Engels
Grated Cheese NNKC RHVO

Gemzu behartigt de belangen, in de breedste zin van het woord, van de in Nederland gevestigde zuivelgroothandelsbedrijven. Centraal staan de handelstechnische aspecten. Tevens is Gemzu voorwaardenscheppend ten behoeve van de aangesloten ondernemingen. Concreet vertaalt zich dit in de betrokkenheid bij de volgende onderwerpen:

  • Europees en nationaal zuivelbeleid
  • Handelspolitieke aangelegenheden
  • Import- en exportregelingen
  • Veterinaire aangelegenheden
  • Levensmiddelenwetgeving
  • Kwaliteitswetgeving en -toezicht
  • Handelsvoorwaarden
  • Sociale aangelegenheden (CAO/Arbo/pensioen/Arbocatalogus etc.)
  • Convenanten (kaasraspers)
  • Algemene dienstverlening ("Zuivelnieuws", etc.)

Vertegenwoordigingen

Als brancheorganisatie voor de zuivelgroothandel hebben wij zitting in de besturen van ZuivelNL, de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (AVH) en de Europese zuivelgroothandelsorganisatie Eucolait. Gemzu is partner van de ketenorganisatie ZuivelNL. 

Naast betrokkenheid bij genoemde organisaties, overlegt Gemzu regelmatig met het Ministerie van Economie, de nVWA, de Arbeidsinspectie en collega organisaties als de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO, zuivelindustrie), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), COKZ, Qlip en de Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ).