Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan Schimmel: “ZuivelNL biedt een platform voor afstemming tussen onze ledenorganisaties in de belangrijke discussies die op dit moment lopen over de toekomst van de zuivelsector. Dat bevordert het gesprek met elkaar en, indirect, dat met de overheid en andere partijen. Met een sterk en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd geluid vanuit de sector kunnen we meer bereiken”.

Namens de leden Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) namen melkveehouders en zuivelondernemingen deel aan de vergadering. Naast de leden werd de vergadering ook bijgewoond door partners van ZuivelNL.

Saldo algemene reserve € 2,2 miljoen positief

De Algemene Vergadering keurde onder andere de jaarrekening 2022 goed. ZuivelNL is na sterke bezuinigingen en aanpassingen in 2021 financieel en organisatorisch op orde. De algemene reserve liet eind 2022 een positief saldo van € 2,2 miljoen zien. In 2022 hebben het bestuur, de directie en het team van ZuivelNL samen hard gewerkt aan verdere professionalisering. Zo zijn de financiële processen verder geoptimaliseerd, met onder andere een meer planmatige aanpak van het begrotingsproces en de financiële verslaglegging.

Herziene begroting 2023

In maart 2023 heeft de Belastingdienst besloten dat ZuivelNL btw mag verrekenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. In april besloot het bestuur van ZuivelNL de begroting 2023 om te zetten naar bedragen exclusief btw en deze herziene begroting is vandaag goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hubert Andela, directeur ZuivelNL: “In deze herziene begroting is onder andere budget opgenomen voor extra projecten gericht op Onderzoek & Innovatie en onderzoeksprojecten Diergezondheid & Dierenwelzijn.

Herbenoeming voorzitter

Arjan Schimmel werd per 1 maart 2023 door de Algemene Vergadering van ZuivelNL via een schriftelijke procedure herbenoemd als bestuurslid met de functie van voorzitter voor een periode van twee jaar.

 

___

Poederpraet 08-06-2023

2023 jaar van het konijn

De laatste weken hebben we veel nervositeit gezien in de zuivelmarkt. SMC ging van 1,90 naar 2,15. Terug naar 1,95 en deze week weer naar 2,10. Room idem dito bewegend tussen 5,20 en 5,70. Over het algemeen zie je dat spotmelk langzaam krapper wordt. De aanvoer daalt, het is droog en warm (ook de komende 10 dagen) en Italië koopt weer als vanouds veel melk aan (boven de valorisatie van SMP / Boter). FCMP en Kaas (45ct) valoriseren ruim hoger dan SMP Boter (40ct). Ook de retailcontracten lopen tussen 40-45 cent. Retail, commodities en spot komen iedere week meer in lijn en er lijkt door goede kaasvolumes weinig druk te zijn in Europa.

Ook bij Eucolait bleek dat de outlook positief is echter of dit met een V-shape of U-shape herstel gaat gebeuren is nog de vraag. De carry op de financiële markten wijst naar een V of U-shape. De GDT van afgelopen dinsdag wijst eerder naar een vlakkere markt. China participeerde voor het eerst sinds September 2022 minder dan Zuid-Oost Azie en de participatiegraad op FCMP (34%) is net zo laag als 1 jaar geleden tijdens de piek lockdown periodes aldaar. De lokale stocks en melkproductie lijken de Kiwi’s langzaam nerveus te maken over het nieuwe seizoen. Wat hen wat comfort geeft is de reductie van de import duties per 1-1-2024 op NZ product, zal hierdoor China de import vanuit EU en USA reduceren?

In Amerika zie je een wat meer dalende trend. De FCMP uit Zuid Amerika koelt wat af door verbeteringen in het weer en de CME NFDM is al enkele weken dalend, echter zijn ze niet goedkoper dan Europa op export zoals in 2020. Ook liet Californië (veel poeder) een kleine min zien op melkproductie tov andere staten, dus ook hier een meer zijwaartse trend.

Het lijkt erop dat wanneer China ,in het jaar van het konijn, niet uit zijn hoge hoed springt, we ondanks krappe melk, hitte en goede kaasafzet in Europa, iets langer zijwaarts kunnen trenden dan we denken en hopen.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland Juni/July:
MMP Bulk EUR 2250
MMP Food EUR 2400
VMP 26% EUR 3500
Weipoeder bulk EUR 675

Jules Hendriks

 

___
Afscheid Jan Kos bij Vandersterre Groep

Na een mooie inspirerende carrière van ruim 45 jaar ‘werken in de kaas’ heb ik besloten om mijn functie als CEO van de Vandersterre Groep Bedrijven per 31 december 2023 neer te leggen. 

Vanaf 2015 hebben wij als familie-eigenaren een aanvang gemaakt met een intensief Next Generation programma met als doel ons familiebedrijf over te zetten naar de volgende familiegeneratie.

Vanaf 1 januari 2024 zullen mijn werkzaamheden in een herverdeling worden behartigd door het team Jeroen Klein (Algemene Zaken), Frank de Graaff (Operationele Zaken) en Henk-Jan Kos (Commerciële Zaken).

Het spreekt voor zich dat ik vanuit de familierol verbonden zal blijven aan onze groep van bedrijven. 

Jan Kos
CEO

 

 

____

St. Paul en Koninklijke ERU kondigen strategische samenwerking aan met voornemen tot integratie van Kasi Food

St. Paul en Koninklijke ERU, twee toonaangevende Nederlands-Belgische smeltkaas-bedrijven, maken vandaag bekend dat ze een strategische samenwerking aangaan waarbij zij het voornemen hebben om Kasi Food, het smeltkaasbedrijf van de Lekkerkerker Food Group, te kopen en in beide bedrijven te integreren. Beide ondernemingen bundelen hun krachten met als doel het vergroten van hun gezamenlijke corebusiness en marktaandeel, evenals het behalen van efficiëntie in alle productieprocessen. Hierdoor ontstaat de grootste alliantie op het gebied van (smelt)kaasproductie in de Benelux.

De samenwerking tussen St. Paul, Koninklijke ERU en Kasi Food creëert één partij met een volledig aanbod aan kwalitatief hoogwaardige (smelt)kaasbereidingen voor zowel de consumentenmarkt (retail; B-to-C, waar ERU reeds actief is), de out-of-home markt (foodservice) als de voedingsmiddelenindustrie (B-to-B, waar St. Paul reeds een groot marktaandeel heeft verworven).
De bedrijven verwachten te profiteren van elkaars expertise en ervaring om gezamenlijk groei te realiseren en tegelijkertijd de kwaliteit en efficiëntie van hun productieprocessen en inkoop te verbeteren. De samenwerking is gericht op het exploiteren van de sterkste kanten van zowel St. Paul als Koninklijke ERU, alsmede van Kasi Food. Beide bedrijven beogen gezamenlijk de integratie van de bedrijfsactiviteiten en verschillende producten van Kasi Food vorm te geven, waarbij de locaties van Koninklijke ERU in Woerden en van St. Paul in Sint-Jansteen en Lokeren kunnen worden ingezet.

 

___

Van land tot klant betrokken bij bijzondere zuivelcoöperatie De Fryske

Duurzame kaasmaker de Fryske wil meer impact maken in de zuivelwereld en dat kan alleen als ze groter wordt. Voor die groei is kapitaal nodig. Dat gaat het Friese bedrijf ophalen door middel van sharefunding. Het bedrijf wordt geherstructureerd naar een coöperatie, zodat zowel haar boeren als ook enthousiaste klanten mede-eigenaar kunnen worden van de Fryske.

Catharinus Wierda: oprichter van de Fryske: “De tijd rijp is voor de Fryske, dat gevoel heb ik sterker dan ooit. Consumenten vragen om duurzame kaas, de natuur roept om hulp en de markt schreeuwt om verandering. Daarom willen we in 2023 sterk gaan groeien. Om die groei mogelijk te maken, zetten we een grote stap: ik ga namelijk het eigenaarschap van de Fryske delen.”
Dat gedeeld eigenaarschap betekent dat de Fryske aandelen gaat verkopen. Die aandelen zijn nu al te reserveren en vanaf 11 juni 2023 te koop via het groene investeringsplatform Broccoli: www.broccoli.eu.

Coöperatie
De Fryske wil niet alleen groter worden, “maar we willen óók onze boeren, afnemers, leveranciers en klanten meer bij het bedrijf betrekken,” aldus Wierda. “Dat doen we door een coöperatie op te richten. In de Fryske Coöperatie werkt iedereen écht samen. De hele keten, van land tot klant, krijgt de kans om te participeren in de coöperatie en zo mede-eigenaar te worden van het bedrijf. Zo kunnen we gezamenlijk de zuivelwereld veranderen.”

Ook investeren in De Fryske?
Naast leveranciers en klanten kunnen ook zakelijke en particuliere investeerders mede-eigenaar worden . Meedoen aan het verduurzamen van de landbouwsector en investeren in de toekomst van de Fryske kan al vanaf € 500,-. Reserveer alvast een plek in deze bijzondere zuivelcoöperatie via www.defryske.frl/investeren.

___

CAO – PKP – akkoord

CAO Particulier Kaaspakhuisbedrijf (PKP)

Vakbonden FNV en CNV zijn akkoord gegaan met het verbeterde eindbod van 10 mei 2023 voor een nieuwe CAO. De CAO heeft een looptijd van een jaar, lopende van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en zorgt voor een flinke verbetering voor de werknemers met een salarisverhoging per 1 januari 2023 van 9% (over een gemaximeerd jaarsalaris).

___

Poederpraet 25 mei 2023

”Het enige dat we over de toekomst weten, is dat het anders zal zijn” - Peter F. Drucker. Er is in toenemende mate veel te doen over de toekomst van de boer. Op de sociale media, TV en in kranten komt dit zowat elk uur van de dag aan de orde. De toekomst van de boer in ons geval de melkveehouder ligt zwaar onder vuur. De zogenaamde gepassioneerde minderheden onder aanvoering van politici, idealisten en klimaatactivisten, worden gesteund door dierenactivisten. Zij krijgen overal een platform. Immers wie is er nu tegen meer en een gezondere natuur en een schonere wereld zonder dierenleed (bio-industrie)? Wie er iets tegen inbrengt is simpelweg dom of extreem rechts. Het is voor velen op een of andere manier een verdienmodel geworden.

Op zijn zachtst gezegd staat de rationaliteit zwaar onder druk en ik vraag mij dan ook met enige zorg af hoe de toekomst zelfs op redelijk korte termijn er voor onze sector er uit zal gaan zien.

Daarnaast zijn er ook nog voldoende geopolitieke en economische problemen in de wereld. De oorlog in de Oekraïne woedt voort, zonder enig uitzicht op een spoedig einde. China rakelt het vuurtje over Taiwan op. Sancties tegen Rusland hebben weinig effect en er zijn machtspelletjes gaande tussen de westerse wereld enerzijds en Rusland, Iran, India en China anderzijds. Deze landen zijn niet te lui om de westerse sancties te ontkrachten en spinnen  er financieel en politiek garen bij.

Waarschuwingen indertijd tegen de groeiende macht van China indertijd door “dorpsgek” Trump werden niet serieus genomen. De grote afhankelijkheid van China voor zowel import als export manifesteert zich steeds meer. In de zuivelsector hebben wij dat inmiddels ook gemerkt. Gelukkig heeft onze Wopke de Chinezen deze week even goed de les gelezen.

Centrale banken en economen hebben hoofdbrekens over hoe de inflatie verder te bestrijden. Jarenlang kon men de inflatie niet naar de gewenst 2 % krijgen tot Poetin het lontje aanstak. Voedsel inflatie ook in de westerse wereld blijft vooralsnog erg hoog. De consumptie van zuivel staat onder druk. Kaagflatie, krimpflatie, graaiflatie. De consument wordt er gek van.

Verhogingen van rente zonder dat economieën in recessie raken zijn vooralsnog niet voldoende. Schaarste aan arbeid en sterk stijgende lonen helpen ook niet echt de basisinflatie te temmen. Gedurende de Corona periode zijn door consumenten financiële buffers opgebouwd en zijn bedrijven financieel ondersteund. In de afgelopen jaren heeft de FED 8,000 Miljard dollar en de ECB 5,000 miljard euro gratis geld de market ingepompt. Er zijn heel veel improductieve banen gecreëerd. Overheidstekorten moeten tegen verder stijgende rentes worden gefinancierd. Hogere rentelasten werken ook kostprijsverhogend voor bedrijven en de consument.

Op het noordelijk halfrond zijn wij inmiddels over de piek van de melkproductie. De stijging tot nu toe is iets minder dan verwacht en alle ogen richten zich nu op de 2de helft van dit jaar. Het ziet er voorlopig naar uit dat de gemiddelde melkprijs in de EU niet ver onder de 40 cent gaat zakken. Immers als dat zou gebeuren zouden de boeren massaal op de rem gaan staan.

Op het zuidelijke halfrond zit men in het laagseizoen met onder andere in NZ en Australië minimale seizoensmatige melkproductie, terwijl de melk productie in met name Argentinië na een droogte periode weer wat stijgt. Signalen over een El Niño in het najaar steken de kop weer op en is een aandachtspuntje.

De hoop en verwachting is aldus dat de vraag voor de 2de helft van het jaar aan zal gaan trekken, doordat er op voorraden is ingeteerd, hetgeen nu al leidt tot wat vastere tendensen. Locomotief China komt nog niet echt op gang, veroorzaakt door een nog steeds tegenvallende economische groei (o.a. hoge jeugdwerkeloosheid, trage consumptieve groei, etc.). Voor wat Vol Melkpoeder betreft worden er aldaar nog steeds grote voorraden gerapporteerd en stijgende interne melkproductie.

Alle ogen zullen ook mede gericht zijn op andere grotere importerende landen zoals Algerije, Brazilië, Mexico. Het lijkt er op dat er op korte termijn voor de EU wat betere exportkansen ontstaan, wellicht geholpen door een sterkere dollar? De EU exporten in Q1 waren in ieder geval voor melkpoeders en boter bemoedigend.

Deze week is er de Eucolait jaarvergadering in Warschau. Ik ben benieuwd naar de markt beschouwingen aldaar.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 2300
MMP Food EUR 2450
VMP 26% EUR 3500
Weipoeder bulk EUR   675

Peter van Pinxteren

 

___

Gouda Cheese Awards 2023: Wat is de lekkerste?

Donderdag 15 juni 2023 draait alles om die ene vraag: Wat is de lekkerste (#widl)? Op een podium op de Goudse Markt vindt de spannende finale plaats van de Gouda Cheese Awards 2023. Dit jaar worden kazen gekeurd in de categorieën extra belegen en overjarig.

Burgemeester, Kaaskoningin én Rutger Bakt!

Het verlossende antwoord wordt gegeven door een driekoppige jury, die de genomineerde kazen live op het podium proeft. Naast voorzitter Pieter Verhoeve, Ere Waegemeester en burgemeester van Gouda, zitten dit jaar Carola Onderwater-van der Burg en Rutger van den Broek aan de jurytafel. Carola is dé Kaaskoningin van Bodegraven. Een hele eer voor Gouda dus, want de Kaaskoningin behoort tot het Nederlands Immaterieel Erfgoed! Rutger is natuurlijk bekend van Heel Holland Bakt. Hij was winnaar van het eerste uur, en heeft sindsdien heel wat bakboeken geschreven.

Wie Anita Witzier opvolgt als presentator én het publiek geweldige koken-met-kaastips geeft, wordt later bekendgemaakt ...

Genomineerde kazen

6 juni weten we welke kaasmerken doorgaan naar de grote finale in Gouda. Alle Nederlandse extra belegen en overjarige kazen kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Sensorisch markt-onderzoeksbureau Essensor voert kwalitatief en kwantitatief smaakonderzoek uit met consumentenpanels. Slechts drie kazen per categorie bereiken uiteindelijk de eindfinale in Gouda. De winnaars ontvangen een gouden, zilveren of bronzen onderscheiding en mogen hun kaas een jaar lang de lekkerste van Nederland noemen in hun categorie.

Meeproeven

Trek gekregen? Het event is gratis toegankelijk voor iedereen. De wedstrijd start om 10.00 uur met het luiden van de traditionele kaasbel. Proef mee, maak kennis met de Goudse Kaasmarkt en ga op de foto met Frau Antje; de bekendste Nederlandse in Duitsland en hét symbool van Nederlandse kaas daar. Het programma duurt tot 13.00 uur. Wie geen genoeg krijgt van kaas, kan daarna naar de Gouda Cheese Experience of het kaasmuseum in De Waag.

 

 

___

10-05-2023, CAO Particulier Kaaspakhuisbedrijf  – verbeterd eindbod

Gemzu heeft als brancheorganisatie voor de zuivelgroothandel woensdag 10 mei de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een hernieuwd eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het Particulier Kaaspakhuisbedrijf *.

Het voorstel betekent een loonsverhoging per 1 januari 2023 van 9%; daarbij geldt een maximale loonstijging van 9% van € 54.000,- bruto op jaarbasis (exclusief variabele toeslagen, ploegentoeslag en inclusief vaste componenten zoals een eindejaarsuitkering of vakantiegeld).

Gemzu is teleurgesteld in het feit dat bonden uitsluitend oog hebben voor de koopkracht en niet voor de betaalbaarheid in onze sector. Het verbeterd eindbod wordt gedaan om de arbeidsrust te herstellen en duidelijkheid te geven aan het personeel in de kaassector. De beoogde verhoging betekent voor werknemers een substantiële verbetering in hun arbeidsvoorwaarden. Het verbeterd eindbod zal op korte termijn door de bonden met een positief advies aan de leden worden voorgelegd.

*
De tweejarige cao voor het Particulier Kaaspakhuisbedrijf liep af per 31 december 2022. Onder de cao valt een gevarieerde schakering van ondernemingen. Dit zijn vooral MKB-bedrijven, die zich bezig houden met opleg (kaasrijping), groothandel, versnijden, raspen, smelten, verpakken, overige dienstverlening en met elkaar gemeenschappelijk hebben: waarde toevoeging en ervoor zorgen dat de consument/food service wordt voorzien van een rijk en smakelijk kaasassortiment.

 

___

Cao particulier kaaspakhuisbedrijf

De leden van FNV en CNV zijn niet akkoord gegaan met het eindbod van werkgevers voor een loonsverhoging van 7 procent.  CNV heeft Gemzu op 25 april een ultimatum gesteld om binnen 24 uur akkoord te gaan met onder meer een verhoging van 10% van de salarissen. Bij gebreke daarvan volgen er acties aldus de CNV.

Gemzu heeft bij het uitbrengen van het eindbod zorgvuldig naar de situatie gekeken vanuit drie perspectieven. De markt, de betaalbaarheid en de koopkracht van de werknemers. Binnen de gegeven economische omstandigheden is er een marktconform voorstel gedaan. De koopkracht van de medewerkers wordt samen met maatregelen die de overheid neemt in structureel loon gecompenseerd.

Er is geen gehoor gegeven aan het ultimatum van CNV.


___

Poederpraet 26-04-2023

Een zeer lastig te voorspellen markt.

De afgelopen weken was het erg rustig op de meeste exportmarkten. Natuurlijk waren inkopers wat wakker geschud door de onverwachte hogere GDT uitslagen, maar dit leidde niet meteen tot veel nieuwe zaken. Belangrijke kartrekkers zoals China en Algerije blijven afwachtend en veel andere exportmarkten hebben te maken met nog grote (dure) voorraden van afgelopen jaar, tegenvallende verkopen of er is een tekort aan deviezen.

De lagere melkprijzen in de EU lijken nog geen nadelig effect te hebben op de melkcollectie. Deze is nog steeds goed – zeker in N-Europa – en de sterk dalende prijzen voor room en magere concentraat zijn derhalve een teken aan de wand!

Waar men in de EU aanvankelijk het idee had dat de prijzen richting Q3 en Q4 weer een stijgende tendens zouden gaan vertonen, zou het wel eens kunnen zijn dat dat eerst in Q1 volgend jaar gaat gebeuren…

Prijzen per mt, CPT Nederland, mei  2023 levering:
SMP food        : € 2300,-
Wei feed         : € 675,-
FCMP              : € 3350,-
Boter               : € 4600,-

Remco de Munck

 

___

MAAZ Cheese te Bodegraven en Blok Kaashandel te Woerden zijn met elkaar overeengekomen om per 1 mei 2023 een samenwerking aan te gaan.

Deze samenwerking betekent concreet het volgende. Blok Kaashandel is al vier generaties lang gespecialiseerd in opleg en handel van Boeren- en Boerderijkaas en gaat zich weer volledig toeleggen op het rijpen en veredelen van Boeren- en Boerderijkaas, exclusief voor MAAZ Cheese. De medewerkers van Blok Kaashandel komen per 1 mei 2023 bij MAAZ Cheese in dienst. Arie Blok, de eigenaar van Blok Kaashandel, gaat de selectie, rijping en orderpicking van Boeren- en Boerderijkaas en enkele andere specialiteiten tot in de perfectie uitvoeren. MAAZ Cheese heeft hiermee een partner waarmee het segment Boeren- en Boerderijkaas in binnen- en buitenland perfect kan worden ingevuld en uitgebouwd.

De volledige klantenkring van Blok Kaashandel wordt per 1 mei 2023 door MAAZ Cheese vanuit Bodegraven beleverd met een compleet assortiment, uiteraard inclusief Boeren- en Boerderijkaas.

MAAZ Cheese heeft in september 2019 een nieuw rijpings- en distributiecentrum in Bodegraven in gebruik genomen. Wekelijks wordt door ruim 180 Europese producenten kaas aangeleverd die haar weg vindt in de verschillende verkoopkanalen binnen en buiten Europa. MAAZ Cheese heeft naast een volledig en zeer gespecialiseerd Europees kaasassortiment de beschikking over commerciële teams met een hoog kennisniveau van zowel Hollandse- als Buitenlandse kaas. De drijfveer van MAAZ Cheese is om vanuit persoonlijk contact, samen met de klanten en leveranciers optimaal in te spelen op kansen die de binnen- en buitenlandse kaasmarkt ons biedt.

 

___

Poederpraet 12-04-2023

De komende weken naderen we de piek van melkaanvoer in Europa. De melkproductie is ondanks de sterk gedaalde melkprijzen vanaf de record prijzen aan het begin van het jaar nog steeds goed. Na een aantal zeer actieve eerste maanden van het jaar met eerst dalende en daarna wat oplopende prijzen is de markt op dit moment in een rustiger vaarwater gekomen.

Vanuit de vraag kant is er geen druk om extra volumes te kopen. Vanuit de aanbod kant lijkt er op korte termijn wat druk te zijn om volumes te verkopen. De verwachting van de markt is echter dat na de melk piek en bij dalende melkprijzen, de prijzen weer zullen oplopen in kwartaal 3 en kwartaal 4.

Het lijkt erop dat er vanuit de aanbod kant over het algemeen goed is geanticipeerd op de extra melk die er beschikbaar is gekomen. In de folie kaas markt lijkt het er zelfs op dat kaas erg krap is door de goede export mogelijkheden die er de afgelopen maanden op de lagere niveaus waren.  De vraag vanuit de feed markt is nog steeds erg rustig.

Op de wereldmarkt blijft er druk op de prijzen in Nieuw Zeeland ondanks het feit dat ze uit het seizoen lopen. De Amerikaanse markt beweegt in golven maar zal Europa en Nieuw Zeeland moeten volgen om het product op de wereldmarkt te kunnen verkopen. Zuid Amerikaanse prijzen liggen op het moment boven de prijzen uit Nieuw Zeeland en voor sommige bestemmingen zelfs Europa.

Concluderend zou mooi zijn als er wat meer beweging in de markt komt de komende tijd voordat we de vakantie periode ingaan!

Prijzen:

FCMP: Euro 3300 MT FCA

SMP codex: Euro 2300 MT FCA

SMP feed: Euro 2100 MT DAP NL

SWP feed: Euro 680MT DAP NL

Maurice Daamen

 

___

Echte Hollandse graskaas, de Beaujolais Primeur onder de kazen, eerder verkrijgbaar bij de kaasspecialist

In tegenstelling van wat eerder werd bericht, gaat de verkoop van echte Hollandse graskaas al plaatsvinden vanaf maandag 15 mei. Als seizoensproduct is graskaas maar een beperkte periode te verkrijgen. Om dat bijzondere karakter van Graskaas te benadrukken hebben boeren, kaasmakers en kaashandelaren afgesproken om van de start van het graskaasseizoen een feestelijk moment te maken. Daarmee wordt een oude traditie weer in ere hersteld.

Graskaas om het voorjaar te vieren

In het verleden werd het primeur-moment van Graskaas bij verordening bepaald door het productschap zuivel. Met het wegvallen van het productschap verdween ook het gezamenlijke startmoment van het Graskaasseizoen, maar dat is nu door een vrijwillige samenwerking van boeren, kaasmakers en kaashandelaren weer terug.

Vier weken na ‘koeiendans’
Graskaas wordt gemaakt van de eerste melk die koeien geven als zij in het voorjaar weer de wei in gaan. Doordat ze dan vers voorjaarsgras eten heeft de melk, en daarmee de kaas, een andere romige smaak. “Dankzij het mooie weer konden de meeste koeien de afgelopen week al naar buiten waardoor het seizoen eerder kan starten dan vooraf ingeschat. Samenwerkende boeren, kaasmakers en kaashandelaren houden de weerkaarten scherp in de gaten om te bepalen wanneer de koeien weer de weide in mogen om van het eerste verse gras van het voorjaar te genieten en dat kan dit jaar dus al vroeg” aldus Rick Brantenaar die als directeur Stichting Foodspecialiteiten Nederland de seizoenstart coördineert.

Zachter en gezonder
Graskaas bevat dus geen gras. Doordat het eerste gras van het voorjaar meer voedingstoffen en vitaminen bevat dan het wintervoer is de kaas smeuïger en zachter dan ‘normale’ jonge kaas. Graskaas is niet vetter dan ‘normale’ jonge kaas, sterker nog, Graskaas bevat bestanddelen zoals meer onverzadigde vetten en bevat meer CLA. CLA, ook wel linolzuur genoemd, werkt cholesterol verlagend, remt de groei van vetcellen en bevordert de vorming van spiercellen. Ook bevat Graskaas een stofje dat het lichaam omzet in vitamine A en is het melkvet extra zacht van structuur.

Nationale Graskaasdag
Het nieuwe initiatief wordt wereldkundig gemaakt zaterdag 13 mei tijdens de 15e editie van de traditionele Woerdense graskaasdag wanneer de historische binnenstad van Woerden volstroomt met kenners en liefhebbers van kaas. Een stoet van klassieke kaasbrikken en tractoren op weg naar de markt trekt veel bekijks en een reuzengraskaas van maar liefs 125 kilo wordt met vereende krachten op het podium getild en voor het goede doel geveild. Door het hele Stadshartcentrum is er een kramenmarkt, vinden er optredens plaats en laten de kaasmeisjes de lekkerste kaas proeven. 

De daadwerkelijke start van het graskaas verkoopseizoen is op maandag 15 mei.

 

___

Royal A-ware neemt Spaanse zuivelfabriek over van Danone

Het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware neemt de zuivelfabriek in het Spaanse Salas over van zuivelproducent Danone. In de fabriek produceerde Danone voorheen onder andere kwark en desserts. Royal A-ware is voornemens om te gaan investeren in de fabriek om deze duurzamer en toekomstbestendig te maken. In Salas zal Royal A-ware vanaf 2024 mozzarella van koemelk gaan produceren.

De melk die verwerkt gaat worden in Salas zal afkomstig zijn van melkveehouders in de regio. Gesprekken met geïnteresseerde melkveehouders starten op een nader te bepalen moment. Royal A-ware verstrekt hierover te zijner tijd meer informatie.

Jan Anker, CEO Royal A-ware: ‘Deze aankoop past in de strategie van Royal A-ware om klanten met een zo breed mogelijk productportfolio te bedienen. We gaan in Salas mozzarella produceren voor retail en foodservice klanten wereldwijd. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op hun behoeften, gaan we investeren in deze zuivelfabriek. Hiermee bieden we melkveehouders in de regio voor de langere termijn groeimogelijkheden.’

___

Poederpraet 30-03-2023

Wat melkproductie betreft zie je binnen de EU nog steeds een verschillend beeld. Franrijk, Spanje, Portugal en Ierland produceren tot nu toe dit jaar minder melk dan dezelfde periode vorig jaar, waar de rest van de EU-landen meer melk produceren. Januari liet een plus van 1% zien voor de gehele EU, de inschatting voor Q1 ligt op +0,7%. De vet- en eiwitwaardes in de melk zijn goed. Ook de VS laat tot nu toe dit jaar een groei in melkproductie zien van ca 0,7% (jan was +1%). Nieuw-Zeeland laat sinds dec groei zien maar dat zal de slechte start van hun seizoen niet gaan goedmaken is de verwachting.

De grote vraag voor de komende maanden gaat zijn wanneer en in welke mate boeren hun melkproductie gaan remmen op basis van de sterk dalende melkprijzen. Dit zal ook afhangen van vleesprijzen en het verdere kosten model van de boer op gebied van energie, feed, kunstmest etc. Ergens in de loop van dit jaar zal er een extra productie correctie komen bovenop de toch al seizoensgebonden dalende melkproductie in de 2e helft van het jaar. Dit zou samen met een aantrekkende vraag naar zuivelgrondstoffen kunnen leiden tot een ommekeer in de markt.

Door de ruim beschikbare hoeveelheid melk in de EU draait de kaas en poeder productie volop. Dit zien we ook aan liquide prijzen voor eiwit en vet die op dit moment onder het poeder en boter equivalent liggen. Waar kaasprijzen relatief stabiel zijn, staan mager melkpoeder prijzen onder druk door ruime beschikbaarheid en een nog steeds heel matige vraag uit vooral China en Azië en tevens door de Ramadan periode nu. De huidige Amerikaanse prijzen voor MMP liggen rondom het EU-prijsniveau. De prijzen voor afgeleide producten zoals MPC en caseïne staan momenteel ook onder druk.

De volle melkpoeder markt wordt nog vooral bediend vanuit Oceanië. Ondanks hun aflopende seizoen is er in Nieuw-Zeeland goede beschikbaarheid van volle melkpoeder door vooral tegenvallende vraag vanuit China. China zou mogelijk zelfs de komende maanden lokaal geproduceerde volle melkpoeder kunnen gaan exporteren naar de wereldmarkt. Binnen de EU is de vraag naar volle melkpoeder relatief laag door tegenvallende vraag vanuit o.a. de chocolade industrie.

De botermarkt vertoont ook zwakte. De retail vraag is dalende door nog steeds hoge prijzen in de supermarkt en industriële klanten lijken goed gedekt voor de komende maanden. De beschikbaarheid van bulk boter bij producenten is goed en ondanks dat er op dit moment ook export van bulk boter plaatsvindt is er nog steeds sprake van overproductie. De zwakke markt wordt ook gekenmerkt door hoge voorraden bij vriespanden. De beschikbaarheid van opslagruimte voor gevroren boter is erg krap, maar dit is ook een effect van opslag van zogenaamde winterboter. Deze wordt traditioneel gedurende de zomerperiode uitgeleverd aan klanten. Momenteel zoeken industriële boter kopers dekking voor vooral de 2e helft van dit jaar maar accepteren de geldende premie voor deze termijn nog nauwelijks.

De wei en wei derivaten markt laat ook een zwak beeld met dalende prijzen zien.

Prijzen:

SMP Feed            : Euro 2230/mt DAP 
SWP Feed           : Euro 690/mt DAP
SMP Food            : Euro 2450/mt FCA
FCMP                    : Euro 3400/mt FCA

Pieter Kok

 

___
Kaashandel Remijn zet stap in ketenintegratie en neemt kaasmakerij over

Kaashandel Remijn uit Kerkdriel heeft per 1 januari 2023 de kaasmakerij en affinage van Hollandsche Meesters in Rhenen overgenomen.

Hollandsche Meesters is in de achterliggende jaren explosief gegroeid en is met name bekend om kazen met natuurkorst. Onder andere de kazen van Meester-Affineurs, Uut Hooi, Twentse Bunkerblos, Twickelkaas, de kazen Van Schier waaronder Monnikenwerk en Brabantse Duingoed waaronder Brabantse Schone zijn afkomstig uit deze kaasmakerij.

Door deze overname kunnen de kaasmakers zich verder gaan toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe producten en kunnen de plannen rondom de voorgenomen nieuwbouw van de kaasmakerij verder worden gerealiseerd. Door deze overname integreert Kaashandel Remijn een stap in de keten en voegt het naast de rijping & distributie van kwaliteitskazen als producent en affineur van natuurkorstkaas een toekomstbestendige discipline toe aan het bedrijf. Hollandsche Meesters zal onder dezelfde naam blijven opereren, weliswaar niet langer in coöperatieve vorm maar als zelfstandige besloten vennootschap.

 

___

POEDERPRAET 16-03-2023

Dit is mijn eerste Poederpraet van dit jaar en tevens mijn laatste. Aangezien ik nog niet weet of mijn toekomst weer in de zuivel zal liggen, zeg ik hierbij iedereen gedag en wens een ieder veel succes toe met zijn toekomst!

In totaal is er in de periode januari t/m december 2022 sprake van een zeer lichte stijging van de productie (+0,004%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,1%), België (2,6%), Nederland (1,2%) en Ierland (0,7%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Duitsland (0,0%) onveranderd bleef en in Frankrijk 0,8%) daalde. In de eerste maanden van 2023 zagen we de melkhoeveelheden in de meeste landen stijgen. En deze trend zal zich voorlopig zo voortzetten.

Maar de melkprijzen zijn op het ogenblik flink aan het dalen. Zeker bij de fabrieken die voornamelijk actief zijn in commodities. De huidige melkprijzen zijn nog steeds een incentive voor veel boeren, zeker als sommige kosten nog verder dalen. We zullen daarom voorlopig meer melk zien. Maar de verwachting is dat zodra de prijs onder de EUR 45/40/ 100 kg komt vele boeren zullen afhaken. Aan de andere kant is de oorlog in de Oekraïne nog steeds gaande en alle onzekerheid daar omtrent kunnen zaken snel weer doen veranderen! Het gevolg is wel dat door meer melk, beperkte export en vraaguitval door de hoge retailprijzen, de melkbalans naar de verkeerde kant uitslaat. Hierdoor zal de druk op de prijzen blijven aanhouden.

De laatste GDT-tender liet een min zien bij mager melkpoeder. Terwijl de aangebodene hoeveelheid 20% lager was dan de keer ervoor. Maar de GDT daalde toch. De Chinezen, kochten gemiddeld. Ook bij de volgende tender zal er weer een lagere hoeveelheid (26% minder) op de GDT geplaatst worden. We zullen zien wat dat voor een uitwerking heeft. De USA heeft vorig jaar veel geëxporteerd. De laatste maanden was dat wat minder. Maar op het ogenblik wordt de USA weer concurrerender op de wereldmarkt, zeker met de huidige dollar. Ook de logistieke problemen in de USA lijken opgelost. Maar het is iedere keer stuivertje wisselen tussen de EU, Amerika en Oceanië wie het meest concurrerend is op de wereldmarkt.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging zien bij de laatste GDT. Maar de Chinezen kochten gemiddeld op de GDT. Andere landen, het Midden Oosten en iets mindere mate Zuidoost-Azië, participeerde minder op de GDT. Bij de tender in april zal er weer minder aangeboden worden. Benieuwd of dat de markt zal doen laten stijgen. Zuid Amerika ligt er op het ogenblik al helemaal uit. En Oceanië zal weldra ook uit hun seizoen gaan. Europa was al concurrerend naar ONIL en kan de komende tijd een belangrijkere rol gaan spelen.

De prijs van weipoeder feed staat nog steeds onder druk. Aan de ene kant door een mindere vraag. En aan de andere kant krijg je vloeibare wei bijna voor niks. Ook de markt voor weiderivaten is zwak.

Prijzen per mt:

VMP           EURO    3450
MMP feed  EURO    2300
MMP food  EURO    2500
WEI   bulk  EURO     660

Leo van der Krogt

 

___

Vreugdenhil Dairy Foods start met productie geitenmelkpoeder in specialiteitenfabriek Putten

Vreugdenhil Dairy Foods produceert vanaf nu ook melkpoeder van geitenmelk in haar specialiteitenfabriek in Putten. De poeders worden vooralsnog gemaakt voor de Aziatische en Amerikaanse markt, waar de geitenmelkpoeder wordt verwerkt in de kaas- en kindervoedingsindustrie. De geitenmelk koopt Vreugdenhil voorlopig aan bij partners in Nederland, zodat er gebouwd kan worden aan een relatie met de klanten en het volume.

Speciaal producten

Vorig jaar februari kocht Vreugdenhil Dairy Foods de fabriek in Putten en sinds april 2022 is er geïnvesteerd om de kwaliteit op het juiste niveau te brengen. De fabriek leent zich bijzonder goed voor de productie van speciaalproducten, vanwege de grootte van de droogtorens. De grootste toren kan zo’n 1.000 kg per uur produceren en de kleinste toren 50-100 kg per uur.

Geitenmelk is licht verteerbaar doordat het eiwit een andere samenstelling heeft dan koemelk, waardoor het met name populair is in Aziatische landen. De productie van geitenmelkpoeder stelt dan ook hoge eisen aan hygiëne en reiniging van de machines omdat het product vrij moet zijn van koemelk.

Opschalen

Na een aanzienlijke testperiode gaat de fabriek in Putten vanaf nu commercieel draaien. Business Development Director Patrick Besten geeft alvast een doorkijkje naar de toekomst: “Naast geitenmelk gaan we ook biologische melk verwerken en we kijken we naar mogelijkheden om plantbased producten te verwerken. De schaal van de fabriek leent zich bij uitstek om nieuwe producten te ontwikkelen, die vervolgens opgeschaald kunnen worden naar onze grotere fabrieken in Gorinchem of Scharsterbrug.”

Over Vreugdenhil Vreugdenhil Dairy Foods produceert melkpoeders om smaakvolle melk uit een glas te drinken, en melkpoeders als ingrediënt voor onder andere kindervoeding en de levensmiddelenindustrie waaronder chocolade en ijs. Vreugdenhil verwerkte in 2022 circa 1,4 miljard kilogram melk. De melkpoederproducent opereert vanuit Barneveld, Scharsterbrug, Gorinchem, Putten en Madrid. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk. Bij Vreugdenhil werken circa vijfhonderd medewerkers.

 

___

Grozette viert 60 jaar strooibare kaas

Na 60 jaar kaas verwerken mag Grozette op 13 maart a.s. haar diamanten jubileum vieren. Wat begonnen is met een kleine productieruimte in Nieuwerbrug, is zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een begrip in de wereld van strooibare kaas. Tijdens 60 jaar ‘kaasmagie’ heeft Grozette veel kennis opgebouwd en unieke kaasproducten ontwikkeld. Sinds 2023 vanuit een nieuwbouw pand in Woerden, welke voldoet aan de hoge eisen van voedselveiligheid en duurzaamheid.

Algemene informatie over Grozette

Grozette produceert sinds 1963 een breed assortiment aan strooibare kaasproducten voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Het assortiment bestaat uit verse en lang houdbare kaaspoeders, geraspte kaas en kaasblokjes. Verpakt in portiezakje tot grootverpakking. Een kaasproduct geheel naar wens van de klant. Op dit moment exporteert Grozette naar meer dan 30 landen wereldwijd en zijn er 140 medewerkers werkzaam.

Oprichting 1963
In 1963 is Grozette opgericht. Het drogen van kaas werd ontdekt door de heren de Groot en van Zijl in een schuurtje in Nieuwerbrug. De bedrijfsnaam staat voor GRO van de heer de Groot en Z van de heer van Zijl. De naam is afgemaakt met ETTE simpelweg omdat er nog iets achter moest en het een Italiaanse klank heeft. Passend als smaakmaker over Italiaanse gerechten.

Bouw fabriek in Woerden 1973
Als de vraag naar poederkaas groter wordt, blijkt de boerderij al snel te klein en is het tijd voor de bouw van een echte fabriek. Een decennium na de oprichting, in 1973, verhuisd Grozette naar de huidige locatie aan de Ohmweg in Woerden. Het assortiment wordt uitgebreid met diverse geraspte kaas en kaasmixen. In de jaren die volgen groeit het bedrijf uit naar een grootte van meer dan 100 medewerkers en worden de kaasproducten naar steeds meer landen geëxporteerd. De productie groeit uit zijn jasje. De grond naast het huidige pand wordt in 2010 aangekocht en plannen voor nieuwbouw volgen.

Duurzame manier van kaas verwerken

In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw pand op de huidige locatie in Woerden. Na een bouwperiode van ruim twee jaar kan in 2023 het moderne nieuwbouw pand volledig in gebruik genomen worden. De nieuwbouw is gasloos en voorzien van het BREEAM certificaat ‘outstanding’. Dit is de hoogste duurzaamheidprestatie in een tal van categorieën: van management en gezondheid tot aan energie en afval. In de week van 13 maart (het jubileum), worden de GROZETTE letters op het pand gemonteerd en daarmee wordt de nieuwbouw ook symbolisch afgerond.

Jubileum 60 jaar Grozette
Maandag 13 maart bestaat Grozette 60 jaar. De ontwikkeling van Grozette is in de afgelopen 60 jaar erg waardevol geweest. Het aantal kaassoorten en het assortiment aan snijvormen en verpakkingen is flink uitgebreid. Mede dankzij de inzet en goede sfeer onder het personeel. ‘Een groot deel van onze medewerkers woont in Woerden, heeft een lang dienstverband en is trots om bij Grozette te werken. Zonder onze betrokken medewerkers hadden we dit niet kunnen bereiken’ aldus Ewald Bontje, directeur Grozette. In juni zal het 60-jarig jubileum en de opening van het nieuwe pand feestelijk gevierd worden met de inmiddels 140 medewerkers, met partners en kinderen.

Als specialist in strooibare kaas hoopt Grozette nog vele jaren de wereld te kunnen voorzien van unieke en smaakvolle kaasproducten vanuit het Groene Hart in Woerden. Grozette is met de nieuwbouw klaar voor een duurzame toekomst!

___

Poederpraet 02-03-2023

“Money talks, bullshit walks”. Zo typeerde iemand mij Dubai. In deze metropool in de Verenigde Arabische Emiraten, waar alles om geld draait, de Koran soepeler wordt uitgelegd dan in andere moslim staten als het maar geld oplevert, werd vorige week de Gulfood 2023 gehouden.

Deze giga magneet trok dit jaar tientallen duizenden bezoekers aan. Het was er absurd druk en het leek alsof Covid nooit bestaan heeft. Tot overmaat van ramp moesten de bezoekers bij binnenkomst ook nog door detectie poorten met bagage scanners. Ik weet nu zo ook ongeveer hoe een mier zich voelt, om je door deze wirwar van mensen te bewegen en ik vroeg mij af wat er gebeurd zou zijn als er op een of andere reden paniek uitgebroken was. Mensen die in overvolle gangpaden filmpjes op hun telefoon liepen te kijken, te filmen of te fotograferen, te WhatsAppen en te telefoneren. Een beurs waar zo ongeveer iedere Indiër die er rondstruint een eenmansfirma heeft en die zich aanpast aan de handel die wordt aangeboden.

Maar er waren uiteraard ook serieuze bezoekers die in zuivel geïnteresseerd waren en offertes verzamelden. Kortom een soort overvolle huishoudbeurs maar dan ook met heel veel bezoekende personen in een jurk en zonder baarmoeder. Ten tijde van de Gulfood werd er ook nog een GDT gehouden en werd een ONIL (Algerije) tender afgewerkt. In Dubai wordt ook Iraanse MMP als Nederlandse poeder, in merkzakken omgepakt, aangeboden en vindt er de wonderbaarlijke melkpoeder vermenigvuldiging plaats. Nieuw Zeelands Vol Melkpoeder bijvoorbeeld is er onuitputtelijk in aanbod en wordt continue meer 500 dollar per ton onder de wereldmarktprijs aangeboden. Dit werd in een onnoemelijk groot aantal private labels geëtaleerd en zo ook merken FatFilled (melk) poeders. Ik weet nu ook zeker waarom Aziaten de kop aan de vis willen zien.

Er waren natuurlijk ook serieuze in zuivel actieve mensen, die probeerden de zuivelmarkt te doorgronden en richtingsborden te ontdekken. Zoals altijd heeft een ONIL tender enige invloed, nadat de markt voorlopig een bodem gevonden had?

A fin, de realiteit is dat de komende maanden op het noordelijk halfrond (EU, UK en VS) aan de aanbodzijde de melkproductie seizoenmatig toeneemt en bovendien naar verwachting ook nog t.o. 2022 zal groeien. Het zuidelijk halfrond gaat de andere kant op, met licht toenemende melkproductie in NZ en structureel dalend in Australië. De melkproductie daalt eveneens licht in Argentinië en Uruguay.

Aan de vraagzijde is er nog steeds een vrij zwakke vraag vanuit o.a. China en hebben een toenemend aantal importerende landen te maken met ernstige economische problemen (groeiende schuldenlast, devaluatie van hun valuta, tekorten aan harde valuta, hyperinflatie, etc.). Het rijtje van grote(re) importlanden met valuta / betalingsproblemen wordt helaas alleen maar langer.

Kaas presteert slecht met bovendien prijzen van wei en derivaten, zoals WPC, die in de goot liggen.

Volgens de “Wet van Pentacosta” zal een stijgende melkproductie en zwakke vraag tot meer MMP en Boter productie gaan leiden, hetgeen wij inmiddels niet alleen in de EU doch ook in NZ en de VS zien gebeuren. Positief is overigens dat EU Vol Melkpoeder inmiddels wel wat beter kan concurreren op de wereldmarkt.

De daling van de melkprijzen is ingezet en zullen naar verwachting de komende tijd verder sterk moeten gaan dalen om in balans met de commodity prijzen te komen. De vraag is hoe de melkveehouders daar op zullen gaan reageren. Er is vorig jaar een behoorlijk financiële buffer opgebouwd en inmiddels zijn kosten gedaald. Tegen die tijd zitten we in de tweede helft van dit jaar en na de piek. Met de voorlopig nog vrij hoge melkprijzen zullen m.i. de veehouders niet echt op de rem gaan trappen, hetgeen de redelijk forse melkproductiestijging in landen zoals o.a. Nederland, Duitsland en Polen gedurende de laatste paar maanden laat zien. Het Chinese importseizoen loopt normaliter van September tot April en het ziet er m.i. niet naar uit dat de Chinese importen op korte termijn sterk zullen stijgen. Er zijn ook nog steeds voldoende interne problemen in China.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland: 
MMP Bulk EUR 2400
MMP Food EUR 2600
VMP 26% EUR 3500
Weipoeder bulk EUR 670

Peter van Pinxteren

 

 

___

Traditioneel Hollands product verdient primeur-moment

Graskaas krijgt weer eigen ‘vlaggetjesdag’

Als seizoensproduct is graskaas maar een beperkte periode te verkrijgen. Om dat bijzondere karakter van Graskaas te benadrukken hebben boeren, kaasmakers en -handel afgesproken om van de start van het graskaasseizoen een feestelijk moment te maken. Daarmee wordt een oude traditie weer in ere hersteld. Dit jaar is de feestelijke start van het Graskaasseizoen op vrijdag 26 mei tijdens de Kaasmarkt in Alkmaar.

Vier weken na ‘koeiendans’

Graskaas wordt gemaakt van de eerste melk die koeien geven als zij in het voorjaar weer de wei in gaan. Doordat ze dan vers voorjaarsgras eten heeft de melk, en daarmee de kaas, een andere romige smaak. Die smaak kan bovendien nog verschillen dankzij de grondsoort waarop het gras groeit. De Graskaas is een jonge kaas, die minimaal vier weken mag rijpen. Dat betekent dat graskaas vier weken na de ‘koeiendans’ beschikbaar komt. Graskaas is dan over het algemeen tot begin september verkrijgbaar.

Zachter en gezonder

Graskaas bevat dus geen gras. Doordat het eerste gras van het voorjaar meer voedingstoffen en vitaminen bevat dan het wintervoer is de kaas smeuïger en zachter dan ‘normale’ jonge kaas. Graskaas is niet vetter dan ‘normale’ jonge kaas, sterker nog, Graskaas bevat bestanddelen zoals meer onverzadigde vetten en bevat meer CLA. CLA, ook wel linolzuur genoemd, werkt cholesterol verlagend, remt de groei van vetcellen en bevordert de vorming van spiercellen. Tevens bevat Graskaas een stofje dat het lichaam omzet in vitamine A en is het melkvet extra zacht van structuur.

Graskaas om het voorjaar te vieren

In het verleden werd het primeur-moment van Graskaas bij verordening bepaald door het productschap zuivel. Met het wegvallen van het productschap verdween ook het gezamenlijke startmoment van het Graskaasseizoen.

Juist vanwege het bijzondere karakter van deze seizoenskaas hebben boeren, kaasmakers en
-handel nu besloten de start van het Graskaasseizoen weer feestelijk te markeren. “Daarmee krijgt Graskaas weer de aandacht die dit bijzondere seizoensproduct verdient. Je kunt het vergelijken met Vlaggetjesdag of de Beaujolais primeur. Doordat de hele kaasbranche samenwerkt krijgt Graskaas de aandacht die het verdient en worden kaasliefhebbers geïnformeerd over de jaarlijkse delicatesse die slechts tijdelijk verkrijgbaar is” aldus Rick Brantenaar, die als directeur Stichting Foodspecialiteiten Nederland de seizoensstart coördineert.

Nationale Graskaasdag

Het nieuwe initiatief wordt wereldkundig gemaakt zaterdag 13 mei tijdens de 15e editie van de traditionele Woerdense graskaasdag wanneer de historische binnenstad van Woerden volstroomt met kenners en liefhebbers van kaas. Een stoet van klassieke kaasbrikken en tractoren op weg naar de markt trekt veel bekijks en een reuzengraskaas van maar liefs 125 kilo wordt met vereende krachten op het podium getild en voor het goede doel geveild. Door het hele Stadshartcentrum is er een kramenmarkt, vinden er optredens plaats en laten de kaasmeisjes de lekkerste kaas proeven. 

De daadwerkelijke start van het graskaas verkoopseizoen is op vrijdag 26 mei. De start wordt gemarkeerd door het luiden van de klok op de Alkmaarse kaasmarkt. 

De week vanaf 26 mei is ook de Nationale Kaasweek. Alle kaasspeciaalzaken en ambulante kaasspecialisten in kaas in Nederland laten hun klanten genieten van Graskaas en andere kaasspecialiteiten door middel van lekkere recepten, leuke activiteiten en proeverijen.

 

 

___

Poederpraet 16-02-2023

De markt laat zich weer van zijn beste kant zien. De afgelopen weken zien we grote bewegingen. In eerste instantie was de melkproductie de afgelopen maanden beter dan verwacht en veel klanten leken nog door hun voorraden heen te moeten. Het gevolg was dat de poeders een stevige duik maakte. De melkfabrieken zijn genoodzaakt om de melkprijs te laten zakken, deze trend was al ingezet eind 2022. Maar de kostprijs voor productie van melk is voor de boeren het afgelopen jaar ook flink opgelopen. Het zal interessant zijn waar de balans gaat zijn. Het lijkt er nu op dat de duik iets te diep is geweest, want de afgelopen weken veerde de markt op. We staan aan de vooravond van de “flush”, gaan we dan nog meer grilligheid zien?

De weipoeder feedmarkt is een mooi voorbeeld hiervan. De bodem was geraakt rond EUR 650/660 DAP om in een mum van tijd EUR 790 DAP aan te tikken en vandaag de dag handelen we rond EUR 680 DAP en dit alles in een tijdbestek van 15 dagen.

Prijzen:
SMP feed: Euro 2400 MT DAP (Q2)
SWP feed: Euro 680 DAP (Q2)
SMP food: Euro 2600 MT FCA
FCMP: Euro 3475 MT FCA

Wido van Dijk

 

____

Werkgevers doen eindbod: 7% loonsverhoging voor 2023!

Afgelopen week heeft het vierde en laatste cao-overleg plaatsgevonden tussen de werkgeversdelegatie van Gemzu en vakbonden FNV en CNV Vakmensen over een nieuw af te sluiten cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf per 1 januari 2023.

Hoewel de onderhandelingen in een goede sfeer zijn verlopen, heeft het overleg helaas niet geleid tot een gezamenlijk resultaat tijdens het cao-overleg. Vooral de hoogte van de contractloonstijging was het breekpunt.

Eindbod

Vanaf oktober 2022 heeft Gemzu met de werknemersorganisaties overleg gevoerd over een nieuwe cao Particulier Kaaspakhuis. Tijdens de vier cao overleggen is een uiterste poging gedaan om voor zowel werknemers als voor werkgevers een goede cao af te sluiten.

Werkgevers houden daarbij rekening met de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid door de bedrijven en de koopkracht van de werknemers. Ten aanzien van koopkrachtbehoud zien werkgevers dat als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers. Zowel werkgevers als werknemers hebben dagelijks te maken met gestegen kosten voor onder meer energie en levensmiddelen. De overheid levert ook een aanzienlijke bijdrage door belastingverlaging en het energie prijsplafond.

Werkgevers hebben hun verantwoordelijkheid genomen om in deze voor iedereen onzekere tijd een uitstekend loonbod neer te leggen en een bijdrage te leveren aan koopkrachtbehoud.

Het eindbod van 7% per 1 januari 2023 voor een éénjarige cao ligt hoger dan gemiddeld in Nederland wordt afgesproken (6,08% in januari 2023). Werkgevers achten een nog hogere stijging van de loonkosten onverantwoord in deze onzekere tijd waarin de gestegen kosten niet of slechts deels kunnen worden doorberekend in het eindproduct.

Vakbonden zullen via ledenraadpleging reageren op het eindbod van Gemzu, dat op 7 februari 2023 is uitgebracht.

 

___

Poederpraet 02-02-2023

Veel vragen en erg weinig antwoorden.

De melkcollectie is momenteel in veel EU landen nog erg goed, maar of dit nog lang zal voortduren met de dalende melkprijzen? Feit is dat sinds enkele dagen zowel handel als eindafnemers het zekere voor het onzekere nemen en bezig zijn met het (voorzichtig) indekken van (short) posities. Of dit tot  tijdelijk of structureel hogere prijzen zal leiden is nog niet geheel duidelijk.

De vraag vanuit derde landen is nog steeds erg zwak, maar de nog aanwezige voorraden lijken wel meer en meer te slinken. Dit zou binnenkort mogelijk tot een betere vraag kunnen leiden, wellicht ook in combinatie met de Ramadan welke midden maart aanvangt.

China blijft momenteel nog achter met aankopen. Gaat dit nog lang voortduren of zijn prijzen inmiddels dusdanig laag dat men weer voorraden aan durft te leggen? De verhoogde spanningen tussen China en Taiwan blijven wel zeer verontrustend. Mogelijke schermutselingen zouden zomaar tot een heel scala aan exportsancties kunnen gaan leiden.

Wat schermutselingen betreft blijft de verschrikkelijke situatie in de Oekraïne een permanente bron van zorg. Natuurlijk in eerste, tweede en derde plaats op het humane vlak, maar een nog verdere (verwachte)  escalatie kan zomaar weer tot een verhoogde paniekstemming op internationale markten van grond- en brandstoffen leiden.

Nog een 3 tal weken voordat een groot deel van de zuivelwereld naar Dubai/ Gulfood afreist. Wellicht dat we daar een duidelijker beeld gaan krijgen hoe de zuivelmarkten zich de komende maanden gaan ontwikkelen.

Prijzen per mt, CPT Nederland, februari  2022 levering:

SMP food        : € 2400,-
Wei feed         : € 650,-
FCMP              : € 3400,-
Boter               : € 4350,-

Remco de Munck

 

___

Poederpraet 19-01-2023

Allereerst de beste wensen voor 2023 voor iedereen. In de eerste weken van het nieuwe jaar heeft de zuivelmarkt de negatieve spiraal die sinds het najaar van 2022 de markt beheerst, doorgezet.

Hoge melkprijzen, een sterk stijgende melkaanvoer, een terugvallende vraag vanuit de retail en een gebrek aan export de afgelopen maanden hebben hun weerslag op de markt. Over de hele linie staan de prijzen zwaar onder druk. Door producenten wordt er zelfs gesproken over een snellere groei van de melkaanvoer dan bij het afschaffen van de melkquota. 

Seizoensmatig zal de melkaanvoer bljjven stijgen de komende maanden. Dit zal de problemen niet kleiner maken. De vraag is dan ook waar de prijsdruk gaat eindigen. 

Een van de oplossingen zal van de wereldmarkt moeten komen. Het goede nieuws hier is dat de tweede GdT van januari voor het eerst in maanden een stabiel beeld liet zien. Het lijkt erop dat de prijzen in NZ voor het moment zijn uitgebodemd. Ook vanuit Zuid-Amerika zal er niet veel concurrentie komen. Dit geeft Europa de mogelijkheid om te concurreren en het extra product op de wereldmarkt te verkopen.

Of dit voldoende is  zal de komende maanden blijken aangezien ook de USA de wereldmarkt zal opzoeken. Daarnaast zijn de economische problemen wereldwijd nog niet opgelost.

Een andere oplossing is het snel laten dalen van de melkprijzen. Dit is een gevoelig punt aangezien niemand op lange termijn melkaanvoer wil kwijtraken. Ook zal een dalende melkprijs op korte termijn de melkaanvoer niet drastisch doen dalen.

Door alle extreme factoren die de markt beinvloeden lijkt 2023 net als 2022 een jaar te worden met heel veel volatiliteit. Waar we ons een jaar geleden afvroegen waar de prijsstijgingen zouden eindigen vragen we ons dit nu in omgekeerde richting af.

Prijzen:
Smp food: euro 2550
Smp feed: euro 2400 dap
Fcmp: euro 3500
Swp feed: euro 780 dap

Maurice Daamen

 

___

Poederpraet 05-01-2022

Allereerst wens ik de lezer een bijzonder goed en gezond 2023!

2022 was een enerverend jaar in de zuivelbranche en er zijn nu zo in het begin van 2023 alweer voldoende signalen voor wederom een enerverende en snel veranderende markt!

De melk vloeit rijkelijk in vooral de EU maar ook US, poeder- en boterprijzen staan onder druk, energieprijzen dalen, gDT laat een zwak beeld zien, consumptie van zuivel lijkt in veel gebieden te dalen, de Chinese markt is een groot vraagteken…

Voor de melkverwerkende industrie ligt er de grote uitdaging met de boeren om de tafel te gaan voor verlaging van de melkprijs. Op basis van de huidige en al sterk gedaalde prijzen voor kaas, melkpoeder en boter/room zullen de prijzen voor rauwe melk fors moeten dalen. Wat de effecten van deze prijsdaling zullen zijn op de melkproductie en waanneer dit effect zal intreden is nog ongewis. Vooralsnog lijkt het erop dat we een sterke groei gaan zien voor in ieder geval de eerste helft van het jaar.

De mager mekpoedermarkt vertoont een prima beschikbaarheid van poeder voor de komende maanden maar de huidige fysieke voorraden zijn niet groot. De verdere prijsontwikkeling zal sterk afhangen van de vraagkant van de markt. Vooral de vraag in zuidoost Azië en China valt nog steeds tegen. Daarnaast zou Amerika zich ook verder kunnen gaan mengen in het spel op de wereldmarkt. De huidige Amerikaanse prijzen voor MMP liggen rondom het EU prijsniveau.

De botermarkt vertoont ook zwakte. De roomprijzen lopen weliswaar op tov eind december maar algemeen is de vraag naar room en boter matig en is er voldoende beschikbaar bij de producenten. Room prijzen liggen deze week nog ver onder het boter equivalent. Er zijn eerste berichten dat de retail consumptie van boter in december tegenviel en normaliter is de vraag naar retail boter in het eerste kwartaal van het jaar ook matig. Dit in combinatie met voldoende melk en goede vetwaardes in de melk, levert voor nu een zwakke markt op.

Dit zijn even de eerste reflecties van de markt in het nieuwe jaar. Er zijn nog 360 dagen te gaan waarbij ik jullie allen veel wijsheid en succes wens!

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2530/mt DAP 
SWP Feed: Euro 840/mt DAP
SMP Food: Euro 2750/mt FCA
FCMP: Euro 3850/mt FCA

Pieter Kok


___
Poederpraet 22-12-2022

 

Dit is al weer de laatste Poederpraet van dit jaar. 2022 was weer een enerverend jaar en 2023 zal dat ook zeker worden! Ik wil iedereen vanaf hier een goede kerst en nieuw jaar wensen.

In totaal is er in de periode januari t/m oktober 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,2%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,1%), België (2,5%), Nederland (0,5%) en Ierland (0,4%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Duitsland (0,6%) en Frankrijk (1,2%) daalde. Maar het vierde kwartaal zal meer plussen laten zien. De verwachting is dan ook dat we op een kleine plus zullen uitkomen voor het hele jaar 2022. En deze trend zal zich voorlopig in 2023 voortzetten.

De melkprijzen hebben hun top bereikt. En bij enkele fabrieken is de daling al ingezet. De andere fabrieken zullen in januari moeten volgen. Zeker de fabrieken die voornamelijk actief zijn in commodities. Maar de melkprijzen zijn nog hoog en doordat sommige kosten ook weer wat dalen, zien en zullen we voorlopig meer melk zien. De huidige melkprijs is een incentive voor de boeren. Maar de oorlog in de Oekraïne is nog steeds gaande en alle onzekerheid daar omtrent kunnen zaken snel weer doen veranderen! Het gevolg is wel dat door meer melk, minder export en vraaguitval door de hoge retailprijzen, de melkbalans naar de verkeerde kant uitslaat. Hierdoor zal de druk op de prijzen blijven aanhouden.

De laatste GDT-tender liet een grote min zien bij mager melkpoeder. De aangebodene hoeveelheid was beduidend hoger dan de keer ervoor. Ook bij de volgende tender zal er weer een grotere hoeveelheid op de GDT geplaatst worden. We zullen zien wat dat voor een uitwerking heeft. De USA heeft dit jaar veel geëxporteerd. De laatste maanden was dat wat minder. Maar op het ogenblik wordt de USA weer concurrerender op de wereldmarkt, zeker met de huidige dollar. Ook de logistieke problemen in de USA zijn in rustigere vaarwater gekomen. Maar het is iedere keer stuivertje wisselen tussen de EU, Amerika en Oceanië wie het meest concurrerend is op de wereldmarkt.

Vol melkpoeder liet dit keer ook weer een daling zien bij de laatste GDT. Maar de Chinezen kochten verassend meer dan bij de vorige GDT events. Iets om in de gaten te houden! Andere landen, met name het Midden Oosten en iets mindere mate Zuidoost-Azië, participeerde minder op de GDT.

De prijs van weipoeder feed staat onder druk. Wel is er bijna geen spread tussen feed en food. Dus een van twee zal moeten gaan bewegen. En de markt voor weiderivaten is ook zwak.

Prijzen per mt
VMP          EURO    3800
MMP feed  EURO    2500
MMP food  EURO    2800
WEI  bulk  EURO     840

Leo van der Krogt

___

Wijziging Gemzu nieuwsbrief vanaf januari 2023

Vanaf januari a.s. zal de Gemzu nieuwsbrief iets later in het postvak van uw email belanden. De nieuwsbrief wordt tussen 9.00 en 9.30 uur verzonden; nog steeds dagelijks en hopelijk vol positief zuivelnieuws!

Het Gemzu secretariaat wenst iedereen gezellige feestdagen en een gezond, gelukkig 2023!

___
Poederpraet 08-12-2022

“Het einde van het jaar is geen einde en geen begin, maar een voortgaan met alle wijsheid die ervaring ons kan bijbrengen” - Hal Borland

Zo op het einde van een jaar blikken wij terug op het afgelopen jaar, dat vredig en met enig optimisme begon. Immers de COVID pandemie leek onder controle te gaan komen. De oorlog in de Oekraïne heeft veel teweeggebracht. Wie had dat kunnen voorspellen? De helderzienden hebben het massaal laten afweten. De glazen bollen kunnen in de afvalcontainer. Het meest slechte scenario om van een pandemie in een crisis te geraken, veroorzaakt door een oorlog in onze achtertuin. Begonnen door een potentaat die Poetin heet. Opnieuw een man die droomt van een groot rijk. Gevolg was een enorme rally en volatiliteit in de prijzen van grondstoffen waaronder zuivelcommodities. Prijzen van zowat alle grondstoffen gingen door het dak met “all-time highs”. Terwijl centrale banken jarenlang probeerden om de inflatie rond de 2% te krijgen, is er nu een situatie ontstaan, waarin het moeilijk is om de inflatie naar dat niveau terug te brengen. De inflatie zorgde inmiddels voor renteverhogingen door diverse centrale banken met het doel te inflatie te beteugelen. Het lijkt erop dat er aan de renteverhogingen nog geen einde gekomen is. Daarnaast een sterke US Dollar die het effect van gestegen grondstofprijzen in nationale valuta van importlanden nog verder versterkte. Inmiddels is er een zekere mate van gewenning ontstaan, doch fundamenteel hebben de consumenten wereldwijd veel minder te besteden. De inflatie zal erg hoog blijven. Centrale banken en vooraanstaande economen zien een recessie komen die vooralsnog als “mild” wordt betiteld. Arbeid blijft voorlopig schaars en zal tot verdere loonstijgingen leiden, hetgeen de kerninflatie verder zal doen stijgen. De kosten van energie zijn vooralsnog veel te hoog en blijven een onzekere factor.

De oorlog in de Oekraïne duurt voort en is veranderd in een loopgravenoorlog met de winter in het voortuitzicht. De westerse wereld probeert met alle mogelijke middelen Poetin tot terugtrekking te dwingen. Vooralsnog zonder succes en de prijs is erg hoog. Wat zullen de boycot en de EU “price cap” van Russische olie tot gevolg hebben (schaarste aan diesel?). Vraaguitval door China lijkt de olieprijs te doen dalen. Gas futures zijn intussen weer flink gestegen en men maakt zich nu al zorgen over de gasvoorziening voor de winter van 2023.

Gedurende 2022 zijn de prijzen van zuivelcommodities sterk gestegen met name onder invloed van lagere groei van de mondiale melkproductie en de oorlog in de Oekraïne. Inmiddels is de melkproductie in een aantal zuivel exporterende landen, waaronder de EU en VS gestaag aan het stijgen. De verwachting is echter dat de melkproductie in Oceanië structureel achter zal blijven. Na de zomer zagen wij steeds meer signalen dat de vraag op de wereldmarkt onder druk kwam. De Chinese motor ging steeds meer haperen. De markten reageerden zo nu en dan positief op sprankjes hoop op versoepeling van de Chinese zero-tolerance politiek. De recente massale protesten in China lijken enige verandering in de Chinese COVID aanpak teweeg te gaan brengen, doch de vrees voor massale COVID uitbraken deze winter houdt de gemoederen bezig.

Gedurende de afgelopen weken zijn de prijzen van zuivelcommodities enorm sterk gedaald. Van abnormaal hoge prijzen in een abnormaal jaar, ziet het er naar uit dat de prijzen weer “normaal” gaan worden. De uitbetalingsprijzen van melk blijven vooralsnog erg (te) hoog en zijn niet meer in lijn met de huidige commodity prijzen.

In de komende tijd zal de markt tot een nieuw evenwicht komen. Zelfs als China snel “opengaat” zal moeten blijken of de vraag op korte termijn aldaar sterk zal stijgen. In januari daalt de Chinese vraag traditioneel sterk in verband met het Chinese Nieuwjaar (22 januari 2023). Tot 1 januari 2022 was er sprake van een aanzienlijk importquotum voor Nieuw-Zeelands melkpoeder met 0% import duty. Ieder jaar leidde dit tot een versterkte vraag in het vierde kwartaal. Per 1 januari 2023 is dit niet meer van toepassing. Dat is nu 10%. Er is aldus weinig druk om vóór 1 januari extra te importeren. Als gevolg van de aanhoudende en langdurige COVID lockdowns en daarmee gepaard gaande lagere consumptie, worden er hogere voorraden en lokale productie van met name Vol melkpoeder (China produceert jaarlijks meer dan 1 miljoen ton VMP) gerapporteerd.   

In November deed de Chinese economie het opnieuw niet goed. De totale importen waren -10.6% en de exporten -8.7%. De verwachte groei van het GDP in 2022 van 5% zal naar verwachting niet gehaald worden. Voor de overige importlanden in de wereld is tevens er sprake van vraaguitval veroorzaakt door economische factoren, hoge inflatie, tekort aan vreemde valuta, etc. Kortom 2023 zal ons de nodige uitdagingen gaan bieden.

De GDT Auction van deze week liet een nipte stijging van de prijsindex zien. De Nederlandse noteringen van met name MMP en Boter daalden deze week opnieuw aanzienlijk.

Ik wens u allen gelukkige kerstdagen en het allerbeste voor 2023 toe.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 2580
MMP Food EUR 2800
VMP 26% EUR 4150
Weipoeder bulk EUR   890

Peter van Pinxteren

 

___

Algemene Vergadering ZuivelNL stelt begroting 2023 vast 

Tijdens de Algemene Vergadering van ZuivelNL op 7 december 2022 werd door de leden DDB, LTO, NMV en NZO de begroting 2023 goedgekeurd. “We zijn blij met het vertrouwen dat de leden hiermee weer aan hun brancheorganisatie ZuivelNL hebben gegeven”, aldus voorzitter Arjan Schimmel. In de sluitende begroting zijn lopende contracten, afspraken en onderhoud van bestaande instrumenten geborgd. Nieuw in 2023 is het extra budget dat is opgenomen voor het thema verdienvermogen en budget voor de collectieve aanpak rond stikstof, klimaat, water en mest.

Uit de begroting blijkt dat ZuivelNL voor 2023 een te besteden budget van € 11,2 miljoen heeft. De algemene reserve is begroot op € 1,36 miljoen en blijft daarmee boven het door het bestuur vastgestelde minimum van € 1,2 miljoen.

Nieuw in 2023

In reactie op de plannen van het kabinet rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden in 2022 DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV en NZO hun krachten in ZuivelNL-verband. ZuivelNL faciliteert sindsdien het overleg tussen de belangenorganisaties van melkveehouders en zuivelondernemingen over gezamenlijke antwoorden op het overheidsbeleid, die de leden kunnen gebruiken voor de lobby. Dit nieuwe thema Klimaat & Milieu werd in 2022 gefinancierd uit een financiële meevaller 2021, maar is in de begroting voor 2023 opgenomen met een apart budget.

In 2023 worden nieuwe activiteiten rond het thema verdienvermogen opgestart en zijn diverse onderzoeksprojecten rond dierwaardige veehouderij gebudgetteerd.

Vanuit Onderzoek & Innovatie (O&I) starten in 2023 de praktijkgerichte (en integrale) onderzoeken op basis van ideeën van melkveehouders. “Melkveehouders investeren via ZuivelNL jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. We vinden het belangrijk dat we aansluiten op de praktische kennisvragen van melkveehouders. Ideeën ophalen bij melkveehouders bleek in 2022 een succes en komend jaar willen we dat zeker herhalen.”, aldus Hubert Andela, directeur ZuivelNL.

Eerste contributieverhoging sinds 2015

Voor het eerst sinds 2015 besloten de leden tot contributieverhoging. De werkorganisatie is in 2021/2022 financieel en organisatorisch op orde gebracht. De vergadering vindt zeker in deze roerige tijden een sterke ketenorganisatie in het belang van melkveehouders en zuivelverwerkers. Daarom werd de contributie verhoogd met een halve cent per 100 kg melk voor melkveehouders en een halve cent per 100 kg melk voor zuivelverwerkers. De contributie komt daarmee voor melkveehouders op € 0,055 per 100 kg en voor verwerkers op € 0,025 per 100 kg.

Arjan Schimmel: "Eind 2020 werd bewust gekozen voor het doorvoeren van bezuinigingen in plaats van contributieverhoging. De organisatie moest eerst op orde worden gebracht en pas daarna kon contributieverhoging op de agenda komen. ZuivelNL versterkt de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Met de goedgekeurde begroting kunnen we weer volop invulling geven aan deze missie waarbij we met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde creëren.”

Benoemingen bestuur

De Algemene Vergadering benoemde Jos Verstraten van LTO tot lid van het bestuur. Hij volgt daarmee Herman Bakhuis op die terugtrad vanwege zijn vertrek als bestuurder van de LTO Vakgroep Melkveehouderij. Klaas Hokse werd namens NZO opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd.

 

___

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel

Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien enthousiaste melkveehouders van de Nijkerkse poederspecialist hebben de afgelopen maanden met onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. Doel: het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030 als belangrijke stap in de transitie naar regeneratieve landbouw. Nestlé en Vreugdenhil worden in dit project, dat de naam Low carbon farming heeft gekregen, ondersteund door wetenschappers van de Wageningen University. Het project wordt stap voor stap uitgebreid met 250 melkveehouders in 2030.

Regeneratieve landbouw is een verzamelnaam voor verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, vergroten van de biodiversiteit en optimaliseren van het verdienmodel van de melkveehouder. “Dat totaalpakket willen we melkveehouders bieden”, stelt Albert de Groot, CEO van Vreugdenhil. “Waar mogelijk nemen we naast de bekende, ook nieuwe technologieën mee. Regeneratieve landbouw vraagt om een collectieve ketenbenadering, willen we impact maken. Daarom zijn we trots dat we samen met onze  melkveehouders en Nestlé met een aanpak komen die dit mogelijk maakt.”

Kenmerkend voor dit project is het maatwerk, de samenwerking en de kennisdeling. “We leren al doende en maken in de praktijk ook gebruik van kennis en maatregelen vanuit de wetenschap. En omdat elke boerderij anders is, is maatwerk noodzakelijk”, aldus Albert de Groot. “Nederland is één van de belangrijkste agrilanden voor Nestlé wereldwijd", vertelt Nikki Adamo, CEO Nestlé Nederland. “Op basis van de eerste succesvolle implementaties en een breed enthousiasme bij alle betrokkenen gaan we het project stapsgewijs breder uitrollen onder nog eens 250 melkveehouders. We willen impact maken, en daarom investeren we de komende jaren gezamenlijk ruim 50 miljoen euro om onze ambitie, om tegen 2030 onze broeikasgassen te halveren, te realiseren.”

De melkveehouders in de pilot hebben in dit verduurzamingsproject de regie gekregen. De boer weet immers zelf het beste wat werkt voor de boerderij en maakt een wel afgewogen keuze welke maatregelen er toegepast worden. Tim van Noord, melkveehouder in Hellouw: “Ik heb de boerderij overgenomen van mijn vader en die heeft het weer van zijn vader overgenomen. Ik wil dat ook mijn kinderen een toekomst hebben in dit bedrijf en daarvoor is verandering nodig. Nestlé en Vreugdenhil geven mij de financiële middelen en kennis om deze transitie door te maken en dat voor een langere periode tot aan 2030. Ik sta er niet alleen voor, we doen het samen.”

Terwijl de wereldpopulatie blijft stijgen, groeit de behoefte aan een duurzame manier van voedselproductie. Nestlé zet zich wereldwijd in met regeneratieve landbouw en de productie van plantbased producten. Regeneratieve landbouw gaat uit van de kracht en intelligentie van de natuur. 

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de afgelopen jaren samen met de partners in de keten waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer melkveehouders zetten zich in om de natuur te beschermen en te herstellen. In 2021 nam bijna 70% van onze melkveehouders extra maatregelen zoals weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en de aanleg of bescherming van andere landschapselementen, om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Ruim 94% van de melkveehouders die hun voedingsrijke product aan Vreugdenhil leveren, doet mee aan ons duurzaamheidsprogramma.

Onze ambitie is om CO₂ neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Samen met interne en externe stakeholders werken we in diverse projecten, waarvan het Low carbon farming project met Nestlé een belangrijke is, om deze ambitie vorm te geven.

Nestlé’s ambitie: netto-nul emissie in 2050

Klimaatverandering vormt een risico voor de toekomst van voedsel, daarbij zijn voedselproductie en -consumptie een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Het project voor regeneratieve landbouw is onderdeel van een grotere beweging binnen Nestlé die zich inzet om haar broeikasgassen tegen 2030 te halveren om tegen 2050 netto nul emissie te bereiken. Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten uit de eigen keten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen.

Nestlé stimuleert regeneratieve landbouw in haar wereldwijde voedselproductieketen met projecten zoals het NESCAFE plan 2030, om de koffieteelt te verduurzamen, het ‘Income Accelerator Programma’, om boeren te ondersteunen bij de overgang naar duurzame cacaoteelt en nu in Nederland door de transitie mogelijk te maken om de broeikasgasemissies te halveren bij melkveehouderijen.

___

De Fryske opnieuw Best cheese of the Netherlands: twee keer goud

Bij de derde editie van het Concours International de Lyon voor kaas en zuivelproducten, dat op 25 november plaatsvond in Lyon, is De Fryske opnieuw in de prijzen gevallen. De kleine kaasmaker uit Friesland sleepte maar liefst twee gouden medailles in de wacht: één voor Âlde Fryske en één voor de Jong Belegere Fryske. Geen geringe prestatie, want in de internationale wedstrijd beoordeelden juryleden uit de hele wereld bijna 1000 kaas- en zuivelproducten uit vele landen. 

Eerder deze maand won de Fryske óók al ‘Super Gold’ voor Âlde Fryske, namelijk bij de gerenommeerde World Cheese Awards in Wales. Ook de andere kazen van De Fryske kregen een certificaat. Belegere Fryske won Gold, Stokâlde Fryske kreeg Silver en Jong belegere Fryske Bronze. 

Het prijzenplankje van Catharinus Wierda, oprichter van De Fryske, begint dus behoorlijk vol te worden. Begrijpelijk, want de kazen van De Fryske zijn heel romig van karakter. Dat komt door omdat de melk niet wordt afgeroomd bij het kaasmaken. Ook gebruiken de boeren veel gras in het rantsoen waardoor er meer zachte melkvetten ontstaan. Het vakmanschap van de kaasmakers doet de rest. Bijzonder is dat De Fryske alleen met natuurinclusieve melkveehouders werkt: boeren die veel rekening houden met weidevogels, biodiversiteit en landschap. De Fryske is dan ook door de Vogelbescherming erkend als vogelvriendelijke zuivel. Ook heeft De Fryske inmiddels het Beter Leven keurmerk, dat garant staat voor betere leefomstandigheden voor de koeien. Wierda: “Met deze medailles van het Concours International de Lyon laten wij opnieuw zien dat duurzaamheid en topkwaliteit heel goed samengaan!”

 

___

Poederpraet 24-11-2022

Na een positieve GDT uitslag van 15 november jl. leek de markt even een bodem te hebben gevonden. De euforie bleek echter van korte duur. Sterk oplopende Covid gevallen in China, toenemende maatregelen en lockdowns zullen op korte termijn ook niet zorgen voor de gehoopte vraagimpuls.

In Europa lijkt de industrie grotendeels ingedekt voor Q1 en zelfs al deels voor Q2. Veel producenten concentreren zich nog voornamelijk op de laatste maand(en) van 2022 en doen pogingen om voorraden weg te werken. De verkopen voor Q1 worden echter deels vergeten.

Hier en daar komen uit exportlanden aanvragen binnen, met name voor aankomsten vóór de Ramadan. De geruchten dat ONIL in de markt zou zijn gaan al weken de ronde maar hier lijkt de wens vooralsnog de vader van de gedachten te zijn.

Zal 2023 net als 2022 wederom een extreem jaar gaan worden voor de zuivelmarkt? Maar dan tegenovergesteld? De voortekenen lijken vooralsnog niet al te florissant.

SMP food      : € 2900
FCMP             : € 4300,-
SWP:              : € 900.-

 

Iskander van der Meulen

_____________________

Wim Betten stopt als Algemeen Directeur van CONO Kaasmakers per 1 juli 2023

Algemeen Directeur Wim Betten stopt per 1 juli 2023. Hij draagt zijn functie over aan zijn collega Jerry Griep, die momenteel werkzaam is als Commercial Managing Director. Betten is sinds 2012 als directielid werkzaam bij CONO Kaasmakers en per 1 januari 2016 in de functie van Algemeen Directeur. 

Wim Betten geeft aan dat hij met het Bestuur is overeengekomen per 1 juli 2023 zijn functie als Algemeen Directeur te beëindigen. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de bestaande organisatie voor de continuïteit en de toekomst van CONO Kaasmakers en de organisatie is er klaar voor.

Het Bestuur heeft per 1 juli 2023 Jerry Griep als nieuwe Algemeen Directeur benoemd. Betten blijft nog minstens een jaar aan als externe senior adviseur strategie en technologie om zijn expertise voor CONO Kaasmakers in te zetten.

“Sinds januari 2016 heb ik als Algemeen Directeur samen met mijn Management Team en collega’s hard gewerkt om CONO Kaasmakers met onze mooie premium kazen waaronder ons A-merk Beemster kaas op de kaart te zetten voor nu en de volgende generaties. En natuurlijk altijd te zorgen voor een eerlijke melkprijs voor onze CONO-melkveehouders. CONO Kaasmakers zal blijven investeren in mens, dierenwelzijn en milieu, duurzaam innoveren in de kaasmakerij, de gehele kaasketen en op onze boerderijen. Daarmee behouden we onze toonaangevende positie als CONO Kaasmakers, met de lekkerste kaas van Nederland. En daar ben ik ontzettend trots op!”

Over Jerry Griep
De 55-jarige Griep is in 2012 als General Sales Manager bij CONO Kaasmakers gestart. Zijn kennis in de markt, goede relaties met de handelspartners en in het bezit zijnde van het juiste CONO-DNA maakt Griep tot de juiste opvolger van Betten. 

 

___

Poederpraet 10-11-2022

Een goede melkcollectie, grote voorraden bij fabrikanten en handel, (te) hoge balanstotalen, een zeer tegenvallende vraag voor export, minder zuivelconsumptie in Europa en lage prijzen vanuit Oceanië en Zuid Amerika. De ingrediënten zorgen voor fors lagere zuivelprijzen in Europa.

Al lijkt de prijsval even tot stilstand gekomen, feit is dat de exportvraag nog steeds te matig is om het huidige prijsniveau in de EU te handhaven. Verdere dalingen liggen in het verschiet.

Onil Algerije gaat zich waarschijnlijk volgende week melden, maar net zoals eerder deze week bij een andere tender in Algerije (privé markt) zal de indekking voor het overgrote deel plaatsvinden in NZ.

Hadden we vorige maand nog de Sial in Parijs, deze week alweer een handelsbeurs, de Gulfood in Dubai. Ook hier hetzelfde beeld; erg veel bezoekers, maar weinig tot geen kopers.

Prijzen per mt, CPT Nederland, november 2022 levering:
SMP food        : € 2875,-
FCMP              : € 4500,-
Boter               : € 5950,-

Remco de Munck

 

___

Winnaars World Cheese Awards – Prima Donna maturo SUPER GOLD en Landana JERSEY wint GOLD!

Bij de prestigieuze World Cheese Awards 2022-23 ontving Prima Donna maturo een award én wat voor award: SUPER GOLD! Daarnaast is Landana JERSEY X.O ook bekroond met GOLD!

Prima Donna maturo heeft een rijpe & nootachtige smaak. De heerlijke combinatie van typisch Italiaanse smaken en de beste tonen van de Nederlandse kaastraditie bepalen haar bijzondere karakter. Nu is dit ook internationaal bekroond: met de hoogste SUPER GOLD award! Landana JERSEY X.O., gemaakt van de romigste Jersey melk, heeft een sensationele, krachtige, extra gerijpte en romige smaak. De kaas heeft minstens 18 maanden natuurlijke gerijpt op houten planken en heeft het karakter van een uitstekende gerijpte kaas! De combinatie van de romigste Jersey-melk en de lange rijping betaalt zich uit: met een GOLD award.

En er was nog meer.. Naast deze gouden awards zijn Prima Donna en Landana ook met andere varianten prijswinnend! SILVER voor Prima Donna bio en Landana 1000 dagen, Landana Geit WALNOOT & VIJG en Landana Geit BLAUW ontvingen allen een BRONZE award.

 World Cheese Awards

De World Cheese Awards is een jaarlijks wereldwijd evenement in Wales waar kaasproducenten, retailers, inkopers, consumenten en voedingsjournalisten uit de hele wereld bijna 4.000 kazen uit meer dan 40 landen beoordelen.

___

Driemaal Goud voor Beemster kaas bij World Cheese Awards

Beemster kaas is wederom uitgeroepen tot één van de winnaars van de World Cheese Awards, die op woensdag 2 november in het International Convention Centre Wales in Newport werd gehouden. De Beemster kazen van CONO Kaasmakers onderscheidden zich van de 4434 inzendingen met meerdere gouden, zilveren en bronzen medailles.

Beemster Oud, Beemster Royaal Grand Cru en Beemster Geit wonnen het Goud op het prestigieuze kaas evenement. Deze winnende kazen maakten indruk op enkele van 's werelds toonaangevende kaasexperts. De kazen werden beoordeeld op aspecten als aroma, de body en de textuur van de kaas, waarbij de meeste punten werden toegekend voor smaak en mondgevoel. De zilveren medaille ging naar Beemster X-O-, Beemster Jong, Beemster 30+ oud, en Beemster Royaal en het brons was voor Beemster Belegen en Beemster Truffel . “Een mooi resultaat voor CONO Kaasmakers dit jaar, dat bewijst dat de kwaliteit van onze kaas uitstekend is”, aldus kaasmeester Sjoerd Hiemstra.

Het was de 34e editie van de World Cheese Awards, dit jaar heeft de organisatie meer inzendingen dan ooit ontvangen met een recordaantal van 4434 ingezonden kazen uit 42 landen van over de hele wereld. Alle inzendingen werden beoordeeld op hun uiterlijk, textuur, geur en smaak door 250 experts uit 38 verschillende landen.

 

___

Henri Willig wint drie prijzen tijdens de World Cheese Awards in Wales

Ruim 4000 kazen uit 42 landen werden gekeurd tijdens de World Cheese Awards, dat op woensdag 2 november jl. s gehouden in Wales, Verenigd Koninkrijk. Twee biologische Goudse kazen van Henri Willig wonnen zilver en brons, en ook de reeds veelgeprezen Tremendous Truffle koekaas werd bekroond met zilver. De kazen zijn door internationale
kaasexperts beoordeeld op textuur, consistentie en in het bijzonder de smaak.

Zilveren award voor de Henri Willig Biologische Gouda Jong
De Henri Willig Gouda Jong is bekroond met een zilveren award. Deze kaas kenmerkt zich door de volle, romige smaak.
Zilveren award voor de Henri Willig Tremendous Truffle
Aan deze romige koekaas is verse zomertruffel toegevoegd. Onze kaasmakers hebben de smaak perfect uitgebalanceerd waardoor de romige kaas een subtiele smaak van truffel bevat.
Bronzen award voor de Henri Willig Biologische Gouda Oud
Deze kaas wordt geroemd om de volle romige smaak, pikant en met witte rijpingskristallen.

___

NNKC 2022: BESTE KAASKENNERS VAN NEDERLAND BEKEND
 

SJOERD HIEMSTRA

werkzaam bij CONO Kaasmakers wint de Gouden Kaasboor 2022

Op 26 en 27 september 2022 hebben zo’n 600 kaasprofessionals vanuit de kaasindustrie, -handel, -speciaalzaken en -kennisinstituten gekeken, geroken, gevoeld en geproefd van een speciaal voor hen geselecteerd assortiment Nederlandse kaas. Na de grootste online kaaskeuring ter wereld eerder dit jaar mocht de kaassector eindelijk weer de onderlinge strijd aan. Het aantal deelnemers was hoog en bewijst dat in de kaassector de aandacht voor het vakmanschap onverminderd groot blijft.

Diegenen, die het allerbeste soort, rijpingsstadium, smaak en kwaliteit hebben onderscheiden, zijn in de prijzen gevallen en kunnen zich de beste kaaskenners van Nederland noemen. De winnaar van de Gouden Kaasboor wordt als jurylid afgevaardigd naar internationale kaaswedstrijden in het UK en Spanje.

Het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours werd dit jaar voor de 62e keer georganiseerd en is de enige in zijn soort ter wereld.

Tijdens een wervelende entertainmentshow op donderdagavond 6 oktober jl. in Hart van Holland te Nijkerk - met optredens van Samantha Steenwijk en Max van den Burg, presentatie door Jessica Mendels en uiteraard na afloop een enorm kaasbuffet met het beste dat Nederland op kaasgebied te bieden - zijn onderstaande winnaars bekend gemaakt.

Gouden Kaasboor 2022

Sjoerd Hiemstra, CONO Kaasmakers, Middenbeemster, 236 pt.

Gouden Medailles

  • Handel Cedric Kuipers, Zijerveld BV, Bodegraven, 233 pt.
  • Industrie Marcus Peters, Amalthea BV, Rijen, 235 pt.
  • Detailhandel Bas Borninkhof, Ton de Veen Kaas, IJsselstein, 229 pt.

Zilveren Medailles

  • Handel Teo Boer, Boer Kaashandel BV, Woerden, 232 pt.
  • Industrie Hein van den Borne, Amalthea BV, Rijen, 233 pt.  
  • Detailhandel Loes de Fouw, Kaashandel Wals V.O.F., Monnickendam, 227 pt.

Bronzen Medailles

Handel

Harmen Bouter, Uniekaas Holland BV, Kaatsheuvel, 231 pt.  

Peter Schakel, Westland Kaas BV, Huizen, 231 pt.  

Wim Robberse, Robberse Kaas BV, Soest, 230 pt.
            

Industrie

Sybren Sikkes, DOC Kaas BV, Hoogeveen, 232 pt.

Mathijs Slager, Royal FrieslandCampina, Wageningen, 232 pt.

Jo Penders, Amalthea BV, Rijen, 232 pt.

Maarten Bakker, Royal FrieslandCampina, Wageningen, 232 pt.


Detailhandel


Jan van Beek, Van Beek Kaas BV, Veenendaal, 226 pt.

Lianne Lok, Kaashandel D. Lok, Aarlanderveen, 226 pt.

Pons Habben Jansen, Habben Jansen Kaashandel, Nieuwerbrug, 226 pt.

 

Voor meer informatie en foto's: www.nnkc.nl

 

___

Poederpraet 29-09-2022

In totaal is er in de periode januari t/m juli 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,4%), Denemarken (0,4%) en Italië (1,5%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (0,2%), Duitsland (1,3%), Frankrijk (1,3) en Ierland (0,4%) daalde.

De melkprijzen zijn nog altijd stijgende. Al hebben we de grootste stijgingen gehad en is de verwachting dat ze binnenkort zullen afvlakken. Door deze hoge melkprijzen en doordat sommige kosten ook weer wat dalen, zien en zullen we meer melk zien. De huidige melkprijs is een incentive voor de boeren. We zouden daarom toch op een kleine plus kunnen uitkomen voor het hele jaar 2022. En deze trend zal zich in 2023 voortzetten. Maar de oorlog in de Oekraïne is nog steeds gaande en alle onzekerheid daar omtrent kunnen zaken snel weer doen veranderen! Het gevolg is wel dat door meer melk, minder export en vraaguitval door de hoge prijzen, de melkbalans naar de verkeerde kant kan uitslaan. Hierdoor zal er druk op de prijzen ontstaan.

De laatste GDT-tender liet een kleine min zien bij mager melkpoeder. Al was een kleine stijging verwacht. Hierdoor blijft melkpoeder uit Oceanië concurrerend. De USA is nog altijd concurrerend op de wereldmarkt, maar als de dollar nog sterker wordt kan dat veranderen. Aan de andere kant lijken de logistieke problemen in de USA in rustigere vaarwater te komen.

Vol melkpoeder liet dit keer weer een stijging zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten dit keer gemiddeld. Andere landen, met name Zuidoost-Azië, participeerde goed en zorgden voor de stijging.

De prijs van weipoeder feed is de laatste tijd stabiel. Wel is er nog een relatieve grote spread tussen feed en food. De markt voor weiderivaten is stabiel.

Prijzen per mt:
VMP EURO 4800
MMP feed EURO 3575
MMP food EURO 3700
WEI bulk EURO 990

Leo van der Krogt

 

 

____

Poederpraet 15 september 2022

“Nullius in Verba” – Geloof niet iedereen op zijn woord. Vrij vertaald het motto van de Royal Society of London. Twijfel en scepsis behoren tot de fundamenten van de moderne verlichte wetenschap. In deze turbulente tijd worden de (sociale) media gebruikt om de mensen te beïnvloeden en te sensibiliseren. Influencing, framing, scoops etc. zijn allemaal termen waarvan wij nog nooit gehoord hadden. De beroepsethiek, onafhankelijkheid en eer van onder andere academici, wetenschappers, journalisten etc. is steeds verder te zoeken en wordt bepaald door hun politieke voorkeur en het overtuigd zijn van hun gelijk. Andersdenkenden krijgen geen podium. De overgrote meerderheid zwijgt. De klimaatcrisis is een verdienmodel geworden. Links of rechtsom, onze veestapel moet en zal worden gehalveerd.

Toen er een aantal jaren geleden door Brussel werd gevraagd om Natura-2000 gebieden aan te wijzen, werd daar gretig op ingehaakt. Immers het subsidiegeld uit Brussel zou binnenstromen. Dus hoe meer gebieden, hoe liever. Het is allemaal toch iets anders gelopen. A fin, u kent de situatie waarin wij nu zitten, doch het is erg ongewis hoe dit allemaal gaat aflopen en wat voor maatschappelijke problemen en onrust dit nog gaat opleveren.

Inmiddels is wel duidelijk dat alles wat vroeger eigenlijk een beheersbaar probleem was, nu een onoplosbare crisis is. De crises stapelen zich op. Zaken worden vooruitgeschoven totdat het probleem zich wellicht vanzelf oplost? De meest populaire politieke lijm is nu Remkeskit. Voor wat betreft de veehouderij en in het bijzonder de melkveehouderij - onze zuivelwereld -  is het de stikstofcrisis die het dagelijks nieuws beheerst en de gemoederen continu bezig houdt en waarschijnlijk nog lang zal bezighouden.

Boeren worden onzeker gemaakt over hun toekomst, opvolging, banken gaan anders naar financieringen kijken, derogatie/mestprobleem, etc. Ergo er zijn nu al signalen dat het steeds meer impact heeft op de melkproductie en niet alleen in Nederland. Diezelfde melkproductie wil maar niet echt stijgen ondanks de record hoge melkprijzen.

Een andere grote crisis die de wereld bezighoudt is de energiecrisis en de impact daarvan op de prijsstijgingen (inflatie). Een direct gevolg daarvan is hogere rente. De impact van energie op de inflatie is zo’n 40% en dat betekent dat er dan altijd nog een (te) hoge kern inflatie overblijft. Hogere lonen geven dan weer opnieuw hogere inflatie (loon-prijs spiraal). Om de inflatie te beteugelen moeten de Centrale banken de rente verhogen om het lenen van geld duurder te maken om daarmee de investeringen en (consumptieve) bestedingen af te remmen. Immers als de vraag naar bijv. grondstoffen daalt, zal de prijs dalen. Terwijl wij in Nederland al een inflatieniveau van een bananenrepubliek hebben, is de inflatie van de echte bananenrepublieken, waaronder - met alle respect - een heleboel van onze exportmarkten, nog veel hoger. Het zal grote impact hebben op de consumptieve bestedingen.

Uiteindelijk gaan economieën in recessie en het nieuwe fenomeen is dat dit nog niet gepaard gaat met stijgende werkeloosheid, doch met een oververhitte arbeidsmarkt. De ECB staat met het rentebeleid voor een ingewikkelde klus. De inflatie is behoorlijk verschillend binnen de Eurozone (in juli: NL 11.6%, Duitsland 8.5 % en Frankrijk 6.8%).

Terwijl de zwakkere landen vóór het Euro tijdperk hun munt devalueerden, is het nu niet mogelijk. In hoeverre moet de ECB dan de rente verhogen, uitgaande van een gemiddelde inflatie? Daarnaast zit Italië in een enorme schuldencrisis (150% van het BBP). Draghi is exit en nieuwe verkiezingen staan eind september gepland. Sleept Italië de rest van de EU Zone in een nieuwe financiële en EURO crisis?

Veel zuivel importlanden hebben naast een sterk stijgende inflatie te maken met enorm oplopende tekorten op de handelsbalans en een sterk verzwakte munt ten opzichte van de USD. Sommige landen, waaronder Egypte, kampen al met schaarste aan dollars. Immers bijna alle grondstoffen zijn in USD genoteerd en zijn explosief duurder geworden. Sri Lanka staat op de rand van een faillissement met al maanden lege schappen in de supermarkten.

De vraag naar zuivel op de wereldmarkt wordt nog steeds in grote mate bepaald door China. De Nieuw-Zeelandse afhankelijkheid van China is enorm. Dat geldt in mindere mate voor de EU. Welnu, China zit nu opnieuw in de problemen. Het heeft te maken met een sterk dalende waarde van de RMB ten opzichte van de USD, doch ook met een vastgoedcrisis, enorme (jeugd)werkeloosheid, lage economische groei. Bovendien wordt het land opnieuw geconfronteerd met COVID besmettingen. De zero tolerance politiek leidt opnieuw tot lock-downs die miljoenen Chinezen treft. Opnieuw logistieke problemen zoals wij die eerder in het jaar gezien hebben? Blijft de rest van de wereld verschoond van nieuwe massale COVID besmettingen?

De EU Commissie gaat ervan uit dat de melkproductie in de EU in 2022 met 0.6% zal dalen. Voor het eerste halfjaar was dat -0.7% (plm. 0.5 miljoen ton), terwijl de totale zuivelexport uitgedrukt in melk equivalent met plm. 1.5 miljoen ton daalde. De melkproductie in de overige gebieden in de wereld zal naar verwachting voorlopig maar nauwelijks groeien, alhoewel er enige reden tot optimisme is. Het is de vraag of het probleem van de lage groei of zelfs kleine daling van de melkaanvoer het grootste probleem zal zijn.

De oorlog in de Oekraïne duurt voort, alhoewel Oekraïne nu naar het schijnt behoorlijk wat verloren terrein heroverd heeft. Nordstream-I is dicht en Brussel meldt dat de gasvoorraden op het gewenste minimumniveau beland zijn. De EU burgers worden nog met enorm stijgende prijzen voor gas en elektra geconfronteerd. Of er echt tekort aan gas komt met potentiële problemen voor de zuivelindustrie valt nog te bezien. Laten we hopen dat het allemaal gaat meevallen. De komende winter even geen Elfstedentocht graag.

Trump waarschuwde Frau Merkel voor dictatortje knuffelen en voor de te grote Duitse afhankelijkheid van Russisch gas (Nordstream-2). Zo ook waarschuwde hij voor China. Ach ja, die Trump is een idioot. Onlangs waarschuwden ook de CEO’s van de twee grootste banken van Duitsland voor de te grote afhankelijkheid van China voor zowel import als export.

Ik wens iedereen veel sterkte en wijsheid in deze moeilijke en onzekere tijd.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:       
MMP Bulk EUR 3550
MMP Food EUR 3650
VMP 26% EUR 4750
Weipoeder bulk EUR   980

Peter van Pinxteren

 

___

Gouda Cheese Awards finalisten 2022 bekend!

De finalisten van de Gouda Cheese Awards 2022 zijn bekend! De lekkerste kazen die doorgaan in de categorie Gouda 48+ jong zijn: ’t Kaaslokaal van CONO Kaasmakers, Zaanlander van Albert Heijn en Gouda jong Gerkesklooster van FrieslandCampina.

In de categorie Gouda light belegen (max. 30+) strijden Milner Belegen van FrieslandCampina, Uniekaas 30+ Belegen van Uniekaas Holland en Blesckens Finest 30+ van De Graafstroom om goud, zilver en brons en de titel ‘de lekkerste kaas van Nederland’.

De spannende finale is op 15 september op de Markt in Gouda. Het decor vormt de traditionele Goudse Kaasmarkt, waar boeren en handelaren nog altijd met een ‘handjeklap’ onderhandelen over de prijs. Op een groot podium proeven en keuren Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van Veen, culinair journalist Myra Madeleine en de burgemeester van GoudaPieter Verhoeve, de zes genomineerde kazen. De presentatie is in handen van Anita Witzier.

Tips van Rudolph van Veen
De beslissende keuring is van a tot z te volgen; alleen het juryberaad vindt achter gesloten deuren plaats. Voor toeschouwers is er van alles te zien, te horen én te proeven. Want natuurlijk worden er blokjes finalekaas geserveerd. Dat kaas niet alleen lekker is uit het vuistje, maar ook veel gerechten lekkerder kan maken, bewijst Rudolph van Veen. Wie uit het publiek mag het podium op om te proeven?

Het event is gratis toegankelijk. Om 10 uur wordt de kaasbel geluid en start de finale keuring; om 13.00 uur zijn de Gouda Cheese Awards en de Gouda Kaasmarkt afgelopen. Maar blijf vooral wat langer in Gouda, want de binnenstad en de Goudse Schouwburg staan bol van de Gouda750-activiteiten!

www.goudacheeseawards.nl

 

___

Meldpunt Gestolen Zuivel
Gemzu is een Meldpunt Gestolen Zuivel gestart. Dit meldpunt is openbaar om potentiële dieven af te schikken en is te bereiken via www.gemzu.nl.

Is er bij uw bedrijf kaas, boter of melkpoeder gestolen, dan kunt u dat bij ons melden. Meld de diefstal via e-mail aan info@gemzu.nl en geef daarbij de volgende gegevens op:

- Datum gestolen

- Soort zuivel met merknaam

- Caseinemerken/productienummers (identificatiegegevens partij)

- Plaatsnaam

Na melding worden alle bij Gemzu aangesloten kaas-/zuivelbedrijven op de hoogte gesteld van de diefstal. Alle aangesloten kaas-/zuivelbedrijven ontvangen van ons bericht en kunnen bij ons melden indien zij de gestolen zuivel in de handel tegenkomen.  

Ook wordt de gestolen zuivel openbaar gezet alsmede de update indien de zuivel is gevonden en/of de zaak is afgehandeld. 

 

___

Poederpraet 01-09-2022

De zomermaanden zijn weer achter de rug en hebben een bekend, vrij traditioneel, beeld laten zien. De markt voor melkpoeders liet een bodem zien in Juli om daarna weer op te veren. In de maand Augustus liep de markt gestaag omhoog en de inkopers keerden terug naar kantoor. Als klap op de vuurpijl kwam ONIL ook door eind augustus. Als we kijken naar de melkproductie, zien we een herstel in de maanden juni/juli waardoor Europa minder achterloopt ten opzichte van vorig jaar. Er zijn wel veel regionale verschillen, waarbij we bijvoorbeeld zien dat Ierland het gat flink gedicht heeft. 

Vanuit de aanbodzijde moeten we natuurlijk ook de energie(crisis) meenemen. Gasprijzen zijn door het dak gegaan en we lezen de eerste berichten van producenten die gaan ombouwen van gas naar een andere energiebron om poeder te drogen. Wat gaat dit beteken voor Q4? Zijn er genoeg voorraden van gas dan wel andere energiebronnen? Met de huidige melkprijzen voor boeren (tussen 55-60ct per liter) en de hoge energieprijzen zijn de kosten beduidend opgelopen. Maar vanuit de vraagkant, kan de eindklant de stijgende prijzen blijven betalen? De inflatie voor de maand Augustus in Nederland was 13.6%, nog nooit vertoond. Of gaan de boeren reageren door stevig te blijven voeren (tarweprijzen staan inmiddels onder het niveau ten tijde dat de oorlog in Oekraïne begon) en blijft de melkgift daardoor goed in de benen gedurende de herfstmaanden.  Eigenlijk zien we, na de top van ca EUR 4300 af fabriek voor melkpoeder eerder dit jaar, een zeer beweeglijke markt. En gezien de punten die hierboven zijn genoemd, is het goed mogelijk dat deze volatiliteit aanhoudt.

De volle melkpoeder heeft in de zomer een veer gelaten maar laat ook weer een opwaartse koers zien, er lijken wat oude voorraden opgeruimd. Ten opzichte van de wereldmarkt is de EU volle melkpoeder veel te duur om mee te doen op export, daar zal vooral Nieuw Zeeland graag de zaken willen doen aangezien China de deur heeft gesloten. Bij de laatste GDT stond de gemiddelde prijs voor volle melkpoeder wederom onder de magere melkpoeder.

De feedmarket (swp en smp) volgde de trend met food maar door de zwakkere vraag vanuit de feedkant liep het prijsverschil wel op tussen feed en food. Ook in de feed is het verhaal, kunnen de eindklanten de stijgende prijzen betalen? Deze vraag zal nodig zijn om ook de vleesprijzen in de benen te houden en dan wel hoger te zetten. Ergens gaat de schoen natuurlijk wringen: de kostprijs van het product versus de inkoopkracht van de consument.

Prijzen:
SMP feed: Euro 3580MT DAP
SWP feed: Euro 1060 DAP
SMP food: Euro 3650 MT FCA
FCMP: Euro 4700 MT FCA
Fat Filled: EURO 3600 FCA

Wido van Dijk

 

 

___

Rudolph van Veen stapt in de jury van de Gouda Cheese Awards 2022

Hij is de enige Nederlander met zowel de titel Meesterkok als Meester Patissier, is bekend van tv en heeft zijn eigen bakery: het erejurylid van de Gouda Cheese Awards 2022 is niemand minder dan Rudolph van Veen! Samen met Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, die de jury voorzit, én culinair journalist Myra Madeleine keurt hij de zes genomineerde kazen tijdens de spannende finale van de landelijke kaaswedstrijd op donderdag 15 september. De presentatie van het live-event is in handen van Anita Witzier.

De beslissende proeverij op het grote podium op de Markt in Gouda is live te volgen, en is dit jaar extra spectaculair. Want tegelijkertijd wordt de laatste Gouda Kaasmarkt van het seizoen gehouden én maakt Gouda zich op voor een spectaculair slot van de viering van 750 jaar stadsrechten.

Welke kaas wint goud?

De gewilde Gouda Cheese Awards worden uitgereikt in twee categorieën: Gouda 48+ jong en Gouda light belegen (max. 30+). Dinsdag 6 september wordt bekendgemaakt welke zes kazen ‒ drie per categorie ‒ de consumentenpanels het lekkerst vonden. Deze kaasmerken gaan door naar de grote finale in Gouda. De VIP-jury bepaalt wat uiteindelijk de bronzen, zilveren en gouden kaas wordt. De gouden kaas draagt binnen de categorie een jaar lang de naam ‘de lekkerste kaas van Nederland’.

Meeproeven

Het event is gratis toegankelijk. Natuurlijk kan het publiek lekker meeproeven en op de foto met Frau Antje, de bekendste Nederlandse in Duitsland en hét symbool van Nederlandse kaas daar. Om 10 uur wordt de kaasbel geluid en start de finale keuring; om 13.00 uur zijn de Gouda Cheese Awards en de Gouda Kaasmarkt afgelopen. Maar blijf vooral wat langer in Gouda, want de binnenstad en de Goudse Schouwburg staan bol van de Gouda750-activiteiten!

 

___

Poederpraet 21-07-2022

We zijn nu definitief van een verkopers- in een kopersmarkt beland. Stijgende melkprijzen, tegenvallende melkcollecties, hoge productie kosten en wat al niet meer ten spijt, het is de koper die nu de marktprijs aan het dicteren is.

Producenten lijken echter weinig te panikeren en doen ons geloven nog steeds over  goed gevulde orderboeken te beschikken. Ondertussen - onder aanvoering van grootverbruiker China - lijken meer en meer landen fors minder zuivel te importeren.  De consumenten aldaar haken massaal af, voorraden poeder stapelen zich op. Ook de vaak onvoorspelbare aankomstdata van diverse shipping lines dragen bij aan een mindere koopinteresse.

Natuurlijk zijn er nog veel onzekerheden, waarvan Covid-19, protesterende boeren, veranderende weersomstandigheden en de Russische gas leveranties de grootste impact zouden kunnen gaan hebben. 

Onil Algerije heeft zich deze week weer gemeld en is concreet in de markt voor  SMP en FCMP en wel voor aankomst augustus, september en oktober. Gezien de onzekere vaartijden, als eerder gemeld, een hele kluif om aan deze levertermijnen te gaan voldoen.

Succes gewenst!

Prijzen per mt, CPT Nederland, augustus 2022 levering:

SMP food: € 3725,-
FCMP: € 4900,-
Boter: € 6850,-

Remco de Munck

 

 

 

___

Poederpraet 07-07-2022

Stilte voor de storm? Dat is wellicht de beste vraag die je je kunt stellen op dit moment. Ondanks alle problemen aan de aanbod kant lijkt het erop dat de hoge inflatie cijfers en de angst voor een recessie de overhand beginnen te krijgen in de zuivelmarkt. Het resultaat hiervan is een rustige markt met een beperkte vraag voor dichtbij en een afwachtende houding op het huidige prijs niveau voor verder weg.

Bovenstaande situatie geldt niet alleen voor de Europese markt, maar is ook zichtbaar in Oceanië en de Verenigde Staten. De GDT van afgelopen week liet een forse daling zien voor vrijwel alle producten. Exporteren vanuit Europa blijft zelfs met de huidige wisselkoers uitdagend.

Op product niveau zijn de prijzen voor mager melkpoeder in Europa verder onder druk gekomen de afgelopen tijd. De grootste correctie heeft zich echter voorgedaan in de markt voor SWP, mede veroorzaakt door een slechte vraag in Europa. De markt voor vol melkpoeder is vlak met een beperkt aanbod.

Commodity prijzen lopen al geruime tijd voor op de uitbetaalde melkprijzen. Dit zou echter de komende maanden weleens kunnen veranderen als het huidige markt sentiment doorzet.

De komende weken zullen bepalend zijn. Komt er voldoende vraag terug in de markt om de prijsdalingen op te vangen of zet het huidige sentiment door en maakt de markt nog een stap verder naar beneden. Het is wellicht iets te vroeg om aan een rustige zomervakantie te denken!

Prijzen:
SMP food Euro 3850MT FCA
SMP feed Euro 3750MT DAP
FCMP Euro 5000MT FCA
SWP feed Euro 900MT DAP

 

Maurice Daamen

___

 

No holidays for the dairy market

The milk production of main exporting blocks remains below last year’s levels, including the EU, USA and New Zealand, Stocks of cheeses, skimmed milk powder and butter remain small. On the other side is the market guessing how consumers will react to rising prices and the looming economic recession. Traders are operating carefully. This was one of the conclusions of the Milk Market Observatory Economic Board meeting on June 29. COPA-COGECA was represented here and also gave a presentation.

Lower production

The European Commission predicts for 2022 a lower (-0.6%) milk production. An production increase is only foreseen in Poland, Austria, Czech Republic, Estonia, Latvia and Lithuania. The US recorded in May a lower milk production year-on-year for the fifth month in a row. In New Zealand also no production increase is expected, partly because of environmental restrictions.

Lower stocks

Presentations by the dairy industry (EDA) and traders (Eurolait) showed small stocks of butter, skimmed milk powder and cheeses. The market balance has stabilised somewhat during the last month, but it was also said that many buyers still have to secure supplies for Q4. Buyers buy ‘hand-to-mouth’. It is often said that the trade is entering the so-called ‘vacation mode’but that does not seem to apply this year given the many uncertainties.

Food inflation impacting on consumer choices

The retailers as represented by EuroCommerce reported lower consumption patterns with the exception of desserts. However, comparing with 12 months ago is tricky because of Covid-19 and the lockdowns during which retailers did very well and restaurant business was very poor. Supermarkets also reported that consumers are becoming more cautious in their choices. More often they now choose basic products instead of premium. It is also reported that in some shops, organic products are trading at lower prices than conventional ones. When asked by COPA-COGECA, the retailers indicated that much of the food inflation still has to filter through to the consumer. In France, contract negotiations have exceptionally been re-opened.

Energy causing headaches

The energy market is causing headaches everywhere not the least in agriculture including the dairy industry. When Russia cuts it gas supplies to the EU, there may be shortages and it is currently unclear which business will be prioritised to continue operating. This is causing concerns among dairy processors, especially in Germany. Agriculture is a critical interest given the importance of food security, but other industries also like to think they are critical. While this discussion is taking place, this is not helping to create the holiday mood. That was also the message of a young Finnish farmer representing CEJA who reported there is no availability of fertiliser. What will happen when gas prices rise further? Farmers are under pressure to meet higher environmental, climate and animal welfare standards, but this is coming on top of the increasing costs of energy, feed and fertiliser. Milk prices won’t come back to ‘historic levels’, it was concluded.

China lockdowns

Whatever happens in China is having a major impact on the international dairy market. The available data show that, in 2021, China imported perhaps more than what was eventually needed following the end of lockdowns. Further, the zero-covid policy is causing a ‘stop-and-go’ sentiment. One infection can have major consequences for whole cities. This is impacting on consumer confidence, which is already low. Every operator in the dairy industry is very careful now. The expectation is China will import less. But it was also commented if China had continued buying like it did in 2021, milk prices would have gone through the roof.

War and famine

The war in Ukraine is impacting on food markets world-wide and especially in Africa, the Middle-East and South Asia. Many don’t have the buying power to cushion the effect and therefore high prices lead to famine. A sobering thought while we are in this stage in a truly historic dairy market.

Klaas Johan OSINGA

LTO International Affairs

___

 

Fonterra, NZX and EEX confirm GDT strategic partnership

Fonterra today (30 June 2022) confirms the finalisation of the strategic partnership with New Zealand’s Exchange (NZX) and the European Energy Exchange (EEX) to each take ownership stakes in Global Dairy Trade (GDT) alongside the Co-op.

As announced in February 2022, the partnership was subject to the approval of Boards, clearance from relevant competition law authorities, and finalisation of transaction documentation. With those approvals now received, Fonterra, NZX and EEX each hold an equal one-third (33.33%) shareholding in the global dairy auction platform GDT as of 30 June 2022.

CFO Marc Rivers says the confirmation of the strategic partnership is an important milestone for Fonterra and global dairy participants. “The move to a broader ownership structure marks the next step in the evolution of GDT – giving it a presence in prominent international dairy producing regions, with greater participation expected at GDT events.
It will bring more participants and transactions, stimulating further growth of risk management contracts available on financial trading platforms.” “This creates opportunities for the growth of financial tools to better manage price volatility – which is something many industry participants, from farmers through to customers, are exposed to,” says Mr Rivers.

GDT Director Dr Eric Hansen says: “The GDT team is looking forward to working with EEX and NZX as strategic partners with strong interests in dairy and established reputations as regulated exchanges to enhance GDT’s role as an independent, neutral and transparent price discovery platform.”

NZX Chief Executive Mark Peterson says the strategic partnership will strengthen GDT’s market reach benefiting New Zealand dairy farmers and customers. “At a time of geopolitical and macroeconomic instability, GDT’s vision to expand its global reach and provide better transparency in dairy commodity prices, is more important than ever for dairy market stakeholders,” says Mr Peterson. “It aligns with NZX’s strategy of growing capital markets, connecting with more businesses, and creating greater value for shareholders and investors. In GDT, NZX is excited to be working with the best partners to achieve this.”

EEX Chief Strategy Officer Dr Tobias Paulun adds “Being a shareholder of GDT fits perfectly to our strategy of taking asset classes which we already successfully serve to a global dimension. EEX looks forward to supporting GDT’s growth vision with NZX and Fonterra with the aim to create value for the global dairy value chain by further improving price discovery and price risk management instruments.”

Next steps for GDT include appointing a new board and planning strategic growth initiatives, such as more frequent auctions and bringing more sellers onto the platform. Fonterra’s transaction proceeds on sale total NZD $35m. Final transaction proceeds will be subject to customary post-completion adjustments. As with previous one-off transactions, Fonterra’s FY22 announced forecast earnings range will continue to reflect only the underlying performance of the business.

___


Poederpraet 09-06-2022

In totaal is er in de periode januari t/m maart 2022 sprake van een lichte daling van de productie (-0,3%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,9%), Denemarken (0,5%) en Italië (1,3%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Nederland (2,3%), Duitsland (1,4%) en (nu zelfs in) Ierland (0,6%) daalde.

We zien dat de lijn van 2021 wordt doorgetrokken in 2022. Want ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we weer minder melk. En deze ontwikkeling zal door alle kostenstijgingen, voor feed, energie etc., niet snel veranderen. Ondanks het feit dat de melkprijzen fors gestegen zijn. We zien record naar record. Maar het is helaas nog niet genoeg om alle kostenstijgingen te compenseren. Door de oorlog in de Oekraïne en alle onzekerheid daar omtrent is deze stijging nog niet ten einde! Een verdere stijging van de melkprijs is daarom nodig, wil het een incentive voor de boeren gaan worden.

De laatste GDT-tender liet een plus voor mager melkpoeder zien. Al was een grotere stijging verwacht. Aangezien melkpoeder uit Oceanië concurrerend is en Oceanië uit hun seizoen is. Ook de USA is concurrerend op de wereldmarkt. Maar de logistieke problemen in de USA zijn nog steeds niet opgelost.

Vol melkpoeder liet ook dit keer weer een daling, weliswaar klein, zien bij de laatste GDT. De Chinezen kochten dit keer beduidend minder. De andere landen kochten beduidend meer, voornamelijk instant. De grote spread tussen regular en instant is nu grotendeels verdwenen.  

De prijs van weipoeder feed is de laatste tijd zeer stabiel. Wel is er een grote spread tussen feed en food. Ook de prijs voor weiconcentraat is zeer laag. Ook de markt voor weiderivaten is stabiel.

Prijzen per mt:
VMP EURO 5150
MMP feed  EURO 4000
MMP food  EURO 4100 
WEI   bulk  EURO 1240

Leo van der Krogt

___

Informatie document verscherping kwaliteitsbewaking buitenlandse kaas, klik hier

 

Information document tightening up quality control on foreign cheeses,  click here

 

Information document renforcement du contrôle de qualité des fromages étrangers, cliquer ici

 

____

Noordhoek Geraspte Kaas wordt onderdeel van Royal A-ware

Familiebedrijven Royal A-ware en Noordhoek tekenden recent een overeenkomst waarmee Noordhoek overgenomen wordt door Royal A-ware. De voorgenomen overname is ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Maandag 30 mei zijn de medewerkers van Noordhoek geïnformeerd over de voorgenomen overname. Na goedkeuring van de NMa zal Noordhoek als bedrijf onderdeel worden van Royal A-ware. De 58 medewerkers van Noordhoek komen in dienst van Royal A-ware.

Beide familiebedrijven hebben een lange traditie in kaas. De overname is voor beide organisaties een strategische keuze. Jonathan Koelewijn, algemeen directeur Noordhoek: ‘We zijn geen onbekenden van elkaar. Er bestaat al jaren een prettige samenwerkingsrelatie. Dankzij deze overname wordt Noordhoek onderdeel van een grotere organisatie. Dat biedt mogelijkheden in andere markten en bijvoorbeeld ook een betere toegang tot kaas en kaasproducten. Met de kracht van Royal A-ware borgen we de positie van onze klanten in de markt en creëren we een stabiele, veilige haven voor ons familiebedrijf.’

Het assortiment van Noordhoek is complementair aan dat van Royal A-ware. Noordhoek is specialist op het gebied van geraspte kaas en biedt dit in andere vormen aan dan Royal A-ware op dit moment doet. Daarnaast zijn beide organisaties actief in andere markten. ‘Met de expertise en ervaring van de medewerkers van Noordhoek, kunnen we producten aan ons assortiment toevoegen waarmee we nog beter in kunnen spelen op de wensen van onze klanten’, aldus Jan Anker (CEO Royal A-ware).

 

___

Poederpraet 26-05-2022

"There’s only one thing I hate more than lying: skim milk. Which is water that’s lying about being milk" - Ron Swanson. Dit was zijn visie op de hoogte van de MMP prijs. Het is immers bizar dat de wereldmarktprijs van MMP al enige tijd hoger is dan die van VMP. Hetzelfde kunnen wij ook constateren als het over de prijs van Fat Filled melkpoeder (in vergelijking met VMP) gaat.

In de afgelopen week werd in Berlijn de jaarvergadering van Eucolait gehouden. Uiteraard was er bezorgdheid over een aantal zaken die ons en de wereld erg bezighouden. De lock-downs in China, de oorlog in de Oekraïne en hoge energiekosten / inflatie. De onzekerheden en economische gevolgen, die daaruit voortvloeien, hebben de commodity markten in de greep. In Davos wordt deze week de fameuze WEF (World Economic Forum – de onofficiële wereldregering van complot minnend Nederland) gehouden. De groten der aarde zijn daar aanwezig (CEO’s van grote banken en bedrijven, IMF, regeringsleiders, etc.). Lagere economische groei tot negatieve groei (recessie) allereerst in de zwakkere economieën werden daar voorspeld. Er wordt nog redelijk luchtig gedaan over het inflatie spook en er zijn ras optimisten die denken dat weer binnen niet al te lange tijd onder de 2% te kunnen krijgen. Anderen hadden het over een food price shock met alle nare gevolgen voor de wereldburgers.

“Nothing positive to report this morning… so maybe I just stop here“. Dit was de openingszin van een wanhopige analist onlangs. Wij worden immers overspoeld met slecht en nog slechter nieuws.

De gevolgen zijn inmiddels voelbaar middels de hoge inflatie, verstoring van de distributie, tekort aan personeel, grondstoffen, halffabricaten, onderdelen, etc. Daarnaast zullen de centrale banken aangevoerd door de FED de rente moeten gaan verhogen, met een sterke dollar als gevolg. Een heleboel importlanden kampen al met nijpende tekorten aan deviezen (USD) en kunnen steeds moeilijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Tevens is er weinig hoop op lagere prijzen voor olie en gas op korte termijn. Dit is een speelbal van de politiek geworden (spierballen taal tegen Poetin) en het lijkt er op dat dit met de winter in het vooruitzicht en een in het nauw gedreven Poetin tot verdere erg nare gevolgen gaat leiden.

Grote bezorgdheid over productie en logistiek begint ook de kop op te steken ten aanzien van de voedselvoorziening (o.a. granen). Het kan tot hongersnood in de wereld leiden en bovendien zullen ook dieren gevoed moeten worden. Bizar is dat er in de wereld bio-ethanol uit o.a. graan en suiker gemaakt wordt. In de VS betreft dit bijvoorbeeld 35% van de maisproductie.

Inmiddels lijkt de globale melkproductie zich langzamerhand te stabiliseren en er zou zelfs welllicht enige groei in o.a. de V.S. en EU in het verschiet kunnen liggen. Hoge prijzen op de wereldmarkt zijn immers het gevolg van de krapte aan de aanbodzijde. Er wordt getwijfeld of de boeren wel bereid zullen zijn meer te gaan melken ondanks de hoge melkprijzen die inmiddels betaald worden en die, zoals het er nu naar uitziet, nog enige tijd zullen aanhouden. Sterk gestegen kosten, milieu eisen, tekort aan arbeiders, etc. zouden dit in de weg staan. Het klimaat werkt ook in delen van de wereld tegen. In tegenstelling tot de consument wordt de boer wel gecompenseerd door een hogere opbrengstprijs en je moet je afvragen waarom een boer met een melkprijs van 35 cent (die ook al niet kostendekkend en te laag geacht werd) bereid was om over te produceren en nu met zeg zo’n 20 cent per liter méér, minder zou gaan produceren?

Met de donkere wolken aan de horizon voor wat de ontwikkeling van vraagzijde betreft, is het nu de vraag of de bull run niet tot een einde gekomen is? De EU-27 export cijfers voor maart waren niet erg bemoedigend: MMP -23.6%, VMP -11.2% en Kaas -6.6% YoY.

De afhankelijkheid van China speelt een grote rol. Niet alleen voor zuivel. Terwijl de Westerse wereld en vooral de EU als gevolg van democratische processen problemen heeft om tot consensus te komen, gaat men daar in China anders mee om. Het is een communistische dictatuur met een centraal geleide economie. Men kan daar wel daadkrachtig en snel optreden. Zo las ik: China heeft 60% van de mais en rijst reserves, 50% van de granen en een belangrijk deel van de soja in handen. “There are also concerns that they enjoy large stocks of dairy, but these reserves are harder to quantify”.

De effecten van de langdurige lock-downs van ca. 400 miljoen Chinezen (zo ongeveer de bevolking van de EU) en de opeenhoping van inkomende goederen in o.a. Chinese havens alsmede de verwerking van overtollige melk in China tot melkpoeder, zijn niet echt ingrediënten voor een forse toename van de vraag naar zuivel op korte termijn. Daarnaast worstelen een aantal andere importlanden ook met de nodige problemen om het gat van China op te gaan vullen.

Het ziet er naar dat de lock-downs in China de langste tijd gehad hebben, doch de oorlog in Oekraïne kon wel eens lang gaan duren. COVID kan zo maar weer opnieuw de kop opsteken. Zero tolerance blijft in China? Plotseling werden wij opnieuw met een nieuw virus (Apenpokken Virus) geconfronteerd. Wat moeten wij ons daar weer bij voorstellen en wat zullen de gevolgen zijn? Zijn wij nu opnieuw in de aap gelogeerd?

Kortom veel onzekerheden en risico’s, doch zoals ik in Berlijn begrepen heb, kun je die tegenwoordig op de futures markt hedgen!

 

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 3800
MMP Food EUR 3950
VMP 26% EUR 5150
Weipoeder bulk EUR 1250

Peter van Pinxteren

 

___

Poederpraet 11-05-2022

De zuivelmarkt is na een hectische eerste paar maanden van het jaar alweer een aantal weken in rustiger vaarwater terechtgekomen. De prijzen voor melk- en weipoeders zijn behoorlijk gedaald.

Toch bevinden we ons nog altijd op historisch hoge niveaus.

Als je enkel naar de aanbodzijde zou kijken, dan zijn de niveaus van de afgelopen tijd goed te verklaren. De melkproductie in de top 5 zuivelexporteurs (EU, VS, NZ, AUS en AR) laat al maanden minnen zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De oorzaken hiervoor zijn al herhaaldelijk beschreven. De gestegen kosten (voer, elektriciteit, en kunstmest) en een melkprijs die niet snel genoeg steeg lagen hieraan ten grondslag. Hoewel vooral dit laatste argument de afgelopen maanden behoorlijk is bijgesteld met in Nederland inmiddels een historisch hoge prijs van EUR 52.50 per 100kg melk.

In Europa wordt met name over lagere inhoudstoffen bericht. Ook de beginnende droogte in Noord Europa kan, indien deze aanhoudt, de melkproductie op (de korte) termijn nog parten gaan spelen. We gaan momenteel echter richting de Europese melkpiek, wat ook te zien is aan de huidige prijzen van magermelkconcentraat.

De vraag is of dit soort uitbetalingsprijzen de boeren toch gaat stimuleren meer te produceren. En wat gebeurt er als dit samenvalt met een periode van beperktere vraag uit zowel Europa als derde landen?

De vraagzijde speelt evengoed een belangrijke rol. De recente GDT daling van -8.5 % illustreerde al dat het op dergelijke prijsniveaus lastig was om breed zaken te doen. In het bijzonder volle melkpoeder, in Nieuw-Zeeland de belangrijkste drijver voor de melkprijzen, laat al weken zien dat het aan vraag ontbreekt.

De Chinese poederimporten zijn de afgelopen maanden gedaald ten opzichte van 2021 en de huidige lockdowns helpen allerminst mee in het sentiment. Ook alternatieve markten voor (volle) melkpoeders zijn uitdagend. In Algerije worden maar mondjesmaat importvergunningen voor de privé-markt uitgegeven. Rusland valt grotendeels weg en landen als bijvoorbeeld Nigeria en Sri Lanka kampen met wat vraaguitval. Mager melkpoeder lijkt na een scherpe daling inmiddels weer wat support te hebben gevonden.

Momenteel liggen de wereldmarktprijzen van volle melkpoeder onder die van magere melkpoeder. En in sommige gevallen zelfs onder die van Fat Filled. De vraag is hoe lang dit kan duren?

Ook weipoeder heeft duidelijk de weg naar beneden gevonden. Eindverbruikers in zowel Europa als in derde landen lijken tot Q4 goed gedekt. Buiten Europa staat de afzet vanwege de hoge prijzen onder druk, met name in de feed.

De markt zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe balans. De lagere productie van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor weinig voorraadopbouw. Het neerslagtekort in Noord-Europa lijkt de komende weken enkel groter te worden. Aan de andere kant zou een beter dan verwachte melkproductie gedurende de tweede helft van het jaar, tezamen met verlies van koopkracht, stijgende rentes en wat afnemende vraag er ook voor kunnen zorgen dat de correctie nog niet helemaal voorbij is.

Prijzen

SMP feed: Euro 3800MT DAP
SWP feed: Euro 1285 DAP
SMP food: Euro 3850 MT FCA
FCMP: Euro 5000 MT FCA
Fat Filled: EURO 3750 FCA

Iskander van der Meulen

true
false
true