Engels
Grated Cheese NNKC RHVO

Welkom op de site van de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelhandel.

Gemzu is de ondernemersorganisatie voor zo'n 120 bedrijven die actief zijn in de groothandel, de import, de export en de dienstverlenende activiteiten voor zuivelproducten als boter, kaas en poedervormige melkproducten (melkpoeder, caseïne, weipoeder).

Als brancheorganisatie richt Gemzu zich op de bevordering van de concurrentiekracht van de handelssector door collectieve en individuele dienstverlening aan de leden en belangenbehartiging op nationaal en internationaal gebied.

Gemzu is als koepelorganisatie voor zuivelbrancheorganisaties opgericht in 1967. In 2011 zijn de drie organisaties, die de handelsbedrijven in kaas, boter en melkpoeder vertegenwoordigden (VNK, VGM, VGB) gefuseerd met Gemzu. Hierdoor is Gemzu de brancheorganisatie en het gezicht geworden van de in Nederland gevestigde zuivelhandelsbedrijven en hier verder aan gerelateerde bedrijven. 

Organisatievorm

Gemzu heeft drie afdelingen met elk een eigen afdelingsbestuur, te weten: 

  • Afdeling Kaas (voorheen VNK);
  • Afdeling Poedervormige Melkproducten (voorheen VGM);
  • Afdeling Boter(olie) (voorheen VGB).

Het bestuur van GemZu wordt gevormd door de voorzitters en vice-voorzitters van de afdelingsbesturen.

Gemzu heeft een staf van vier medewerk(st)ers die eveneens secretariaatswerkzaamheden verrichten voor andere externe zuivelgerelateerde organisaties (zie Dienstverlening).