Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Poederpraet 20-02-2020

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend is door het Coronavirus abrupt doorbroken.

De vraag is nu hoe lang we in de greep gehouden gaan worden door het Coronavirus. Want het einde van het Coronavirus lijkt nog niet in zicht. De laatste weken begint de zuivel meer en meer de gevolgen te ondervinden van het Coronavirus. Er is namelijk een groot tekort aan reefer containers ontstaan, de goederen kunnen niet uitgeladen, waardoor er geen lege containers terug kunnen. Ook bij de dry containers begint er een tekort te ontstaan, maar deze is nog niet zo nijpend. Sommige economen zeggen dat dit het begin kan zijn van een grote economische crisis. We zullen zien, laten we niet teveel doemdenken!

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Maar dit kan door het Coronavirus veranderen. Zeker nu we weer richting de piek van het seizoen gaan, kan de druk toenemen. Alleen kaas lijkt nog vast. Voor hoe lang, is de vraag!

Voor 2020 wordt nog altijd rekening gehouden met een kleine plus. Op het ogenblik zijn de weeromstandigheden in veel landen redelijk goed. Alleen in Nederland zullen we de komende jaren geen stijging zien van de melkhoeveelheid en onder het niveau van 2016 blijven. Zeker met de maatschappelijke discussie die nu gaande is over de landbouw.

Naast het Coronavirus zijn er nog meer onzekerheden in de wereld. Maar die zijn op de achtergrond geraakt. Zoals de politieke spanningen in Iran, Noord-Korea etc. En aan het einde van het jaar kan het circus wat betreft de Brexit weer beginnen!

De laatste GDT-tenders lieten een daling, misschien minder dan verwacht, bij mager melkpoeder zien. De markt heeft hierdoor een stap naar beneden gemaakt. En zo is de opwaartse trend doorbroken. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen. We hebben het afgelopen jaar exportrecords gezien in de EU. De laatste maanden vlakt de export af.
Vol melkpoeder liet ook een daling zien bij de laatste GDT-tenders. En het ziet er naar uit dat deze tendens zich zal voortzetten. Zeker nu we horen dat de Chinezen veel van hun melk drogen, in met name vol melkpoeder.
Ook de prijs van weipoeder is dalende. Mede door de stagnatie van de export naar China. En de productie van kaas, en daardoor ook die van wei, is goed.

Prijzen per mt:
VMP         € 3025
MMP feed € 2425
MMP food € 2525
WEI bulk  €  750

Leo van der Krogt

 

 

Poederpraet 06-02-2020

Beste lezers van Poederpraet. Ik zit echt met een enorm probleem en ik stel mij nu kwetsbaar op. Het is alsof ik in een mentale flipperkast zit en ik het metalen balletje ben. Ik heb media smetvrees. Ik kan geen TV or radio meer aanzetten of naar social media kijken of ik word wel ergens allergisch van. Overal uitslag, krijg hoofdpijn, slaap slecht, etc. Alhoewel ik zelf een héél andere definitie van schaamte heb, wordt mij nu van alles aangesmeerd. Ik moet mij schamen dat ik vlees eet, geen elektrische auto rijd (nee niet om fiscale bijtellingsredenen), geen zonnepanelen heb, de verwarming te hoog zet, geen warmtepomp heb, niet vegan ben, per vliegtuig reis, etc.

Er is nu sinds de Grüne Woche een nieuwe schaamte bijgekomen: EXPORT SCHAAMTE.

Dan heb ik het nog niet gehad over het PFAS, stikstof, fosfaat, nitraat, methaan, Natura-2000, bouwstop, overbelaste en onderbetaalde leraren, etc. etc. gedoe.

Ik las dat er Tweede Kamerleden en bewindslieden met vooral groen en een tomaat in hun logos per trein naar Berlijn afgereisd zijn om “ideeën op te doen en met Duitse parlementsleden te praten over de problemen die onze landbouw nu heeft”. Biodiversiteit. Kringlooplandbouw en ga zo maar door.

Wij moeten er vooral niet trots op zijn dat wij de tweede grootste exporteur van agrarische producten zijn en dat wij voor het eerst in de geschiedenis de 100 miljard exportwaarde overschreden hebben!

Daar zakte mijn broek van af en gelukkig had ik mijn lange regenjas aan.

Het moet niet gekker meer worden met onze gepassioneerde minderheden, die menen dat zij alleen de wetenschap in huis te hebben en de wereld van de ondergang gaan redden. Onder aanvoering van bijvoorbeeld ene Tjeerd de Groot van D66 (ex directeur van NZO overigens totdat hij kamerlid werd) wordt in mijn beleving de ene na de andere domme uitspraak gedaan en voor waar aanvaardt. In navolging van de gehate Trump twittert deze man zich helemaal suf. Vervolgens worden die tweets opgepikt door de gretige media, die elkaar kapot beconcurreren met praatprogramma’s om de meeste kijkers te trekken en die vervolgens commercials uitzenden over producten die je beter maar niet kunt kopen.

“Met de helft minder dieren méér verdienen!” Dat onze domme boeren dat niet hebben kunnen bedenken! 
De helft van de koeien moet er uit! Opkoopregelingen voor varkensboeren 180 miljoen, vissers 200 miljoen, melkveehouders 500 miljoen, etc. Vooral kicken op landen waar het dierenleed zogenaamd opgelost is (bijv. in Frankrijk gaan geen één dag haantjes meer door de shredder hoor, maar eet gerust ganzenlever!). Dierenmishandeling in Nederlandse slachthuizen en ander dierenleed worden overbelicht in de media. De NVWA knijpt ook nog een oogje toe, zo las ik. Vlees eten is slecht voor van alles en het wordt er ingeramd.

Wij hebben het Klimaat Akkoord van Parijs ondertekend en wij zijn - zo klein als wij zijn - haantje de voorste om de planeet van de ondergang te redden en wel nu. De wereldbevolking blijft echter maar groeien en er is al honger genoeg. Er wordt echter nooit gerept over een paragraaf in het akkoord dat zegt:

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;

Tijdens de Eucolait vergadering in Brussel eind januari bleek dat het met de EU zuivelexport over het algemeen koek en ei is geweest in 2019. De mager melkpoeder export zal net niet de magische 1 miljoen ton halen en het interventiepoeder is uit de markt. Ook de export van kaas deed het goed, doch export van VMP valt tegen.

Het ziet er naar uit dat de melkproductie dit jaar op het noordelijk halfrond weer wat verder zal gaan stijgen. Vraag en aanbod zijn over het algemeen in een betere balans dan wij in het verleden gewend waren. Boterprijzen van EUR 7.000 en MMP van EUR 1200 per ton lijken ver weg.

Brexit is achter de rug en het gevreesde “No Deal” scenario is achterwege gebleven. Dit jaar verandert er in de handel met de EU de facto nog niets en de Britten zullen hun handen vol hebben om met de EU en andere landen tot aanvaardbare handelsakkoorden te komen. Of dat binnen 11 maanden zal gaan lukken? Zoals het er nu naar uitziet zal er binnenkort een visserij oorlog ontstaan omdat ze al in elkaars vaarwater zitten te vissen.

Onze branche heeft echter verder nog te maken met een aantal onzekerheden en bedreigingen, zo werd op de Eucolait verteld. Namelijk het mondiale (extreme) weer (te droog of te nat), bosbranden, handelsoorlogen, mogelijk economische achteruitgang, geopolitieke onrust, veranderende consumptieve gewoonten (opkomend veganisme met vervanging van zuivel), etc. Last but not least: het klimaatdebat en gefrustreerde boeren (en ook consumenten?).

Inmiddels komt daar nog het Corona virus bij en met man en macht wordt geprobeerd om een pandemie te voorkomen. China trekt het boetekleed aan en exotische dieren kunnen nu dus echt niet meer gegeten worden!

De markten reageerden in mineur en dat liet zich deze week al op de gDT zien met vooral daling van MMP -4.2% en VMP -6.2%. Op dezelfde GDT kost VMP nu slechts een fractie meer dan MMP. Onze zuivelnoteringen bleven deze week vrijwel ongewijzigd en VMP steeg zelfs met EUR 20 per ton.

Never a dull day in dairy!

Prijzen per ton CPT Midden Nederland:
MMP feed              EUR 2.560
MMP Food            EUR 2.650
Vol Melkpoeder    EUR 3.100
Weipoeder bulk    EUR    820

Peter van Pinxteren

 

 

Valuta risico’s afdekken voor de zuivelhandel

De globaliseringstrend in de wereld lijkt ten einde. Vrijhandelsakkoorden zijn niet meer of zelfs helemaal niet meer vanzelfsprekend. Brexit is een feit en de WTO is ondermijnd. Deze (geopolitieke) ontwikkelingen, de onvoorspelbaarheid van een grootmacht als de Verenigde Staten en in het algemeen de snelheid van mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat valuta risico’s groter worden. Met het oog hierop is onlangs door GemZu een samenwerking aangegaan met WorldFirst, het beste betalingsplatform voor internationale handel. Doel van de samenwerking is de internationale zuivelhandel sneller, eenvoudiger en goedkoper te maken door een slimmere manier te bieden om wereldwijd geld te ontvangen, te converteren en over te maken.

WorldFirst in het kort:

  • Snelle, veilige internationale betalingen
  • Transparante koersen, scherper dan banken
  • Gratis vreemde valuta rekeningen, betaal in meer dan 180 lokale valuta
  • Prijswinnende service

Kennismakingsaanbod:
Speciaal voor leden van GemZu gelden verlaagde tarieven en een volledig kosteloos en vrijblijvend kennismakingsaanbod.
Meer informatie kunt u vinden op de website van GemZu (ledendeel) of meteen rechtstreeks voor meer informatie of voor een vergelijking met uw huidige oplossing bij:

 

 

Poederpraet 23-01-2020

Na een rustig jaareinde is het jaar 2020 met veel dynamiek begonnen.

De vraag kwam weer snel, vrij breed, op gang, (o.m. een onverwacht snelle ONIL tender). Een en ander gaf dat iedereen weer snel bij de les was en de nodige zaken weer tot stand zijn gekomen.

De magere melkpoeder markt tendeert licht vaster, maar de prijzen die de fabrieken vragen zijn nog niet makkelijk te vertalen naar de eindklanten in diverse regio’s. De productie van MMP is vorig jaar, maar heel bescheiden gestegen en de voorraden zijn geslonken. Echter zien wij een redelijke dekkingsgraad in diverse bestemmingen. Een terugval in prijzen is mogelijk als de productie in het voorjaar flink zou stijgen. De tijd zal het leren.

De volle melkpoeder-markt beweegt zich iets onder de € 3.100,00 af fabriek, waarop ook de nodige zaken gebeuren. Nu er een zekere krapte ontstaat in het Zuidelijk halfrond, zou het kunnen zijn dat de export van dit product ook weer wat levendiger gaat worden mede door de vrij gunstige dollarkoers.

De vraag van Fat Filled melkpoeder is zeer levendig, wat zich ook vertaalt in gestaag stijgende prijzen. Hier is ook de vraag of het komende productieseizoen een kentering kan geven.

De weipoeder is ook vast aan het jaar begonnen. De vraag uit China is weer volop opgeleefd en weiproducten blijven een interessant alternatief voor de relatief dure magere melkpoeder. Al met al een solide ondergrond onder deze markt.

Actuele prijzen CPT NL :

Volle Melkpoeder € 3.100,00
Magere Melkpoeder – Codex € 2.680
Magere Melkpoeder – Interventie € 2.580
Magere Melkpoeder – veevoeder € 2.580
Fat Filled melkpoeder 28/24 € 2.480
Weipoeder – veevoeder € 850

Johan Kaashoek

 

________________________

Kaasboxen te koop na herstructurering kaaspakhuis

Kaashandel Remijn heeft na de herstructurering van het rijpingspakhuis in Kerkdriel een 80-tal kaasboxen over. Vanwege de groei die het bedrijf in de afgelopen jaren doormaakte werd gekozen om een nieuwe verpakkingsruimte cq. inpaklijn aan te schaffen. Hiervoor moeten circa 80 kaasboxen het veld ruimen.

Heeft u interesse in deze kaasboxen? Neem dan contact op met Peter Verweij, Kaashandel Remijn, 0418-633101.

________________________

 

 

Poederpraet 09-01-2020

De allerbeste wensen voor 2020!
Ik wens u allen een goede gezondheid, voorspoed en veel wijsheid toe.

Deze maand zijn er weer diverse nieuwjaarsrecepties waar er teruggeblikt en vooruitgekeken gaat worden. Wat het terugblikken betreft, hieronder een overzicht van de – anonieme – voorspellingen gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptie op Slot Loevestein 10 januari 2019:

 

Notering 25.12.2019

Gemiddelde voorspelling

Hoogste voorspelling

Laagste voorspelling

Volle melkpoeder

3130

2825

3250

1900

Magere melkpoeder food

2600

2070

2650

1430

Weipoeder food

720

850

1100

740

boter

3590

4480

5700

3500

Prijzen in EURO per mt af fabriek

Over de huidige zuivelmarkt valt vooralsnog weinig spannends te melden.
Zowel kopers als verkopers vertonen allen een (zeer) afwachtende houding.
Feit is wel dat vanwege het erg milde weer de melkcollectie in veel EU landen meer dan redelijk is geweest, wat voor een licht neerwaartse druk kan zorgen. Tegelijkertijd moeten nog veel kopers in 3e landen zich indekken voor de Ramadan welke dit jaar begin april aanvangt.  Ook niet geheel onbelangrijk zijn de geruchten dat India wellicht grote hoeveelheden magere melkpoeder moet gaan importeren (tegen een gereduceerde invoerheffing) om tekorten op te vangen. Daarnaast is het te hopen dat de spanningen in het Midden-Oosten niet verder oplopen en de markt op andere manieren zou kunnen gaan verstoren. Al met al diverse ontwikkelingen die de markt zouden kunnen gaan beïnvloeden.

We kunnen ons in ieder geval gaan opmaken voor een jaar vol met nieuwe ervaringen.  

Prijzen op basis DAP pand NL per mt /  levering Februari

  • FCMP 26 pct @ € 3100
  • SMP Codex food @ € 2525
  • SMP feed bulk @ € 2440
  • WEI feed bulk @ € 755 

Remco de Munck

 

________________________

POEDERPRAET 13-12-2019

Aan het einde van 2019 is het leuk om terug te kijken op weer een interessant zuiveljaar. Een korte samenvatting van 2019 kan er als volgt uitzien.

Meer dan ooit staat het milieu en klimaat centraal en staat de melkveehouderij wereldwijd in de picture om milieuvriendelijker te produceren.

De melkaanvoer in Europa is ondanks de droogte afgelopen jaar in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Het wereldwijde plaatje ziet er eigenlijk hetzelfde uit.

Wereldwijd zien de melkprijzen er gezond uit.

De gehele interventievoorraad is in 2019 door de markt opgenomen en speelt geen rol van betekenis meer in de prijsvorming voor de toekomst.

Waar de afgelopen jaren, melkvet het belangrijkste deel van de melkprijs was, is de balans in 2019 weer terug door dalende vet prijzen en fors gestegen proteïne prijzen.

Wereldwijde handelsconflicten en de Brexit hebben gedurende het jaar voor de nodige onzekerheid gezorgd. Met de recente uitslag van de Britse verkiezingen en de nieuwsberichten over een handelsovereenkomst tussen de USA en China zou het zomaar kunnen dat deze in 2020 geen rol van betekenis meer spelen.

Even terug naar de huidige markt.

De vraag is de afgelopen tijd zeer gezond geweest vanuit alle delen van de wereld en hogere prijzen voor magere melkpoeder worden vooralsnog door de markt geaccepteerd. Voorraden lijken beperkt en er is weinig druk bij verkopers. Boterprijzen lijken onder druk te staan maar worden ondersteund door een goede export. Kaasprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen maar lijken nu te stabiliseren en er wordt weer scherper aangeboden voor het eerste kwartaal. De markt voor volle melkpoeder is in balans. Weipoeder is mede dankzij de vastere markt voor magere melkpoeder wat vaster geworden. In week 51 is er nog een laatste GDT dit jaar én een ONIL tender, dus van een rustig einde van het jaar kan nog niet gesproken worden.

Met de feestdagen voor de deur wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020.

Prijzen:

SMP Feed € 2480MT DAP NL
SMP Food € 2600MT FCA
SWP Feed € 765MT DAP NL
FCMP  € 3050MT FCA

Maurice Daamen

 

________________________

POEDERPRAET 14-11-2019

In veel landen in de EU hebben we het laagste punt van de melkaanlevering bereikt of gaan we dit binnenkort bereiken. De melkaanlevering in de EU begon het eerste kwartaal met een lichte daling en het tweede kwartaal was wat hoger. Hierdoor was de melkaanlevering in het eerste halfjaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar. We zien wel grote verschillen in de EU. In Ierland, Engeland en Polen zagen we in het eerste halfjaar meer melk, maar in Nederland, Duitsland en Frankrijk zagen we minder melk. September liet een kleine plus zien. Dit keer zagen we ook een plus in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ierland liet in september een iets mindere sterke stijging zien. Maar vorig jaar waren de weeromstandigheden in Ierland heel goed rond deze tijd. Voor heel 2019 wordt een kleine plus verwacht. Ook voor 2020 wordt rekening gehouden met een kleine plus. Op het ogenblik zijn de weeromstandigheden in veel landen redelijk goed.

Alleen in Nederland zullen we de komende jaren geen stijging zien van de melkhoeveelheid en onder het niveau van 2016 blijven. Zeker met de maatschappelijke discussie die nu gaande is over de landbouw.

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Zeker met de stijgende eiwitprijzen en de laatste tijd betere vetprijzen zal dat niet snel veranderen. De hogere vetprijzen komen door een grotere wereldvraag. Maar of de hogere vetprijzen net zo duurzaam zijn als bij het eiwit is de vraag! Ook kaas zit duidelijk in de lift.

De onzekerheden in de wereld blijven. Zoals de komende Brexit, die weer een keer uitgesteld is! China doet Amerikaanse zuivelproducten in de ban. En Indonesië wil hogere importtarieven op zuivelproducten uit de EU ivm een geschil over palmvet? En dan heb ik het nog niet over de politieke spanningen in Iran, Noord-Korea etc. Bovenstaande kan een grote invloed hebben op de richting van de markt!

De laatste GDT-tender liet een forse stijging, meer dan verwacht was, bij de mager melkpoeder zien. De markt heeft hierdoor weer een stap naar boven gemaakt. En zo blijft de opwaartse trend in tact. Al zien we in de markt weerstand tegen de nieuwere hogere niveaus, maar dat is niet vreemd na zo’n stijging en zal waarschijnlijk van korte duur zijn. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen. De druk die verwacht was in Nieuw Zeeland is niet gekomen. We hebben de afgelopen maanden exportrecords gezien in de EU. De laatste maanden vlakt de export wat af.

Vol melkpoeder liet ook een stijging zien bij de laatste GDT-tender. En het ziet er naar uit dat deze tendens zich doorzet. Zeker nu we minder melk zien in Oceanië. Ook is er beperkte beschikbaarheid in Zuid Amerika. Door de hogere eiwit en vetprijzen speelt de EU geen rol van betekenis.

De prijs van weipoeder is gestegen. Mede door de stijgende mager melkpoederprijzen. De productie van kaas, en daardoor ook die van wei, is goed. De export van weipoeder loopt redelijk door. De weiderivatenmarkt laat een wisselend beeld zien! De hoge eiwitten zien er positief uit, maar producten als weipermeaat en lactose staan nog steeds onder druk door de Afrikaanse varkenspest in China en andere landen.

Prijzen per mt
VMP € 3.000,00
MMP feed € 2.420,00
MMP food € 2.500,00
WEI bulk € 725,00

Leo van der Krogt

 

________________________

Poederpraet 31 oktober 2019

Wellicht wat vroeger dan normaal begint de melkgift wat toe te nemen. Deze melk wordt echter moeiteloos opgenomen in de kaasbak, versproducten, en de poeders. Boter en vet blijven wat aarzelend. 
 
De prijzen voor Magere melkpoeder zijn tot relatief hoge niveaus gerezen, en de vraag is hoe hoog het nog kan gaan. Er is de laatste weken sprake van enige stabilisatie hoewel de markt krap is, en de export toch redelijk door loopt. Een verdere prijsstijging is zeker niet uit te sluiten.
 
De spread tussen food en feed is momenteel vrij laag, doordat de interventie-voorraden vrijwel verdwenen zijn, en een vrij goede feed consumptie.
 
Door de lagere voorraden is er volgend jaar in ieder geval weer veel volatiliteit in de magere melkpoeder te verwachten
In de markt voor volle melkpoeder is minder beleving, door de weifelende vet-markt. Het goedkoopste aanbod komt vanuit Zuid Amerika.  
 
De fat filled markt is relatief rustig, en de prijsontwikkeling blijft achter bij de magere melkpoeder prijzen. Daarin is meer actie te verwachten in de komende maanden.
 
De wei poeder markt is duidelijk gezonder. De grote druk aan de voorkant is er af, en de exportvraag is gezond. De ergste gevolgen van de varkenspest in Azië lijken achter ons.
 
Actuele prijzen CPT NL :
Volle Melkpoeder € 3.020,--
Magere Melkpoeder – Codex € 2.450,--
Magere Melkpoeder – Interventie € 2.320,--
Magere Melkpoeder – veevoeder € 2.340,--
Fat Filled melkpoeder € 2.280,--
Weipoeder – veevoeder € 715,--
 
Johan Kaashoek
 
 
 
________________________

Poederpraet 17 oktober 2019

Roept u maar! Dat was de fameuze uitspraak van entertainer Willy Alfredo. Iemand uit de zaal riep dan een woord en Willy maakte daar een rijmpje op. In de huidige tijd vinden wij dit kinderlijke onderbroeken lol.

Nu wordt er ook van alles geroepen, doch het is nu eerder ongerijmd. Kreten zoals: 1,2 Miljard mensen zien niet scherp, 1 op de 3 kinderen in Nederland leeft in een ongezond huis, per dag sterven er 863 vrouwen aan zwangerschapsvergiftiging in de wereld, in het jaar 2100 zal de zeespiegel met 2 meter gestegen zijn, de helft van alle dieren in Nederland moet verdwijnen, etc.

De oude media, praatprogramma’s op radio en TV, politici, etc. smullen er van. Gedreven door kijkcijfers (reclame inkomsten), kiezersgewin of anderszins worden er nu zulke dingen geroepen en uitvergroot. Iedereen weet wat het beste voor de mensheid is.

Zo’n 40 jaar geleden staken de onheilspellende berichten van de Club van Rome de kop op. Er zouden als gevolg van de zure regen en het gat in de ozonlaag nu rond deze tijd geen bossen meer overeind staan in Europa.

Zo’n 450-600 jaar geleden had het noordelijk halfrond een mini ijstijd. Sindsdien is de temperatuur 1-2 graden gestegen beweert men nu. Ik vraag mij dan ook af of de verre voorouders van Piet Paulusma al de temperatuur konden meten en ook of die werd geregistreerd. Volgens mij wordt dit pas vanaf begin 1900 gedaan.

Al die eeuwen daarna waren de mensen er blijkbaar niet verontrust door. Wat niet weet wat niet deert. Immers er was toen geen informatie voorziening of wetenschappelijk onderzoek. Men was blij dat men het leven had. Geen krant, geen TV, geen sociale media.

De klimaat waanzin neemt nu wel extreme vormen aan. Nederland (0.28% van de wereldbevolking) steekt zijn vermanend vingertje op. Owee. Owee. Nederland wil zoals altijd weer het beste jongetje van de klas in Europa zijn geholpen door de EU tandem Timmermans & Samson. Wij scherpen onze CO2 doelstellingen nog eens extra aan. Na de fosfaat nu ook de stikstof manie. Methaan ook nog? Onze boeren komen nu in opstand. Ze gaan de barricaden op. Als het Hongkong virus nu gaat toeslaan dan kunnen wij nog wat verwachten. Hoe speelt de politiek op de onvrede in? Zoals altijd pappen en nathouden. Vroeger hadden wij de boerenpartij van boer Koekoek. Die speelde wel op de onvrede van boeren en ook buitenlui in. Hij had op zijn top in 1967 zeven zetels in de Tweede Kamer en werd desondanks niet serieus genomen. Populisme is dus niet iets van de laatste tijd.

Inmiddels hebben wij weer de 100ste Anuga achter de rug. Dankzij die Anuga weten wij nu onder andere weer wat beter hoe de vlag er o.a. in zuivelland bij staat. Want daar is zo’n beurs toch immers voor bedoeld?

Men ging daar heel vroeger volgens mij klimaat neutraal naar toe. Nu staan we urenlang in de file en gedurende de laatste 40 jaar dat ik daar kom is er dan ook niets maar ook niets aan de verkeerssituatie verbetert - behalve dat Keulen milieu stickers heeft ingevoerd - terwijl er alleen maar hallen bij zijn gebouwd. Virtuele beurzen in de toekomst lijken mij de oplossing.

De EU commissie heeft de groei van de melkproductie voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Nu nog maar 0.5 % toename over heel 2019. Augustus was +0.9%. De mondiale melkproductie groei is voorlopig verdwenen. Nu maar hopen dat het klimaat geen roet in het eten gooit. Australië dat voor driekwart uit woestijn bestaat kan er over meepraten. De prijzen voor zuivel commodities trekken verder aan en de bull run van met name MMP lijkt nog niet voorbij te zijn. Opnieuw zijn de EU exportcijfers goed voor Augustus. MMP 82,000 ton (!) +37%. VMP +9%. Kaas +12 % Boter +54%. De komende tijd zal moeten blijken of de export vraag voor met name MMP zo enorm hoog blijft nu de prijzen op de wereldmarkt richting USD 3,000 per ton gaan?

Het Brexit gedoe gaat nu de beslissende fase in. Op 17 en 18 oktober komt de Europese raad bijeen en het Britse parlement vergadert speciaal komende zaterdag 19 oktober. Deal or no deal? Place your bets.

Trump speelt nog steeds blufpoker met de Chinezen en de wereld kijkt bezorgd toe. Een recessie voor 2020 wordt al voorspeld. Europa en India gaan ook voor de bijl als het aan Trump ligt. De vraag is nu wie het Super Idioten Klassement van wereldleiders gaat aanvoeren. Erdogan dingt nu mee naar de eerste plaats en BoJo is ook aardig aan het scoren.

Gelukkig ben ik de komende 6 weken niet als scribent aan de beurt. Ik ga een zakenreis (nieuwe stijl) naar het Caraïbische gebied maken met een zeilboot, de “Greta Thunberg”. Misschien dat ik hier en daar ook nog een stukje moet roeien als de wind wegvalt. Heerlijk lijkt mij dat en ik maak ook nog een statement. Zeeziekte is toch niet zo erg als vliegschaamte? Want ook voor mij gaat het klimaat boven alles en ik pas mij daar graag bij aan al kost het veel geld, tijd, inspanningen en ontberingen. Ik hoop overigens dat ze op de boot wel WIFI hebben.

Prijzen per ton CPT Midden Nederland:

MMP feed € 2250
MMP Food € 2400
Vol Melkpoeder € 3000
Weipoeder bulk € 630

Peter van Pinxteren

true
false
true