Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

Poederpraet 21-09-2023

“If there's one thing that's certain in business, it's uncertainty”  -  Stephen Covey

De laatste tijd krijg je het gevoel dat er alleen maar onzekerheid is die ons leven steeds meer dreigt te beheersen. De media overspoelen ons met slecht nieuws. Oorlog, Milieu. Klimaat. Natuurrampen, Stikstof. Inflatie en ga zo maar door. Het voortbestaan van de aarde en dus van de mensheid staat op het spel.  Over het algemeen wordt je daar als individu niet vrolijk van. Het beïnvloedt ons uiteindelijk met de keuzes die wij maken. Influencing heet dat. “We worden allemaal een beetje armer”, zo werd gezegd. De nieuwe kreet is bestaanszekerheid en die staat dus op het spel. Als bedrijf heb je eveneens te maken met allerlei factoren waar naar je gevoel je steeds minder grip op hebt en die tot onzekerheid leiden.

Onzekerheid creëert echter volatiliteit. Dit hebben wij in onze handel nodig, zo wordt beweerd. Futures handel heeft zijn intrede al gedaan om ons in staat te stellen onze risico’s af te dekken. Het wachten is nog op AI.

De boeren, in ons geval de melkveehouders, zitten eigenlijk continu in een erg onzekere situatie (inkomen, milieu, stikstof, weer). Politici en wetenschappers, die nauwelijks een melkkoe van een stier kunnen onderscheiden, gaan vertellen hoe een boer de komende jaren zijn werk moet doen en hoe hij met veel minder dieren net zoveel kan verdienen. Hoe fout zij wel niet bezig zijn met het milieu en dan heb ik het nog niet over hoe slecht ze met dieren omgaan. Totaal veganisme wordt gepredikt. Aan de andere kant wordt hun melkprijs en dus hun bestaanszekerheid bepaald door exogene factoren waar zij eigenlijk niet zo veel grip op hebben.

De mondiale melkproductie steeg nog met 1.0% in juli (in de EU-27 +0.7% en Januari - Juli +0.8%). Vooralsnog is er voldoende melk om aan een mogelijk stijgende vraag te voldoen. Seizoensmatig  gaat de melkproductie op het noordelijk halfrond omlaag en stijgt die op het zuidelijk halfrond. El Nino ligt op echter de loer later in het jaar.

Aan de vraagkant  zijn de ogen vooral gericht op met name 4 grote importmarkten voor melkpoeders: Algerije, Brazilië, Mexico en China. De import boom die voorspeld werd na het einde van de COVID-19 lockdowns in China is niet gekomen. Tegelijkertijd steeg de lokale melk productie alsmede de Volle Melkpoeder productie en daalde de lokale consumptie. Het gaat economisch ook nog steeds niet echt lekker. Ik licht China er even uit, omdat  dit eigenlijk de belangrijkste afzetmarkt is, temeer omdat de afhankelijkheid van met name NZ van deze markt erg groot is (40% van de totale NZ zuivel export gaat naar China). NZ heeft met China een Free Trade Agreement gesloten die  vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt. Het behelst een 0 % importtarief voor zuivelproducten bij import uit Nieuw Zeeland. Daarvoor bestond er een quotum met 0% tarief) Voor de overige landen behalve Australië (2% in 2024) blijft dit echter 10%. Voor Volle Melkpoeder is het marktaandeel van NZ al zo’n 90%, terwijl dit voor MMP in 2022 zo’n 45 % van 335,195 MT was. Januari – Juli 2023 China MMP import 241,856 MT. Marktaandeel NZ 45.7% Australië 17.7%. EU 28.8%. VS 6.5%.

Er is derhalve een grotere import van met name MMP uit NZ te verwachten en kan NZ aan meer vraag uit China voldoen (door meer MMP productie ten koste van VMP?). Wat gaat dit bijvoorbeeld voor de export van o.a. EU en de VS van MMP naar China betekenen, met name vanaf Q4 en Q1 2024? Liggen er voldoende kansen om meer te exporteren naar andere markten, die met name NZ dan minder kan bedienen?

Door lokale grote voorraden van Volle Melkpoeder en in minder mate MMP hebben de Chinezen i.v.m. het 0% tarief per 1 januari 2024 importen zoveel mogelijk uitgesteld met als gevolg een zwakke vraag in de afgelopen maanden. Echter op de 2 GDT Auctions in September zagen wij prijsstijgingen voor melkpoeders, die het gevolg waren van toegenomen interesse uit China.

In de EU zien wij het beeld dat gedurende Jan. – Juli de productie van MMP (792,000 ton) gedaald is met 1.9% (15,000 MT), terwijl de export over dezelfde periode is gestegen met krap 102,000 ton (+25.3%). Daarbij opgeteld dat gedurende augustus en september de magere melk concentraat prijzen erg hoog waren (nu ca. EUR 2250). Derhalve is productie van MMP op huidige marktprijzen nog steeds niet echt aantrekkelijk. Ergo onzekerheid genoeg op de MMP markt en dat drukt zich vooralsnog uit in een forse premie van EUR 250 - 300 per ton op de futures market voor Q1en nog hoger voor Q2.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:

MMP Bulk EUR 2250
MMP Food EUR 2300
VMP 26% EUR 3400
Weipoeder bulk EUR 740

Peter van Pinxteren

 

___

Poederpraet 07-09-2023  

De zomermaanden zijn weer voorbij met een mooie juli maand en een zeer natte augustus maand, maar wat een groeizaam weer (vanuit een Nederlands perspectief).

De melkgift was goed in Europa in de afgelopen maanden, met uitzondering van Frankrijk. Tijdens de zomermaanden hebben we stabiele prijzen gezien voor de poeders. En dan komt de vraag voorbij, wat gaan de prijzen doen in Q3/Q4? Seizoenmatig zakt de melkgift, maar hoe gaat de vraagzijde zich ontwikkelen? Er zijn in de wereld veel zaken aan de hand: tekort in deviezen, oorlog, staatsgrepen, inflatie, oplopende rentes (en geen kabinet). Al deze zaken hebben direct en indirect invloed op de zuivelmarkt. Aan de andere kant zien we een stabiele tot oplopende olieprijs en vraagzijde die lang aan de zijlijn heeft gestaan. Sinds begin deze maand zien we de SWP feed sterk lopen en in het kielzog gaat SMP feed mee.

Prijzen
SMP feed: Euro 2150 MT DAP
SWP feed: Euro  750 MT DAP
SMP food: Euro 2200 MT FCA
FCMP: Euro 3150 MT FCA

Wido van Dijk

 

___

Eerste kaas modernste zuivelfabriek Estland

Na jaren van plannen, ontwerpen, bouwen en installeren is het zover: de allereerste Cheddar kaas is geproduceerd in de nieuwe zuivelfabriek in Estland. In 2021 hebben E-Piim, Royal A-ware en Interfood Group de krachten gebundeld voor de oprichting van deze hypermoderne zuivelfabriek. Royal A-ware is verantwoordelijk voor de verkoop van de kaas uit deze fabriek en Interfood Group voor de verkoop van weipoeder en boter. Deze fabriek biedt werkgelegenheid aan zo’n honderd medewerkers.

Jaanus Murakas, voorzitter Raad van Bestuur E-Piim: ‘We hebben een lange weg afgelegd en alle medewerkers bij E-Piim zijn erg blij dat we nu de eerste kaas hebben gemaakt. Het gehele traject dat hieraan vooraf ging verliep niet zonder slag of stoot, maar is over het algemeen zonder grote problemen verlopen. Hierbij maak ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik om onze samenwerkingspartners - Royal A-ware en Interfood B.V. - en het gehele E-Piim team te bedanken voor de geweldige samenwerking tijdens de voorbereiding, bouw en realisatie van deze prachtige nieuwe fabriek.’

Randel Veerits, directeur van de zuivelfabriek: ‘Ik ben erg blij met de vakkundige medewerkers die we tot op heden hebben gevonden voor ons team. Momenteel hebben we de helft van het aantal benodigde vakmensen kunnen werven, de andere helft volgt in het laatste kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Er is nog veel werk te doen in de fabriek, stap voor stap gaan we beginnen met het vergroten van de capaciteit, waarbij we in eerste instantie in één ploeg starten en dit uitbreiden naar vier ploegen volgend jaar, waarbij we 24 uur per dag operationeel zijn.’

____

De Goey Kaas Holland Warehouse behaalt BRCGS AA+ certificering

De Goey Kaas Holland Warehouse is verheugd en trots om te delen dat een BRCGS AA+ certificering is behaald tijdens onze eerste onaangekondigde BRC/IFS audit. Dit is de hoogst mogelijke BRC-rating die kan worden behaald en is eens te meer de officiële bevestiging die bewijst dat De Goey Kaas Holland Warehouse echt toegewijd is aan het handhaven van de veiligheid en kwaliteit van alle kazen die we ons magazijn in en uit laten gaan.

____

Zuivel in Cijfers 2022

De publicatie van ZuivelNL ' Zuivel in Cijfers' waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar is gratis beschikbaar. U krijgt hierin een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector in 2022. Meerjarenoverzichten ondersteund met grafieken en tabellen geven u inzicht in de ontwikkelingen binnen de thema’s:

 • Nederland Zuivelland
 • Markt
 • Economie
 • Melkveehouderij en Melkverwerking
 • Duurzaamheid
 • Handel
 • Consumptie

Link naar de website met publicatie in NL en ENG: www.zuivelnl.org/marktinformatie/zuivel-in-cijfers

Nieuwsitem via www.zuivelnl.org/nieuws/zuivel-in-cijfers-2022-gepubliceerd

Engelstalig

Dutch Dairy in Figures 2022

The publication of ZuivelNL ' Dutch Dairy in Figures' provides you with a numerical overview of the developments in the Dutch dairy sector in 2022. Long-term overviews supported by graphs and tables give you insight into the developments within these themes:

 • The Netherlands: land of dairy
 • Market and Economy
 • Dairy farming
 • Milk processing industry
 • Sustainability
 • Trade
 • Consumption

 

___

Duurzaamheid is voor Vreugdenhil onderdeel dagelijks werk

Bij Vreugdenhil Dairy Foods leveren we vandaag de melkpoeder van morgen. Dat doen we met alleen de beste melk, op basis van jarenlange ervaring in de zuivelsector en met kennis van onze klanten en de markt. Hierbij is duurzaamheid onderdeel van ons dagelijks werk. Het is verweven in alle onderdelen van de productie van onze gezonde en voedzame melkpoeders. Dat blijkt ook wel uit de resultaten in het Bestuursverslag over 2022.

CEO Albert de Groot: “Duurzaamheid is ingebed in de organisatie en we zetten dagelijks stappen op dit gebied. Daarom is het thema van ons Bestuursverslag Daily Dairy. We doen het samen. Zowel op kantoor als op de verschillende productielocaties, alsook met onze leveranciers en in een aantal gevallen met onze klanten.” Meer dan 95% van de melkveehouders doet mee aan ons duurzaamheidsprogramma. De CO2-uitstoot van melktransport is met ruim 40% verlaagd.

Duurzame melkveehouderij Onze melkveehouders krijgen via ons duurzaamheidsprogramma een premie voor het opwekken van duurzame energie. In 2022 wekte 34,9% van de melkveehouders minimaal 50% van het energieverbruik zelf duurzaam op. In 2021 was dit nog 26,9%. Deze toename komt voornamelijk doordat veehouders investeerden in zonnepanelen. Ook in 2023 blijven we melkveehouders belonen voor het duurzaam opwekken van energie.

Melkveehouders zorgen dag in, dag uit met veel aandacht voor hun dieren, zodat zij op een gezonde manier zo oud mogelijk worden. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een gemiddelde levensduur van de koeien van onze melkveehouders van 6 jaar, 1 maand en 24 dagen. Dit is 29 dagen (1,3%) meer in vergelijking met 2020.

Stimuleren weidegang In 2022 was ons weidegangpercentage 89,6%. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2021 (91,1%). Ook ligt ons weidegangpercentage ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 84%. De financiële beloning voor weidegang is al een aantal jaren hoog.

Klantonderzoek

In 2022 hebben we een klantonderzoek uitgevoerd met een onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau. De focus van het onderzoek was om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop klanten hun relatie met ons waarderen en de ontwikkelingen die ze van ons verwachten. Onze klanten zien Vreugdenhil als een betrouwbare partner die in oplossingen denkt en eerlijk en transparant is. Daarnaast geven klanten aan dat we flexibel zijn en een goede service bieden. Maar liefst 75% van onze klanten geeft aan dat wij leverancier bij uitstek zijn. De kwaliteit van onze producten, de service en de relatie met de klant worden hoog gewaardeerd. 2

Daily Dairy

Afgelopen jaar was uitdagend, dynamisch én enerverend. Zowel in de wereld om ons heen, als bij Vreugdenhil Dairy Foods. De onstabiele situatie in Europa; het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, de sterke prijsschommelingen van grondstoffen, grote fluctuaties in energieprijzen én de spanningen in China, hebben ervoor gezorgd dat in de eerste helft van het jaar de prijzen sterk opliepen.

Het is belangrijk om juist ook in deze bijzondere tijd -dé volatiele markt, onzekere en complexe omgeving waarin wij opereren- vast te houden aan onze strategie én onze ambitie nastreven: Vreugdenhil is als koploper dé specialist in nutritionele (melk)poeders.

____

Bericht overlijden Dick Veldhuyzen

Op 26 juli jl. bereikte ons het bericht dat Dick Veldhuyzen (Veldhuyzen Kaashandel (Maaz Cheese)) op 70-jarige leeftijd is overleden.

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 31 juli om 13.30 uur in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 in Woerden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op Algemene Begraafplaats Vredehof, Noordzijde 60 in Bodegraven. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.00 tot 13.15 uur gelegenheid om de familie te condoleren en een kopje koffie te drinken. Na de begrafenis is er een samenzijn in Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3 in Kamerik.

U kunt de afscheidsdienst rechtstreeks meebeleven via https://blendedconnect.nl/uitvaart-dick-veldhuijzen/

Gemzu wenst de familie en betrokkenen veel sterkte toe. 

___

CONO Kaasmakers werkt samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor duurzame waterzuivering

CONO Kaasmakers en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben een duurzame oplossing gevonden voor het afvalwater dat vrijkomt bij het kaasproductieproces. Voorheen werd dit water op het terrein van CONO gezuiverd voordat het werd geloosd. Daar moest verder in geïnvesteerd worden. In plaats van te investeren in een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat het water sinds 1 juli rechtstreeks van de kaasmakerij naar de rioolwaterzuivering in Zuidoostbeemster. Hier voedt het afvalwater de bacteriën in de zuivering en bevordert zo het zuiveringsproces. Dit levert de kaasmakerij naar verwachting 12,5% CO₂-eq reductie op.

Het grootste deel van het afvalwater van CONO is afkomstig uit de melk die verwerkt wordt tot kaas. Uit een proef die HHNK en CONO hebben uitgevoerd, bleek dat het afvalwater van de kaasmakerij juist veel waardevolle voedingsstoffen bevat voor de rioolwaterzuivering in Zuidoostbeemster.

"Met CONO hebben we gezocht naar een oplossing voor het afvalwater dat zowel voor CONO als onze rioolwaterzuivering aantrekkelijk is", aldus Marjan Leijen, bestuurder van HHNK. "We hebben in elkaars processen kunnen kijken, proeven gedaan en uiteindelijk gekozen voor de variant die het meest duurzaam, robuust en passend is. Ik ben blij met de openheid in dit hele traject. Een mooi voorbeeld van samenwerking met bedrijven."

Tijs Roeland, de projectleider namens CONO noemt de samenwerking met HHNK een win-winsituatie voor de boer, de burger en het bedrijf. "Voor HHNK komt er waardevol afvalwater binnen en wordt lege ruimte gevuld. Wij worden ontzorgd doordat we het water niet meer zelf hoeven te zuiveren en kunnen doen waar we goed in zijn: kaas maken”.

Inmiddels heeft CONO een buffertank op het terrein geplaatst waar het afvalwater een aantal uur in wordt opgeslagen. “In deze periode wordt door denitrificatie het water al een beetje uit zichzelf gezuiverd. We kunnen zo op het juiste moment lozen. Ongezuiverd, maar zo schoon mogelijk. En dat scheelt weer op de aanslag voor de waterschapsbelasting", aldus Roeland.”

CONO Kaasmakers heeft de ambitie in 2030 met haar kaas klimaatpositief te zijn. Daar is samenwerking in de keten voor nodig. In het proces van kaasmaken wil CONO met haar partners 75% CO₂-eq. reduceren, om zo de footprint van kaas te verkleinen.

 

___

Poederpraet 06-07-2023

Na een aantal maanden van relatieve stabiliteit in de zuivelmarkt, heeft de afgelopen weken een forse kentering in de markt plaatsgevonden.

Het vertrouwen in hogere prijzen in het tweede helft van het jaar heeft door de zwakke vraag voor de korte termijn een verkoop golf op gang gebracht voor vrijwel alle zuivelproducten. Zelf de kaasmarkt waar de voorraden laag zijn en de export goed is geweest ontkomt niet aan prijsdruk.

Een groot verschil met de afgelopen jaren is dat het aanhouden van voorraden een dure aangelegenheid is geworden. Warehouse kosten zijn fors gestegen, maar wellicht de belangrijkste factor zijn de gestegen rente tarieven.

De GDT van afgelopen week liet wederom een zwakke vraag vanuit de wereldmarkt zien. Wat vooral interessant om te zien was, is dat de vraag naar vol melkpoeder vanuit China voor Nieuw Zeelandse origine erg laag was. Met de start van het seizoen voor de deur in Nieuw Zeeland is dat geen goed signaal.

In Amerika staan zuivelprijzen ook onder druk aangevoerd door zwakke kaas en wei prijzen. Voor Europa betekent dit dat prijzen mee zullen moeten dalen om te kunnen exporteren op de wereldmarkt. Vanuit de EU markt is het moeilijk voor te stellen dat de vraag op heel korte termijn aantrekt aangezien aangezien de zomervakanties voor de deur staan. De uitbetalingsprijzen in Europa zitten nog steeds ruim boven de 40 cent, waardoor er op korte manier geen grote daling van de melkaanvoer verwacht hoeft te worden, behalve de seizoensmatige daling.

Al met al ziet de markt er op de korte termijn zwak uit. Het verleden heeft wel geleerd dat prijzen die snel dalen ook weer snel een correctie de andere kant op kunnen maken bij veranderende inzichten over voorraden, aanbod en wereldwijde vraag. Het is daarom raadzaam om ook in de vakantie periode de markt van dichtbij te blijven volgen!

Prijzen:

SMP feed: Euro 2120MT DAP

SMP food: Euro 2220MT FCA

FCMP: Euro 3350MT FCA

SWP feed:  Euro 610MT DAP

Maurice Daamen

 

___

Treur Kaas uit Woerden wint diverse kaasaward prijzen!

Op 29 juli 2023 in Staffordshire, Engeland vond de International Cheese & Diary Awards (ICDA) plaats. Een van de grootste beurzen waar dit jaar meer dan 5000 kazen, van over de hele wereld, gepresenteerd en gekeurd werden op basis van verschillende categorieën. Familiebedrijf Treur Kaas uit Woerden schreef diverse kwaliteitskazen in én met succes. Maar liefst 7 kazen uit ons assortiment zijn in de prijzen gevallen!

Goud
Twisca Pikant
Happy Mrs. Jersey Old Wisdom
Mèkkerstee Oud
Mont Velan

Zilver
Mèkkerstee Truffel

Brons
Chevretta Oud
Chevretta Excellent Truffel

Maar er is meer…
Naast al deze individuele prijzen heeft Treur Kaas ook de wisselbeker “Supreme Champion Continental Cheese Award” in ontvangst mogen nemen. Dit houdt in dat we over alle klassen waarin wij hebben deelgenomen met onze kazen, de meeste prijzen hebben gewonnen. Een resultaat waar Treur Kaas trots op is!___
Het wenkend stikstofperspectief

't Ging er heet aan toe in het debat in de Tweede Kamer over de inhoud van het concept Landbouwakkoord wat niet tot stand is gekomen. Dat betreft in wezen onze voedselproductie. Eiwit vooral. Daar moeten we toch even voorzichtig mee zijn.

De onderhandelingen met betrekking tot het landbouwakkoord gingen in de kern vooral over het aantal koeien wat we in ons land kunnen houden. Maar om de stikstof uitstoot te beperken om de natuur te ontzien, is het van belang om stil te staan bij de bron van het stikstof probleem.

We hebben hier in ons lage landje bij de zee een miljoen hectare grasland. Dat ligt grotendeels op een bodemgesteldheid waar weinig ander voedsel kan groeien. Met zoveel grasland bij de hand krijg je logisch ook veel koeien. Niks verrassends dat we wereldleider zijn in de productie van melk en vlees. Met de komst van de Europese Economische Gemeenschap vielen de grenzen weg zodat de productie dáár zou plaatsvinden waar dat het beste kon. Voor ons was dat de klap op de vuurpijl. Onze zuivel- en vleesindustrie vermenigvuldigde haar productie.

Door onze koopmansgeest zijn we misschien wat doorgeschoten in efficiëntie wat grondgebruik betreft... Met de import van goedkoop soja-eiwit konden we het vee goedkoop voeren Dat we met al dat soja-eiwit ook een boel stikstof importeren, dat hebben we te lang laten gebeuren.

Daarnaast wordt het grasland bemest met kunstmest om meer eiwit in het gras te krijgen. Daarmee is ons gras bijzonder eiwitrijk en koeien gaan daar héél 'morsig' mee om. Een koe benut in haar spijsvertering maar dertig procent van het aanwezige eiwit voor productie en lichaamsonderhoud. De rest van het eiwit komt op de grond en in de lucht terecht als ammoniak en nitraat. De omvangrijke import van stikstof in de vorm van soja en kunstmest zijn de veroorzaker van de huidige problematiek in ons land. De stikstofcrisis. Met de export van vlees en zuivel gaat er niet half zoveel stikstof het land uit als wat we erin halen.

Zo komt het dat richtlijnen uit Brussel aansturen op verschraling van het weiland door minder stikstofbemesting. Zo krijg je minder eiwit in het gras. Men richt zich daarbij allereerst op dierlijke meststoffen, daar schuilt het kwaad immers in. Maar, nu moeten we oppassen. Wereldwijd neemt de vraag naar dierlijk eiwit aanmerkelijk toe. Dat verandert niet als wij hier de deur dichtgooien. Dan zal dat eiwit elders voortgebracht worden. Het waterbed effect.

Alternatief

Er is ook een andere denkrichting. Je kunt je afvragen of je al dat eiwit dat de koe niet benut van tevoren niet uit het gras kunt halen, voordat de koe het opeet? Jazeker, dat kan!

Wanneer we het sap uit het gras persen voordat de koe het te vreten krijgt komt een groot deel van de eiwitten die de koe nu niet benut, niet meer in het spijsverteringsorgaan en komt deze dus ook niet meer als ammoniak bij de uitscheiding tevoorschijn. En die eiwitten die we winnen blijken uitnemende grondstoffen te zijn voor varkensvoer, kippenvoer en voor levensmiddelen voor mensen. Grondstoffen die we nu bij scheepsvrachten importeren uit ver weg liggende continenten. We importeren domweg eiwitten die in een veelvoud hier gewoon in ons grasland voorhanden zijn, maar die nu teloorgaan als milieuvervuilende stoffen die onze natuur bedreigen.

Wat let ons om het gekrakeel uit politiek Den Haag achter ons te laten en simpelweg de koe bij de horens te vatten. Het wordt dus tijd dat we nu eens 'tot onszelf komen' en ophouden met 'van verre' halen wat we hier in overvloed hebben en tot nog toe hebben veronachtzaamd.

Ons pespectief

Het is simpel. We moeten ons beraden en al dat gras-eiwit wat onze koeien nu vermorsen, wat de bodem vervuilt, beter benutten. Dat kan dus. Met grasraffinage - het winnen van eiwit uit gras - en met het voeren van onze koeien met eiwit verlaagd 'ontsloten' gras. Gun de melkboer een additioneel verdienmodel met productie van plantaardig eiwit voor menselijke consumptie en de kans om tot een 'afrekenbare stoffenbalans' te komen. Hier in ons land, beter nog op Europees niveau.

Cees Veerman

(Dr. C.P. Veerman, oud minister LNV, emeritus hoogleraar Universiteiten Tilburg en Wageningen)

Johan Sanders

(Dr. J.P.M. Sanders, emeritus hoogleraar Universiteit Wageningen)

___

Gouda Cheese Awards 2023

En de állerlekkerste kazen zijn …

Wie donderdag 15 juni in Gouda was, weet het weer: Goudse kaas is heerlijk! Zéker de extra belegen en overjarige. Maar … wat is nu de lekkerste? Tijdens de spannende finale van de Gouda Cheese Awards 2023 gaf een driekoppige jury de doorslag: de állerlekkerste Gouda 48+ extra belegen is Noord-Hollandse Gouda PlanetProof van Zijerveld. In de categorie Gouda 48+ overjarig won Lutjewinkel Roem van Makro Nederland goud.

In de categorie Goudse 48+ extra belegen ging zilver naar Noord-Hollandse Gouda van Zijerveld en brons naar Puur Smeuïg Pikant van Verburg Kaas. In de categorie Gouda 48+ overjarig was Noord-Hollandse Gouda van Zijerveld goed voor zilver en kreeg De Graafstroom - Overjarig van Zuivelfabriek De Graafstroom brons.

Tips van Ramon Beuk!

De beslissende proeverij op het grote podium op de Markt werd gepresenteerd door Ramon Beuk, die het publiek ook nog eens trakteerde op zomerse culinaire tips. Want kaas is ook ideaal in de keuken! Drie gelukkigen vanuit het toegestroomde publiek mochten zijn gerechtjes proeven. En publiek was er volop; de toch al drukke kaasmarkt van Gouda trok honderden mensen die volop lekkerste kazen konden meeproeven.

VIP-jury met Rutger Bakt

De VIP-jury stond onder leiding van de Goudse locoburgemeester Thierry van Vugt. Samen met receptontwikkelaar en bakker Rutger van den Broek (eerste winnaar Heel Holland Bakt) én de enige echte Kaaskoningin Carola Onderwater-van der Burg keurde hij de zes genomineerde kazen.

Smaak bepaalt

Gouda Cheese Awards is een belangrijke en bijzondere kaaswedstrijd in Nederland. Het is namelijk geen technische kaaskeuring, maar een neutrale smaaktest: consumenten proeven en beoordelen. Alle inzendingen zijn begin september geproefd door consumentenpanels van sensorisch marktonderzoeksbureau Essensor in Wageningen. De beste zes kazen ‒ drie per categorie ‒ gingen door naar de finale in Gouda.

 

____________

Grozette viert 60 jaar strooibare kaas

Na 60 jaar kaas verwerken mag Grozette op 13 maart a.s. haar diamanten jubileum vieren. Wat begonnen is met een kleine productieruimte in Nieuwerbrug, is zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een begrip in de wereld van strooibare kaas. Tijdens 60 jaar ‘kaasmagie’ heeft Grozette veel kennis opgebouwd en unieke kaasproducten ontwikkeld. Sinds 2023 vanuit een nieuwbouw pand in Woerden, welke voldoet aan de hoge eisen van voedselveiligheid en duurzaamheid.

Algemene informatie over Grozette
Grozette produceert sinds 1963 een breed assortiment aan strooibare kaasproducten voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Het assortiment bestaat uit verse en lang houdbare kaaspoeders, geraspte kaas en kaasblokjes. Verpakt in portiezakje tot grootverpakking. Een kaasproduct geheel naar wens van de klant. Op dit moment exporteert Grozette naar meer dan 30 landen wereldwijd en zijn er 140 medewerkers werkzaam.

Oprichting 1963
In 1963 is Grozette opgericht. Het drogen van kaas werd ontdekt door de heren de Groot en van Zijl in een schuurtje in Nieuwerbrug. De bedrijfsnaam staat voor GRO van de heer de Groot en Z van de heer van Zijl. De naam is afgemaakt met ETTE simpelweg omdat er nog iets achter moest en het een Italiaanse klank heeft. Passend als smaakmaker over Italiaanse gerechten.

Bouw fabriek in Woerden 1973
Als de vraag naar poederkaas groter wordt, blijkt de boerderij al snel te klein en is het tijd voor de bouw van een echte fabriek. Een decennium na de oprichting, in 1973, verhuisd Grozette naar de huidige locatie aan de Ohmweg in Woerden. Het assortiment wordt uitgebreid met diverse geraspte kaas en kaasmixen. In de jaren die volgen groeit het bedrijf uit naar een grootte van meer dan 100 medewerkers en worden de kaasproducten naar steeds meer landen geëxporteerd. De productie groeit uit zijn jasje. De grond naast het huidige pand wordt in 2010 aangekocht en plannen voor nieuwbouw volgen.

Duurzame manier van kaas verwerken

In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw pand op de huidige locatie in Woerden. Na een bouwperiode van ruim twee jaar kan in 2023 het moderne nieuwbouw pand volledig in gebruik genomen worden. De nieuwbouw is gasloos en voorzien van het BREEAM certificaat ‘outstanding’. Dit is de hoogste duurzaamheidprestatie in een tal van categorieën: van management en gezondheid tot aan energie en afval. In de week van 13 maart (het jubileum), worden de GROZETTE letters op het pand gemonteerd en daarmee wordt de nieuwbouw ook symbolisch afgerond.

Jubileum 60 jaar Grozette
Maandag 13 maart bestaat Grozette 60 jaar. De ontwikkeling van Grozette is in de afgelopen 60 jaar erg waardevol geweest. Het aantal kaassoorten en het assortiment aan snijvormen en verpakkingen is flink uitgebreid. Mede dankzij de inzet en goede sfeer onder het personeel. ‘Een groot deel van onze medewerkers woont in Woerden, heeft een lang dienstverband en is trots om bij Grozette te werken. Zonder onze betrokken medewerkers hadden we dit niet kunnen bereiken’ aldus Ewald Bontje, directeur Grozette. In juni zal het 60-jarig jubileum en de opening van het nieuwe pand feestelijk gevierd worden met de inmiddels 140 medewerkers, met partners en kinderen.

Als specialist in strooibare kaas hoopt Grozette nog vele jaren de wereld te kunnen voorzien van unieke en smaakvolle kaasproducten vanuit het Groene Hart in Woerden. Grozette is met de nieuwbouw klaar voor een duurzame toekomst!

 

___

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan Schimmel: “ZuivelNL biedt een platform voor afstemming tussen onze ledenorganisaties in de belangrijke discussies die op dit moment lopen over de toekomst van de zuivelsector. Dat bevordert het gesprek met elkaar en, indirect, dat met de overheid en andere partijen. Met een sterk en zoveel mogelijk op elkaar afgestemd geluid vanuit de sector kunnen we meer bereiken”.

Namens de leden Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) namen melkveehouders en zuivelondernemingen deel aan de vergadering. Naast de leden werd de vergadering ook bijgewoond door partners van ZuivelNL.

Saldo algemene reserve € 2,2 miljoen positief

De Algemene Vergadering keurde onder andere de jaarrekening 2022 goed. ZuivelNL is na sterke bezuinigingen en aanpassingen in 2021 financieel en organisatorisch op orde. De algemene reserve liet eind 2022 een positief saldo van € 2,2 miljoen zien. In 2022 hebben het bestuur, de directie en het team van ZuivelNL samen hard gewerkt aan verdere professionalisering. Zo zijn de financiële processen verder geoptimaliseerd, met onder andere een meer planmatige aanpak van het begrotingsproces en de financiële verslaglegging.

Herziene begroting 2023

In maart 2023 heeft de Belastingdienst besloten dat ZuivelNL btw mag verrekenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. In april besloot het bestuur van ZuivelNL de begroting 2023 om te zetten naar bedragen exclusief btw en deze herziene begroting is vandaag goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hubert Andela, directeur ZuivelNL: “In deze herziene begroting is onder andere budget opgenomen voor extra projecten gericht op Onderzoek & Innovatie en onderzoeksprojecten Diergezondheid & Dierenwelzijn.

Herbenoeming voorzitter

Arjan Schimmel werd per 1 maart 2023 door de Algemene Vergadering van ZuivelNL via een schriftelijke procedure herbenoemd als bestuurslid met de functie van voorzitter voor een periode van twee jaar.

 

___

Poederpraet 08-06-2023

2023 jaar van het konijn

De laatste weken hebben we veel nervositeit gezien in de zuivelmarkt. SMC ging van 1,90 naar 2,15. Terug naar 1,95 en deze week weer naar 2,10. Room idem dito bewegend tussen 5,20 en 5,70. Over het algemeen zie je dat spotmelk langzaam krapper wordt. De aanvoer daalt, het is droog en warm (ook de komende 10 dagen) en Italië koopt weer als vanouds veel melk aan (boven de valorisatie van SMP / Boter). FCMP en Kaas (45ct) valoriseren ruim hoger dan SMP Boter (40ct). Ook de retailcontracten lopen tussen 40-45 cent. Retail, commodities en spot komen iedere week meer in lijn en er lijkt door goede kaasvolumes weinig druk te zijn in Europa.

Ook bij Eucolait bleek dat de outlook positief is echter of dit met een V-shape of U-shape herstel gaat gebeuren is nog de vraag. De carry op de financiële markten wijst naar een V of U-shape. De GDT van afgelopen dinsdag wijst eerder naar een vlakkere markt. China participeerde voor het eerst sinds September 2022 minder dan Zuid-Oost Azie en de participatiegraad op FCMP (34%) is net zo laag als 1 jaar geleden tijdens de piek lockdown periodes aldaar. De lokale stocks en melkproductie lijken de Kiwi’s langzaam nerveus te maken over het nieuwe seizoen. Wat hen wat comfort geeft is de reductie van de import duties per 1-1-2024 op NZ product, zal hierdoor China de import vanuit EU en USA reduceren?

In Amerika zie je een wat meer dalende trend. De FCMP uit Zuid Amerika koelt wat af door verbeteringen in het weer en de CME NFDM is al enkele weken dalend, echter zijn ze niet goedkoper dan Europa op export zoals in 2020. Ook liet Californië (veel poeder) een kleine min zien op melkproductie tov andere staten, dus ook hier een meer zijwaartse trend.

Het lijkt erop dat wanneer China ,in het jaar van het konijn, niet uit zijn hoge hoed springt, we ondanks krappe melk, hitte en goede kaasafzet in Europa, iets langer zijwaarts kunnen trenden dan we denken en hopen.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland Juni/July:
MMP Bulk EUR 2250
MMP Food EUR 2400
VMP 26% EUR 3500
Weipoeder bulk EUR 675

Jules Hendriks

 

___
Afscheid Jan Kos bij Vandersterre Groep

Na een mooie inspirerende carrière van ruim 45 jaar ‘werken in de kaas’ heb ik besloten om mijn functie als CEO van de Vandersterre Groep Bedrijven per 31 december 2023 neer te leggen. 

Vanaf 2015 hebben wij als familie-eigenaren een aanvang gemaakt met een intensief Next Generation programma met als doel ons familiebedrijf over te zetten naar de volgende familiegeneratie.

Vanaf 1 januari 2024 zullen mijn werkzaamheden in een herverdeling worden behartigd door het team Jeroen Klein (Algemene Zaken), Frank de Graaff (Operationele Zaken) en Henk-Jan Kos (Commerciële Zaken).

Het spreekt voor zich dat ik vanuit de familierol verbonden zal blijven aan onze groep van bedrijven. 

Jan Kos
CEO

 

 

____

St. Paul en Koninklijke ERU kondigen strategische samenwerking aan met voornemen tot integratie van Kasi Food

St. Paul en Koninklijke ERU, twee toonaangevende Nederlands-Belgische smeltkaas-bedrijven, maken vandaag bekend dat ze een strategische samenwerking aangaan waarbij zij het voornemen hebben om Kasi Food, het smeltkaasbedrijf van de Lekkerkerker Food Group, te kopen en in beide bedrijven te integreren. Beide ondernemingen bundelen hun krachten met als doel het vergroten van hun gezamenlijke corebusiness en marktaandeel, evenals het behalen van efficiëntie in alle productieprocessen. Hierdoor ontstaat de grootste alliantie op het gebied van (smelt)kaasproductie in de Benelux.

De samenwerking tussen St. Paul, Koninklijke ERU en Kasi Food creëert één partij met een volledig aanbod aan kwalitatief hoogwaardige (smelt)kaasbereidingen voor zowel de consumentenmarkt (retail; B-to-C, waar ERU reeds actief is), de out-of-home markt (foodservice) als de voedingsmiddelenindustrie (B-to-B, waar St. Paul reeds een groot marktaandeel heeft verworven).
De bedrijven verwachten te profiteren van elkaars expertise en ervaring om gezamenlijk groei te realiseren en tegelijkertijd de kwaliteit en efficiëntie van hun productieprocessen en inkoop te verbeteren. De samenwerking is gericht op het exploiteren van de sterkste kanten van zowel St. Paul als Koninklijke ERU, alsmede van Kasi Food. Beide bedrijven beogen gezamenlijk de integratie van de bedrijfsactiviteiten en verschillende producten van Kasi Food vorm te geven, waarbij de locaties van Koninklijke ERU in Woerden en van St. Paul in Sint-Jansteen en Lokeren kunnen worden ingezet.

 

___

Van land tot klant betrokken bij bijzondere zuivelcoöperatie De Fryske

Duurzame kaasmaker de Fryske wil meer impact maken in de zuivelwereld en dat kan alleen als ze groter wordt. Voor die groei is kapitaal nodig. Dat gaat het Friese bedrijf ophalen door middel van sharefunding. Het bedrijf wordt geherstructureerd naar een coöperatie, zodat zowel haar boeren als ook enthousiaste klanten mede-eigenaar kunnen worden van de Fryske.

Catharinus Wierda: oprichter van de Fryske: “De tijd rijp is voor de Fryske, dat gevoel heb ik sterker dan ooit. Consumenten vragen om duurzame kaas, de natuur roept om hulp en de markt schreeuwt om verandering. Daarom willen we in 2023 sterk gaan groeien. Om die groei mogelijk te maken, zetten we een grote stap: ik ga namelijk het eigenaarschap van de Fryske delen.”
Dat gedeeld eigenaarschap betekent dat de Fryske aandelen gaat verkopen. Die aandelen zijn nu al te reserveren en vanaf 11 juni 2023 te koop via het groene investeringsplatform Broccoli: www.broccoli.eu.

Coöperatie
De Fryske wil niet alleen groter worden, “maar we willen óók onze boeren, afnemers, leveranciers en klanten meer bij het bedrijf betrekken,” aldus Wierda. “Dat doen we door een coöperatie op te richten. In de Fryske Coöperatie werkt iedereen écht samen. De hele keten, van land tot klant, krijgt de kans om te participeren in de coöperatie en zo mede-eigenaar te worden van het bedrijf. Zo kunnen we gezamenlijk de zuivelwereld veranderen.”

Ook investeren in De Fryske?
Naast leveranciers en klanten kunnen ook zakelijke en particuliere investeerders mede-eigenaar worden . Meedoen aan het verduurzamen van de landbouwsector en investeren in de toekomst van de Fryske kan al vanaf € 500,-. Reserveer alvast een plek in deze bijzondere zuivelcoöperatie via www.defryske.frl/investeren.

___

CAO – PKP – akkoord

CAO Particulier Kaaspakhuisbedrijf (PKP)

Vakbonden FNV en CNV zijn akkoord gegaan met het verbeterde eindbod van 10 mei 2023 voor een nieuwe CAO. De CAO heeft een looptijd van een jaar, lopende van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en zorgt voor een flinke verbetering voor de werknemers met een salarisverhoging per 1 januari 2023 van 9% (over een gemaximeerd jaarsalaris).

___

Poederpraet 25 mei 2023

”Het enige dat we over de toekomst weten, is dat het anders zal zijn” - Peter F. Drucker. Er is in toenemende mate veel te doen over de toekomst van de boer. Op de sociale media, TV en in kranten komt dit zowat elk uur van de dag aan de orde. De toekomst van de boer in ons geval de melkveehouder ligt zwaar onder vuur. De zogenaamde gepassioneerde minderheden onder aanvoering van politici, idealisten en klimaatactivisten, worden gesteund door dierenactivisten. Zij krijgen overal een platform. Immers wie is er nu tegen meer en een gezondere natuur en een schonere wereld zonder dierenleed (bio-industrie)? Wie er iets tegen inbrengt is simpelweg dom of extreem rechts. Het is voor velen op een of andere manier een verdienmodel geworden.

Op zijn zachtst gezegd staat de rationaliteit zwaar onder druk en ik vraag mij dan ook met enige zorg af hoe de toekomst zelfs op redelijk korte termijn er voor onze sector er uit zal gaan zien.

Daarnaast zijn er ook nog voldoende geopolitieke en economische problemen in de wereld. De oorlog in de Oekraïne woedt voort, zonder enig uitzicht op een spoedig einde. China rakelt het vuurtje over Taiwan op. Sancties tegen Rusland hebben weinig effect en er zijn machtspelletjes gaande tussen de westerse wereld enerzijds en Rusland, Iran, India en China anderzijds. Deze landen zijn niet te lui om de westerse sancties te ontkrachten en spinnen  er financieel en politiek garen bij.

Waarschuwingen indertijd tegen de groeiende macht van China indertijd door “dorpsgek” Trump werden niet serieus genomen. De grote afhankelijkheid van China voor zowel import als export manifesteert zich steeds meer. In de zuivelsector hebben wij dat inmiddels ook gemerkt. Gelukkig heeft onze Wopke de Chinezen deze week even goed de les gelezen.

Centrale banken en economen hebben hoofdbrekens over hoe de inflatie verder te bestrijden. Jarenlang kon men de inflatie niet naar de gewenst 2 % krijgen tot Poetin het lontje aanstak. Voedsel inflatie ook in de westerse wereld blijft vooralsnog erg hoog. De consumptie van zuivel staat onder druk. Kaagflatie, krimpflatie, graaiflatie. De consument wordt er gek van.

Verhogingen van rente zonder dat economieën in recessie raken zijn vooralsnog niet voldoende. Schaarste aan arbeid en sterk stijgende lonen helpen ook niet echt de basisinflatie te temmen. Gedurende de Corona periode zijn door consumenten financiële buffers opgebouwd en zijn bedrijven financieel ondersteund. In de afgelopen jaren heeft de FED 8,000 Miljard dollar en de ECB 5,000 miljard euro gratis geld de market ingepompt. Er zijn heel veel improductieve banen gecreëerd. Overheidstekorten moeten tegen verder stijgende rentes worden gefinancierd. Hogere rentelasten werken ook kostprijsverhogend voor bedrijven en de consument.

Op het noordelijk halfrond zijn wij inmiddels over de piek van de melkproductie. De stijging tot nu toe is iets minder dan verwacht en alle ogen richten zich nu op de 2de helft van dit jaar. Het ziet er voorlopig naar uit dat de gemiddelde melkprijs in de EU niet ver onder de 40 cent gaat zakken. Immers als dat zou gebeuren zouden de boeren massaal op de rem gaan staan.

Op het zuidelijke halfrond zit men in het laagseizoen met onder andere in NZ en Australië minimale seizoensmatige melkproductie, terwijl de melk productie in met name Argentinië na een droogte periode weer wat stijgt. Signalen over een El Niño in het najaar steken de kop weer op en is een aandachtspuntje.

De hoop en verwachting is aldus dat de vraag voor de 2de helft van het jaar aan zal gaan trekken, doordat er op voorraden is ingeteerd, hetgeen nu al leidt tot wat vastere tendensen. Locomotief China komt nog niet echt op gang, veroorzaakt door een nog steeds tegenvallende economische groei (o.a. hoge jeugdwerkeloosheid, trage consumptieve groei, etc.). Voor wat Vol Melkpoeder betreft worden er aldaar nog steeds grote voorraden gerapporteerd en stijgende interne melkproductie.

Alle ogen zullen ook mede gericht zijn op andere grotere importerende landen zoals Algerije, Brazilië, Mexico. Het lijkt er op dat er op korte termijn voor de EU wat betere exportkansen ontstaan, wellicht geholpen door een sterkere dollar? De EU exporten in Q1 waren in ieder geval voor melkpoeders en boter bemoedigend.

Deze week is er de Eucolait jaarvergadering in Warschau. Ik ben benieuwd naar de markt beschouwingen aldaar.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland:
MMP Bulk EUR 2300
MMP Food EUR 2450
VMP 26% EUR 3500
Weipoeder bulk EUR   675

Peter van Pinxteren

 

___

Gouda Cheese Awards 2023: Wat is de lekkerste?

Donderdag 15 juni 2023 draait alles om die ene vraag: Wat is de lekkerste (#widl)? Op een podium op de Goudse Markt vindt de spannende finale plaats van de Gouda Cheese Awards 2023. Dit jaar worden kazen gekeurd in de categorieën extra belegen en overjarig.

Burgemeester, Kaaskoningin én Rutger Bakt!

Het verlossende antwoord wordt gegeven door een driekoppige jury, die de genomineerde kazen live op het podium proeft. Naast voorzitter Pieter Verhoeve, Ere Waegemeester en burgemeester van Gouda, zitten dit jaar Carola Onderwater-van der Burg en Rutger van den Broek aan de jurytafel. Carola is dé Kaaskoningin van Bodegraven. Een hele eer voor Gouda dus, want de Kaaskoningin behoort tot het Nederlands Immaterieel Erfgoed! Rutger is natuurlijk bekend van Heel Holland Bakt. Hij was winnaar van het eerste uur, en heeft sindsdien heel wat bakboeken geschreven.

Wie Anita Witzier opvolgt als presentator én het publiek geweldige koken-met-kaastips geeft, wordt later bekendgemaakt ...

Genomineerde kazen

6 juni weten we welke kaasmerken doorgaan naar de grote finale in Gouda. Alle Nederlandse extra belegen en overjarige kazen kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Sensorisch markt-onderzoeksbureau Essensor voert kwalitatief en kwantitatief smaakonderzoek uit met consumentenpanels. Slechts drie kazen per categorie bereiken uiteindelijk de eindfinale in Gouda. De winnaars ontvangen een gouden, zilveren of bronzen onderscheiding en mogen hun kaas een jaar lang de lekkerste van Nederland noemen in hun categorie.

Meeproeven

Trek gekregen? Het event is gratis toegankelijk voor iedereen. De wedstrijd start om 10.00 uur met het luiden van de traditionele kaasbel. Proef mee, maak kennis met de Goudse Kaasmarkt en ga op de foto met Frau Antje; de bekendste Nederlandse in Duitsland en hét symbool van Nederlandse kaas daar. Het programma duurt tot 13.00 uur. Wie geen genoeg krijgt van kaas, kan daarna naar de Gouda Cheese Experience of het kaasmuseum in De Waag.

 

 

___

10-05-2023, CAO Particulier Kaaspakhuisbedrijf  – verbeterd eindbod

Gemzu heeft als brancheorganisatie voor de zuivelgroothandel woensdag 10 mei de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een hernieuwd eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het Particulier Kaaspakhuisbedrijf *.

Het voorstel betekent een loonsverhoging per 1 januari 2023 van 9%; daarbij geldt een maximale loonstijging van 9% van € 54.000,- bruto op jaarbasis (exclusief variabele toeslagen, ploegentoeslag en inclusief vaste componenten zoals een eindejaarsuitkering of vakantiegeld).

Gemzu is teleurgesteld in het feit dat bonden uitsluitend oog hebben voor de koopkracht en niet voor de betaalbaarheid in onze sector. Het verbeterd eindbod wordt gedaan om de arbeidsrust te herstellen en duidelijkheid te geven aan het personeel in de kaassector. De beoogde verhoging betekent voor werknemers een substantiële verbetering in hun arbeidsvoorwaarden. Het verbeterd eindbod zal op korte termijn door de bonden met een positief advies aan de leden worden voorgelegd.

*
De tweejarige cao voor het Particulier Kaaspakhuisbedrijf liep af per 31 december 2022. Onder de cao valt een gevarieerde schakering van ondernemingen. Dit zijn vooral MKB-bedrijven, die zich bezig houden met opleg (kaasrijping), groothandel, versnijden, raspen, smelten, verpakken, overige dienstverlening en met elkaar gemeenschappelijk hebben: waarde toevoeging en ervoor zorgen dat de consument/food service wordt voorzien van een rijk en smakelijk kaasassortiment.

 

___

Cao particulier kaaspakhuisbedrijf

De leden van FNV en CNV zijn niet akkoord gegaan met het eindbod van werkgevers voor een loonsverhoging van 7 procent.  CNV heeft Gemzu op 25 april een ultimatum gesteld om binnen 24 uur akkoord te gaan met onder meer een verhoging van 10% van de salarissen. Bij gebreke daarvan volgen er acties aldus de CNV.

Gemzu heeft bij het uitbrengen van het eindbod zorgvuldig naar de situatie gekeken vanuit drie perspectieven. De markt, de betaalbaarheid en de koopkracht van de werknemers. Binnen de gegeven economische omstandigheden is er een marktconform voorstel gedaan. De koopkracht van de medewerkers wordt samen met maatregelen die de overheid neemt in structureel loon gecompenseerd.

Er is geen gehoor gegeven aan het ultimatum van CNV.


___

Poederpraet 26-04-2023

Een zeer lastig te voorspellen markt.

De afgelopen weken was het erg rustig op de meeste exportmarkten. Natuurlijk waren inkopers wat wakker geschud door de onverwachte hogere GDT uitslagen, maar dit leidde niet meteen tot veel nieuwe zaken. Belangrijke kartrekkers zoals China en Algerije blijven afwachtend en veel andere exportmarkten hebben te maken met nog grote (dure) voorraden van afgelopen jaar, tegenvallende verkopen of er is een tekort aan deviezen.

De lagere melkprijzen in de EU lijken nog geen nadelig effect te hebben op de melkcollectie. Deze is nog steeds goed – zeker in N-Europa – en de sterk dalende prijzen voor room en magere concentraat zijn derhalve een teken aan de wand!

Waar men in de EU aanvankelijk het idee had dat de prijzen richting Q3 en Q4 weer een stijgende tendens zouden gaan vertonen, zou het wel eens kunnen zijn dat dat eerst in Q1 volgend jaar gaat gebeuren…

Prijzen per mt, CPT Nederland, mei  2023 levering:
SMP food        : € 2300,-
Wei feed         : € 675,-
FCMP              : € 3350,-
Boter               : € 4600,-

Remco de Munck

 

___

MAAZ Cheese te Bodegraven en Blok Kaashandel te Woerden zijn met elkaar overeengekomen om per 1 mei 2023 een samenwerking aan te gaan.

Deze samenwerking betekent concreet het volgende. Blok Kaashandel is al vier generaties lang gespecialiseerd in opleg en handel van Boeren- en Boerderijkaas en gaat zich weer volledig toeleggen op het rijpen en veredelen van Boeren- en Boerderijkaas, exclusief voor MAAZ Cheese. De medewerkers van Blok Kaashandel komen per 1 mei 2023 bij MAAZ Cheese in dienst. Arie Blok, de eigenaar van Blok Kaashandel, gaat de selectie, rijping en orderpicking van Boeren- en Boerderijkaas en enkele andere specialiteiten tot in de perfectie uitvoeren. MAAZ Cheese heeft hiermee een partner waarmee het segment Boeren- en Boerderijkaas in binnen- en buitenland perfect kan worden ingevuld en uitgebouwd.

De volledige klantenkring van Blok Kaashandel wordt per 1 mei 2023 door MAAZ Cheese vanuit Bodegraven beleverd met een compleet assortiment, uiteraard inclusief Boeren- en Boerderijkaas.

MAAZ Cheese heeft in september 2019 een nieuw rijpings- en distributiecentrum in Bodegraven in gebruik genomen. Wekelijks wordt door ruim 180 Europese producenten kaas aangeleverd die haar weg vindt in de verschillende verkoopkanalen binnen en buiten Europa. MAAZ Cheese heeft naast een volledig en zeer gespecialiseerd Europees kaasassortiment de beschikking over commerciële teams met een hoog kennisniveau van zowel Hollandse- als Buitenlandse kaas. De drijfveer van MAAZ Cheese is om vanuit persoonlijk contact, samen met de klanten en leveranciers optimaal in te spelen op kansen die de binnen- en buitenlandse kaasmarkt ons biedt.

 

___

Poederpraet 12-04-2023

De komende weken naderen we de piek van melkaanvoer in Europa. De melkproductie is ondanks de sterk gedaalde melkprijzen vanaf de record prijzen aan het begin van het jaar nog steeds goed. Na een aantal zeer actieve eerste maanden van het jaar met eerst dalende en daarna wat oplopende prijzen is de markt op dit moment in een rustiger vaarwater gekomen.

Vanuit de vraag kant is er geen druk om extra volumes te kopen. Vanuit de aanbod kant lijkt er op korte termijn wat druk te zijn om volumes te verkopen. De verwachting van de markt is echter dat na de melk piek en bij dalende melkprijzen, de prijzen weer zullen oplopen in kwartaal 3 en kwartaal 4.

Het lijkt erop dat er vanuit de aanbod kant over het algemeen goed is geanticipeerd op de extra melk die er beschikbaar is gekomen. In de folie kaas markt lijkt het er zelfs op dat kaas erg krap is door de goede export mogelijkheden die er de afgelopen maanden op de lagere niveaus waren.  De vraag vanuit de feed markt is nog steeds erg rustig.

Op de wereldmarkt blijft er druk op de prijzen in Nieuw Zeeland ondanks het feit dat ze uit het seizoen lopen. De Amerikaanse markt beweegt in golven maar zal Europa en Nieuw Zeeland moeten volgen om het product op de wereldmarkt te kunnen verkopen. Zuid Amerikaanse prijzen liggen op het moment boven de prijzen uit Nieuw Zeeland en voor sommige bestemmingen zelfs Europa.

Concluderend zou mooi zijn als er wat meer beweging in de markt komt de komende tijd voordat we de vakantie periode ingaan!

Prijzen:

FCMP: Euro 3300 MT FCA

SMP codex: Euro 2300 MT FCA

SMP feed: Euro 2100 MT DAP NL

SWP feed: Euro 680MT DAP NL

Maurice Daamen

 

___

Echte Hollandse graskaas, de Beaujolais Primeur onder de kazen, eerder verkrijgbaar bij de kaasspecialist

In tegenstelling van wat eerder werd bericht, gaat de verkoop van echte Hollandse graskaas al plaatsvinden vanaf maandag 15 mei. Als seizoensproduct is graskaas maar een beperkte periode te verkrijgen. Om dat bijzondere karakter van Graskaas te benadrukken hebben boeren, kaasmakers en kaashandelaren afgesproken om van de start van het graskaasseizoen een feestelijk moment te maken. Daarmee wordt een oude traditie weer in ere hersteld.

Graskaas om het voorjaar te vieren

In het verleden werd het primeur-moment van Graskaas bij verordening bepaald door het productschap zuivel. Met het wegvallen van het productschap verdween ook het gezamenlijke startmoment van het Graskaasseizoen, maar dat is nu door een vrijwillige samenwerking van boeren, kaasmakers en kaashandelaren weer terug.

Vier weken na ‘koeiendans’
Graskaas wordt gemaakt van de eerste melk die koeien geven als zij in het voorjaar weer de wei in gaan. Doordat ze dan vers voorjaarsgras eten heeft de melk, en daarmee de kaas, een andere romige smaak. “Dankzij het mooie weer konden de meeste koeien de afgelopen week al naar buiten waardoor het seizoen eerder kan starten dan vooraf ingeschat. Samenwerkende boeren, kaasmakers en kaashandelaren houden de weerkaarten scherp in de gaten om te bepalen wanneer de koeien weer de weide in mogen om van het eerste verse gras van het voorjaar te genieten en dat kan dit jaar dus al vroeg” aldus Rick Brantenaar die als directeur Stichting Foodspecialiteiten Nederland de seizoenstart coördineert.

Zachter en gezonder
Graskaas bevat dus geen gras. Doordat het eerste gras van het voorjaar meer voedingstoffen en vitaminen bevat dan het wintervoer is de kaas smeuïger en zachter dan ‘normale’ jonge kaas. Graskaas is niet vetter dan ‘normale’ jonge kaas, sterker nog, Graskaas bevat bestanddelen zoals meer onverzadigde vetten en bevat meer CLA. CLA, ook wel linolzuur genoemd, werkt cholesterol verlagend, remt de groei van vetcellen en bevordert de vorming van spiercellen. Ook bevat Graskaas een stofje dat het lichaam omzet in vitamine A en is het melkvet extra zacht van structuur.

Nationale Graskaasdag
Het nieuwe initiatief wordt wereldkundig gemaakt zaterdag 13 mei tijdens de 15e editie van de traditionele Woerdense graskaasdag wanneer de historische binnenstad van Woerden volstroomt met kenners en liefhebbers van kaas. Een stoet van klassieke kaasbrikken en tractoren op weg naar de markt trekt veel bekijks en een reuzengraskaas van maar liefs 125 kilo wordt met vereende krachten op het podium getild en voor het goede doel geveild. Door het hele Stadshartcentrum is er een kramenmarkt, vinden er optredens plaats en laten de kaasmeisjes de lekkerste kaas proeven. 

De daadwerkelijke start van het graskaas verkoopseizoen is op maandag 15 mei.

 

___

Royal A-ware neemt Spaanse zuivelfabriek over van Danone

Het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware neemt de zuivelfabriek in het Spaanse Salas over van zuivelproducent Danone. In de fabriek produceerde Danone voorheen onder andere kwark en desserts. Royal A-ware is voornemens om te gaan investeren in de fabriek om deze duurzamer en toekomstbestendig te maken. In Salas zal Royal A-ware vanaf 2024 mozzarella van koemelk gaan produceren.

De melk die verwerkt gaat worden in Salas zal afkomstig zijn van melkveehouders in de regio. Gesprekken met geïnteresseerde melkveehouders starten op een nader te bepalen moment. Royal A-ware verstrekt hierover te zijner tijd meer informatie.

Jan Anker, CEO Royal A-ware: ‘Deze aankoop past in de strategie van Royal A-ware om klanten met een zo breed mogelijk productportfolio te bedienen. We gaan in Salas mozzarella produceren voor retail en foodservice klanten wereldwijd. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op hun behoeften, gaan we investeren in deze zuivelfabriek. Hiermee bieden we melkveehouders in de regio voor de langere termijn groeimogelijkheden.’

___

Poederpraet 30-03-2023

Wat melkproductie betreft zie je binnen de EU nog steeds een verschillend beeld. Franrijk, Spanje, Portugal en Ierland produceren tot nu toe dit jaar minder melk dan dezelfde periode vorig jaar, waar de rest van de EU-landen meer melk produceren. Januari liet een plus van 1% zien voor de gehele EU, de inschatting voor Q1 ligt op +0,7%. De vet- en eiwitwaardes in de melk zijn goed. Ook de VS laat tot nu toe dit jaar een groei in melkproductie zien van ca 0,7% (jan was +1%). Nieuw-Zeeland laat sinds dec groei zien maar dat zal de slechte start van hun seizoen niet gaan goedmaken is de verwachting.

De grote vraag voor de komende maanden gaat zijn wanneer en in welke mate boeren hun melkproductie gaan remmen op basis van de sterk dalende melkprijzen. Dit zal ook afhangen van vleesprijzen en het verdere kosten model van de boer op gebied van energie, feed, kunstmest etc. Ergens in de loop van dit jaar zal er een extra productie correctie komen bovenop de toch al seizoensgebonden dalende melkproductie in de 2e helft van het jaar. Dit zou samen met een aantrekkende vraag naar zuivelgrondstoffen kunnen leiden tot een ommekeer in de markt.

Door de ruim beschikbare hoeveelheid melk in de EU draait de kaas en poeder productie volop. Dit zien we ook aan liquide prijzen voor eiwit en vet die op dit moment onder het poeder en boter equivalent liggen. Waar kaasprijzen relatief stabiel zijn, staan mager melkpoeder prijzen onder druk door ruime beschikbaarheid en een nog steeds heel matige vraag uit vooral China en Azië en tevens door de Ramadan periode nu. De huidige Amerikaanse prijzen voor MMP liggen rondom het EU-prijsniveau. De prijzen voor afgeleide producten zoals MPC en caseïne staan momenteel ook onder druk.

De volle melkpoeder markt wordt nog vooral bediend vanuit Oceanië. Ondanks hun aflopende seizoen is er in Nieuw-Zeeland goede beschikbaarheid van volle melkpoeder door vooral tegenvallende vraag vanuit China. China zou mogelijk zelfs de komende maanden lokaal geproduceerde volle melkpoeder kunnen gaan exporteren naar de wereldmarkt. Binnen de EU is de vraag naar volle melkpoeder relatief laag door tegenvallende vraag vanuit o.a. de chocolade industrie.

De botermarkt vertoont ook zwakte. De retail vraag is dalende door nog steeds hoge prijzen in de supermarkt en industriële klanten lijken goed gedekt voor de komende maanden. De beschikbaarheid van bulk boter bij producenten is goed en ondanks dat er op dit moment ook export van bulk boter plaatsvindt is er nog steeds sprake van overproductie. De zwakke markt wordt ook gekenmerkt door hoge voorraden bij vriespanden. De beschikbaarheid van opslagruimte voor gevroren boter is erg krap, maar dit is ook een effect van opslag van zogenaamde winterboter. Deze wordt traditioneel gedurende de zomerperiode uitgeleverd aan klanten. Momenteel zoeken industriële boter kopers dekking voor vooral de 2e helft van dit jaar maar accepteren de geldende premie voor deze termijn nog nauwelijks.

De wei en wei derivaten markt laat ook een zwak beeld met dalende prijzen zien.

Prijzen:

SMP Feed            : Euro 2230/mt DAP 
SWP Feed           : Euro 690/mt DAP
SMP Food            : Euro 2450/mt FCA
FCMP                    : Euro 3400/mt FCA

Pieter Kok

 

___
Kaashandel Remijn zet stap in ketenintegratie en neemt kaasmakerij over

Kaashandel Remijn uit Kerkdriel heeft per 1 januari 2023 de kaasmakerij en affinage van Hollandsche Meesters in Rhenen overgenomen.

Hollandsche Meesters is in de achterliggende jaren explosief gegroeid en is met name bekend om kazen met natuurkorst. Onder andere de kazen van Meester-Affineurs, Uut Hooi, Twentse Bunkerblos, Twickelkaas, de kazen Van Schier waaronder Monnikenwerk en Brabantse Duingoed waaronder Brabantse Schone zijn afkomstig uit deze kaasmakerij.

Door deze overname kunnen de kaasmakers zich verder gaan toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe producten en kunnen de plannen rondom de voorgenomen nieuwbouw van de kaasmakerij verder worden gerealiseerd. Door deze overname integreert Kaashandel Remijn een stap in de keten en voegt het naast de rijping & distributie van kwaliteitskazen als producent en affineur van natuurkorstkaas een toekomstbestendige discipline toe aan het bedrijf. Hollandsche Meesters zal onder dezelfde naam blijven opereren, weliswaar niet langer in coöperatieve vorm maar als zelfstandige besloten vennootschap.

 

___

POEDERPRAET 16-03-2023

Dit is mijn eerste Poederpraet van dit jaar en tevens mijn laatste. Aangezien ik nog niet weet of mijn toekomst weer in de zuivel zal liggen, zeg ik hierbij iedereen gedag en wens een ieder veel succes toe met zijn toekomst!

In totaal is er in de periode januari t/m december 2022 sprake van een zeer lichte stijging van de productie (+0,004%) in vergelijking tot dezelfde periode in 2021. Al zagen we duidelijke verschillen per land. In Polen (2,1%), België (2,6%), Nederland (1,2%) en Ierland (0,7%) zagen we meer melk, terwijl de productie in o.m. Duitsland (0,0%) onveranderd bleef en in Frankrijk 0,8%) daalde. In de eerste maanden van 2023 zagen we de melkhoeveelheden in de meeste landen stijgen. En deze trend zal zich voorlopig zo voortzetten.

Maar de melkprijzen zijn op het ogenblik flink aan het dalen. Zeker bij de fabrieken die voornamelijk actief zijn in commodities. De huidige melkprijzen zijn nog steeds een incentive voor veel boeren, zeker als sommige kosten nog verder dalen. We zullen daarom voorlopig meer melk zien. Maar de verwachting is dat zodra de prijs onder de EUR 45/40/ 100 kg komt vele boeren zullen afhaken. Aan de andere kant is de oorlog in de Oekraïne nog steeds gaande en alle onzekerheid daar omtrent kunnen zaken snel weer doen veranderen! Het gevolg is wel dat door meer melk, beperkte export en vraaguitval door de hoge retailprijzen, de melkbalans naar de verkeerde kant uitslaat. Hierdoor zal de druk op de prijzen blijven aanhouden.

De laatste GDT-tender liet een min zien bij mager melkpoeder. Terwijl de aangebodene hoeveelheid 20% lager was dan de keer ervoor. Maar de GDT daalde toch. De Chinezen, kochten gemiddeld. Ook bij de volgende tender zal er weer een lagere hoeveelheid (26% minder) op de GDT geplaatst worden. We zullen zien wat dat voor een uitwerking heeft. De USA heeft vorig jaar veel geëxporteerd. De laatste maanden was dat wat minder. Maar op het ogenblik wordt de USA weer concurrerender op de wereldmarkt, zeker met de huidige dollar. Ook de logistieke problemen in de USA lijken opgelost. Maar het is iedere keer stuivertje wisselen tussen de EU, Amerika en Oceanië wie het meest concurrerend is op de wereldmarkt.

Vol melkpoeder liet dit keer een kleine stijging zien bij de laatste GDT. Maar de Chinezen kochten gemiddeld op de GDT. Andere landen, het Midden Oosten en iets mindere mate Zuidoost-Azië, participeerde minder op de GDT. Bij de tender in april zal er weer minder aangeboden worden. Benieuwd of dat de markt zal doen laten stijgen. Zuid Amerika ligt er op het ogenblik al helemaal uit. En Oceanië zal weldra ook uit hun seizoen gaan. Europa was al concurrerend naar ONIL en kan de komende tijd een belangrijkere rol gaan spelen.

De prijs van weipoeder feed staat nog steeds onder druk. Aan de ene kant door een mindere vraag. En aan de andere kant krijg je vloeibare wei bijna voor niks. Ook de markt voor weiderivaten is zwak.

Prijzen per mt:

VMP           EURO    3450
MMP feed  EURO    2300
MMP food  EURO    2500
WEI   bulk  EURO     660

Leo van der Krogt

 

___

Vreugdenhil Dairy Foods start met productie geitenmelkpoeder in specialiteitenfabriek Putten

Vreugdenhil Dairy Foods produceert vanaf nu ook melkpoeder van geitenmelk in haar specialiteitenfabriek in Putten. De poeders worden vooralsnog gemaakt voor de Aziatische en Amerikaanse markt, waar de geitenmelkpoeder wordt verwerkt in de kaas- en kindervoedingsindustrie. De geitenmelk koopt Vreugdenhil voorlopig aan bij partners in Nederland, zodat er gebouwd kan worden aan een relatie met de klanten en het volume.

Speciaal producten

Vorig jaar februari kocht Vreugdenhil Dairy Foods de fabriek in Putten en sinds april 2022 is er geïnvesteerd om de kwaliteit op het juiste niveau te brengen. De fabriek leent zich bijzonder goed voor de productie van speciaalproducten, vanwege de grootte van de droogtorens. De grootste toren kan zo’n 1.000 kg per uur produceren en de kleinste toren 50-100 kg per uur.

Geitenmelk is licht verteerbaar doordat het eiwit een andere samenstelling heeft dan koemelk, waardoor het met name populair is in Aziatische landen. De productie van geitenmelkpoeder stelt dan ook hoge eisen aan hygiëne en reiniging van de machines omdat het product vrij moet zijn van koemelk.

Opschalen

Na een aanzienlijke testperiode gaat de fabriek in Putten vanaf nu commercieel draaien. Business Development Director Patrick Besten geeft alvast een doorkijkje naar de toekomst: “Naast geitenmelk gaan we ook biologische melk verwerken en we kijken we naar mogelijkheden om plantbased producten te verwerken. De schaal van de fabriek leent zich bij uitstek om nieuwe producten te ontwikkelen, die vervolgens opgeschaald kunnen worden naar onze grotere fabrieken in Gorinchem of Scharsterbrug.”

Over Vreugdenhil Vreugdenhil Dairy Foods produceert melkpoeders om smaakvolle melk uit een glas te drinken, en melkpoeders als ingrediënt voor onder andere kindervoeding en de levensmiddelenindustrie waaronder chocolade en ijs. Vreugdenhil verwerkte in 2022 circa 1,4 miljard kilogram melk. De melkpoederproducent opereert vanuit Barneveld, Scharsterbrug, Gorinchem, Putten en Madrid. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk. Bij Vreugdenhil werken circa vijfhonderd medewerkers.

 

___

Grozette viert 60 jaar strooibare kaas

Na 60 jaar kaas verwerken mag Grozette op 13 maart a.s. haar diamanten jubileum vieren. Wat begonnen is met een kleine productieruimte in Nieuwerbrug, is zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een begrip in de wereld van strooibare kaas. Tijdens 60 jaar ‘kaasmagie’ heeft Grozette veel kennis opgebouwd en unieke kaasproducten ontwikkeld. Sinds 2023 vanuit een nieuwbouw pand in Woerden, welke voldoet aan de hoge eisen van voedselveiligheid en duurzaamheid.

Algemene informatie over Grozette

Grozette produceert sinds 1963 een breed assortiment aan strooibare kaasproducten voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Het assortiment bestaat uit verse en lang houdbare kaaspoeders, geraspte kaas en kaasblokjes. Verpakt in portiezakje tot grootverpakking. Een kaasproduct geheel naar wens van de klant. Op dit moment exporteert Grozette naar meer dan 30 landen wereldwijd en zijn er 140 medewerkers werkzaam.

Oprichting 1963
In 1963 is Grozette opgericht. Het drogen van kaas werd ontdekt door de heren de Groot en van Zijl in een schuurtje in Nieuwerbrug. De bedrijfsnaam staat voor GRO van de heer de Groot en Z van de heer van Zijl. De naam is afgemaakt met ETTE simpelweg omdat er nog iets achter moest en het een Italiaanse klank heeft. Passend als smaakmaker over Italiaanse gerechten.

Bouw fabriek in Woerden 1973
Als de vraag naar poederkaas groter wordt, blijkt de boerderij al snel te klein en is het tijd voor de bouw van een echte fabriek. Een decennium na de oprichting, in 1973, verhuisd Grozette naar de huidige locatie aan de Ohmweg in Woerden. Het assortiment wordt uitgebreid met diverse geraspte kaas en kaasmixen. In de jaren die volgen groeit het bedrijf uit naar een grootte van meer dan 100 medewerkers en worden de kaasproducten naar steeds meer landen geëxporteerd. De productie groeit uit zijn jasje. De grond naast het huidige pand wordt in 2010 aangekocht en plannen voor nieuwbouw volgen.

Duurzame manier van kaas verwerken

In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw pand op de huidige locatie in Woerden. Na een bouwperiode van ruim twee jaar kan in 2023 het moderne nieuwbouw pand volledig in gebruik genomen worden. De nieuwbouw is gasloos en voorzien van het BREEAM certificaat ‘outstanding’. Dit is de hoogste duurzaamheidprestatie in een tal van categorieën: van management en gezondheid tot aan energie en afval. In de week van 13 maart (het jubileum), worden de GROZETTE letters op het pand gemonteerd en daarmee wordt de nieuwbouw ook symbolisch afgerond.

Jubileum 60 jaar Grozette
Maandag 13 maart bestaat Grozette 60 jaar. De ontwikkeling van Grozette is in de afgelopen 60 jaar erg waardevol geweest. Het aantal kaassoorten en het assortiment aan snijvormen en verpakkingen is flink uitgebreid. Mede dankzij de inzet en goede sfeer onder het personeel. ‘Een groot deel van onze medewerkers woont in Woerden, heeft een lang dienstverband en is trots om bij Grozette te werken. Zonder onze betrokken medewerkers hadden we dit niet kunnen bereiken’ aldus Ewald Bontje, directeur Grozette. In juni zal het 60-jarig jubileum en de opening van het nieuwe pand feestelijk gevierd worden met de inmiddels 140 medewerkers, met partners en kinderen.

Als specialist in strooibare kaas hoopt Grozette nog vele jaren de wereld te kunnen voorzien van unieke en smaakvolle kaasproducten vanuit het Groene Hart in Woerden. Grozette is met de nieuwbouw klaar voor een duurzame toekomst!

___

Poederpraet 02-03-2023

“Money talks, bullshit walks”. Zo typeerde iemand mij Dubai. In deze metropool in de Verenigde Arabische Emiraten, waar alles om geld draait, de Koran soepeler wordt uitgelegd dan in andere moslim staten als het maar geld oplevert, werd vorige week de Gulfood 2023 gehouden.

Deze giga magneet trok dit jaar tientallen duizenden bezoekers aan. Het was er absurd druk en het leek alsof Covid nooit bestaan heeft. Tot overmaat van ramp moesten de bezoekers bij binnenkomst ook nog door detectie poorten met bagage scanners. Ik weet nu zo ook ongeveer hoe een mier zich voelt, om je door deze wirwar van mensen te bewegen en ik vroeg mij af wat er gebeurd zou zijn als er op een of andere reden paniek uitgebroken was. Mensen die in overvolle gangpaden filmpjes op hun telefoon liepen te kijken, te filmen of te fotograferen, te WhatsAppen en te telefoneren. Een beurs waar zo ongeveer iedere Indiër die er rondstruint een eenmansfirma heeft en die zich aanpast aan de handel die wordt aangeboden.

Maar er waren uiteraard ook serieuze bezoekers die in zuivel geïnteresseerd waren en offertes verzamelden. Kortom een soort overvolle huishoudbeurs maar dan ook met heel veel bezoekende personen in een jurk en zonder baarmoeder. Ten tijde van de Gulfood werd er ook nog een GDT gehouden en werd een ONIL (Algerije) tender afgewerkt. In Dubai wordt ook Iraanse MMP als Nederlandse poeder, in merkzakken omgepakt, aangeboden en vindt er de wonderbaarlijke melkpoeder vermenigvuldiging plaats. Nieuw Zeelands Vol Melkpoeder bijvoorbeeld is er onuitputtelijk in aanbod en wordt continue meer 500 dollar per ton onder de wereldmarktprijs aangeboden. Dit werd in een onnoemelijk groot aantal private labels geëtaleerd en zo ook merken FatFilled (melk) poeders. Ik weet nu ook zeker waarom Aziaten de kop aan de vis willen zien.

Er waren natuurlijk ook serieuze in zuivel actieve mensen, die probeerden de zuivelmarkt te doorgronden en richtingsborden te ontdekken. Zoals altijd heeft een ONIL tender enige invloed, nadat de markt voorlopig een bodem gevonden had?

A fin, de realiteit is dat de komende maanden op het noordelijk halfrond (EU, UK en VS) aan de aanbodzijde de melkproductie seizoenmatig toeneemt en bovendien naar verwachting ook nog t.o. 2022 zal groeien. Het zuidelijk halfrond gaat de andere kant op, met licht toenemende melkproductie in NZ en structureel dalend in Australië. De melkproductie daalt eveneens licht in Argentinië en Uruguay.

Aan de vraagzijde is er nog steeds een vrij zwakke vraag vanuit o.a. China en hebben een toenemend aantal importerende landen te maken met ernstige economische problemen (groeiende schuldenlast, devaluatie van hun valuta, tekorten aan harde valuta, hyperinflatie, etc.). Het rijtje van grote(re) importlanden met valuta / betalingsproblemen wordt helaas alleen maar langer.

Kaas presteert slecht met bovendien prijzen van wei en derivaten, zoals WPC, die in de goot liggen.

Volgens de “Wet van Pentacosta” zal een stijgende melkproductie en zwakke vraag tot meer MMP en Boter productie gaan leiden, hetgeen wij inmiddels niet alleen in de EU doch ook in NZ en de VS zien gebeuren. Positief is overigens dat EU Vol Melkpoeder inmiddels wel wat beter kan concurreren op de wereldmarkt.

De daling van de melkprijzen is ingezet en zullen naar verwachting de komende tijd verder sterk moeten gaan dalen om in balans met de commodity prijzen te komen. De vraag is hoe de melkveehouders daar op zullen gaan reageren. Er is vorig jaar een behoorlijk financiële buffer opgebouwd en inmiddels zijn kosten gedaald. Tegen die tijd zitten we in de tweede helft van dit jaar en na de piek. Met de voorlopig nog vrij hoge melkprijzen zullen m.i. de veehouders niet echt op de rem gaan trappen, hetgeen de redelijk forse melkproductiestijging in landen zoals o.a. Nederland, Duitsland en Polen gedurende de laatste paar maanden laat zien. Het Chinese importseizoen loopt normaliter van September tot April en het ziet er m.i. niet naar uit dat de Chinese importen op korte termijn sterk zullen stijgen. Er zijn ook nog steeds voldoende interne problemen in China.

Prijzen per ton DAP Midden Nederland: 
MMP Bulk EUR 2400
MMP Food EUR 2600
VMP 26% EUR 3500
Weipoeder bulk EUR 670

Peter van Pinxteren

 

 

___

Traditioneel Hollands product verdient primeur-moment

Graskaas krijgt weer eigen ‘vlaggetjesdag’

Als seizoensproduct is graskaas maar een beperkte periode te verkrijgen. Om dat bijzondere karakter van Graskaas te benadrukken hebben boeren, kaasmakers en -handel afgesproken om van de start van het graskaasseizoen een feestelijk moment te maken. Daarmee wordt een oude traditie weer in ere hersteld. Dit jaar is de feestelijke start van het Graskaasseizoen op vrijdag 26 mei tijdens de Kaasmarkt in Alkmaar.

Vier weken na ‘koeiendans’

Graskaas wordt gemaakt van de eerste melk die koeien geven als zij in het voorjaar weer de wei in gaan. Doordat ze dan vers voorjaarsgras eten heeft de melk, en daarmee de kaas, een andere romige smaak. Die smaak kan bovendien nog verschillen dankzij de grondsoort waarop het gras groeit. De Graskaas is een jonge kaas, die minimaal vier weken mag rijpen. Dat betekent dat graskaas vier weken na de ‘koeiendans’ beschikbaar komt. Graskaas is dan over het algemeen tot begin september verkrijgbaar.

Zachter en gezonder

Graskaas bevat dus geen gras. Doordat het eerste gras van het voorjaar meer voedingstoffen en vitaminen bevat dan het wintervoer is de kaas smeuïger en zachter dan ‘normale’ jonge kaas. Graskaas is niet vetter dan ‘normale’ jonge kaas, sterker nog, Graskaas bevat bestanddelen zoals meer onverzadigde vetten en bevat meer CLA. CLA, ook wel linolzuur genoemd, werkt cholesterol verlagend, remt de groei van vetcellen en bevordert de vorming van spiercellen. Tevens bevat Graskaas een stofje dat het lichaam omzet in vitamine A en is het melkvet extra zacht van structuur.

Graskaas om het voorjaar te vieren

In het verleden werd het primeur-moment van Graskaas bij verordening bepaald door het productschap zuivel. Met het wegvallen van het productschap verdween ook het gezamenlijke startmoment van het Graskaasseizoen.

Juist vanwege het bijzondere karakter van deze seizoenskaas hebben boeren, kaasmakers en
-handel nu besloten de start van het Graskaasseizoen weer feestelijk te markeren. “Daarmee krijgt Graskaas weer de aandacht die dit bijzondere seizoensproduct verdient. Je kunt het vergelijken met Vlaggetjesdag of de Beaujolais primeur. Doordat de hele kaasbranche samenwerkt krijgt Graskaas de aandacht die het verdient en worden kaasliefhebbers geïnformeerd over de jaarlijkse delicatesse die slechts tijdelijk verkrijgbaar is” aldus Rick Brantenaar, die als directeur Stichting Foodspecialiteiten Nederland de seizoensstart coördineert.

Nationale Graskaasdag

Het nieuwe initiatief wordt wereldkundig gemaakt zaterdag 13 mei tijdens de 15e editie van de traditionele Woerdense graskaasdag wanneer de historische binnenstad van Woerden volstroomt met kenners en liefhebbers van kaas. Een stoet van klassieke kaasbrikken en tractoren op weg naar de markt trekt veel bekijks en een reuzengraskaas van maar liefs 125 kilo wordt met vereende krachten op het podium getild en voor het goede doel geveild. Door het hele Stadshartcentrum is er een kramenmarkt, vinden er optredens plaats en laten de kaasmeisjes de lekkerste kaas proeven. 

De daadwerkelijke start van het graskaas verkoopseizoen is op vrijdag 26 mei. De start wordt gemarkeerd door het luiden van de klok op de Alkmaarse kaasmarkt. 

De week vanaf 26 mei is ook de Nationale Kaasweek. Alle kaasspeciaalzaken en ambulante kaasspecialisten in kaas in Nederland laten hun klanten genieten van Graskaas en andere kaasspecialiteiten door middel van lekkere recepten, leuke activiteiten en proeverijen.

 

 

___

Poederpraet 16-02-2023

De markt laat zich weer van zijn beste kant zien. De afgelopen weken zien we grote bewegingen. In eerste instantie was de melkproductie de afgelopen maanden beter dan verwacht en veel klanten leken nog door hun voorraden heen te moeten. Het gevolg was dat de poeders een stevige duik maakte. De melkfabrieken zijn genoodzaakt om de melkprijs te laten zakken, deze trend was al ingezet eind 2022. Maar de kostprijs voor productie van melk is voor de boeren het afgelopen jaar ook flink opgelopen. Het zal interessant zijn waar de balans gaat zijn. Het lijkt er nu op dat de duik iets te diep is geweest, want de afgelopen weken veerde de markt op. We staan aan de vooravond van de “flush”, gaan we dan nog meer grilligheid zien?

De weipoeder feedmarkt is een mooi voorbeeld hiervan. De bodem was geraakt rond EUR 650/660 DAP om in een mum van tijd EUR 790 DAP aan te tikken en vandaag de dag handelen we rond EUR 680 DAP en dit alles in een tijdbestek van 15 dagen.

Prijzen:
SMP feed: Euro 2400 MT DAP (Q2)
SWP feed: Euro 680 DAP (Q2)
SMP food: Euro 2600 MT FCA
FCMP: Euro 3475 MT FCA

Wido van Dijk

 

____

Werkgevers doen eindbod: 7% loonsverhoging voor 2023!

Afgelopen week heeft het vierde en laatste cao-overleg plaatsgevonden tussen de werkgeversdelegatie van Gemzu en vakbonden FNV en CNV Vakmensen over een nieuw af te sluiten cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf per 1 januari 2023.

Hoewel de onderhandelingen in een goede sfeer zijn verlopen, heeft het overleg helaas niet geleid tot een gezamenlijk resultaat tijdens het cao-overleg. Vooral de hoogte van de contractloonstijging was het breekpunt.

Eindbod

Vanaf oktober 2022 heeft Gemzu met de werknemersorganisaties overleg gevoerd over een nieuwe cao Particulier Kaaspakhuis. Tijdens de vier cao overleggen is een uiterste poging gedaan om voor zowel werknemers als voor werkgevers een goede cao af te sluiten.

Werkgevers houden daarbij rekening met de arbeidsmarkt, de betaalbaarheid door de bedrijven en de koopkracht van de werknemers. Ten aanzien van koopkrachtbehoud zien werkgevers dat als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers. Zowel werkgevers als werknemers hebben dagelijks te maken met gestegen kosten voor onder meer energie en levensmiddelen. De overheid levert ook een aanzienlijke bijdrage door belastingverlaging en het energie prijsplafond.

Werkgevers hebben hun verantwoordelijkheid genomen om in deze voor iedereen onzekere tijd een uitstekend loonbod neer te leggen en een bijdrage te leveren aan koopkrachtbehoud.

Het eindbod van 7% per 1 januari 2023 voor een éénjarige cao ligt hoger dan gemiddeld in Nederland wordt afgesproken (6,08% in januari 2023). Werkgevers achten een nog hogere stijging van de loonkosten onverantwoord in deze onzekere tijd waarin de gestegen kosten niet of slechts deels kunnen worden doorberekend in het eindproduct.

Vakbonden zullen via ledenraadpleging reageren op het eindbod van Gemzu, dat op 7 februari 2023 is uitgebracht.

 

___

Poederpraet 02-02-2023

Veel vragen en erg weinig antwoorden.

De melkcollectie is momenteel in veel EU landen nog erg goed, maar of dit nog lang zal voortduren met de dalende melkprijzen? Feit is dat sinds enkele dagen zowel handel als eindafnemers het zekere voor het onzekere nemen en bezig zijn met het (voorzichtig) indekken van (short) posities. Of dit tot  tijdelijk of structureel hogere prijzen zal leiden is nog niet geheel duidelijk.

De vraag vanuit derde landen is nog steeds erg zwak, maar de nog aanwezige voorraden lijken wel meer en meer te slinken. Dit zou binnenkort mogelijk tot een betere vraag kunnen leiden, wellicht ook in combinatie met de Ramadan welke midden maart aanvangt.

China blijft momenteel nog achter met aankopen. Gaat dit nog lang voortduren of zijn prijzen inmiddels dusdanig laag dat men weer voorraden aan durft te leggen? De verhoogde spanningen tussen China en Taiwan blijven wel zeer verontrustend. Mogelijke schermutselingen zouden zomaar tot een heel scala aan exportsancties kunnen gaan leiden.

Wat schermutselingen betreft blijft de verschrikkelijke situatie in de Oekraïne een permanente bron van zorg. Natuurlijk in eerste, tweede en derde plaats op het humane vlak, maar een nog verdere (verwachte)  escalatie kan zomaar weer tot een verhoogde paniekstemming op internationale markten van grond- en brandstoffen leiden.

Nog een 3 tal weken voordat een groot deel van de zuivelwereld naar Dubai/ Gulfood afreist. Wellicht dat we daar een duidelijker beeld gaan krijgen hoe de zuivelmarkten zich de komende maanden gaan ontwikkelen.

Prijzen per mt, CPT Nederland, februari  2022 levering:

SMP food        : € 2400,-
Wei feed         : € 650,-
FCMP              : € 3400,-
Boter               : € 4350,-

Remco de Munck

 

___

Poederpraet 19-01-2023

Allereerst de beste wensen voor 2023 voor iedereen. In de eerste weken van het nieuwe jaar heeft de zuivelmarkt de negatieve spiraal die sinds het najaar van 2022 de markt beheerst, doorgezet.

Hoge melkprijzen, een sterk stijgende melkaanvoer, een terugvallende vraag vanuit de retail en een gebrek aan export de afgelopen maanden hebben hun weerslag op de markt. Over de hele linie staan de prijzen zwaar onder druk. Door producenten wordt er zelfs gesproken over een snellere groei van de melkaanvoer dan bij het afschaffen van de melkquota. 

Seizoensmatig zal de melkaanvoer bljjven stijgen de komende maanden. Dit zal de problemen niet kleiner maken. De vraag is dan ook waar de prijsdruk gaat eindigen. 

Een van de oplossingen zal van de wereldmarkt moeten komen. Het goede nieuws hier is dat de tweede GdT van januari voor het eerst in maanden een stabiel beeld liet zien. Het lijkt erop dat de prijzen in NZ voor het moment zijn uitgebodemd. Ook vanuit Zuid-Amerika zal er niet veel concurrentie komen. Dit geeft Europa de mogelijkheid om te concurreren en het extra product op de wereldmarkt te verkopen.

Of dit voldoende is  zal de komende maanden blijken aangezien ook de USA de wereldmarkt zal opzoeken. Daarnaast zijn de economische problemen wereldwijd nog niet opgelost.

Een andere oplossing is het snel laten dalen van de melkprijzen. Dit is een gevoelig punt aangezien niemand op lange termijn melkaanvoer wil kwijtraken. Ook zal een dalende melkprijs op korte termijn de melkaanvoer niet drastisch doen dalen.

Door alle extreme factoren die de markt beinvloeden lijkt 2023 net als 2022 een jaar te worden met heel veel volatiliteit. Waar we ons een jaar geleden afvroegen waar de prijsstijgingen zouden eindigen vragen we ons dit nu in omgekeerde richting af.

Prijzen:
Smp food: euro 2550
Smp feed: euro 2400 dap
Fcmp: euro 3500
Swp feed: euro 780 dap

Maurice Daamen

 

___

Poederpraet 05-01-2022

Allereerst wens ik de lezer een bijzonder goed en gezond 2023!

2022 was een enerverend jaar in de zuivelbranche en er zijn nu zo in het begin van 2023 alweer voldoende signalen voor wederom een enerverende en snel veranderende markt!

De melk vloeit rijkelijk in vooral de EU maar ook US, poeder- en boterprijzen staan onder druk, energieprijzen dalen, gDT laat een zwak beeld zien, consumptie van zuivel lijkt in veel gebieden te dalen, de Chinese markt is een groot vraagteken…

Voor de melkverwerkende industrie ligt er de grote uitdaging met de boeren om de tafel te gaan voor verlaging van de melkprijs. Op basis van de huidige en al sterk gedaalde prijzen voor kaas, melkpoeder en boter/room zullen de prijzen voor rauwe melk fors moeten dalen. Wat de effecten van deze prijsdaling zullen zijn op de melkproductie en waanneer dit effect zal intreden is nog ongewis. Vooralsnog lijkt het erop dat we een sterke groei gaan zien voor in ieder geval de eerste helft van het jaar.

De mager mekpoedermarkt vertoont een prima beschikbaarheid van poeder voor de komende maanden maar de huidige fysieke voorraden zijn niet groot. De verdere prijsontwikkeling zal sterk afhangen van de vraagkant van de markt. Vooral de vraag in zuidoost Azië en China valt nog steeds tegen. Daarnaast zou Amerika zich ook verder kunnen gaan mengen in het spel op de wereldmarkt. De huidige Amerikaanse prijzen voor MMP liggen rondom het EU prijsniveau.

De botermarkt vertoont ook zwakte. De roomprijzen lopen weliswaar op tov eind december maar algemeen is de vraag naar room en boter matig en is er voldoende beschikbaar bij de producenten. Room prijzen liggen deze week nog ver onder het boter equivalent. Er zijn eerste berichten dat de retail consumptie van boter in december tegenviel en normaliter is de vraag naar retail boter in het eerste kwartaal van het jaar ook matig. Dit in combinatie met voldoende melk en goede vetwaardes in de melk, levert voor nu een zwakke markt op.

Dit zijn even de eerste reflecties van de markt in het nieuwe jaar. Er zijn nog 360 dagen te gaan waarbij ik jullie allen veel wijsheid en succes wens!

Prijzen:
SMP Feed: Euro 2530/mt DAP 
SWP Feed: Euro 840/mt DAP
SMP Food: Euro 2750/mt FCA
FCMP: Euro 3850/mt FCA

Pieter Kok

true
false
true