Foto_slider2

blok met vervoer

Foto_slider4

gemzu-logo
Gemzu behartigt de belangen, in de breedste zin van het woord, van de in Nederland gevestigde zuivelgroothandelsbedrijven. Centraal staan de handelstechnische aspecten. Tevens is Gemzu voorwaardenscheppend ten behoeve van de aangesloten ondernemingen. Concreet vertaalt zich dit in de betrokkenheid bij de volgende onderwerpen:
 • Europees en nationaal zuivelbeleid
 • Handelspolitieke aangelegenheden
 • Import- en exportregelingen
 • Veterinaire aangelegenheden
 • Levensmiddelenwetgeving
 • Kwaliteitswetgeving en -toezicht
 • Handelsvoorwaarden
 • Sociale aangelegenheden (cao/Arbo/pensioen/Arbocatalogus etc.)
 • Convenanten (kaasraspers, zijstromen)
 • Safety Assurance Regime (SAR) voor buitenlandse kaas / Listeria / Recalls buitenlandse kaas
 • Algemene dienstverlening (wekelijks Gemzu nieuwsbrief, dagelijkse e-mail nieuwsberichten, etc.)

Organisatievorm

Gemzu heeft drie afdelingen met elk een eigen afdelingsbestuur, te weten: 
- Afdeling Kaas
- Afdeling Poedervormige Melkproducten
- Afdeling Boter(olie)

Het bestuur van GemZu wordt gevormd door de voorzitters en vice-voorzitters van de afdelingsbesturen. 

Vertegenwoordigingen

Als brancheorganisatie voor de zuivelgroothandel hebben wij een goede relatie - informeel en vaak formeel - met relevante organisaties in en voor de zuivelsector, zoals  ZuivelNL, COKZ, APG (pensioenfonds kaaspakhuisbedrijf), de Europese zuivelgroothandelsorganisatie Eucolait en de Nederlandse Zuivel Organisatie. Ook is Gemzu lid van het Verbond Nederlandse Groothandel en de AWVN. Naast betrokkenheid bij genoemde organisaties, overlegt Gemzu regelmatig met het Ministerie van Economie, de NVWA, de Arbeidsinspectie en collega organisaties als de Nederlandse Zuivel Organisatie (zuivelindustrie), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Qlip en de Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ).

Zie ook Dienstverlening

true
false
true