aan als externe senior adviseur strategie en technologie om zijn expertise voor CONO Kaasmakers in te zetten.

“Sinds januari 2016 heb ik als Algemeen Directeur samen met mijn Management Team en collega’s hard gewerkt om CONO Kaasmakers met onze mooie premium kazen waaronder ons A-merk Beemster kaas op de kaart te zetten voor nu en de volgende generaties. En natuurlijk altijd te zorgen voor een eerlijke melkprijs voor onze CONO-melkveehouders. CONO Kaasmakers zal blijven investeren in mens, dierenwelzijn en milieu, duurzaam innoveren in de kaasmakerij, de gehele kaasketen en op onze boerderijen. Daarmee behouden we onze toonaangevende positie als CONO Kaasmakers, met de lekkerste kaas van Nederland. En daar ben ik ontzettend trots op!”

Over Jerry Griep
De 55-jarige Griep is in 2012 als General Sales Manager bij CONO Kaasmakers gestart. Zijn kennis in de markt, goede relaties met de handelspartners en in het bezit zijnde van het juiste CONO-DNA maakt Griep tot de juiste opvolger van Betten. 

 

___

Poederpraet 10-11-2022

Een goede melkcollectie, grote voorraden bij fabrikanten en handel, (te) hoge balanstotalen, een zeer tegenvallende vraag voor export, minder zuivelconsumptie in Europa en lage prijzen vanuit Oceanië en Zuid Amerika. De ingrediënten zorgen voor fors lagere zuivelprijzen in Europa.

Al lijkt de prijsval even tot stilstand gekomen, feit is dat de exportvraag nog steeds te matig is om het huidige prijsniveau in de EU te handhaven. Verdere dalingen liggen in het verschiet.

Onil Algerije gaat zich waarschijnlijk volgende week melden, maar net zoals eerder deze week bij een andere tender in Algerije (privé markt) zal de indekking voor het overgrote deel plaatsvinden in NZ.

Hadden we vorige maand nog de Sial in Parijs, deze week alweer een handelsbeurs, de Gulfood in Dubai. Ook hier hetzelfde beeld; erg veel bezoekers, maar weinig tot geen kopers.

Prijzen per mt, CPT Nederland, november 2022 levering:
SMP food        : € 2875,-
FCMP              : € 4500,-
Boter               : € 5950,-

Remco de Munck

 

___

Winnaars World Cheese Awards – Prima Donna maturo SUPER GOLD en Landana JERSEY wint GOLD!

Bij de prestigieuze World Cheese Awards 2022-23 ontving Prima Donna maturo een award én wat voor award: SUPER GOLD! Daarnaast is Landana JERSEY X.O ook bekroond met GOLD!

Prima Donna maturo heeft een rijpe & nootachtige smaak. De heerlijke combinatie van typisch Italiaanse smaken en de beste tonen van de Nederlandse kaastraditie bepalen haar bijzondere karakter. Nu is dit ook internationaal bekroond: met de hoogste SUPER GOLD award! Landana JERSEY X.O., gemaakt van de romigste Jersey melk, heeft een sensationele, krachtige, extra gerijpte en romige smaak. De kaas heeft minstens 18 maanden natuurlijke gerijpt op houten planken en heeft het karakter van een uitstekende gerijpte kaas! De combinatie van de romigste Jersey-melk en de lange rijping betaalt zich uit: met een GOLD award.

En er was nog meer.. Naast deze gouden awards zijn Prima Donna en Landana ook met andere varianten prijswinnend! SILVER voor Prima Donna bio en Landana 1000 dagen, Landana Geit WALNOOT & VIJG en Landana Geit BLAUW ontvingen allen een BRONZE award.

 World Cheese Awards

De World Cheese Awards is een jaarlijks wereldwijd evenement in Wales waar kaasproducenten, retailers, inkopers, consumenten en voedingsjournalisten uit de hele wereld bijna 4.000 kazen uit meer dan 40 landen beoordelen.

___

Driemaal Goud voor Beemster kaas bij World Cheese Awards

Beemster kaas is wederom uitgeroepen tot één van de winnaars van de World Cheese Awards, die op woensdag 2 november in het International Convention Centre Wales in Newport werd gehouden. De Beemster kazen van CONO Kaasmakers onderscheidden zich van de 4434 inzendingen met meerdere gouden, zilveren en bronzen medailles.

Beemster Oud, Beemster Royaal Grand Cru en Beemster Geit wonnen het Goud op het prestigieuze kaas evenement. Deze winnende kazen maakten indruk op enkele van 's werelds toonaangevende kaasexperts. De kazen werden beoordeeld op aspecten als aroma, de body en de textuur van de kaas, waarbij de meeste punten werden toegekend voor smaak en mondgevoel. De zilveren medaille ging naar Beemster X-O-, Beemster Jong, Beemster 30+ oud, en Beemster Royaal en het brons was voor Beemster Belegen en Beemster Truffel . “Een mooi resultaat voor CONO Kaasmakers dit jaar, dat bewijst dat de kwaliteit van onze kaas uitstekend is”, aldus kaasmeester Sjoerd Hiemstra.

Het was de 34e editie van de World Cheese Awards, dit jaar heeft de organisatie meer inzendingen dan ooit ontvangen met een recordaantal van 4434 ingezonden kazen uit 42 landen van over de hele wereld. Alle inzendingen werden beoordeeld op hun uiterlijk, textuur, geur en smaak door 250 experts uit 38 verschillende landen.

 

___

Henri Willig wint drie prijzen tijdens de World Cheese Awards in Wales

Ruim 4000 kazen uit 42 landen werden gekeurd tijdens de World Cheese Awards, dat op woensdag 2 november jl. s gehouden in Wales, Verenigd Koninkrijk. Twee biologische Goudse kazen van Henri Willig wonnen zilver en brons, en ook de reeds veelgeprezen Tremendous Truffle koekaas werd bekroond met zilver. De kazen zijn door internationale
kaasexperts beoordeeld op textuur, consistentie en in het bijzonder de smaak.

Zilveren award voor de Henri Willig Biologische Gouda Jong
De Henri Willig Gouda Jong is bekroond met een zilveren award. Deze kaas kenmerkt zich door de volle, romige smaak.
Zilveren award voor de Henri Willig Tremendous Truffle
Aan deze romige koekaas is verse zomertruffel toegevoegd. Onze kaasmakers hebben de smaak perfect uitgebalanceerd waardoor de romige kaas een subtiele smaak van truffel bevat.
Bronzen award voor de Henri Willig Biologische Gouda Oud
Deze kaas wordt geroemd om de volle romige smaak, pikant en met witte rijpingskristallen.

___

NNKC 2022: BESTE KAASKENNERS VAN NEDERLAND BEKEND
 

SJOERD HIEMSTRA

werkzaam bij CONO Kaasmakers wint de Gouden Kaasboor 2022

Op 26 en 27 september 2022 hebben zo’n 600 kaasprofessionals vanuit de kaasindustrie, -handel, -speciaalzaken en -kennisinstituten gekeken, geroken, gevoeld en geproefd van een speciaal voor hen geselecteerd assortiment Nederlandse kaas. Na de grootste online kaaskeuring ter wereld eerder dit jaar mocht de kaassector eindelijk weer de onderlinge strijd aan. Het aantal deelnemers was hoog en bewijst dat in de kaassector de aandacht voor het vakmanschap onverminderd groot blijft.

Diegenen, die het allerbeste soort, rijpingsstadium, smaak en kwaliteit hebben onderscheiden, zijn in de prijzen gevallen en kunnen zich de beste kaaskenners van Nederland noemen. De winnaar van de Gouden Kaasboor wordt als jurylid afgevaardigd naar internationale kaaswedstrijden in het UK en Spanje.

Het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours werd dit jaar voor de 62e keer georganiseerd en is de enige in zijn soort ter wereld.

Tijdens een wervelende entertainmentshow op donderdagavond 6 oktober jl. in Hart van Holland te Nijkerk - met optredens van Samantha Steenwijk en Max van den Burg, presentatie door Jessica Mendels en uiteraard na afloop een enorm kaasbuffet met het beste dat Nederland op kaasgebied te bieden - zijn onderstaande winnaars bekend gemaakt.

Gouden Kaasboor 2022

Sjoerd Hiemstra, CONO Kaasmakers, Middenbeemster, 236 pt.

Gouden Medailles

  • Handel Cedric Kuipers, Zijerveld BV, Bodegraven, 233 pt.
  • Industrie Marcus Peters, Amalthea BV, Rijen, 235 pt.
  • Detailhandel Bas Borninkhof, Ton de Veen Kaas, IJsselstein, 229 pt.

Zilveren Medailles

  • Handel Teo Boer, Boer Kaashandel BV, Woerden, 232 pt.
  • Industrie Hein van den Borne, Amalthea BV, Rijen, 233 pt.  
  • Detailhandel Loes de Fouw, Kaashandel Wals V.O.F., Monnickendam, 227 pt.

Bronzen Medailles

Handel

Harmen Bouter, Uniekaas Holland BV, Kaatsheuvel, 231 pt.  

Peter Schakel, Westland Kaas BV, Huizen, 231 pt.  

Wim Robberse, Robberse Kaas BV, Soest, 230 pt.
            

Industrie

Sybren Sikkes, DOC Kaas BV, Hoogeveen, 232 pt.

Mathijs Slager, Royal FrieslandCampina, Wageningen, 232 pt.

Jo Penders, Amalthea BV, Rijen, 232 pt.

Maarten Bakker, Royal FrieslandCampina, Wageningen, 232 pt.


Detailhandel


Jan van Beek, Van Beek Kaas BV, Veenendaal, 226 pt.

Lianne Lok, Kaashandel D. Lok, Aarlanderveen, 226 pt.

Pons Habben Jansen, Habben Jansen Kaashandel, Nieuwerbrug, 226 pt.

 

Voor meer informatie en foto's: www.nnkc.nl

 

___

Poederpraet 29-09-2022

In totaal is er in de periode januari t/m juli 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,4%), Denemarken (0,4%) en Italië (1,5%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (0,2%), Duitsland (1,3%), Frankrijk (1,3) en Ierland (0,4%) daalde.

De melkprijzen zijn nog altijd stijgende. Al hebben we de grootste stijgingen gehad en is de verwachting dat ze binnenkort zullen afvlakken. Door deze hoge melkprijzen en doordat sommige kosten ook weer wat dalen, zien en zullen we meer melk zien. De huidige melkprijs is een incentive voor de boeren. We zouden daarom toch op een kleine plus kunnen uitkomen voor het hele jaar 2022. En deze trend zal zich in 2023 voortzetten. Maar de oorlog in de Oekraïne is nog steeds gaande en alle onzekerheid daar omtrent kunnen zaken snel weer doen veranderen! Het gevolg is wel dat door meer melk, minder export en vraaguitval door de hoge prijzen, de melkbalans naar de verkeerde kant kan uitslaan. Hierdoor zal er druk op de prijzen ontstaan.

De laatste GDT-tender liet een kleine min zien bij mager melkpoeder. Al was een kleine stijging verwacht. Hierdoor blijft melkpoeder uit Oceanië concurrerend. De USA is nog altijd concurrerend op de wereldmarkt, maar als de dollar nog sterker wordt kan dat veranderen. Aan de andere kant lijken de logistieke problemen in de USA in rustigere vaarwater te komen.

Vol melkpoeder liet dit keer weer een stijging zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten dit keer gemiddeld. Andere landen, met name Zuidoost-Azië, participeerde goed en zorgden voor de stijging.

De prijs van weipoeder feed is de laatste tijd stabiel. Wel is er nog een relatieve grote spread tussen feed en food. De markt voor weiderivaten is stabiel.

Prijzen per mt:
VMP EURO 4800
MMP feed EURO 3575
MMP food EURO 3700
WEI bulk EURO 990

Leo van der Krogt

 

 

____

Poederpraet 15 september 2022

“Nullius in Verba” – Geloof niet iedereen op zijn woord. Vrij vertaald het motto van de Royal Society of London. Twijfel en scepsis behoren tot de fundamenten van de moderne verlichte wetenschap. In deze turbulente tijd worden de (sociale) media gebruikt om de mensen te beïnvloeden en te sensibiliseren. Influencing, framing, scoops etc. zijn allemaal termen waarvan wij nog nooit gehoord hadden. De beroepsethiek, onafhankelijkheid en eer van onder andere academici, wetenschappers, journalisten etc. is steeds verder te zoeken en wordt bepaald door hun politieke voorkeur en het overtuigd zijn van hun gelijk. Andersdenkenden krijgen geen podium. De overgrote meerderheid zwijgt. De klimaatcrisis is een verdienmodel geworden. Links of rechtsom, onze veestapel moet en zal worden gehalveerd.

Toen er een aantal jaren geleden door Brussel werd gevraagd om Natura-2000 gebieden aan te wijzen, werd daar gretig op ingehaakt. Immers het subsidiegeld uit Brussel zou binnenstromen. Dus hoe meer gebieden, hoe liever. Het is allemaal toch iets anders gelopen. A fin, u kent de situatie waarin wij nu zitten, doch het is erg ongewis hoe dit allemaal gaat aflopen en wat voor maatschappelijke problemen en onrust dit nog gaat opleveren.

Inmiddels is wel duidelijk dat alles wat vroeger eigenlijk een beheersbaar probleem was, nu een onoplosbare crisis is. De crises stapelen zich op. Zaken worden vooruitgeschoven totdat het probleem zich wellicht vanzelf oplost? De meest populaire politieke lijm is nu Remkeskit. Voor wat betreft de veehouderij en in het bijzonder de melkveehouderij - onze zuivelwereld -  is het de stikstofcrisis die het dagelijks nieuws beheerst en de gemoederen continu bezig houdt en waarschijnlijk nog lang zal bezighouden.

Boeren worden onzeker gemaakt over hun toekomst, opvolging, banken gaan anders naar financieringen kijken, derogatie/mestprobleem, etc. Ergo er zijn nu al signalen dat het steeds meer impact heeft op de melkproductie en niet alleen in Nederland. Diezelfde melkproductie wil maar niet echt stijgen ondanks de record hoge melkprijzen.

Een andere grote crisis die de wereld bezighoudt is de energiecrisis en de impact daarvan op de prijsstijgingen (inflatie). Een direct gevolg daarvan is hogere rente. De impact van energie op de inflatie is zo’n 40% en dat betekent dat er dan altijd nog een (te) hoge kern inflatie overblijft. Hogere lonen geven dan weer opnieuw hogere inflatie (loon-prijs spiraal). Om de inflatie te beteugelen moeten de Centrale banken de rente verhogen om het lenen van geld duurder te maken om daarmee de investeringen en (consumptieve) bestedingen af te remmen. Immers als de vraag naar bijv. grondstoffen daalt, zal de prijs dalen. Terwijl wij in Nederland al een inflatieniveau van een bananenrepubliek hebben, is de inflatie van de echte bananenrepublieken, waaronder - met alle respect - een heleboel van onze exportmarkten, nog veel hoger. Het zal grote impact hebben op de consumptieve bestedingen.

Uiteindelijk gaan economieën in recessie en het nieuwe fenomeen is dat dit nog niet gepaard gaat met stijgende werkeloosheid, doch met een oververhitte arbeidsmarkt. De ECB staat met het rentebeleid voor een ingewikkelde klus. De inflatie is behoorlijk verschillend binnen de Eurozone (in juli: NL 11.6%, Duitsland 8.5 % en Frankrijk 6.8%).

Terwijl de zwakkere landen vóór het Euro tijdperk hun munt devalueerden, is het nu niet mogelijk. In hoeverre moet de ECB dan de rente verhogen, uitgaande van een gemiddelde inflatie? Daarnaast zit Italië in een enorme schuldencrisis (150% van het BBP). Draghi is exit en nieuwe verkiezingen staan eind september gepland. Sleept Italië de rest van de EU Zone in een nieuwe financiële en EURO crisis?

Veel zuivel importlanden hebben naast een sterk stijgende inflatie te maken met enorm oplopende tekorten op de handelsbalans en een sterk verzwakte munt ten opzichte van de USD. Sommige landen, waaronder Egypte, kampen al met schaarste aan dollars. Immers bijna alle grondstoffen zijn in USD genoteerd en zijn explosief duurder geworden. Sri Lanka staat op de rand van een faillissement met al maanden lege schappen in de supermarkten.

De vraag naar zuivel op de wereldmarkt wordt nog steeds in grote mate bepaald door China. De Nieuw-Zeelandse afhankelijkheid van China is enorm. Dat geldt in mindere mate voor de EU. Welnu, China zit nu opnieuw in de problemen. Het heeft te maken met een sterk dalende waarde van de RMB ten opzichte van de USD, doch ook met een vastgoedcrisis, enorme (jeugd)werkeloosheid, lage economische groei. Bovendien wordt het land opnieuw geconfronteerd met COVID besmettingen. De zero tolerance politiek leidt opnieuw tot lock-downs die miljoenen Chinezen treft. Opnieuw logistieke problemen zoals wij die eerder in het jaar gezien hebben? Blijft de rest van de wereld verschoond van nieuwe massale COVID besmettingen?

De EU Commissie gaat ervan uit dat de melkproductie in de EU in 2022 met 0.6% zal dalen. Voor het eerste halfjaar was dat -0.7% (plm. 0.5 miljoen ton), terwijl de totale zuivelexport uitgedrukt in melk equivalent met plm. 1.5 miljoen ton daalde. De melkproductie in de overige gebieden in de wereld zal naar verwachting voorlopig maar nauwelijks groeien, alhoewel er enige reden tot optimisme is. Het is de vraag of het probleem van de lage groei of zelfs kleine daling van de melkaanvoer het grootste probleem zal zijn.

De oorlog in de Oekraïne duurt voort, alhoewel Oekraïne nu naar het schijnt behoorlijk wat verloren terrein heroverd heeft. Nordstream-I is dicht en Brussel meldt dat de gasvoorraden op het gewenste minimumniveau beland zijn. De EU burgers worden nog met enorm stijgende prijzen voor gas en elektra geconfronteerd. Of er echt tekort aan gas komt met potentiële problemen voor de zuivelindustrie valt nog te bezien. Laten we hopen dat het allemaal gaat meevallen. De komende winter even geen Elfstedentocht graag.

Trump waarschuwde Frau Merkel voor dictatortje knuffelen en voor de te grote Duitse afhankelijkheid van Russisch gas (Nordstream-2). Zo ook waarschuwde hij voor China. Ach ja, die Trump is een idioot. Onlangs waarschuwden ook de CEO’s van de twee grootste banken van Duitsland voor de te grote afhankelijkheid van China voor zowel import als export.

Ik wens iedereen veel sterkte en wijsheid in deze moeilijke en onzekere tijd.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:       
MMP Bulk EUR 3550
MMP Food EUR 3650
VMP 26% EUR 4750
Weipoeder bulk EUR   980

Peter van Pinxteren

 

___

Gouda Cheese Awards finalisten 2022 bekend!

De finalisten van de Gouda Cheese Awards 2022 zijn bekend! De lekkerste kazen die doorgaan in de categorie Gouda 48+ jong zijn: ’t Kaaslokaal van CONO Kaasmakers, Zaanlander van Albert Heijn en Gouda jong Gerkesklooster van FrieslandCampina.

In de categorie Gouda light belegen (max. 30+) strijden Milner Belegen van FrieslandCampina, Uniekaas 30+ Belegen van Uniekaas Holland en Blesckens Finest 30+ van De Graafstroom om goud, zilver en brons en de titel ‘de lekkerste kaas van Nederland’.

De spannende finale is op 15 september op de Markt in Gouda. Het decor vormt de traditionele Goudse Kaasmarkt, waar boeren en handelaren nog altijd met een ‘handjeklap’ onderhandelen over de prijs. Op een groot podium proeven en keuren Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van Veen, culinair journalist Myra Madeleine en de burgemeester van GoudaPieter Verhoeve, de zes genomineerde kazen. De presentatie is in handen van Anita Witzier.

Tips van Rudolph van Veen
De beslissende keuring is van a tot z te volgen; alleen het juryberaad vindt achter gesloten deuren plaats. Voor toeschouwers is er van alles te zien, te horen én te proeven. Want natuurlijk worden er blokjes finalekaas geserveerd. Dat kaas niet alleen lekker is uit het vuistje, maar ook veel gerechten lekkerder kan maken, bewijst Rudolph van Veen. Wie uit het publiek mag het podium op om te proeven?

Het event is gratis toegankelijk. Om 10 uur wordt de kaasbel geluid en start de finale keuring; om 13.00 uur zijn de Gouda Cheese Awards en de Gouda Kaasmarkt afgelopen. Maar blijf vooral wat langer in Gouda, want de binnenstad en de Goudse Schouwburg staan bol van de Gouda750-activiteiten!

www.goudacheeseawards.nl

 

___

Meldpunt Gestolen Zuivel
Gemzu is een Meldpunt Gestolen Zuivel gestart. Dit meldpunt is openbaar om potentiële dieven af te schikken en is te bereiken via www.gemzu.nl.

Is er bij uw bedrijf kaas, boter of melkpoeder gestolen, dan kunt u dat bij ons melden. Meld de diefstal via e-mail aan info@gemzu.nl en geef daarbij de volgende gegevens op:

- Datum gestolen

- Soort zuivel met merknaam

- Caseinemerken/productienummers (identificatiegegevens partij)

- Plaatsnaam

Na melding worden alle bij Gemzu aangesloten kaas-/zuivelbedrijven op de hoogte gesteld van de diefstal. Alle aangesloten kaas-/zuivelbedrijven ontvangen van ons bericht en kunnen bij ons melden indien zij de gestolen zuivel in de handel tegenkomen.  

Ook wordt de gestolen zuivel openbaar gezet alsmede de update indien de zuivel is gevonden en/of de zaak is afgehandeld. 

 

___

Poederpraet 01-09-2022

De zomermaanden zijn weer achter de rug en hebben een bekend, vrij traditioneel, beeld laten zien. De markt voor melkpoeders liet een bodem zien in Juli om daarna weer op te veren. In de maand Augustus liep de markt gestaag omhoog en de inkopers keerden terug naar kantoor. Als klap op de vuurpijl kwam ONIL ook door eind augustus. Als we kijken naar de melkproductie, zien we een herstel in de maanden juni/juli waardoor Europa minder achterloopt ten opzichte van vorig jaar. Er zijn wel veel regionale verschillen, waarbij we bijvoorbeeld zien dat Ierland het gat flink gedicht heeft. 

Vanuit de aanbodzijde moeten we natuurlijk ook de energie(crisis) meenemen. Gasprijzen zijn door het dak gegaan en we lezen de eerste berichten van producenten die gaan ombouwen van gas naar een andere energiebron om poeder te drogen. Wat gaat dit beteken voor Q4? Zijn er genoeg voorraden van gas dan wel andere energiebronnen? Met de huidige melkprijzen voor boeren (tussen 55-60ct per liter) en de hoge energieprijzen zijn de kosten beduidend opgelopen. Maar vanuit de vraagkant, kan de eindklant de stijgende prijzen blijven betalen? De inflatie voor de maand Augustus in Nederland was 13.6%, nog nooit vertoond. Of gaan de boeren reageren door stevig te blijven voeren (tarweprijzen staan inmiddels onder het niveau ten tijde dat de oorlog in Oekraïne begon) en blijft de melkgift daardoor goed in de benen gedurende de herfstmaanden.  Eigenlijk zien we, na de top van ca EUR 4300 af fabriek voor melkpoeder eerder dit jaar, een zeer beweeglijke markt. En gezien de punten die hierboven zijn genoemd, is het goed mogelijk dat deze volatiliteit aanhoudt.

De volle melkpoeder heeft in de zomer een veer gelaten maar laat ook weer een opwaartse koers zien, er lijken wat oude voorraden opgeruimd. Ten opzichte van de wereldmarkt is de EU volle melkpoeder veel te duur om mee te doen op export, daar zal vooral Nieuw Zeeland graag de zaken willen doen aangezien China de deur heeft gesloten. Bij de laatste GDT stond de gemiddelde prijs voor volle melkpoeder wederom onder de magere melkpoeder.

De feedmarket (swp en smp) volgde de trend met food maar door de zwakkere vraag vanuit de feedkant liep het prijsverschil wel op tussen feed en food. Ook in de feed is het verhaal, kunnen de eindklanten de stijgende prijzen betalen? Deze vraag zal nodig zijn om ook de vleesprijzen in de benen te houden en dan wel hoger te zetten. Ergens gaat de schoen natuurlijk wringen: de kostprijs van het product versus de inkoopkracht van de consument.

Prijzen:
SMP feed: Euro 3580MT DAP
SWP feed: Euro 1060 DAP
SMP food: Euro 3650 MT FCA
FCMP: Euro 4700 MT FCA
Fat Filled: EURO 3600 FCA

Wido van Dijk

 

 

___

Rudolph van Veen stapt in de jury van de Gouda Cheese Awards 2022

Hij is de enige Nederlander met zowel de titel Meesterkok als Meester Patissier, is bekend van tv en heeft zijn eigen bakery: het erejurylid van de Gouda Cheese Awards 2022 is niemand minder dan Rudolph van Veen! Samen met Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, die de jury voorzit, én culinair journalist Myra Madeleine keurt hij de zes genomineerde kazen tijdens de spannende finale van de landelijke kaaswedstrijd op donderdag 15 september. De presentatie van het live-event is in handen van Anita Witzier.

De beslissende proeverij op het grote podium op de Markt in Gouda is live te volgen, en is dit jaar extra spectaculair. Want tegelijkertijd wordt de laatste Gouda Kaasmarkt van het seizoen gehouden én maakt Gouda zich op voor een spectaculair slot van de viering van 750 jaar stadsrechten.

Welke kaas wint goud?

De gewilde Gouda Cheese Awards worden uitgereikt in twee categorieën: Gouda 48+ jong en Gouda light belegen (max. 30+). Dinsdag 6 september wordt bekendgemaakt welke zes kazen ‒ drie per categorie ‒ de consumentenpanels het lekkerst vonden. Deze kaasmerken gaan door naar de grote finale in Gouda. De VIP-jury bepaalt wat uiteindelijk de bronzen, zilveren en gouden kaas wordt. De gouden kaas draagt binnen de categorie een jaar lang de naam ‘de lekkerste kaas van Nederland’.

Meeproeven

Het event is gratis toegankelijk. Natuurlijk kan het publiek lekker meeproeven en op de foto met Frau Antje, de bekendste Nederlandse in Duitsland en hét symbool van Nederlandse kaas daar. Om 10 uur wordt de kaasbel geluid en start de finale keuring; om 13.00 uur zijn de Gouda Cheese Awards en de Gouda Kaasmarkt afgelopen. Maar blijf vooral wat langer in Gouda, want de binnenstad en de Goudse Schouwburg staan bol van de Gouda750-activiteiten!

 

___

Poederpraet 21-07-2022

We zijn nu definitief van een verkopers- in een kopersmarkt beland. Stijgende melkprijzen, tegenvallende melkcollecties, hoge productie kosten en wat al niet meer ten spijt, het is de koper die nu de marktprijs aan het dicteren is.

Producenten lijken echter weinig te panikeren en doen ons geloven nog steeds over  goed gevulde orderboeken te beschikken. Ondertussen - onder aanvoering van grootverbruiker China - lijken meer en meer landen fors minder zuivel te importeren.  De consumenten aldaar haken massaal af, voorraden poeder stapelen zich op. Ook de vaak onvoorspelbare aankomstdata van diverse shipping lines dragen bij aan een mindere koopinteresse.

Natuurlijk zijn er nog veel onzekerheden, waarvan Covid-19, protesterende boeren, veranderende weersomstandigheden en de Russische gas leveranties de grootste impact zouden kunnen gaan hebben. 

Onil Algerije heeft zich deze week weer gemeld en is concreet in de markt voor  SMP en FCMP en wel voor aankomst augustus, september en oktober. Gezien de onzekere vaartijden, als eerder gemeld, een hele kluif om aan deze levertermijnen te gaan voldoen.

Succes gewenst!

Prijzen per mt, CPT Nederland, augustus 2022 levering:

SMP food: € 3725,-
FCMP: € 4900,-
Boter: € 6850,-

Remco de Munck

 

 

 

___

Poederpraet 07-07-2022

Stilte voor de storm? Dat is wellicht de beste vraag die je je kunt stellen op dit moment. Ondanks alle problemen aan de aanbod kant lijkt het erop dat de hoge inflatie cijfers en de angst voor een recessie de overhand beginnen te krijgen in de zuivelmarkt. Het resultaat hiervan is een rustige markt met een beperkte vraag voor dichtbij en een afwachtende houding op het huidige prijs niveau voor verder weg.

Bovenstaande situatie geldt niet alleen voor de Europese markt, maar is ook zichtbaar in Oceanië en de Verenigde Staten. De GDT van afgelopen week liet een forse daling zien voor vrijwel alle producten. Exporteren vanuit Europa blijft zelfs met de huidige wisselkoers uitdagend.

Op product niveau zijn de prijzen voor mager melkpoeder in Europa verder onder druk gekomen de afgelopen tijd. De grootste correctie heeft zich echter voorgedaan in de markt voor SWP, mede veroorzaakt door een slechte vraag in Europa. De markt voor vol melkpoeder is vlak met een beperkt aanbod.

Commodity prijzen lopen al geruime tijd voor op de uitbetaalde melkprijzen. Dit zou echter de komende maanden weleens kunnen veranderen als het huidige markt sentiment doorzet.

De komende weken zullen bepalend zijn. Komt er voldoende vraag terug in de markt om de prijsdalingen op te vangen of zet het huidige sentiment door en maakt de markt nog een stap verder naar beneden. Het is wellicht iets te vroeg om aan een rustige zomervakantie te denken!

Prijzen:
SMP food Euro 3850MT FCA
SMP feed Euro 3750MT DAP
FCMP Euro 5000MT FCA
SWP feed Euro 900MT DAP

 

Maurice Daamen

___

 

No holidays for the dairy market

The milk production of main exporting blocks remains below last year’s levels, including the EU, USA and New Zealand, Stocks of cheeses, skimmed milk powder and butter remain small. On the other side is the market guessing how consumers will react to rising prices and the looming economic recession. Traders are operating carefully. This was one of the conclusions of the Milk Market Observatory Economic Board meeting on June 29. COPA-COGECA was represented here and also gave a presentation.

Lower production

The European Commission predicts for 2022 a lower (-0.6%) milk production. An production increase is only foreseen in Poland, Austria, Czech Republic, Estonia, Latvia and Lithuania. The US recorded in May a lower milk production year-on-year for the fifth month in a row. In New Zealand also no production increase is expected, partly because of environmental restrictions.

Lower stocks

Presentations by the dairy industry (EDA) and traders (Eurolait) showed small stocks of butter, skimmed milk powder and cheeses. The market balance has stabilised somewhat during the last month, but it was also said that many buyers still have to secure supplies for Q4. Buyers buy ‘hand-to-mouth’. It is often said that the trade is entering the so-called ‘vacation mode’but that does not seem to apply this year given the many uncertainties.

Food inflation impacting on consumer choices

The retailers as represented by EuroCommerce reported lower consumption patterns with the exception of desserts. However, comparing with 12 months ago is tricky because of Covid-19 and the lockdowns during which retailers did very well and restaurant business was very poor. Supermarkets also reported that consumers are becoming more cautious in their choices. More often they now choose basic products instead of premium. It is also reported that in some shops, organic products are trading at lower prices than conventional ones. When asked by COPA-COGECA, the retailers indicated that much of the food inflation still has to filter through to the consumer. In France, contract negotiations have exceptionally been re-opened.

Energy causing headaches

The energy market is causing headaches everywhere not the least in agriculture including the dairy industry. When Russia cuts it gas supplies to the EU, there may be shortages and it is currently unclear which business will be prioritised to continue operating. This is causing concerns among dairy processors, especially in Germany. Agriculture is a critical interest given the importance of food security, but other industries also like to think they are critical. While this discussion is taking place, this is not helping to create the holiday mood. That was also the message of a young Finnish farmer representing CEJA who reported there is no availability of fertiliser. What will happen when gas prices rise further? Farmers are under pressure to meet higher environmental, climate and animal welfare standards, but this is coming on top of the increasing costs of energy, feed and fertiliser. Milk prices won’t come back to ‘historic levels’, it was concluded.

China lockdowns

Whatever happens in China is having a major impact on the international dairy market. The available data show that, in 2021, China imported perhaps more than what was eventually needed following the end of lockdowns. Further, the zero-covid policy is causing a ‘stop-and-go’ sentiment. One infection can have major consequences for whole cities. This is impacting on consumer confidence, which is already low. Every operator in the dairy industry is very careful now. The expectation is China will import less. But it was also commented if China had continued buying like it did in 2021, milk prices would have gone through the roof.

War and famine

The war in Ukraine is impacting on food markets world-wide and especially in Africa, the Middle-East and South Asia. Many don’t have the buying power to cushion the effect and therefore high prices lead to famine. A sobering thought while we are in this stage in a truly historic dairy market.

Klaas Johan OSINGA

LTO International Affairs

___

 

Fonterra, NZX and EEX confirm GDT strategic partnership

Fonterra today (30 June 2022) confirms the finalisation of the strategic partnership with New Zealand’s Exchange (NZX) and the European Energy Exchange (EEX) to each take ownership stakes in Global Dairy Trade (GDT) alongside the Co-op.

As announced in February 2022, the partnership was subject to the approval of Boards, clearance from relevant competition law authorities, and finalisation of transaction documentation. With those approvals now received, Fonterra, NZX and EEX each hold an equal one-third (33.33%) shareholding in the global dairy auction platform GDT as of 30 June 2022.

CFO Marc Rivers says the confirmation of the strategic partnership is an important milestone for Fonterra and global dairy participants. “The move to a broader ownership structure marks the next step in the evolution of GDT – giving it a presence in prominent international dairy producing regions, with greater participation expected at GDT events.
It will bring more participants and transactions, stimulating further growth of risk management contracts available on financial trading platforms.” “This creates opportunities for the growth of financial tools to better manage price volatility – which is something many industry participants, from farmers through to customers, are exposed to,” says Mr Rivers.

GDT Director Dr Eric Hansen says: “The GDT team is looking forward to working with EEX and NZX as strategic partners with strong interests in dairy and established reputations as regulated exchanges to enhance GDT’s role as an independent, neutral and transparent price discovery platform.”

NZX Chief Executive Mark Peterson says the strategic partnership will strengthen GDT’s market reach benefiting New Zealand dairy farmers and customers. “At a time of geopolitical and macroeconomic instability, GDT’s vision to expand its global reach and provide better transparency in dairy commodity prices, is more important than ever for dairy market stakeholders,” says Mr Peterson. “It aligns with NZX’s strategy of growing capital markets, connecting with more businesses, and creating greater value for shareholders and investors. In GDT, NZX is excited to be working with the best partners to achieve this.”

EEX Chief Strategy Officer Dr Tobias Paulun adds “Being a shareholder of GDT fits perfectly to our strategy of taking asset classes which we already successfully serve to a global dimension. EEX looks forward to supporting GDT’s growth vision with NZX and Fonterra with the aim to create value for the global dairy value chain by further improving price discovery and price risk management instruments.”

Next steps for GDT include appointing a new board and planning strategic growth initiatives, such as more frequent auctions and bringing more sellers onto the platform. Fonterra’s transaction proceeds on sale total NZD $35m. Final transaction proceeds will be subject to customary post-completion adjustments. As with previous one-off transactions, Fonterra’s FY22 announced forecast earnings range will continue to reflect only the underlying performance of the business.

___


Poederpraet 09-06-2022

In totaal is er in de periode januari t/m maart 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,9%), Denemarken (0,5%) en Italië (1,3%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (2,3%), Duitsland (1,4%) en (nu zelfs in) Ierland (0,6%) daalde.

We zien dat de lijn van 2021 wordt doorgetrokken in 2022. Want ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we weer minder melk. En deze ontwikkeling zal door alle kostenstijgingen, voor feed, energie etc., niet snel veranderen. Ondanks het feit dat de melkprijzen fors gestegen zijn. We zien record naar record. Maar het is helaas nog niet genoeg om alle kostenstijgingen te compenseren. Door de oorlog in de Oekraïne en alle onzekerheid daar omtrent is deze stijging nog niet ten einde! Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden.

De laatste GDT-tender liet een plus voor mager melkpoeder zien. Al was een grotere stijging verwacht. Aangezien melkpoeder uit Oceanië concurrerend is en Oceanië uit hun seizoen is. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. Maar de logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost.

Vol melkpoeder liet ook dit keer weer een daling, weliswaar klein, zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten dit keer beduidend minder. De andere landen kochten beduidend meer, voornamelijk instant. De grote spread tussen regular en instant is nu grotendeels verdwenen.  

De prijs van weipoeder feed is de laatste tijd zeer stabiel. Wel is er een grote spread tussen feed en food. Ook de prijs voor weiconcentraat is zeer laag. Ook de markt voor weiderivaten is stabiel.

Prijzen per mt:
VMP EURO 5150
MMP feed  EURO 4000
MMP food  EURO 4100 
WEI   bulk  EURO 1240

Leo van der Krogt

___

Informatie document verscherping kwaliteitsbewaking buitenlandse kaas, klik hier

 

Information document tightening up quality control on foreign cheeses,  click here

 

Information document renforcement du contrôle de qualité des fromages étrangers, cliquer ici

 

____

Noordhoek Geraspte Kaas wordt onderdeel van Royal A-ware

Familiebedrijven Royal A-ware en Noordhoek tekenden recent een overeenkomst waarmee Noordhoek overgenomen wordt door Royal A-ware. De voorgenomen overname is ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Maandag 30 mei zijn de medewerkers van Noordhoek geïnformeerd over de voorgenomen overname. Na goedkeuring van de NMa zal Noordhoek als bedrijf onderdeel worden van Royal A-ware. De 58 medewerkers van Noordhoek komen in dienst van Royal A-ware.

Beide familiebedrijven hebben een lange traditie in kaas. De overname is voor beide organisaties een strategische keuze. Jonathan Koelewijn, algemeen directeur Noordhoek: ‘We zijn geen onbekenden van elkaar. Er bestaat al jaren een prettige samenwerkingsrelatie. Dankzij deze overname wordt Noordhoek onderdeel van een grotere organisatie. Dat biedt mogelijkheden in andere markten en bijvoorbeeld ook een betere toegang tot kaas en kaasproducten. Met de kracht van Royal A-ware borgen we de positie van onze klanten in de markt en creëren we een stabiele, veilige haven voor ons familiebedrijf.’

Het assortiment van Noordhoek is complementair aan dat van Royal A-ware. Noordhoek is specialist op het gebied van geraspte kaas en biedt dit in andere vormen aan dan Royal A-ware op dit moment doet. Daarnaast zijn beide organisaties actief in andere markten. ‘Met de expertise en ervaring van de medewerkers van Noordhoek, kunnen we producten aan ons assortiment toevoegen waarmee we nog beter in kunnen spelen op de wensen van onze klanten’, aldus Jan Anker (CEO Royal A-ware).

 

___

Poederpraet 26-05-2022

"There’s only one thing I hate more than lying: skim milk. Which is water that’s lying about being milk" - Ron Swanson. Dit was zijn visie op de hoogte van de MMP prijs. Het is immers bizar dat de wereldmarktprijs van MMP al enige tijd hoger is dan die van VMP. Hetzelfde kunnen wij ook constateren als het over de prijs van Fat Filled melkpoeder (in vergelijking met VMP) gaat.

In de afgelopen week werd in Berlijn de jaarvergadering van Eucolait gehouden. Uiteraard was er bezorgdheid over een aantal zaken die ons en de wereld erg bezighouden. De lock-downs in China, de oorlog in de Oekraïne en hoge energiekosten / inflatie. De onzekerheden en economische gevolgen, die daaruit voortvloeien, hebben de commodity markten in de greep. In Davos wordt deze week de fameuze WEF (World Economic Forum – de onofficiële wereldregering van complot minnend Nederland) gehouden. De groten der aarde zijn daar aanwezig (CEO’s van grote banken en bedrijven, IMF, regeringsleiders, etc.). Lagere economische groei tot negatieve groei (recessie) allereerst in de zwakkere economieën werden daar voorspeld. Er wordt nog redelijk luchtig gedaan over het inflatie spook en er zijn ras optimisten die denken dat weer binnen niet al te lange tijd onder de 2% te kunnen krijgen. Anderen hadden het over een food price shock met alle nare gevolgen voor de wereldburgers.

“Nothing positive to report this morning… so maybe I just stop here“. Dit was de openingszin van een wanhopige analist onlangs. Wij worden immers overspoeld met slecht en nog slechter nieuws.

De gevolgen zijn inmiddels voelbaar middels de hoge inflatie, verstoring van de distributie, tekort aan personeel, grondstoffen, halffabricaten, onderdelen, etc. Daarnaast zullen de centrale banken aangevoerd door de FED de rente moeten gaan verhogen, met een sterke dollar als gevolg. Een heleboel importlanden kampen al met nijpende tekorten aan deviezen (USD) en kunnen steeds moeilijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Tevens is er weinig hoop op lagere prijzen voor olie en gas op korte termijn. Dit is een speelbal van de politiek geworden (spierballen taal tegen Poetin) en het lijkt er op dat dit met de winter in het vooruitzicht en een in het nauw gedreven Poetin tot verdere erg nare gevolgen gaat leiden.

Grote bezorgdheid over productie en logistiek begint ook de kop op te steken ten aanzien van de voedselvoorziening (o.a. granen). Het kan tot hongersnood in de wereld leiden en bovendien zullen ook dieren gevoed moeten worden. Bizar is dat er in de wereld bio-ethanol uit o.a. graan en suiker gemaakt wordt. In de VS betreft dit bijvoorbeeld 35% van de maisproductie.

Inmiddels lijkt de globale melkproductie zich langzamerhand te stabiliseren en er zou zelfs welllicht enige groei in o.a. de V.S. en EU in het verschiet kunnen liggen. Hoge prijzen op de wereldmarkt zijn immers het gevolg van de krapte aan de aanbodzijde. Er wordt getwijfeld of de boeren wel bereid zullen zijn meer te gaan melken ondanks de hoge melkprijzen die inmiddels betaald worden en die, zoals het er nu naar uitziet, nog enige tijd zullen aanhouden. Sterk gestegen kosten, milieu eisen, tekort aan arbeiders, etc. zouden dit in de weg staan. Het klimaat werkt ook in delen van de wereld tegen. In tegenstelling tot de consument wordt de boer wel gecompenseerd door een hogere opbrengstprijs en je moet je afvragen waarom een boer met een melkprijs van 35 cent (die ook al niet kostendekkend en te laag geacht werd) bereid was om over te produceren en nu met zeg zo’n 20 cent per liter méér, minder zou gaan produceren?

Met de donkere wolken aan de horizon voor wat de ontwikkeling van vraagzijde betreft, is het nu de vraag of de bull run niet tot een einde gekomen is? De EU-27 export cijfers voor maart waren niet erg bemoedigend: MMP -23.6%, VMP -11.2% en Kaas -6.6% YoY.

De afhankelijkheid van China speelt een grote rol. Niet alleen voor zuivel. Terwijl de Westerse wereld en vooral de EU als gevolg van democratische processen problemen heeft om tot consensus te komen, gaat men daar in China anders mee om. Het is een communistische dictatuur met een centraal geleide economie. Men kan daar wel daadkrachtig en snel optreden. Zo las ik: China heeft 60% van de mais en rijst reserves, 50% van de granen en een belangrijk deel van de soja in handen. “There are also concerns that they enjoy large stocks of dairy, but these reserves are harder to quantify”.

De effecten van de langdurige lock-downs van ca. 400 miljoen Chinezen (zo ongeveer de bevolking van de EU) en de opeenhoping van inkomende goederen in o.a. Chinese havens alsmede de verwerking van overtollige melk in China tot melkpoeder, zijn niet echt ingrediënten voor een forse toename van de vraag naar zuivel op korte termijn. Daarnaast worstelen een aantal andere importlanden ook met de nodige problemen om het gat van China op te gaan vullen.

Het ziet er naar dat de lock-downs in China de langste tijd gehad hebben, doch de oorlog in Oekraïne kon wel eens lang gaan duren. COVID kan zo maar weer opnieuw de kop opsteken. Zero tolerance blijft in China? Plotseling werden wij opnieuw met een nieuw virus (Apenpokken Virus) geconfronteerd. Wat moeten wij ons daar weer bij voorstellen en wat zullen de gevolgen zijn? Zijn wij nu opnieuw in de aap gelogeerd?

Kortom veel onzekerheden en risico’s, doch zoals ik in Berlijn begrepen heb, kun je die tegenwoordig op de futures markt hedgen!

 

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 3800
MMP Food EUR 3950
VMP 26% EUR 5150
Weipoeder bulk EUR 1250

Peter van Pinxteren

 

___

Poederpraet 11-05-2022

De zuivelmarkt is na een hectische eerste paar maanden van het jaar alweer een aantal weken in rustiger vaarwater terechtgekomen. De prijzen voor melk- en weipoeders zijn behoorlijk gedaald.

Toch bevinden we ons nog altijd op historisch hoge niveaus.

Als je enkel naar de aanbodzijde zou kijken, dan zijn de niveaus van de afgelopen tijd goed te verklaren. De melkproductie in de top 5 zuivelexporteurs (EU, VS, NZ, AUS en AR) laat al maanden minnen zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De oorzaken hiervoor zijn al herhaaldelijk beschreven. De gestegen kosten (voer, elektriciteit, en kunstmest) en een melkprijs die niet snel genoeg steeg lagen hieraan ten grondslag. Hoewel vooral dit laatste argument de afgelopen maanden behoorlijk is bijgesteld met in Nederland inmiddels een historisch hoge prijs van EUR 52.50 per 100kg melk.

In Europa wordt met name over lagere inhoudstoffen bericht. Ook de beginnende droogte in Noord Europa kan, indien deze aanhoudt, de melkproductie op (de korte) termijn nog parten gaan spelen. We gaan momenteel echter richting de Europese melkpiek, wat ook te zien is aan de huidige prijzen van magermelkconcentraat.

De vraag is of dit soort uitbetalingsprijzen de boeren toch gaat stimuleren meer te produceren. En wat gebeurt er als dit samenvalt met een periode van beperktere vraag uit zowel Europa als derde landen?

De vraagzijde speelt evengoed een belangrijke rol. De recente GDT daling van -8.5 % illustreerde al dat het op dergelijke prijsniveaus lastig was om breed zaken te doen. In het bijzonder volle melkpoeder, in Nieuw-Zeeland de belangrijkste drijver voor de melkprijzen, laat al weken zien dat het aan vraag ontbreekt.

De Chinese poederimporten zijn de afgelopen maanden gedaald ten opzichte van 2021 en de huidige lockdowns helpen allerminst mee in het sentiment. Ook alternatieve markten voor (volle) melkpoeders zijn uitdagend. In Algerije worden maar mondjesmaat importvergunningen voor de privé-markt uitgegeven. Rusland valt grotendeels weg en landen als bijvoorbeeld Nigeria en Sri Lanka kampen met wat vraaguitval. Mager melkpoeder lijkt na een scherpe daling inmiddels weer wat support te hebben gevonden.

Momenteel liggen de wereldmarktprijzen van volle melkpoeder onder die van magere melkpoeder. En in sommige gevallen zelfs onder die van Fat Filled. De vraag is hoe lang dit kan duren?

Ook weipoeder heeft duidelijk de weg naar beneden gevonden. Eindverbruikers in zowel Europa als in derde landen lijken tot Q4 goed gedekt. Buiten Europa staat de afzet vanwege de hoge prijzen onder druk, met name in de feed.

De markt zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe balans. De lagere productie van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor weinig voorraadopbouw. Het neerslagtekort in Noord-Europa lijkt de komende weken enkel groter te worden. Aan de andere kant zou een beter dan verwachte melkproductie gedurende de tweede helft van het jaar, tezamen met verlies van koopkracht, stijgende rentes en wat afnemende vraag er ook voor kunnen zorgen dat de correctie nog niet helemaal voorbij is.

Prijzen

SMP feed: Euro 3800MT DAP
SWP feed: Euro 1285 DAP
SMP food: Euro 3850 MT FCA
FCMP: Euro 5000 MT FCA
Fat Filled: EURO 3750 FCA

Iskander van der Meulen

 

___

Kaasboxen gezocht

Klaver Kaas zoekt ongeveer 66 gebruikte kaasboxen, formaat van een euro pallet: zgn transportboxen.

Contact via Marcel Klaver - 0224 - 540148

___

Poederpraet 28-04-2022

Alhoewel in Europa de zuivel fundamentals weinig veranderd zijn, voelt de markt momenteel anders aan. Het sentiment is duidelijk aan het veranderen van een verkopers-  naar een kopersmarkt. Het kan zijn dat de handel wat (te) ver voor de fanfare uitloopt, maar feit is dat EU magere melkpoeder nu zo’n 300-400 EUR per mt goedkoper verhandeld wordt dan een 2-tal weken geleden. Dit terwijl zuivelfabrikanten nog steeds klagen over een tegenvallende melkcollectie, de erg hoge productiekosten en ondertussen over elkaar heen buitelen om hogere melkprijzen uit te betalen.

Natuurlijk lieten de afgelopen GDT tenders lagere niveaus zien en is de export markt ook  vanwege de Ramadan traditioneel wat rustiger, maar een dergelijke forse daling van EU  magere melkpoeder  is zondermeer opmerkelijk te noemen. De goede koers van de USD maakt onze exportpositie eerder sterker dan zwakker en ook de logistieke problemen van concurrent USA zijn nog steeds niet voorbij. 

Of is het puur een cashflow issue en is de daling simpelweg veroorzaakt door het ‘gedwongen’ afscheid moeten nemen van eerder ingenomen long posities?

De oorlogszuchtige houding van Rusland blijft ook erg zorgelijk, zeker nu er geruchten rond gaan dat gasleveringen aan Europa wel eens stop gezet zouden kunnen worden.  

En alhoewel Corona in Europa geen vast onderdeel meer is van het 8 uur journaal, blijft het in China nog steeds een hot topic en ziet het er naar uit dat naast Shanghai nu ook grote delen van Beijing in een strenge lockdown zullen gaan.   

Hoe om te gaan met al deze onzekerheden?

Prijzen per mt, CPT Nederland, mei 2022 levering:
SMP food        : € 3900,-
FCMP              : € 5100,-
Boter               : € 7100,-

Remco de Munck

 

___

Poederpraet 19-04-2022

Na een periode van bijna zes maanden waarin de prijzen in alle productiegebieden wereldwijd alleen maar gestegen zijn, begint er inmiddels een wisselend beeld te ontstaan.

Aan de ene kant de EU, waar ondanks de stijgende melkprijzen er geen sprake is van een groei in de melkproductie. Deze zal geremd blijven door de inmiddels bekende redenen. De markt in Europa wordt nog steeds gekenmerkt door lage voorraden en record hoge prijzen voor alle producten. Het lijkt erop dat gedurende de piek van het productie seizoen geen voorraden worden opgebouwd. Vanuit de aanbod kant is er daarom geen druk om product te verkopen tegen lagere prijzen. De vraag in Europa is wanneer de hoge prijzen volledig doorbelast worden aan de consument. Bij de private label producten lijkt dit sneller te gaan dan bij veel merkartikelen. Tot op heden heeft dit nog niet tot vraaguitval geleid, maar dit kan de komende maanden veranderen als de volledige prijsstijging verwerkt is in de eind producten.

Vanuit wereldmarkt perspectief wordt op dit moment duidelijk dat minder productie of een seizoensmatig dalende melkaanvoer niet automatisch hogere prijzen betekent. Door voornamelijk de Covid 19 gerelateerde lock downs in China is de vraag naar volle melkpoeder uit Nieuw Zeeland afgenomen. Dit heeft geleid tot een sterke prijsdaling in de afgelopen weken. Een andere bijkomende onzekerheid van de maatregelen in China is een wederom groeiende onzekerheid over de beschikbaarheid en prijzen van containers, die waarschijnlijk weer zullen resulteren in hogere prijzen. In de Verenigde Staten is de markt voor magere melkpoeder momenteel in balans. De vraag vanuit Mexico is goed genoeg om de problemen met de export vanuit voornamelijk Californië op te vangen. De prijsstelling van de Verenigde Staten is een stuk dan vanuit Europa op dit moment.

Gezien alle ontwikkelingen die er momenteel spelen wereldwijd; de oorlog in Ukraine, covid 19 lock downs in China, een stijgende inflatie in Europa en de USA met daaraan gekoppelde stijgende rentes, lijkt het erop dat we een interessante zomerperiode tegemoet gaan, waarin er voorlopig nog geen einde komt aan de volatiliteit op de markt in alle productgroepen. 

Prijzen: 
Smp food euro 4000
Smp feed euro 4050 dap NL
Swp feed euro 1450 dap NL
Fcmp euro 5050

Maurice Daamen

 

___

Poederpraet 17-03-2022

In totaal is er in de periode januari t/m december 2021 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2020. De melkaanlevering begon in het eerste kwartaal van 2021 in de meeste EU landen moeizaam, maar dit werd gecompenseerd door meer melk in het tweede kwartaal. Maar in het derde en vierde kwartaal verminderde de toevoer van de melk weer. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Hongarije (6,5%), Ierland (5,7%) en Italië (3,3%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (2,5%), Duitsland (1,6%) en Frankrijk (1,2%) daalde.

We zien dat de lijn van 2021 wordt doorgetrokken in 2022. Want ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we weer minder melk. En deze ontwikkeling zal door alle kostenstijgingen, voor feed, energie etc., niet snel veranderen. Ondanks het feit dat de melkprijzen fors gestegen zijn. We zien record na record. Maar het is helaas nog niet genoeg om alle kostenstijgingen te compenseren. Door de oorlog in de Oekraïne en alle onzekerheid daar omtrent is deze stijging nog niet ten einde! Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden.

De laatste GDT-tender liet een kleine plus voor mager melkpoeder zien. Terwijl een beduidende grotere stijging verwacht was. Aangezien melkpoeder uit Oceanië concurrerend is en Oceanië uit hun seizoen gaat lopen. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. Maar de logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost. Daarom richten veel klanten in Azië en het Midden Oosten hun blik meer en meer op de EU.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine daling zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten hun normale hoeveelheid. Maar er werd dit keer beduidend minder gekocht in Afrika. Dat kwam doordat er minder vol melkpoeder instant beschikbaar was op de GDT. Hierdoor ontstond er een grote spread tussen regular en instant.

Ook de prijs van weipoeder feed stijgt de laatste weken fors. Doordat alternatieven voor wei er niet zijn of ook flink stijgen. De prijzen bij food zijn ook stijgende. Ook de markt voor weiderivaten is vast. De hoge WPC’s hebben de stijging ook weer ingezet.

Prijzen per mt
VMP EURO 5050, MMP feed EURO 4000, MMP food EURO 4100, WEI bulk EURO 1430

Leo van der Krogt

 

____

Poederpraet 02-03-2022

Hoe een leugen bewaarheid werd…. Toen Halbe Zijlstra als Minister van Buitenlandse Zaken op een voorjaarscongres van de VVD in 2016 zijn mede VVD’ers waarschuwde voor een dreigende oorlog met Rusland werd hij voor gek versleten. Hij fantaseerde dat hij in 2006 in een hoekje van de datsja van Poetin hem had horen zeggen, dat hij droomde van een Groot Rusland. Het was hem waarschijnlijk ingefluisterd door de heer Veerman, toendertijd CEO van Shell, die wel met Poetin sprak. Groot Rusland volgens Poetin was Rusland, Wit Rusland, de Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan “was nice to have”. Met de wetenschap van vandaag is het nu de vraag of de invasie van Oekraïne inderdaad het begin van de uitvoering van de droom van Poetin is. Huilend moest Halbe het politieke arena verlaten.

Toen wij in 1962 de Cuba crisis beleefden, die bijna tot een kernoorlog leidde, was de VS er niet van gediend dat de Russen raketten in hun achtertuin (Cuba) stationeerden. Men kijkt er nu blijkbaar vreemd van op dat Poetin nu hetzelfde gevoel heeft als J.F. Kennedy toen. De uitbreiding van de EU was immers een garantie dat er in Europa geen oorlog meer zou komen? Poetin ziet de uitbreiding van de EU met de Oekraïne blijkbaar als een bedreiging met de NATO in zijn achtertuin.

De chaos waar wij nu in gestort worden gaat alle verbeelding te boven en verdringt COVID-19 en Omikron volkomen naar de achtergrond. Opnieuw een humanitaire crisis in Europa met mensen op de vlucht.

In eerste instantie explodeerde de olie futures (nu USD 105 per vat), prijzen van allerlei grondstoffen stegen, de roebel stortte ineen (-20%), Rusland werd afgesloten van het internationale betalingsverkeer en kan nauwelijks nog een kant op. Rusland dacht dat het met een walk-over de Oekraïne wel in een paar dagen zou bevrijden en dat de bevolking Poetin daarvoor zou bedanken. Poetin zal zich intussen wellicht ook vergist hebben in de “blitz” daadkracht van het westen en overige bevriende landen in de wereld. De kat wordt verder in het nauw gebracht en men maakt zich nu toch wat zorgen over eventuele rare sprongen? Innemen van de Oekraïne kijkt een kwestie van tijd en dan wat daarna?

Met voortschrijdend inzicht moeten wij ons gaan afvragen welke gevolgen dit voor de wereldeconomie (inflatie / rente / koopkracht), voor ons allen en uiteindelijk voor de zuivelproductie en -handel zal hebben op korte en wat langere termijn. In een wereld die nog amper bekomen is van de COVID pandemie.

Voor wat de zuivel betreft, waren er al sancties voor de import in Rusland. Alleen goedgekeurde landen zoals o.a. een aantal Zuid-Amerikaanse landen, landen als Turkije, India en zelfs Egypte, en NZ mochten zuivel naar Rusland exporteren. Wit Rusland is hun grootste leverancier van zuivel. Daarnaast is Wit-Rusland exporteur van o.a. MMP en Wei producten naar een aantal landen waaronder China. De Chinezen zijn de vrienden van Rusland en het zal interessant zijn om te zien in hoeverre China Rusland gaat bevoorraden met eventueel zuivel producten of zuivel grondstoffen. Uiteraard zullen de andere leveringen naar Rusland opgeschort worden. Immers zij kunnen moeilijk of niet betalen. Ook de Oekraïne is netto exporteur naar o.a. de EU. Indirect zal ook de graan en plantaardige vet markt van belang zijn voor o.a. feed prijzen. Alsmaar stijgende energie prijzen zullen verder kostenverhogend uitwerken voor melkveehouders en melk verwerkers en uiteraard ook consumenten.

Daarnaast zullen de logistieke uitdagingen, die wij al hadden, er niet eenvoudiger worden (o.a. Trans-Siberische spoorlijn valt weg), verschuiving van vraag naar zeevracht, Europese wegtransporten ? en er kunnen financiële instellingen en banken in de problemen komen. Grote valuta schommelingen van o.a. EUR/USD bleven tot nu toe uit, doch de EUR/USD noteert nu net rond de 1.11, de hoogste koers in 2 jaar.

Met de moeizaam op gang komende flush op het noordelijk halfrond en de nodige emotie in de markt, zullen de huidige hoge prijzen voor zuivel commodities naar alle waarschijnlijkheid vooralsnog niet gaan dalen en hebben wellicht het hoogste punt nog niet bereikt. De prijsstijgingen (index +5.1%) op de GDT van 1 maart zijn derhalve dan ook niet zo verrassend.

Ik wens u allen wijsheid en veerkracht toe om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:

MMP Bulk EUR 3720

MMP Food EUR 3770

VMP 26% EUR 4750

Weipoeder bulk EUR 1380

Peter van Pinxteren

 

___

Fonterra, NZX and EEX enter GDT partnership for future growth

Fonterra has agreed a strategic partnership with New Zealand’s Exchange (NZX) and the European Energy Exchange (EEX) to each take ownership stakes in Global Dairy Trade (GDT) alongside the Co-op.

Subject to the approval of Boards, clearance from European or any other relevant competition law authorities, and finalisation of transaction documentation, the partnership is expected to be completed mid-2022, with Fonterra, NZX and EEX each holding an equal one-third (33.33%) shareholding in the global dairy auction platform.
Fonterra Chief Executive Miles Hurrell says the move to a broader ownership structure marks the next step in the evolution of GDT – further enhancing the standing of GDT as an independent, neutral, and transparent price discovery platform, giving it a presence in prominent international dairy producing regions, and creating future growth opportunities.

“This is good news for our farmer owners, unit holders, and all dairy industry participants and is expected to lead to greater volumes being traded on GDT. It will bring more participants and transactions, stimulating further growth of risk management contracts available on financial trading platforms. We all know that dairy is one of the most volatile traded commodities,” he says. “This partnership is another step in helping to manage this risk for everyone – from the farmer through to the customer at the end of the supply chain. A more liquid dairy trading environment allows for the growth of financial tools which can be used by all participants to better manage price volatility.”
Our focus has been about securing the best partners, and NZX and EEX share our vision for a stronger, more liquid auction platform that benefits all involved. We are also closely aligned on future possibilities for GDT as the world’s most trusted reference point for dairy commodity prices.”

NZX Chief Executive Mark Peterson says the price discovery that GDT provides the international dairy industry is crucial for dealing with volatility and its associated risks. “We see the expansion of the physical trading environment as both further strengthening existing financial contracts and enabling the creation of new tools and opportunities for dairy processors and end-users to Fonterra Co-operative Group manage price volatility. These offer clear benefits for New Zealand dairy farmers and customers around the world,” he said.

EEX Chief Strategy Officer Dr Tobias Paulun says “becoming a shareholder of Global Dairy Trade is perfectly in line with the EEX strategy of taking asset classes which we already successfully serve to a global dimension. With our experience in operating Europe’s leading trading platform for dairy futures, but also with multiple spot contracts in the energy space, we believe that we can be of value supporting GDT’s growth vision.”
“At the same time, we can create value for the global dairy value chain by further improving price discovery and price risk management instruments.”

GDT Director Dr Eric Hansen says “GDT is excited that the addition of NZX and EEX as shareholders alongside Fonterra will enable us to build on our success in establishing a global brand and expertise in price discovery to create more opportunities for our customers.”
“The strong alignment of all three shareholding partners to GDT’s purpose of credible price discovery will support initiatives to increase liquidity on GDT, attract new supply from prominent dairy producing regions, and will strengthen GDT’s linkages to financial trading platforms.”

___

Poederpraet 15-02-2022

De beren worden steeds verder weggejaagd door de stieren. De zuivelmarkt kan maar niet tot rust komen. De aanvoerzijde is nog steeds de beperkende factor. Seizoensmatig loopt de melkgift in EU wel op maar blijft achter ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de melkveehouders is de stijgende melkprijs nog niet afdoende om de productie te verhogen, de energiekosten en voerkosten zijn ook verder opgelopen.  Door de gebrekkige melkaanvoer blijven concentraten en room stevig geprijsd.

Even leek door de aanwezigheid van Poolse boter dat de markt ging afkoelen, maar de boter heeft zich toch weer in een uptrend weten te bewegen. We zien in USA een vergelijkbaar beeld; er is een gebrekkige melkaanvoer en de vraag voor melkpoeder uit Mexico blijft doorlopen. Overigens zijn de logistieke perikelen in USA nog steeds aan de orde de dag. De prijzen in Nieuw Zeeland blijven ook oplopen, is China weer terug in de markt na de festiviteiten van het Nieuwe Jaar? Eigenlijk kan geen enkele derivaat in de zuivel zich onttrekken aan deze vaste markt, zo ook de weipoeder. Die loopt ook iedere week gestaag omhoog op de rug van magere melkpoeder.

Voorlopig lijkt het aanbod de markt in de tang te houden, maar kunnen de diverse klanten deze prijzen betalen/veroorloven? Zoals gezegd kunnen de melkveehouders niet op korte termijn aan de knoppen draaien en zolang de vraag aanhoudt doet “Mr Market” zijn ding.  

Prijzen
SMP feed: Euro 3650MT DAP
SWP feed: Euro 1370MT DAP
SMP food: Euro 3700MT FCA
FCMP: Euro 4550MT FCA

Wido van Dijk

 

___

Poederpraet 20-01-2022

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg in het nieuwe jaar. Seizoensmatig stijgt de melkaanvoer in de EU, maar ten opzichte van vorig jaar blijf het toch nog steeds achter.

De prijzen voor melk en vooral wei proteïnes zijn verder gestegen sinds het begin van dit jaar. De prijzen voor vet zijn iets afgekoeld maar nog steeds op hoge niveaus. Al met al lijken vraag en aanbod in Europa redelijk in balans.

Op de wereldmarkt is het in de USA en Nieuw Zeeland nog even zoeken naar deze balans. In de USA zijn de prijzen voor zowel proteïnes als vet spectaculair gestegen, ondanks de voortdurende problemen met het transport. De lagere melkaanvoer in de USA en een tekort aan lokale melk in Mexico zorgen ervoor dat de future markten hier er ook voor de nabije toekomst zeer vast uitzien. In Nieuw Zeeland speelt het weer parten bij het op peil houden van de melkaanvoer. Er wordt gesproken over droogte in voornamelijk het noorden van het land. De lagere melkaanvoer zorgt ervoor dat er goed werd door gekocht op de laatste GDT en de prijzen daar gemiddeld met een 5% zijn gestegen.

Op korte termijn lijken er weinig signalen te zijn die duiden op een zwakkere markt. De aankoop kant lijkt nog steeds kort gedekt, prijzen voor gas en andere input zijn nog steeds hoog en mochten de spanningen tussen Rusland en Ukraine toen een uitbarsting komen dan zou dit de prijzen ook verder omhoog kunnen drijven. Daarnaast kan het loslaten van de Covid maatregelen in veel landen van invloed zijn. 

Er zal wereldwijd meer melk beschikbaar moeten komen wereldwijd om de markt serieus af te koelen. De nog steeds stijgende uitbetalingsprijzen aan boeren zouden een goede incentive moeten zijn, maar de vraag is of dit alleen voldoende is na alle discussies over de milieu onvriendelijkheid van de melkveehouderij de afgelopen tijd.

Prijzen:
SMP feed: Euro 3550MT DAP
SWP feed: Euro 1350MT DAP
SMP food: Euro 3550MT FCA
FCMP: Euro 4400MT FCA

Maurice Daamen

 

____

Poederpraet 06-01-2022

Allereerst voor alle lezers de allerbeste wensen voor 2022 zowel privé als zakelijk! Laten we hopen dat we eindelijk weer wat meer ruimte krijgen om te ontmoeten en te reizen. Dat zal de mens en trader goed doen!

De afgelopen vakantie periode was de Europese zuivelmarkt rustig en prijzen redelijk stabiel. Koopjes op de liquide markt bleven uit en als ze er al waren was het voor kleine volumes. Hierdoor hebben we nauwelijks extra poeder productie gezien. De aanvoer van melk in de EU is nog steeds teleurstellend en ondanks de oplopende melk curve blijven melk volumes beneden vorige jaren. Eiwit en vet waardes zijn wel weer terug op peil maar algemeen kun je de krapte in de poeder en vet markt nog steeds vooral toewijzen aan de relatief lage melkgift. Dit geldt ook voor andere regio’s in de wereld. Productiecijfers in Oceanië en de VS blijven ook achter bij de verwachting. Alleen zuid Amerika laat een stijgende melk productie zien, maar daar zijn export volumes laag, dus is de impact ervan op de wereldmarkt gering.

Wat valorisatie betreft liggen de verschillende opbrengsten redelijk dicht bij elkaar met kaas en wei derivaten nog steeds als koploper en VMP als hekkensluiter. Ondanks een voortdurende zwakke vraag vanuit China en zuid oost Azië blijft de SMP markt krap met lage voorraden en goede vraag elders in de wereld en binnen de EU. De logistieke complicaties vanuit de VS duren nog steeds voort dus alles bij elkaar lijkt het erop dat de EU SMP markt voorlopig goed gesteund zal blijven. De boter en roommarkt zijn de eerste dagen van januari wat in mineur. De vraag is of dit zoals vorig jaar van korte duur zal zijn of dat de weg naar benden werkelijk is ingeslagen. Mogelijk nieuwe lockdowns en semi lockdowns kunnen consumptie patronen ook weer gaan veranderen, maar dat is op dit moment nog koffiedik kijken.

Al met al nog steeds een vaste markt die pas kan keren bij een ruimere beschikbaarheid van melk. Wanneer gaan we dat zien? Ondanks hoge feed en energie prijzen hebben boeren in ieder geval de juiste melk prijs om meer melk te produceren.

Prijzen:
SMP Feed       : Euro 3380/mt DAP
SWP Feed      : Euro 1280/mt DAP
SMP Food       : Euro 3450/mt FCA
FCMP              : Euro 4400/mt FCA

Pieter Kok

 

true
false
true