Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Poederpraet 15-10-2020

Er wordt in de huidige markt veel gepraat maar weinig gedaan. Links- dan wel rechtsom is er weinig van te maken. De meeste zuivelfabrikanten zijn comfortabel qua productie en voorraden en ook de handel lijkt op dit op punt niet echt nerveus. Derhalve zijn de prijzen voor de meeste poederproducten al weken onveranderd en zijn we met z’n allen de bekende kat uit de boom aan het kijken.

Logischerwijs zouden de prijzen voor de meeste poederproducten enkel en alleen fors naar beneden moeten gaan. Immers met een harde Brexit (= meer poeder vanuit Ierland en in de EU meer melk beschikbaar voor poeder), Joe Biden als president (= fors zwakkere US Dollar) en een verdere lockdown in de EU (= nog meer problemen bij de food service) in het verschiet, kan het niet anders dat er meer melk richting de sproeitorens zal gaan.

Dit in combinatie met een gelijkblijvende/afnemende vraag en een minder goede exportpositie, zou in theorie tot een dergelijke neerwaartse prijsbeweging kunnen leiden.

Inderdaad, in theorie, want wat is nog zeker vandaag de dag? Wat als Trump toch herkozen wordt, Johnson toch gaat voor een fatsoenlijk afscheid van de EU en er toch snel een vaccin beschikbaar komt?

Vragen, veel vragen en weinig antwoorden, laat staan zekerheden.

Ik wens u wederom veel wijsheid en een goede gezondheid toe.

Prijzen op basis DAP pand NL per mt / levering november:

 • FCMP 26 pct Euro 2700
 • SMP Codex food Euro 2200
 • SMP feed bulk Euro 2100
 • WEI feed bulk Euro 725

Remco de Munck

 

 

---------------------------

POEDERPRAET 01-10-2020

Terugkijkend op september hebben we een duidelijk actievere handelsmaand gezien dan de afgelopen zomermaanden. De laatste weken zitten de prijzen aan de eiwitkant in de lift, daarentegen dalen de vetprijzen. Dit zien we zowel op de fysieke als op de futures markt. Qua valorisatie doet kaas het nog steeds als beste met goede steun vanuit de weipoeder en weiderivaten. Poeder en boter/amf levert beduidend minder op waarbij het opvalt dat de liquide roommarkt al geruime tijd ver boven het boter equivalent ligt. Normaliter bewegen deze markten overtijd naar elkaar toe, maar is die balans nu misschien langer verstoord door veranderende retail consumptie?

EU melkprijzen en productie (+2% t/m juli) zijn goed en de melkcurve in west Europa zal in Q4 weer gaan stijgen. Op dit moment is er voor alle producten weinig verkoopdruk bij producenten en fysieke voorraden lijken relatief laag.

Met Oceanië in het productieseizoen en blijvend concurrerende prijzen vanuit de VS zal EU MMP mee moeten bewegen. Exporten van EU MMP zullen nodig zijn voor een balans in de markt. Voor boter en AMF is de EU nauwelijks afhankelijk van de wereldmarkt. We zouden net als in Q4 2019 naar een scenario kunnen gaan waarbij wereldmarkt prijzen voor boter dusdanig lager liggen dat importen vanuit 3e landen weer mogelijk zijn.

Alhoewel we tot nu toe weinig constructiefs van ze zien wensen wij de heren Johnson en Barnier veel gezond verstand. Het zal een last minute call worden met onzekerheid tot diep in december!

Prijzen:

SMP Feed: Euro 2070/mt DAP
SWP Feed: Euro 720/mt DAP
SMP Food: Euro 2180/mt FCA
FCMP: Euro 2700/mt FCA

Pieter Kok

 

 

---------------------------

POEDERPRAET 16-09-2020

De vakantieperiode zit erop en de markt begint weer in beweging te komen. Wat normaal gesproken een drukke periode is met geplande reizen en beurzen, is dat dit jaar anders. Vrijwel alle beurzen en evenementen tot het einde van jaar zijn afgelast vanwege het Coronavirus. Ondanks dat er nog geen structurele oplossing is gevonden voor het virus, kijkt de zuivelmarkt positief naar de toekomst.

Het warme zomerweer in de maand augustus en het jaarlijks dieptepunt in de melkaanvoer in augustus en september zorgen ervoor dat er weinig voorraden en druk zijn aan de aanbodkant. De prijzen voor rauwe melk, concentraat en room blijven vast.

Op de wereldmarkt is het voor de EU niet makkelijk om te concurreren. Mede door de sterke Euro ten opzichte van de USD is product uit Noord en Zuid Amerika en zelfs Oceanië concurrerend. Het verschil tussen boter en AMF in de EU en Oceanië begint inmiddels erg groot te worden. De komende maanden stijgt de melk aanvoer in Europa (en ook Noord en Zuid Amerika en Oceanië verder). De vraag is in hoeverre de EU grote volumes in export nodig gaat hebben om de markt op het huidige niveau te houden. De meeste voorspellingen voor de komende maanden laten een stabiele markt zien.

Kaasprijzen zijn sinds enige tijd erg stabiel in Europa. Hetzelfde geldt voor wei derivaten, waarvoor de vraag nog steeds erg goed is.

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2050MT DAP 
SWP Feed: Euro 725MT DAP
SMP Food: Euro 2150MT FCA
FCMP: Euro 2675MT FCA

Maurice Daamen

 

 

---------------------------

POEDERPRAET 03-09-2020

We hebben in de EU de piek weer achter ons gelaten en gaan richting het laagseizoen van de melkaanlevering. De melkaanlevering in de EU begon het eerste half jaar met een stijging. De totale EU melkproductie steeg in deze periode met 1,9%. Al zien we duidelijke verschillen per land. In Nederland, Duitsland, Ierland en Polen zagen we in het eerste halfjaar meer melk, maar in de UK zagen we beduidend minder melk.
We hebben de laatste weken in veel EU landen beduidend minder melk gezien door de zeer warme weersomstandigheden. Tegelijkertijd zagen we door dit warme weer meer vraag naar verse zuivelproducten. Hierdoor ging er minder melk naar mager melkpoeder en boter. Het weer heeft zich genormaliseerd en daardoor komt de melk ook weer langzaam terug. Voor het tweede gedeelte van 2020 wordt een bescheidenere groei verwacht van de melkhoeveelheid. Maar voor heel 2020 wordt nog altijd rekening gehouden met een kleine plus, mits er geen extreme weersomstandigheden zijn.

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend werd door het Coronavirus abrupt doorbroken. We zijn nog steeds niet uit de greep van het Coronavirus. En de Coronacrisis gaat steeds meer over in een economische crisis. De prijs voor mager melkpoeder maakte eerst een vrije val naar beneden, stabiliseerde op een gegeven en is nu weer stijgende. De vraag bij de foodservice is nog steeds beperkt.
De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Als ze überhaupt een keuze hebben in deze tijd. Maar als de melkprijs verder gaat dalen dan kan dat wel druk geven op de melktoevoer.

De laatste GDT-tender liet een stijging zien bij mager melkpoeder. In de EU is het sentiment veranderd door het warme weer en in de USA door het nieuwe “Food Box” programma. Maar of dit zo blijft, zal blijken! De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt.
Vol melkpoeder liet weer een daling zien bij de laatste GDT-tender. Weer waren de kopers in China zeer actief op de GDT-tender. De EU speelt op de wereldmarkt geen rol van betekenis. De laatste ONIL tender is grotendeels gelopen uit Zuid Amerika.
De prijs van weipoeder is stabiel en de laatste week zelfs licht stijgend. Of dit duurzaam is, is de vraag! Want het weiverbruik bij de kalvermelkindustrie is nog altijd beperkt.

De weiderivatenmarkt laat een wisselend beeld zien. De hoge WPC’s staan onder druk, maar de prijs voor lactose is nog altijd relatief hoog.

Prijzen per MT:
VMP EURO 2650,
MMP feed EURO 2030,
MMP food EURO 2150,
WEI bulk EURO 700

Leo van der Krogt

 

---------------------------

Poederpraet 23 juli 2020

"Luctor et Emergo" (Ik worstel en kom boven). Was dat het devies van onze “Mr. No” Mark Rutte in de afgelopen weekeinde op de EU top? De spreuk slaat op onze strijd tegen de Spaanse overheersing, doch is het ook van toepassing op de Europese overheersing? Voorheen haalde de U.K. gesteund door Nederland, de hete kolen uit het vuur, doch nu was het toch onze eigen Mark die het deed als leider van de “vrekkige vier” (Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken). Grote lof in de Europese pers. Het waren daarvoor de “vrekkige vijf” met Duitsland als grootste land, doch Merkel is blijkbaar toch meer gecharmeerd van Macron. Die heeft toch wel wat met veel oudere dames. Duitsers houden bovendien nu eenmaal meer van Italianen dan van Nederlanders.

Nadat er wat extraatjes voor Nederland werden toegezegd (aai over de bol van Mark) ging hij toch overstag.

Mark kon zich dus erg goed profileren en zijn VVD spindoctors zullen wel zeer tevreden zijn. Tegelijkertijd kan hij een topbaan in Brussel nu wel vergeten, mocht hij de ambities daarvoor überhaupt nog hebben.

Onder aanvoering van de Frans-Duitse as is het dan toch weer gelukt om de dans om de miljarden tot een succes te maken. Een meerjarenbegroting van 1100 miljard. Daarnaast een pakket van totaal 750 miljard waarvan 390 miljard subsidies (lees giften) en 360 miljard zachte leningen. Italië krijgt daarvan totaal 209 miljard. Premier Conte twitterde vrolijk dat het een historische dag voor EUROPA was. Het geld wordt goed gebruikt nml. voor “hervormingen” en ja wel hoor, ook voor vergroening van Italië! Op dezelfde dag – zo las ik - kondigde de populaire Italiaanse politicus Gianluigi Paragone aan binnenkort zijn nieuwe partij te presenteren om Italië uit de EU te loodsen. Italexit dus. Puzza per grazie of te wel stank voor dank in het Nederlands.

Het leek wel op een soort bal masqué in Brussel zoals ten tijde van de Franse adel in de 17e en 18e eeuw, maar nu met mondkapjes. Je zou verwachten dat deze mondkapjes een eenheid zouden uitstralen, dus allemaal hetzelfde zouden zijn met een subtiel EU embleempje er op.  Het varieerde echter van design-achtige kapjes tot simpele ziekenhuis versies. De behoeftige drammers trekken toch aan het langste eind. Het gaat aldus alleen maar moeizamer worden om nog consensus te vinden. Nationalisme en puur eigen belang voeren de boventoon. Uit politiek oogpunt wordt de coronacrisis een natuurramp genoemd en dat overkomt je gewoon. Bij rampen verwacht je gewoon dat mensen je geld geven en je helpen.

Alhoewel het coronavirus nog lang niet onder controle is, laten inmiddels een aantal landen de economische belangen steeds meer prevaleren. Immers de geldpersen hebben ook een beperkte capaciteit en er treedt een zekere gewenning en besef op dat het dweilen met de kraan open is.

De indruk ontstaat zo langzamerhand dat de economische schade wel meevalt en dat er een zekere normalisatie optreedt. Doch het zal moeten blijken of dat inderdaad het geval zal zijn zodra de geldkranen geleidelijk worden dichtgedraaid. Zullen de vele bedrijven die nu op de been gehouden worden met ontelbare miljarden daadwerkelijk kunnen voortbestaan? Massa ontslagen dreigen desondanks. Er zit een vertraging in de negatieve impact op de economie en aan het einde van Q3 en gedurende Q4 zal het effect zich veel duidelijker gaan manifesteren. Laten we hopen dat het allemaal wat mee gaat vallen.

Voorlopig smeult de pandemie voort als een veenbrand en wakkert hier en daar weer aan. Er worden ernstige waarschuwingen geuit voor een tweede golf in het najaar en het mogelijke gebrek aan discipline om het gevaar in te dammen.

Op de zuivelmarkt lijkt er een zekere stabilisatie plaatsgevonden te hebben. De zomermaanden zijn sowieso een slappe periode. Dit leunt onder andere op de miljardensteun (Food Box programma) die de Amerikanen hebben uitgetrokken en de vraag is wat er gebeurt als dit ophoudt. De verkiezingen zijn aldaar over ruim 3 maanden.

Mr. Trump zal waarschijnlijk wel tot die tijd Santa blijven spelen.

De groei van de mondiale melkproductie tot dusver loopt terug (EU -0.5% en VS -1.1% in mei) en het helpt zeker om de markt in balans te krijgen. De EU exporten t/m mei zijn redelijk op peil gebleven. Echter veel importmarkten zien hun problemen alleen maar toenemen en er is grote terughoudendheid, die uiteraard gevoed wordt door groeiende onzekerheid. Intussen is het zuidelijk halfrond uit het seizoen en het Chinese inkoopseizoen begint in September. Alle hoop is uiteraard op China gevestigd.

De gDT auction deze week gaf slechts een kleine daling te zien. De index daalde slechts met 0.6%. MMP daalde met 0.5% en Volle melkpoeder steeg met 0.6%, na de forse stijging op de voorlaatste gDT.

Ter afsluiting de volgende spreuk:

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden” - John F. Kennedy.

Doe daar uw voordeel mee.

Voor zover van toepassing wens ik u en de uwen een prettige vacantie.

Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food EUR 2.150
MMP bulk feed EUR 2.040
VMP EUR 2.750
Weipoeder Bulk feed EUR 730

Peter van Pinxteren

 

 

---------------------------------

Poederpraet 25 juni 2020

Momenteel bevinden we ons in de pre-zomer vakantieperiode. Weinig enthousiasme en dus ook weinig actie. 

Inmiddels lijkt het corona virus binnen de EU ietwat op zijn retour te zijn, maar in de rest van de wereld zeker niet.
Wat voor een impact dit op onze business gaat hebben laat zich zeer moeilijk raden, immers soortgelijke situaties – wereldwijd – hebben we nog nooit meegemaakt.  Natuurlijk zijn er een aantal variabelen welke we redelijk kunnen inschatten, maar in welke mate de fors verzwakte economieën een impact op export van zuivel gaan hebben is een groot vraagteken. Grote posities innemen, long dan wel short gaan, is een hachelijke zaak.

De markt laat een verdeeld beeld zien, enerzijds lijken grotere multinationals binnen de EU geneigd zich voor een langere periode in te dekken, waar anderzijds de exportmarkten zich erg terughoudend lijken te gedragen en zich van hand tot mond blijven voeden.

Kaasprijzen en prijzen voor vet lijken zich op een wat hoger niveau te zetten, vraag voor melkpoeders is en blijft dun. Veevoeder sector bevindt zich nog wat aan de zijlijn en foodservice start ook nog maar mondjesmaat op. 

Prijzen op basis DAP pand NL per mt /  levering April

 • FCMP 26 pct - Euro 2700
 • SMP Codex food - Euro 2175
 • SMP feed bulk - Euro 200
 • WEI feed bulk - Euro 740

Remco de Munck

 

---------------------------------

Poederpraet 11 juni 2020

“De beste virologen liggen op de IC”. Dit is Corona versie van een spreekwoord over die stuurlieden. Zo zullen er nog wel meer gemaakt worden en onze taal gaan verrijken.

Het afkondigen en opleggen van een lock-down blijkt vele malen gemakkelijker te zijn geweest dan nu het opheffen er van. De economie werd ondergeschikt gemaakt aan de gezondheid van mensen en uiteraard terecht dat gezondheid boven alles gaat. Immers Black and White lives matter. Terwijl de WHO een distancing rule van 3 feet (90 cm) hanteerde, doen alle virologen er een schepje bovenop door het 1.5 meter, 6 feet (180 cm) of het zelfs 2 meter te maken in sommige landen. Is het 1.5 meter of 6 feet omdat dit de minimale diepte van een graf is!? Waar is het op gebaseerd?

Het lijkt allemaal erg marginaal doch volgens mij maakt het in de praktijk (openbaar vervoer, vliegtuigen, restaurants, etc.) enorm veel uit of het 3 feet of 1.5 meter of zelfs 2 meter is. Daar hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben.

De virologen, die geacht worden de wijsheid in pacht te hebben, zitten dus niet op één lijn. De verschillende overheden wereldwijd ook niet. Wetenschap behoort exact te zijn en niet van we proberen maar wat en kijken of het helpt? Is het nu bewezen dat de 1.5 meter het probleem heeft opgelost?

Er ontstaat nu een gevoel van ongelijkheid in de samenleving bij de uitfasering van de lock-downs. Waarom zij wel en wij niet? Het volk mort. De bereidheid om mee te werken ebt langzamerhand weg. De stok achter de deur is de vrees levend houden dat er een tweede golf komt, hetgeen uiteraard niet uit te sluiten is.

Ik mag hopen dat de wereld en in het bijzonder Nederland nu toch wel wat meer geleerd heeft van het recente verleden. Wij waren er totaal niet op voorbereid. De wereld bidt en smeekt nu echt om een vaccin.

De laatste maanden waren voor menigeen een moeilijke tijd en de perikelen zijn nog lang niet over. Zo langzamerhand wordt de enorme schade aan de wereldeconomie meer en meer zichtbaar. De GDP’s van de meeste landen gaan tenminste met enkele en vaak met dubbele cijfers in de min. De OECD verwacht voor 2020 een teruggang van de wereldeconomie met 6.0%. Met man en macht en vooral met vele miljarden wordt geprobeerd een economische meltdown te voorkomen. De tegenstellingen tussen landen en machtsblokken worden groter. Het nationalisme en protectionisme nemen toe.

Politici proberen er garen bij te spinnen, maar realiseren zich ook dat ze op foute beslissingen afgerekend gaan worden. Het is links tegen rechts, zwart tegen wit. VS tegen China en ga zo maar door.

De crisis zal ook tot grote spanningen binnen de EU-27 en met de UK leiden. Het zou zo maar kunnen dat er toch nog een No Deal Brexit komt, want veel schot zit er tot nu toe niet in de onderhandelingen en de tijd gaat langzamerhand dringen. Terwijl aanvankelijk werd geopperd dat - door het wegvallen van een groot deel van de food service sales world-wide – de melk productie op korte termijn met 10-15 % zou moeten dalen, blijkt de praktijk anders te zijn. Paniek overheerste de markt in eerste instantie.

Het is zelfs zo dat er volgens de huidige ramingen er dit jaar in de 5 grote exporterende gebieden méér melk geproduceerd gaat worden. Als ik dat zo optel kom ik al gauw aan 5-6 miljoen ton op jaarbasis.

Terwijl sommigen vreesden of voorspelden dat er zelf weer interventie van MMP zou komen, gebeurde het omgekeerde. De MMP prijzen zakten van ruw weg EUR 2600/2700 naar EUR 1800 en veerden weer op naar EUR 2200. Dit in een tijdsbestek van enkele weken. Met een nagenoeg gelijkblijvende EU productie van MMP, daalden de exporten sinds November t/m Maart met gemiddeld 20.000 ton per maand of te wel 100.000 ton in 5 maanden. Intussen ademt de VS in onze nek met groeiende MMP productie, voorraden en export. Het ziet er naar uit dat de VS de komende tijd per maand meer MMP gaat exporteren dan de EU. In de andere product groepen zagen wij een gelijk beeld van volatiliteit met uitzondering van Vol Melkpoeder. Dit product blijkt toch Corona bestendiger te zijn.

Hoe zal de vraagontwikkeling in bijvoorbeeld de grootste 3 zuivel importerende landen (China, Mexico, Algerije) de komende tijd zijn? De ontwikkeling van de olieprijs? Het kartel van olie exporterende landen heeft weer afspraken gemaakt en de olieprijs weer richting $40 per vat gestuwd. Hoe lang gaat dit stand houden? Veel importerende landen worden met een sterk depreciërende munt t.o.v. de dollar geconfronteerd in combinatie met grote tekorten in de overheidsfinanciën.  Dit zal de koopkracht verder onder druk zetten. De tijd zal het leren.

Ten slotte zoals Dwight D. Eisenhower zei:

“Met alle terechte respect voor de wetenschap, moeten we ook alert zijn op het gelijke en omgekeerde gevaar dat het overheidsbeleid zelf gegijzeld wordt door een wetenschappelijke technologische elite”.

 
Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food                     EUR 2.250
MMP bulk feed              EUR 2.030
VMP                             EUR 2.670
Weipoeder Bulk feed     EUR    750
 

 

Peter van Pinxteren
 

____________________

Poederpraet 14 mei 2020

Veel landen in de EU hebben de piek in de melkaanlevering bereikt of zullen dit binnenkort bereiken. De melkaanlevering in de EU begon het eerste kwartaal met een stijging. Al zien we duidelijke verschillen per land. In Nederland, Frankrijk en Polen zagen we in het eerste kwartaal meer melk, maar in de UK zagen we beduidend minder melk. Ierland en Duitsland lieten een wisselend beeld zien. Er wordt voor de hele EU in 2020 nog altijd rekening gehouden met een kleine plus, mits er geen extreme weersomstandigheden zijn.

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend werd door het Coronavirus abrupt doorbroken. De vraag is hoe lang we in de greep gehouden gaan worden door het Coronavirus. En hoe erg de Coronacrisis overgaat in een economische crisis.

De markt voor mager melkpoeder maakte een vrije val naar beneden. De laatste weken stabiliseerde de markt voor mager melkpoeder en is nu zelfs aan het stijgen. Op het ogenblijk zien we weer vraag bij de foodservice. Maar is dat duurzaam? Waarschijnlijk heeft de invoering van de private opslag ook meegeholpen aan de stabilisering. Het gevaar van de private opslag is wel dat het product nog steeds in de markt is en dat er druk later kan ontstaan. En wat als de private opslag snel volloopt?
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en er wordt al enige tijd aangedrongen op een vrijwillige melkreductie. Maar reductie op basis van vrijwilligheid zal niet gaan werken.

Melkreductie in combinatie met een financiële compensatie voor de boer, is een betere methode om de markt weer meer in balans te brengen. Mocht het nodig zijn dan is er naast de private opslag altijd nog het andere vangnet; interventie! Of zal de droogte zorgen dat de melkhoeveelheid gereduceerd wordt?

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Als ze überhaupt een keuze hebben in deze tijd. Maar als de melkprijs verder gaat dalen dan kan dat wel druk geven op de melk toevoer.

De laatste GDT-tender liet een stabilisering zien bij mager melkpoeder. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen.
Vol melkpoeder liet ook een stabilisatie zien bij de laatste GDT-tenders. Maar met zeer kleine hoeveelheden. Dat zal bij de volgende GDT ook nog het geval zijn. Maar bij de GDT’s daarop zullen de hoeveelheden toenemen. En dan kan de uitslag er geheel anders uitzien. Op het ogenblik wordt met name vol melkpoeder instant gezocht. Wat kansen geeft voor de EU.

De prijs van weipoeder is stijgende. Mede door een lagere kaasproductie, waardoor er minder weiconcentraat beschikbaar is. Verder is er voor de productie van wei beperkte beschikbaarheid van droogcapaciteit. De kalvermelkindustrie verbruikt voor dichtbij meer wei, maar de kalvermelkindustrie zal de komende tijd minder kalveren gaan opzetten en daardoor zal het verbruik van weipoeder drastisch afnemen. En er zal na de melkpiek meer droogcapaciteit beschikbaar komen om wei te drogen. De markt voor weipoeder kan er dan heel anders uitzien.

Prijzen per mt

VMP EURO 2550
MMP feed EURO 1870
MMP food EURO 1975
WEI bulk EURO 750


Leo van der Krogt

_____________________

Poederpraet 30 april 2020

Enkele weken geleden zat ik met mijn vrouw te kijken naar de verfilming van het boek Inferno van Dan Brown. Dit boek gaat over het verijdelen van de uitbraak van een virus dat de overbevolking zou moeten oplossen. Het Corona virus speelde toen al, doch het was eigenlijk een Chinees probleem. Het zou ons nauwelijks raken. Het was een science fictionachtige thriller en zulke films worden gemaakt om mensen te vermaken. Je bent immers toeschouwer en op het eind loopt het altijd goed af. Nu zitten wij in een film waar wij zelf de medespelers zijn. Wij weten niet hoe lang de film gaat duren en hoe die afloopt.

Meer dan 100 jaar geleden na het einde van WWI brak de Spaanse griep uit. Een griepepidemie die wereldwijd naar schatting 20 tot 40 miljoen slachtoffers eiste. Na deze en een aantal andere pandemieën (de laatste SARS in 2003) heeft de wereld eigenlijk niet goed geleerd hoe met dit soort zaken om te gaan. Laat staan wat de economische gevolgen hiervan zouden zijn, mocht het tot een nieuwe pandemie komen. Er liggen blijkbaar geen draaiboeken klaar, ondanks het feit dat er naast kernwapenarsenalen ook dodelijke biologische wapenarsenalen zijn ter afschrikking, waar normaal gesproken niks mis mee kan gaan. Toch?

Plots wordt de wereld geregeerd door virologen en andere wetenschappers. Wij komen tot de ontdekking dat niets boven onze gezondheid (verankerd in artikel 22 van onze grondwet) gaat en dat ons “systeem” niet op een dergelijke uitbraak berekend is. Het enorme prijskaartje dat er aanhangt moeten wij blindelings accepteren.

Inmiddels wordt de hele wereld geconfronteerd met enorme economische en financiële problemen. Hoe deze “ film” gaat aflopen is even zo ongewis. Regeringen moeten met miljarden bijspringen om bedrijven van groot tot klein zoveel mogelijk van de ondergang te redden. Politici over de hele wereld proberen er garen bij te spinnen, want uiteindelijk rekent de kiezer met ze af. Staatssteun met voorwaarden om politieke (milieu) hobby’s uit te voeren? De Europese Unie staat opnieuw onder druk. Er is blijkbaar geen echt communautair beleid ten aanzien van de aanpak van de crisis. Iedere lidstaat heeft zijn eigen virologen en neemt zijn eigen maatregelen. Het gekissebis gaat daarnaast meer over geld en welke lidstaten andere lidstaten financieel moeten bijspringen.

Het is duidelijk dat deze crisis de agrarische sector en in het bijzonder onze zuivelsector en al wat daar mee samenhangt, niet ongemoeid zal laten. Uiteindelijk betaalt de boer, die ook burger is, de rekening.
Terwijl de EU Commissie tot nu toe met niet veel beters komt dan een beperkte PO regeling voor MMP, Boter en Kaas tot 30 juni 2020 (interventie is open voor MMP en Boter tot 30 september) komen landen zoals de USA met steunprogramma’s voor o.a. de zuivelindustrie die in de vele miljarden lopen. Hoe gaat dit de concurrentieverhoudingen onder druk zetten?

Onze exportmarkten hebben op korte termijn met lock-downs en eveneens met de financiële gevolgen daarvan te maken. Daarnaast is er ook nog een oliecrisis die zijn weerga niet kent. Olie voor de maand mei wordt met geld toe geleverd omdat er geen voldoende opslagcapaciteit is. Vervolgens is onlangs de Ramadan, hetgeen sowieso een stillere periode is, begonnen. Het is dan ook moeilijk inschatten hoe de vraag naar zuivel zich de komende tijd zal ontwikkelen. De meningen zijn daar zeer over verdeeld. Het zal er mede van af hangen in welke mate de melkproductie al dan niet vrijwillig beperkt gaat worden om de balans weer in evenwicht te brengen. Sommige schattingen die ik las, hebben het over 10-15 % overproductie van melk op korte termijn. Lage melkprijzen zullen uiteindelijk de melkproductie gaan ontmoedigen.

Er zijn recentelijk wat positievere importcijfers uit China. De maart importen vielen niet tegen en zo ook schijnt de food service sector zich te herstellen. Het is tenminste een lichtpuntje.

Daarnaast is de grote vraag hoe wereldwijd uit de lock-downs te geraken en met welk tempo met name het  consumentenvertrouwen zich weer herstelt. Gaan wij na de lock-down weer onmiddellijk onbezorgd vliegen, op vakantie en naar restaurants, etc.? Bij het nieuwe normaal, de 1.5 meter en 50 min economie, kun je nu alleen nog maar vele vraagtekens zetten, ondanks de inventiviteit die mensen nu ten toon spreiden.

De economische groei in de wereld gaat vooralsnog diep in de min (sommigen hebben het over meer dan 10%) met tientallen miljoenen werkelozen. Vergelijkingen met de depressie in de dertiger jaren worden gemaakt. Hoe slecht gaat het uiteindelijk nog worden, zo vraagt men zich af. Het herstel zal waarschijnlijk enkele jaren gaan vergen. Daarbij komt ook nog de impact van de vele honderden miljarden die wereldwijd nodig zullen zijn om bedrijven zoveel mogelijk te redden en die middels uitgifte van staatsobligaties door de verschillende landen geleend moeten gaan worden. De begrotingsnorm binnen de EU van max. 60% van het BBP kan dan ook de komende jaren in de prullenbak. De druk op de Euro zal dan nog groter worden. De vraag is dan ook hoe lang wij nog van een lage rente kunnen “genieten”,  want zullen beleggers bereid blijven massaal voor vele miljarden aan staatsobligaties aan te kopen tegen zelfs negatieve of extreem lage rentes in sommige landen?

Vervolgens kopen de centrale banken deze obligaties met honderden miljarden weer op (Quantitative Easing programma’s ) en worden die alsmede andere beleggers weer geconfronteerd met het risico van de enorme koersdalingen van deze obligaties als de rente daadwerkelijk gaat stijgen. Onze welvaart en verworvenheden zullen de komende tijd zwaar onder druk komen en blijven staan.

 “Ervaringen, die men in de storm van het leven opgedaan heeft, slaat men in zonnige dagen weer gaarne in de wind”  - Peter Sirius.

Met deze spreuk wens ik u allen veel wijsheid toe en bovenal blijf gezond!

Prijzen DAP midden Nederland:
MMP food EUR 1.900
MMP bulk feed EUR 1.780
VMP EUR 2.550
Weipoeder Bulk feed EUR 00

Peter van Pinxteren

 

 

_________________

POEDERPRAET

Hoewel de omstandigheden zeer uitzonderlijk zijn, met gehele en gedeeltelijke lockdowns in de hele wereld, blijft één ding overeind staan : mensen blijven eten.

Ondanks dalende prijzen is er de laatste weken een levendige handel in melkpoeder, en het maakt dan ook niet zo veel uit dat je thuis achter de pc zit, de zaken blijven doorgaan.

Deze week zien we een stabilisatie ontstaan in de forse prijsdruk die er was. 

Melk is er nu in overvloed door het zachte weer en de redelijke prijzen die tot nu toe betaald zijn aan de boeren. Nu de prijzen voor de diverse melkproducten en ook de melkprijzen rap dalen wordt er al weer gesproken over vrijwillige vermindering van de melkproductie en in sommige landen, m.n. de VS wordt er zelfs melk weggespoeld !

Er is een luide roep om steunmaatregelen, maar ik vermoed dat de melkprijs eerst lager moet zijn, wil dat politiek verdedigbaar zijn.

Wie had dit alles kunnen denken een paar maanden geleden ?

Magere melkpoeder blijft vooralsnog boven de interventieprijs hangen, en lang niet overal is er de noodzaak om melkpoeder in te gaan leveren in interventie.

Een bescheiden exportvraag en short-dekkingen de markt een beetje in de benen.

Volle melkpoeder staat onder druk, ook omdat dit goed valoriseert voor de producenten. Er is geen groot aanbod in Oceanie, maar wel toenemende concurrentie vanuit Latijns Amerika.

De weipoeder markt kruipt wat omhoog. De vraag uit Azie leeft weer op, en er staan veel kalveren op, die moeilijk weg kunnen gezien de enorme terugval in vraag vanuit de horeca en food-service. Deze dieren blijven wel voeder consumeren.

Iedereen een goede gezondheid toegewenst, en sterkte in deze moeilijke tijd !

Wij zijn allemaal afhankelijker dan wij dachten.

Actuele prijzen :

Volle Melkpoeder: € 2.480,--

Magere Melkpoeder – Codex: € 1.900,--

Magere Melkpoeder – veevoeder: € 1.750,--

Weipoeder – veevoeder: € 690,--

 

Johan Kaashoek

 

_________________

Poederpraet 02-04-2020

We staan aan de vooravond van de jaarlijks flush van melk.
Coronavirus of niet, de natuur doet z’n werk, temperaturen worden aangenamer, het gras begint weer te groeien, nog even en de koeien mogen weer naar buiten. Enkele zuivelfabrikanten zien de bui al hangen, lopen voor de fanfare uit en beginnen al fors onder het huidige markt niveau aan te bieden. Net zoals vele handelaren overigens welke fors inzetten op een short positie. Brussel heeft vooralsnog  aangegeven om een afwachtende houding aan te nemen wat betreft steunmaatregelen als private opslag en eventueel interventie.

Handelstechnisch is en blijft het lastig om onder huidige omstandigheden actief en agressief de markt op te gaan. Vele klanten willen en kunnen nu niet kopen. Er is immers nog geen enkel zicht op wanneer in Europa het sein veilig gegeven wordt, laat staan in Afrika, Zuid- en Noord Amerika. De huidige olieprijzen geven ook wat zorgen over de beschikbaarheid van buitenlandse valuta in de diverse regio’s. 

Vooralsnog is het nu belangrijker om erop toe te zien dat lopende contracten gehonoreerd worden, facturen op tijd betaald worden en transporten tijdig plaats vinden.  En alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen natuurlijk.

Allen een goede gezondheid toegewenst!

Prijzen op basis DAP pand NL per mt /  levering April

 • FCMP 26 pct @ Euro 2700
 • SMP Codex food @ Euro 1950
 • SMP feed bulk @ Euro 1800
 • WEI feed bulk @ Euro 650

Remco de Munck

 

______________________

POEDERPRAET 19-03-2020

Het is niet makkelijk om een verhaaltje te schrijven over de markt als de wereld zo in brand staat en de ene na de andere nog drastischere maatregelen worden genomen om het Corona virus het hoofd te bieden. 

Eind januari leek de markt nog zo in mooi in balans. Beperkte melk groei in Europa (met weinig voorraden) en de USA. Nieuw Zeeland zag de productie seizoensmatig en door weersinvloeden teruglopen, Australie had te maken met bosbranden en Zuid Amerika liep ook uit het seizoen. Natuurlijk was er het virus in China, maar daar werden drastische maatregelen genomen en zou toch vooral de food service geraakt worden. Maar verdere consumptie toch niet, want mensen moeten toch eten?? En de vraag in de rest van de wereld was goed.

Een vervelend punt van aandacht waren wel de dalende beschikbaarheid van containers en stijgende container prijzen doordat China stil lag. Maar goed dat zou in een paar maanden zijjn opgelost en dan zou alles bij het oude zijn.

Beurzen tikten wereldwijd record hoogtes aan en ook 2020 zou weer een jaar van economische groei worden. Dat was zeker....

Gedurende februari, richting de Gulfood begon de onzekerheid toch toe te slaan over de impact van het virus op de wereldmarkt en begonnen bedrijven de meer dan terechte afweging te maken of het wel verantwoord was om naar Dubai af te reizen. Onzekerheid en angst voor wat zou kunnen komen hebben over het algemeen geen positieve invloed op de markt. 

Sinds begin maart is het heel hard gegaan. Los van de uitbreiding van het Corona virus naar Europa en de USA heeft het mislukken van het productie beperking overleg tussen Opec en Rusland de markt een extra harde klap gegeven. Olie prijzen zijn gekelderd, beurzen kwamen onder druk, verhalen over een naderende recessie kwamen terug en Europese landen (zoals gebruikelijk niet als één EU, maar allemaal apart en verdeeld) en de USA moesten gaan reageren op de verspreiding van het Corona virus met ondenkbaar geachte ‘Chinese’ maatregelen en niet te bevatten bedragen aan financiele overheids steun voor commerciele bedrijven en hun medewerkers. 

Ook de vooral reefer containers zijn nog steeds niet terug uit China wat transporten duurder en duurder maakt, zodat het bijna onmogelijk is correct export prijzen af te geven die vervoerd moeten worden in reefer containers. 

Klap na klap de afgelopen twee weken, waardoor we nu in een onwerkelijke situatie zitten waarin Europa grotendeels vanuit huis werkt, de scholen dicht zijn, er gehamsterd wordt voor toiletpapier in de supermarkten en we om iets positiefs te zeggen binnen een paar weken waarschijnlijk de klimaatdoelstelling halen op een manier die niemand ooit bedacht kan hebben.

Er zijn teveel onduidelijkheden om een marktbeeld te kunnen schetsen maar de conclusie is wel dat voorraden of overproductie niet aan de basis hoeven te staan van een zwakkere markt. 

Onderstaand mijn poging om de marktsituatie te beschrijven:

Iets meer druk vanuit de USA vanaf december om elders dan in Mexico magere melkpoeder te verkopen en een dalende vraag uit China voor NZ product hebben ervoor gezorgd dat de EU niet meer zonder uitzondering de goedkoopste was op de wereldmarkt voor SMP. 

Voor volle melkpoeder is het voor de EU lastig concureren op de wereldmarkt met NZ en Zuid Amerika.

Boter en kaas zijn vanuit de EU redelijk competitief geweest de afgelopen maanden, maar door de dalende vraag voor food service producten in China is er toch meer room en kaas in Europa gebleven, waardoor Europa ook met zichzelf in competitie was. 

Door alle ontwikkelingen van de laatste weken lijkt het dat Europa toch een stuk vraag in de markt gemist heeft de afgelopen maanden, nu de productie piek in kwartaal 2 nadert. 

De weersomstandigheden in grote delen van Europa de afgelopen zes maanden en de melkprijzen zullen geen beperkende factor zijn voor een goede melkproductie de komende maanden.

Binnen Europa krijgt de foodservice harde klappen door alle maatregelen, wat vooral de kaas en room markt niet te goede zal komen. Het afgelasten van alle grote evenementen de komende maanden drukt nog een keer extra. Wie wil exporteren krijgt te maken met zeer hoge transport prijzen en lage beschikbaarheid van containers.

De retailvraag is momenteel zeer goed, maar hoe vaak gaan mensen hamsteren voordat ze voldoende voorraad hebben in huis en weer normaal gaan consumeren?

De USA blijft hard drukken op de wereldmarkt voor magere melkpoeder omdat Mexico veel last heeft van de lage olie prijzen en het melkseizoen daar ook voor de deur staat.

Voor volle melk poeder kan de EU nog steeds niet concurreren met prijzen uit NZ waar het seizoen nu op zijn einde loopt. Vanaf mei / juni zullen de te verkopen volumes voor het nieuwe seizoen daar ook weer stijgen en wordt het aanbod op de wereldmarkt verder vergroot. De huidige melkprijzen in NZ zijn geen reden om aan te nemen dat het een slechte start van het seizoen zal zijn. Chinese vraag en de olieprijzen zullen van heel groot belang zijn om dit op te vangen.

De vraag voor poeders vanuit de wereldmarkt is nog steeds normaal tot goed te noemen, ook omdat sommige landen afhankelijk zijn van imports van zuivel en ze graag voldoende product hebben, zodat er in ieder geval gehamsterd kan worden door de inwoners mochten er ook strengere maatregelen nodig zijn. 

Wei prijzen zijn iets gedaald voornamelijk onder druk van magere melkpoeder en de markt voor derivaten is behoorlijk stabiel. 

Prijzen ga ik niet noemen aangezien ze waarschijnlijk achterhaald zijn op het moment van publiceren!! 

Het gaan zakelijk ongekend interessante maanden worden, maar op dit moment telt volgens mij alleen gezond zijn en gezond blijven, ongeacht de maatregelen die daarvoor nodig zijn!! Heel veel succes en sterkte hiermee.

Maurice Daamen

 

______________________

De markt; veilig en gezond

De warenmarkt gaat bewust om met de risico’s die het Corona virus met zich meebrengt.

Een bezoek aan de warenmarkt is met meer beschikbare vrije tijd voor veel mensen ook een gezonde en veilige ontspanning om de boodschappen te doen.

Belgische virologen vinden het veiliger om op de markt inkopen te doen. https://www.cvah.nl/belgische-experts-inkopen-doen-op-markt-veiliger-dan-in-supermarkt/ Dit nieuws is door experts nog niet naar buiten gebracht.

Bondskanselier Angela Merkel heeft namens de landelijke overheid in Duitsland nadrukkelijk gezegd dat naast de supermarkten ook de warenmarkten open blijven. Een steun in de rug voor de duizenden ambulante ondernemers. De Bondskanselier heeft oog voor deze relatief veilige sector en weet hierdoor ook deze sector te behouden voor de tijd na de Coronacrisis. 

De warenmarkt gaat bewust om met de risico’s die het virus met zich meebrengt. Er zijn uitgebreide protocollen ontwikkeld om het bezoek aan de markt veilig te houden. Zo worden pinapparaten gedesinfecteerd, plastic handschoenen gebruikt, fysiek contact met de klant wordt vermeden en de geadviseerde afstanden worden.

In Delft bijvoorbeeld worden extra voorzieningen gemaakt voor de marktbezoekers. Toiletten vormen daar een onderdeel van omdat de Horeca gesloten is.

Op de warenmarkt staat de zorg voor verse gezonde producten hoog in het vaandel. Vanuit dat perspectief geeft Postuma AGF uit IJsselmuiden het advies om warenmarkten in Nederland open te houden. https://www.facebook.com/329358200458905/posts/3045044028890295/?d=n

Er zijn steden die ambulante ondernemers verbieden om in de vitale sector hun grote klantenkring te bedienen. Rotterdam, Dordrecht, Eindhoven en Amstelveen zijn hier voorbeelden van. De toeloop in winkelcentra en supermarkten neemt hierdoor flink toe wat het risico groter kan maken.

Voorgaand bericht is afkomstig van de ambulante handel. Zolang deskundigen vanuit RIVM niet tot andere conclusies komen, wordt de oproep om de warenmarkt te gebruiken als afzetkanaal ondersteund door Gemzu. Immers de kaasgroothandel voorziet via out of home, de retail, speciaalzaken én ambulante markt de Nederlandse consument van kaas. In de huidige hectiek met veel vraag naar zuivel is het bij de groothandel alle hens aan dek om de aanvoer te kunnen continueren en lege schappen te voorkomen.  Zolang de gezondheidssituatie dit volgens de deskundigen toestaat, dient de warenmarkt open te blijven als belangrijk afzetkanaal van onder meer zuivel en specifiek kaas.

 

______________________

POEDERPRAET 05-03-2020

Om een onderwerp te kiezen voor deze poederpraet was niet erg moeilijk. Het buzz woord dat al maanden de media domineert is Corona.

Nu het virus sinds enkele weken ook in Europa en eveneens in Nederland rondzwerft ondervinden we allemaal de impact ervan. De grootste prioritiet is om de gezondheid van de mensen niet in gevaar te brengen. Ondanks ook dodelijke slachtoffers ondervinden de meeste mensen hiervan gelukkig slechts griepverschijnselen.

Alle economieën en sectoren worden hier direct of indirect door geraakt en de grote vraag is hoe snel we dit kunnen keren. Regeringsleiders adviseren zo veel als mogelijk normaal te blijven functioneren om zodoende de economie in gang te houden. Bedrijven en instanties nemen allemaal hun individuele voorzorgsmaatregelen en reizen, bijeenkomsten en bezoeken worden tot het minimum beperkt.

Dat dit zijn invloed heeft op de consumptie van zuivel mag duidelijk zijn. De vraag is alleen voor hoe lang.

Kijken we naar de behoefte van mager melkpoeder op de wereldmarkt, dan is er zeker nog wel vraag. Diverse klanten stellen hun koopbehoefte uit afwachtend van verdere ontwikkelingen.

Anderen zien dit als een mooie opportunity om lager te kunnen inkopen, eventueel om nog even weg te leggen voor later als het tij weer gekeerd is.

De laatste Gdt auctions laten een kleinere daling zien dan dat er vooraf voorspeld werd. Op de EEX zijn deze week nieuwe records gebroken van grootste verhandelde hoeveelheden op 1 dag.

Dit geeft aan dat er zeker nog wel zaken mogelijk zijn. Op korte termijn is de algemene trend wel waarneembaar dat we met lagere prijzen te maken hebben, maar voor H2 is de markt wel hoopvoller gestemd.

In het algemeen zijn de productiecijfers positief en ondervindt Europa met name uit de VS grote prijsconcurrentie. Is er vraag op de markt, dan moeten we ons wel schikken naar deze niveaus.

Normaliter durven we wel een marktvoorspelling te maken op basis van fundamentele analyses van productie en consumptiecijfers. Op dit moment is dat zeer onduidelijk gezien de grote impact van het Coronavirus.

Niet alleen de meetbare effecten hiervan ( minder containers, minder toerisme, minder restaurantbezoeken), maar zeker ook het sentiment is hier van zeer grote invloed.

Pre-Corona was de markt zeer veelbelovend en waren er voldoende kansen en mogelijkheden. Laten we hopen dat we dit met zijn allen snel kunnen indammen en de wereldeconomie weer op volle kracht gaat draaien.

Patrick van Leuven

 

________________________

Poederpraet 20-02-2020

We begonnen dit jaar redelijk positief. En we zagen daarom ook de gemiddelde melkprijs in de EU iets stijgen. Ook de prijs voor mager melkpoeder zat in een positieve trend. Deze trend is door het Coronavirus abrupt doorbroken.

De vraag is nu hoe lang we in de greep gehouden gaan worden door het Coronavirus. Want het einde van het Coronavirus lijkt nog niet in zicht. De laatste weken begint de zuivel meer en meer de gevolgen te ondervinden van het Coronavirus. Er is namelijk een groot tekort aan reefer containers ontstaan, de goederen kunnen niet uitgeladen, waardoor er geen lege containers terug kunnen. Ook bij de dry containers begint er een tekort te ontstaan, maar deze is nog niet zo nijpend. Sommige economen zeggen dat dit het begin kan zijn van een grote economische crisis. We zullen zien, laten we niet teveel doemdenken!

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Maar dit kan door het Coronavirus veranderen. Zeker nu we weer richting de piek van het seizoen gaan, kan de druk toenemen. Alleen kaas lijkt nog vast. Voor hoe lang, is de vraag!

Voor 2020 wordt nog altijd rekening gehouden met een kleine plus. Op het ogenblik zijn de weeromstandigheden in veel landen redelijk goed. Alleen in Nederland zullen we de komende jaren geen stijging zien van de melkhoeveelheid en onder het niveau van 2016 blijven. Zeker met de maatschappelijke discussie die nu gaande is over de landbouw.

Naast het Coronavirus zijn er nog meer onzekerheden in de wereld. Maar die zijn op de achtergrond geraakt. Zoals de politieke spanningen in Iran, Noord-Korea etc. En aan het einde van het jaar kan het circus wat betreft de Brexit weer beginnen!

De laatste GDT-tenders lieten een daling, misschien minder dan verwacht, bij mager melkpoeder zien. De markt heeft hierdoor een stap naar beneden gemaakt. En zo is de opwaartse trend doorbroken. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen. We hebben het afgelopen jaar exportrecords gezien in de EU. De laatste maanden vlakt de export af.
Vol melkpoeder liet ook een daling zien bij de laatste GDT-tenders. En het ziet er naar uit dat deze tendens zich zal voortzetten. Zeker nu we horen dat de Chinezen veel van hun melk drogen, in met name vol melkpoeder.
Ook de prijs van weipoeder is dalende. Mede door de stagnatie van de export naar China. En de productie van kaas, en daardoor ook die van wei, is goed.

Prijzen per mt:
VMP         € 3025
MMP feed € 2425
MMP food € 2525
WEI bulk  €  750

Leo van der Krogt

 

________________________

Poederpraet 06-02-2020

Beste lezers van Poederpraet. Ik zit echt met een enorm probleem en ik stel mij nu kwetsbaar op. Het is alsof ik in een mentale flipperkast zit en ik het metalen balletje ben. Ik heb media smetvrees. Ik kan geen TV or radio meer aanzetten of naar social media kijken of ik word wel ergens allergisch van. Overal uitslag, krijg hoofdpijn, slaap slecht, etc. Alhoewel ik zelf een héél andere definitie van schaamte heb, wordt mij nu van alles aangesmeerd. Ik moet mij schamen dat ik vlees eet, geen elektrische auto rijd (nee niet om fiscale bijtellingsredenen), geen zonnepanelen heb, de verwarming te hoog zet, geen warmtepomp heb, niet vegan ben, per vliegtuig reis, etc.

Er is nu sinds de Grüne Woche een nieuwe schaamte bijgekomen: EXPORT SCHAAMTE.

Dan heb ik het nog niet gehad over het PFAS, stikstof, fosfaat, nitraat, methaan, Natura-2000, bouwstop, overbelaste en onderbetaalde leraren, etc. etc. gedoe.

Ik las dat er Tweede Kamerleden en bewindslieden met vooral groen en een tomaat in hun logos per trein naar Berlijn afgereisd zijn om “ideeën op te doen en met Duitse parlementsleden te praten over de problemen die onze landbouw nu heeft”. Biodiversiteit. Kringlooplandbouw en ga zo maar door.

Wij moeten er vooral niet trots op zijn dat wij de tweede grootste exporteur van agrarische producten zijn en dat wij voor het eerst in de geschiedenis de 100 miljard exportwaarde overschreden hebben!

Daar zakte mijn broek van af en gelukkig had ik mijn lange regenjas aan.

Het moet niet gekker meer worden met onze gepassioneerde minderheden, die menen dat zij alleen de wetenschap in huis te hebben en de wereld van de ondergang gaan redden. Onder aanvoering van bijvoorbeeld ene Tjeerd de Groot van D66 (ex directeur van NZO overigens totdat hij kamerlid werd) wordt in mijn beleving de ene na de andere domme uitspraak gedaan en voor waar aanvaardt. In navolging van de gehate Trump twittert deze man zich helemaal suf. Vervolgens worden die tweets opgepikt door de gretige media, die elkaar kapot beconcurreren met praatprogramma’s om de meeste kijkers te trekken en die vervolgens commercials uitzenden over producten die je beter maar niet kunt kopen.

“Met de helft minder dieren méér verdienen!” Dat onze domme boeren dat niet hebben kunnen bedenken! 
De helft van de koeien moet er uit! Opkoopregelingen voor varkensboeren 180 miljoen, vissers 200 miljoen, melkveehouders 500 miljoen, etc. Vooral kicken op landen waar het dierenleed zogenaamd opgelost is (bijv. in Frankrijk gaan geen één dag haantjes meer door de shredder hoor, maar eet gerust ganzenlever!). Dierenmishandeling in Nederlandse slachthuizen en ander dierenleed worden overbelicht in de media. De NVWA knijpt ook nog een oogje toe, zo las ik. Vlees eten is slecht voor van alles en het wordt er ingeramd.

Wij hebben het Klimaat Akkoord van Parijs ondertekend en wij zijn - zo klein als wij zijn - haantje de voorste om de planeet van de ondergang te redden en wel nu. De wereldbevolking blijft echter maar groeien en er is al honger genoeg. Er wordt echter nooit gerept over een paragraaf in het akkoord dat zegt:

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production;

Tijdens de Eucolait vergadering in Brussel eind januari bleek dat het met de EU zuivelexport over het algemeen koek en ei is geweest in 2019. De mager melkpoeder export zal net niet de magische 1 miljoen ton halen en het interventiepoeder is uit de markt. Ook de export van kaas deed het goed, doch export van VMP valt tegen.

Het ziet er naar uit dat de melkproductie dit jaar op het noordelijk halfrond weer wat verder zal gaan stijgen. Vraag en aanbod zijn over het algemeen in een betere balans dan wij in het verleden gewend waren. Boterprijzen van EUR 7.000 en MMP van EUR 1200 per ton lijken ver weg.

Brexit is achter de rug en het gevreesde “No Deal” scenario is achterwege gebleven. Dit jaar verandert er in de handel met de EU de facto nog niets en de Britten zullen hun handen vol hebben om met de EU en andere landen tot aanvaardbare handelsakkoorden te komen. Of dat binnen 11 maanden zal gaan lukken? Zoals het er nu naar uitziet zal er binnenkort een visserij oorlog ontstaan omdat ze al in elkaars vaarwater zitten te vissen.

Onze branche heeft echter verder nog te maken met een aantal onzekerheden en bedreigingen, zo werd op de Eucolait verteld. Namelijk het mondiale (extreme) weer (te droog of te nat), bosbranden, handelsoorlogen, mogelijk economische achteruitgang, geopolitieke onrust, veranderende consumptieve gewoonten (opkomend veganisme met vervanging van zuivel), etc. Last but not least: het klimaatdebat en gefrustreerde boeren (en ook consumenten?).

Inmiddels komt daar nog het Corona virus bij en met man en macht wordt geprobeerd om een pandemie te voorkomen. China trekt het boetekleed aan en exotische dieren kunnen nu dus echt niet meer gegeten worden!

De markten reageerden in mineur en dat liet zich deze week al op de gDT zien met vooral daling van MMP -4.2% en VMP -6.2%. Op dezelfde GDT kost VMP nu slechts een fractie meer dan MMP. Onze zuivelnoteringen bleven deze week vrijwel ongewijzigd en VMP steeg zelfs met EUR 20 per ton.

Never a dull day in dairy!

Prijzen per ton CPT Midden Nederland:
MMP feed              EUR 2.560
MMP Food            EUR 2.650
Vol Melkpoeder    EUR 3.100
Weipoeder bulk    EUR    820

Peter van Pinxteren

 

________________________

Valuta risico’s afdekken voor de zuivelhandel

De globaliseringstrend in de wereld lijkt ten einde. Vrijhandelsakkoorden zijn niet meer of zelfs helemaal niet meer vanzelfsprekend. Brexit is een feit en de WTO is ondermijnd. Deze (geopolitieke) ontwikkelingen, de onvoorspelbaarheid van een grootmacht als de Verenigde Staten en in het algemeen de snelheid van mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat valuta risico’s groter worden. Met het oog hierop is onlangs door GemZu een samenwerking aangegaan met WorldFirst, het beste betalingsplatform voor internationale handel. Doel van de samenwerking is de internationale zuivelhandel sneller, eenvoudiger en goedkoper te maken door een slimmere manier te bieden om wereldwijd geld te ontvangen, te converteren en over te maken.

WorldFirst in het kort:

 • Snelle, veilige internationale betalingen
 • Transparante koersen, scherper dan banken
 • Gratis vreemde valuta rekeningen, betaal in meer dan 180 lokale valuta
 • Prijswinnende service

Kennismakingsaanbod:
Speciaal voor leden van GemZu gelden verlaagde tarieven en een volledig kosteloos en vrijblijvend kennismakingsaanbod.
Meer informatie kunt u vinden op de website van GemZu (ledendeel) of meteen rechtstreeks voor meer informatie of voor een vergelijking met uw huidige oplossing bij:

 

________________________

Poederpraet 23-01-2020

Na een rustig jaareinde is het jaar 2020 met veel dynamiek begonnen.

De vraag kwam weer snel, vrij breed, op gang, (o.m. een onverwacht snelle ONIL tender). Een en ander gaf dat iedereen weer snel bij de les was en de nodige zaken weer tot stand zijn gekomen.

De magere melkpoeder markt tendeert licht vaster, maar de prijzen die de fabrieken vragen zijn nog niet makkelijk te vertalen naar de eindklanten in diverse regio’s. De productie van MMP is vorig jaar, maar heel bescheiden gestegen en de voorraden zijn geslonken. Echter zien wij een redelijke dekkingsgraad in diverse bestemmingen. Een terugval in prijzen is mogelijk als de productie in het voorjaar flink zou stijgen. De tijd zal het leren.

De volle melkpoeder-markt beweegt zich iets onder de € 3.100,00 af fabriek, waarop ook de nodige zaken gebeuren. Nu er een zekere krapte ontstaat in het Zuidelijk halfrond, zou het kunnen zijn dat de export van dit product ook weer wat levendiger gaat worden mede door de vrij gunstige dollarkoers.

De vraag van Fat Filled melkpoeder is zeer levendig, wat zich ook vertaalt in gestaag stijgende prijzen. Hier is ook de vraag of het komende productieseizoen een kentering kan geven.

De weipoeder is ook vast aan het jaar begonnen. De vraag uit China is weer volop opgeleefd en weiproducten blijven een interessant alternatief voor de relatief dure magere melkpoeder. Al met al een solide ondergrond onder deze markt.

Actuele prijzen CPT NL :

Volle Melkpoeder € 3.100,00
Magere Melkpoeder – Codex € 2.680
Magere Melkpoeder – Interventie € 2.580
Magere Melkpoeder – veevoeder € 2.580
Fat Filled melkpoeder 28/24 € 2.480
Weipoeder – veevoeder € 850

Johan Kaashoek

 

________________________

Kaasboxen te koop na herstructurering kaaspakhuis

Kaashandel Remijn heeft na de herstructurering van het rijpingspakhuis in Kerkdriel een 80-tal kaasboxen over. Vanwege de groei die het bedrijf in de afgelopen jaren doormaakte werd gekozen om een nieuwe verpakkingsruimte cq. inpaklijn aan te schaffen. Hiervoor moeten circa 80 kaasboxen het veld ruimen.

Heeft u interesse in deze kaasboxen? Neem dan contact op met Peter Verweij, Kaashandel Remijn, 0418-633101.

________________________

 

 

Poederpraet 09-01-2020

De allerbeste wensen voor 2020!
Ik wens u allen een goede gezondheid, voorspoed en veel wijsheid toe.

Deze maand zijn er weer diverse nieuwjaarsrecepties waar er teruggeblikt en vooruitgekeken gaat worden. Wat het terugblikken betreft, hieronder een overzicht van de – anonieme – voorspellingen gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptie op Slot Loevestein 10 januari 2019:

 

Notering 25.12.2019

Gemiddelde voorspelling

Hoogste voorspelling

Laagste voorspelling

Volle melkpoeder

3130

2825

3250

1900

Magere melkpoeder food

2600

2070

2650

1430

Weipoeder food

720

850

1100

740

boter

3590

4480

5700

3500

Prijzen in EURO per mt af fabriek

Over de huidige zuivelmarkt valt vooralsnog weinig spannends te melden.
Zowel kopers als verkopers vertonen allen een (zeer) afwachtende houding.
Feit is wel dat vanwege het erg milde weer de melkcollectie in veel EU landen meer dan redelijk is geweest, wat voor een licht neerwaartse druk kan zorgen. Tegelijkertijd moeten nog veel kopers in 3e landen zich indekken voor de Ramadan welke dit jaar begin april aanvangt.  Ook niet geheel onbelangrijk zijn de geruchten dat India wellicht grote hoeveelheden magere melkpoeder moet gaan importeren (tegen een gereduceerde invoerheffing) om tekorten op te vangen. Daarnaast is het te hopen dat de spanningen in het Midden-Oosten niet verder oplopen en de markt op andere manieren zou kunnen gaan verstoren. Al met al diverse ontwikkelingen die de markt zouden kunnen gaan beïnvloeden.

We kunnen ons in ieder geval gaan opmaken voor een jaar vol met nieuwe ervaringen.  

Prijzen op basis DAP pand NL per mt /  levering Februari

 • FCMP 26 pct @ € 3100
 • SMP Codex food @ € 2525
 • SMP feed bulk @ € 2440
 • WEI feed bulk @ € 755 

Remco de Munck

 

________________________

POEDERPRAET 13-12-2019

Aan het einde van 2019 is het leuk om terug te kijken op weer een interessant zuiveljaar. Een korte samenvatting van 2019 kan er als volgt uitzien.

Meer dan ooit staat het milieu en klimaat centraal en staat de melkveehouderij wereldwijd in de picture om milieuvriendelijker te produceren.

De melkaanvoer in Europa is ondanks de droogte afgelopen jaar in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Het wereldwijde plaatje ziet er eigenlijk hetzelfde uit.

Wereldwijd zien de melkprijzen er gezond uit.

De gehele interventievoorraad is in 2019 door de markt opgenomen en speelt geen rol van betekenis meer in de prijsvorming voor de toekomst.

Waar de afgelopen jaren, melkvet het belangrijkste deel van de melkprijs was, is de balans in 2019 weer terug door dalende vet prijzen en fors gestegen proteïne prijzen.

Wereldwijde handelsconflicten en de Brexit hebben gedurende het jaar voor de nodige onzekerheid gezorgd. Met de recente uitslag van de Britse verkiezingen en de nieuwsberichten over een handelsovereenkomst tussen de USA en China zou het zomaar kunnen dat deze in 2020 geen rol van betekenis meer spelen.

Even terug naar de huidige markt.

De vraag is de afgelopen tijd zeer gezond geweest vanuit alle delen van de wereld en hogere prijzen voor magere melkpoeder worden vooralsnog door de markt geaccepteerd. Voorraden lijken beperkt en er is weinig druk bij verkopers. Boterprijzen lijken onder druk te staan maar worden ondersteund door een goede export. Kaasprijzen zijn de afgelopen maanden gestegen maar lijken nu te stabiliseren en er wordt weer scherper aangeboden voor het eerste kwartaal. De markt voor volle melkpoeder is in balans. Weipoeder is mede dankzij de vastere markt voor magere melkpoeder wat vaster geworden. In week 51 is er nog een laatste GDT dit jaar én een ONIL tender, dus van een rustig einde van het jaar kan nog niet gesproken worden.

Met de feestdagen voor de deur wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020.

Prijzen:

SMP Feed € 2480MT DAP NL
SMP Food € 2600MT FCA
SWP Feed € 765MT DAP NL
FCMP  € 3050MT FCA

Maurice Daamen

 

________________________

POEDERPRAET 14-11-2019

In veel landen in de EU hebben we het laagste punt van de melkaanlevering bereikt of gaan we dit binnenkort bereiken. De melkaanlevering in de EU begon het eerste kwartaal met een lichte daling en het tweede kwartaal was wat hoger. Hierdoor was de melkaanlevering in het eerste halfjaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar. We zien wel grote verschillen in de EU. In Ierland, Engeland en Polen zagen we in het eerste halfjaar meer melk, maar in Nederland, Duitsland en Frankrijk zagen we minder melk. September liet een kleine plus zien. Dit keer zagen we ook een plus in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ierland liet in september een iets mindere sterke stijging zien. Maar vorig jaar waren de weeromstandigheden in Ierland heel goed rond deze tijd. Voor heel 2019 wordt een kleine plus verwacht. Ook voor 2020 wordt rekening gehouden met een kleine plus. Op het ogenblik zijn de weeromstandigheden in veel landen redelijk goed.

Alleen in Nederland zullen we de komende jaren geen stijging zien van de melkhoeveelheid en onder het niveau van 2016 blijven. Zeker met de maatschappelijke discussie die nu gaande is over de landbouw.

De melkprijzen in de EU zijn nog altijd relatief hoog. En de huidige melkprijs is nog steeds attractief genoeg voor de boeren om door te melken. Zeker met de stijgende eiwitprijzen en de laatste tijd betere vetprijzen zal dat niet snel veranderen. De hogere vetprijzen komen door een grotere wereldvraag. Maar of de hogere vetprijzen net zo duurzaam zijn als bij het eiwit is de vraag! Ook kaas zit duidelijk in de lift.

De onzekerheden in de wereld blijven. Zoals de komende Brexit, die weer een keer uitgesteld is! China doet Amerikaanse zuivelproducten in de ban. En Indonesië wil hogere importtarieven op zuivelproducten uit de EU ivm een geschil over palmvet? En dan heb ik het nog niet over de politieke spanningen in Iran, Noord-Korea etc. Bovenstaande kan een grote invloed hebben op de richting van de markt!

De laatste GDT-tender liet een forse stijging, meer dan verwacht was, bij de mager melkpoeder zien. De markt heeft hierdoor weer een stap naar boven gemaakt. En zo blijft de opwaartse trend in tact. Al zien we in de markt weerstand tegen de nieuwere hogere niveaus, maar dat is niet vreemd na zo’n stijging en zal waarschijnlijk van korte duur zijn. De USA is nog steeds het meest concurrerend op de wereldmarkt, maar zoals we weten kan de Amerikaanse markt snel veranderen. De druk die verwacht was in Nieuw Zeeland is niet gekomen. We hebben de afgelopen maanden exportrecords gezien in de EU. De laatste maanden vlakt de export wat af.

Vol melkpoeder liet ook een stijging zien bij de laatste GDT-tender. En het ziet er naar uit dat deze tendens zich doorzet. Zeker nu we minder melk zien in Oceanië. Ook is er beperkte beschikbaarheid in Zuid Amerika. Door de hogere eiwit en vetprijzen speelt de EU geen rol van betekenis.

De prijs van weipoeder is gestegen. Mede door de stijgende mager melkpoederprijzen. De productie van kaas, en daardoor ook die van wei, is goed. De export van weipoeder loopt redelijk door. De weiderivatenmarkt laat een wisselend beeld zien! De hoge eiwitten zien er positief uit, maar producten als weipermeaat en lactose staan nog steeds onder druk door de Afrikaanse varkenspest in China en andere landen.

Prijzen per mt
VMP € 3.000,00
MMP feed € 2.420,00
MMP food € 2.500,00
WEI bulk € 725,00

Leo van der Krogt

 

________________________

Poederpraet 31 oktober 2019

Wellicht wat vroeger dan normaal begint de melkgift wat toe te nemen. Deze melk wordt echter moeiteloos opgenomen in de kaasbak, versproducten, en de poeders. Boter en vet blijven wat aarzelend. 
 
De prijzen voor Magere melkpoeder zijn tot relatief hoge niveaus gerezen, en de vraag is hoe hoog het nog kan gaan. Er is de laatste weken sprake van enige stabilisatie hoewel de markt krap is, en de export toch redelijk door loopt. Een verdere prijsstijging is zeker niet uit te sluiten.
 
De spread tussen food en feed is momenteel vrij laag, doordat de interventie-voorraden vrijwel verdwenen zijn, en een vrij goede feed consumptie.
 
Door de lagere voorraden is er volgend jaar in ieder geval weer veel volatiliteit in de magere melkpoeder te verwachten
In de markt voor volle melkpoeder is minder beleving, door de weifelende vet-markt. Het goedkoopste aanbod komt vanuit Zuid Amerika.  
 
De fat filled markt is relatief rustig, en de prijsontwikkeling blijft achter bij de magere melkpoeder prijzen. Daarin is meer actie te verwachten in de komende maanden.
 
De wei poeder markt is duidelijk gezonder. De grote druk aan de voorkant is er af, en de exportvraag is gezond. De ergste gevolgen van de varkenspest in Azië lijken achter ons.
 
Actuele prijzen CPT NL :
Volle Melkpoeder € 3.020,--
Magere Melkpoeder – Codex € 2.450,--
Magere Melkpoeder – Interventie € 2.320,--
Magere Melkpoeder – veevoeder € 2.340,--
Fat Filled melkpoeder € 2.280,--
Weipoeder – veevoeder € 715,--
 
Johan Kaashoek
 
 
 
________________________

Poederpraet 17 oktober 2019

Roept u maar! Dat was de fameuze uitspraak van entertainer Willy Alfredo. Iemand uit de zaal riep dan een woord en Willy maakte daar een rijmpje op. In de huidige tijd vinden wij dit kinderlijke onderbroeken lol.

Nu wordt er ook van alles geroepen, doch het is nu eerder ongerijmd. Kreten zoals: 1,2 Miljard mensen zien niet scherp, 1 op de 3 kinderen in Nederland leeft in een ongezond huis, per dag sterven er 863 vrouwen aan zwangerschapsvergiftiging in de wereld, in het jaar 2100 zal de zeespiegel met 2 meter gestegen zijn, de helft van alle dieren in Nederland moet verdwijnen, etc.

De oude media, praatprogramma’s op radio en TV, politici, etc. smullen er van. Gedreven door kijkcijfers (reclame inkomsten), kiezersgewin of anderszins worden er nu zulke dingen geroepen en uitvergroot. Iedereen weet wat het beste voor de mensheid is.

Zo’n 40 jaar geleden staken de onheilspellende berichten van de Club van Rome de kop op. Er zouden als gevolg van de zure regen en het gat in de ozonlaag nu rond deze tijd geen bossen meer overeind staan in Europa.

Zo’n 450-600 jaar geleden had het noordelijk halfrond een mini ijstijd. Sindsdien is de temperatuur 1-2 graden gestegen beweert men nu. Ik vraag mij dan ook af of de verre voorouders van Piet Paulusma al de temperatuur konden meten en ook of die werd geregistreerd. Volgens mij wordt dit pas vanaf begin 1900 gedaan.

Al die eeuwen daarna waren de mensen er blijkbaar niet verontrust door. Wat niet weet wat niet deert. Immers er was toen geen informatie voorziening of wetenschappelijk onderzoek. Men was blij dat men het leven had. Geen krant, geen TV, geen sociale media.

De klimaat waanzin neemt nu wel extreme vormen aan. Nederland (0.28% van de wereldbevolking) steekt zijn vermanend vingertje op. Owee. Owee. Nederland wil zoals altijd weer het beste jongetje van de klas in Europa zijn geholpen door de EU tandem Timmermans & Samson. Wij scherpen onze CO2 doelstellingen nog eens extra aan. Na de fosfaat nu ook de stikstof manie. Methaan ook nog? Onze boeren komen nu in opstand. Ze gaan de barricaden op. Als het Hongkong virus nu gaat toeslaan dan kunnen wij nog wat verwachten. Hoe speelt de politiek op de onvrede in? Zoals altijd pappen en nathouden. Vroeger hadden wij de boerenpartij van boer Koekoek. Die speelde wel op de onvrede van boeren en ook buitenlui in. Hij had op zijn top in 1967 zeven zetels in de Tweede Kamer en werd desondanks niet serieus genomen. Populisme is dus niet iets van de laatste tijd.

Inmiddels hebben wij weer de 100ste Anuga achter de rug. Dankzij die Anuga weten wij nu onder andere weer wat beter hoe de vlag er o.a. in zuivelland bij staat. Want daar is zo’n beurs toch immers voor bedoeld?

Men ging daar heel vroeger volgens mij klimaat neutraal naar toe. Nu staan we urenlang in de file en gedurende de laatste 40 jaar dat ik daar kom is er dan ook niets maar ook niets aan de verkeerssituatie verbetert - behalve dat Keulen milieu stickers heeft ingevoerd - terwijl er alleen maar hallen bij zijn gebouwd. Virtuele beurzen in de toekomst lijken mij de oplossing.

De EU commissie heeft de groei van de melkproductie voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Nu nog maar 0.5 % toename over heel 2019. Augustus was +0.9%. De mondiale melkproductie groei is voorlopig verdwenen. Nu maar hopen dat het klimaat geen roet in het eten gooit. Australië dat voor driekwart uit woestijn bestaat kan er over meepraten. De prijzen voor zuivel commodities trekken verder aan en de bull run van met name MMP lijkt nog niet voorbij te zijn. Opnieuw zijn de EU exportcijfers goed voor Augustus. MMP 82,000 ton (!) +37%. VMP +9%. Kaas +12 % Boter +54%. De komende tijd zal moeten blijken of de export vraag voor met name MMP zo enorm hoog blijft nu de prijzen op de wereldmarkt richting USD 3,000 per ton gaan?

Het Brexit gedoe gaat nu de beslissende fase in. Op 17 en 18 oktober komt de Europese raad bijeen en het Britse parlement vergadert speciaal komende zaterdag 19 oktober. Deal or no deal? Place your bets.

Trump speelt nog steeds blufpoker met de Chinezen en de wereld kijkt bezorgd toe. Een recessie voor 2020 wordt al voorspeld. Europa en India gaan ook voor de bijl als het aan Trump ligt. De vraag is nu wie het Super Idioten Klassement van wereldleiders gaat aanvoeren. Erdogan dingt nu mee naar de eerste plaats en BoJo is ook aardig aan het scoren.

Gelukkig ben ik de komende 6 weken niet als scribent aan de beurt. Ik ga een zakenreis (nieuwe stijl) naar het Caraïbische gebied maken met een zeilboot, de “Greta Thunberg”. Misschien dat ik hier en daar ook nog een stukje moet roeien als de wind wegvalt. Heerlijk lijkt mij dat en ik maak ook nog een statement. Zeeziekte is toch niet zo erg als vliegschaamte? Want ook voor mij gaat het klimaat boven alles en ik pas mij daar graag bij aan al kost het veel geld, tijd, inspanningen en ontberingen. Ik hoop overigens dat ze op de boot wel WIFI hebben.

Prijzen per ton CPT Midden Nederland:

MMP feed € 2250
MMP Food € 2400
Vol Melkpoeder € 3000
Weipoeder bulk € 630

Peter van Pinxteren

true
false
true