Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

gemzu-logo

De Europese organisatie voor groothandelaren in zuivelproducten is Eucolait. Zij onderhoudt contacten met de Europese Commissie en de diensten van de Europese Unie. Ook heeft Eucolait een aantal vertegenwoordigingen in Raadgevend Comite's van de Europese Commissie. Eucolait is een organisatie waarbij de vertegenwoordigingen van de lidstaten van de Europese Unie zijn aangesloten. Gemzu vormt de Nederlandse delegatie naar Eucolait. Door aangesloten te zijn bij Gemzu is men automatisch indirect aangesloten bij Eucolait.

Ten behoeve van de bedrijven die op enigerlei wijze betrokken zijn bij Eucolait, bestaat er een 'info-service'. Deze 'info-service' is bedoeld om de bedrijven direct van de ontwikkelingen op het gebied van het Europese zuivelbeleid, im- en export-regelingen, Beheerscomite Zuivel e.d. op de hoogte te stellen. Alleen leden aangesloten bij Gemzu, kunnen tegen een zekere vergoeding van deze service gebruik maken. 

 

Het secretariaat van Eucolait is gevestigd op de Rue Belliard 199, 1000 Brussels, tel. +32 2 230 44 48, email: info@eucolait.eu, website www.eucolait.eu.

true
false
true